Podobné články

Obec Veľké Úľany
Mesto Levoča
Obec Dubová
Mesto Liptovský Hrádok
Obec Báhoň

Viac od autora

Obec Malé Leváre
Obec Veľké Úľany
Obec Veľké Leváre
Mesto Liptovský Hrádok
Obec Blatné

Banská Štiavnica sa nachádza v južnej časti Stredného Slovenska v Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy.

Mestá a obce

Mesto Banská Štiavnica

Pavol Jemala
0 komentárov
vytlačiť

Banská Štiavnica sa nachádza v južnej časti Stredného Slovenska v Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy. Najsevernejší bod oblasti Štiavnických vrchov (Slovenské stredohorie) sa nachádza pri Ľubietovej.

Stredoveké mesto Banská Štiavnica sa formovalo v pomerne zložitom prírodnom prostredí, ktoré poznačila najmä rozsiahla vulkanická činnosť pred miliónmi rokov. Banská Štiavnica leží v kaldere, mohutnom kotle, ktorý vznikol prepadnutím krátera sopky – štiavnického stratovulkánu. Archeologické výskumy dokazujú, že územie dnešnej Banskej Štiavnice bolo osídlené už v praveku a prelínalo sa na ňom viacero pravekých kultúr, najstaršia z kamennej doby. O včasné osídlenie sa nepochybne zaslúžili nálezy drahých kovov, najmä zlata a striebra. Možnosť ich ťažby v stredoveku natoľko urýchlila mestotvorný proces, že uhorský kráľ Belo IV. mohol najneskôr v rokoch 1237 – 1238 Banskej Štiavnici udeliť mestské výsady. Mesto sa vyvinulo z osady v údolí potoka Štiavnica. Druhá osada, ležiaca na svahu vrchu Glanzenberg (dnes Staré mesto), zabezpečovala obranu územia, na ktorom sa ťažili a spracúvali rudy. Meno osady, odvodené od potoka Štiavnica, naznačuje slovanský pôvod. Zachované architektonické prvky niektorých stavieb svedčia o tom, že v tridsiatych rokoch 13. storočia jestvovali v osade dva sakrálne objekty – farský Kostol Panny Márie (Starý zámok) a dominikánsky Kostol sv. Mikuláša (dnešný farský Kostol Nanebovzatia Panny Márie), niekoľko objektov na dnešnej ulici Andreja Kmeťa a areál Komorského dvora(Kammerhof). Banská Štiavnica, ktorej baníctvo bolo už v 13. storočí význačným zdrojom príjmov kráľovského dvora, patrila medzi najdôležitejšie hospodárske centrá stredovekého Uhorska. Pri rozvoji mesta, ale aj širšieho regiónu zohrali dôležitú úlohu kolonisti („hostia“) z Tirolska a Saska, najmä po tatárskych vpádoch na začiatku štyridsiatych rokov 13. storočia. Do prostredia, ktoré sa muselo vyrovnávať s problémami ťažby a spracovania rúd, hostia prinášali znalosť nových technologických postupov a výrazne prispeli k tomu, že Banská Štiavnica získala významné postavenie najmä v produkcii striebra v celoeurópskom rámci. Postupne sa stali najvplyvnejšou vrstvou obyvateľstva stredovekého mesta. Podnikali v baníctve, ovládali správu, miestny trh aj diaľkový obchod.


Komentáre a hodnotenia

Odber noviniek

Pravidelné informácie o nových udalostiach, zaujímavých výletoch a článkoch.