Podobné články

Vechec a jeho príroda
Jánošíkov golf
Tihányiovský kaštieľ bude patriť pavúkom a škorpiónom
Čákiho kaštiel v Prievoze
Ozubnicová trať Tisovec - Zbojská

Viac od autora

Jeseň na dedine
S kompasom v ruke
Bezhlavo do múzea
Tihányiovský kaštieľ bude patriť pavúkom a škorpiónom

Stredoslovenské múzeum, pri príležitosti 76. výročia ukončenia druhej svetovej vojny, usporiada výstavu  Karol Molnár Nepokoj farieb v pokoji zbraní.

Miesta a výlety

Stredoslovenské múzeum si koniec druhej svetovej vojny pripomenie výstavou výtvarných diel

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici
0 komentárov
vytlačiť

Stredoslovenské múzeum, pri príležitosti 76. výročia ukončenia druhej svetovej vojny, usporiada výstavu  Karol Molnár Nepokoj farieb v pokoji zbraní. Cieľom je predovšetkým prezentovať tvorbu tohto maliara v kontexte s  udalosťami odohrávajúcimi sa počas druhej svetovej vojny. Priestor však dostanú aj diela, ktoré tematicky otvárajú priestor pre fantáziu.


Karol Molnár patrí k maliarom, ktorý obsiahli široký diapazón plošných maliarskych a grafických techník. Rozmanitosť sa ale dotkla aj žánrov, či tém, ktoré môžeme v jeho tvorbe nachádzať. Po vypuknutí druhej svetovej vojny vstúpil do zahraničného odboja. Po kapitulácii Francúzska odišiel do Anglicka, kde pokračoval v československom zahraničnom odboji až do roku 1945. Celú dobu sa venoval zobrazovaniu vojnového utrpenia aj žánrových výjavov zo života balansujúceho nad každodennou smrťou.

Zámerom výstavy Karol Molnár Nepokoj farieb v pokoji zbraní v Stredoslovenskom múzeu je vystaviť a publikovať artefakty, ktoré doteraz neboli publikované či vystavené. Zároveň chceme priblížiť charakteristické motívy vyjadrujúce podstatu maliarovej tvorby. Vznikne tým prehľadné komplexne predstavujúce vademecum,  súčasne doplňujúce poznanie jeho života a diela z poslednej doby. Splatíme tak dlh voči tomuto takmer zabudnutému, ale významnému maliarovi slovenskej moderny, solitérovi mimo vývinového umeleckého prúdu na Slovensku“, upresnil kurátor výstavy Juraj Žembera.

Leitmotívom tvorby Karola Molnára bol námet koňa v rôznych variáciách, kompozíciách či konfiguráciách. Ide o preferovaný motív moderny, zvlášť expresionistov. Je súčasťou jeho cirkusových manéží, rozprávok, krajinomalieb, žánrových, bojových a alegorických zobrazení, dokonca aj zátišia. V jeho obrazoch býva často zobrazený aj rozprávkový boj s drakom, či Don Quijote bojujúci s veterným mlynom. Neoddeliteľnou súčasťou jeho tvorby počas celého umeleckého vývinu sú krajinomaľby, portréty v rôznych podobách, ale aj rôzne variácie na zločin proti ľudskosti.

Karol Molnár bol nielen bravúrny kolorista, ale aj kresliar par excellence. Niekoľkými rýchlymi ťahmi dokázal vystihnúť podstatu a atmosféru kresby, sprítomniť jej genius loci. Bol talentovaný, univerzálny vojak moderny a víťaz nad priestorom v ploche“, doplnil kurátor výstavy Juraj Žembera.

Stredoslovenské múzeum sa aj prostredníctvom tejto výstavy snaží návštevníkom ponúknuť niečo hodnotné alebo zaujímavé, čo má svoje posolstvo nielen v minulosti, ale aj v súčasnosti. Podľa riaditeľa SSM Marcela Pecníka spĺňa tieto atribúty aj tvorba Karola Molnára:

Archívne materiály a dokumenty nám prinášajú konkrétne informácie o našej minulosti. Ale tú pred nami žili a tvorili naši predchodcovia. Tiež to boli ľudia ako my. Nežili len z presných kalkulácií, tabuliek, žili aj z dojmov a pocitov. Diali sa im osobne, ale aj v rámci spoločnosti, väčšie i menšie - dobré i zlé veci. Umenie je úžasné v tom, že nám nielen zachováva dojem o ich prežívaní, ale je rovnako krásne a inšpiratívne, keď interpretuje tak negatívne ako aj pozitívne momenty. O máloktorých výsledkoch ľudskej činnosti je možné povedať niečo podobné. Umenie nám tiež veľa hovorí o dobe, kedy vzniklo. Priamo i nepriamo. A to je tiež pre nás v múzeu mimoriadne dôležité i zaujímavé“.

Známe, menej známe, ale aj doteraz nevystavené diela Karola Molnára si môžete pozrieť v priestoroch Thurzovho domu v Banskej Bystrici už od 29.08.2020.

Komentáre a hodnotenia

Pre informácie o aktuálnych otváracích hodinách kontaktuje priamo prevádzkovateľa!

Odber noviniek

Pravidelné informácie o nových udalostiach, zaujímavých výletoch a článkoch.

Problém s komentárom?