Archív udalostí pre Galéria mesta Bratislavy zobraziť miesto

Plagát Ako sa hrali naši...

Ako sa hrali naši...

16. 3. 2019   –   14. 12. 2019

Ateliér Múzeum má budúcnosť Múzea mesta Bratislavy v rokoch 2019 – 2020 otvára pomyslené dvere do depozitára historických hračiek. Mnohé z nich postupne reálne predstaví verejnosti v projekte Ako sa hrali naši... teda generácie pred nami.
Autorsky ho pripravili Beáta Husová a Martina Pavlikánová. Spoluprácu a odbornú gesciu nad projektom prijala kurátorka zbierky hračiek MMB Marta Janovíčková.
Hračky, hra, rozprávanie, spev a tvorivosť vyplní voľný čas návštevníkom, ktorí sa stanú súčasťou ateliéru a projektu.

Karol Baron: Obrazy kresby 1964 - 1969

12. 9. 2017   –   29. 10. 2017

Karol Baron bol pozoruhodný človek a výnimočný umelec, hlboko ponorený do svojho zvláštneho surrealistického sveta. Vymykal sa z domáceho umeleckého vývoja, jeho obrazy, pastely, grafiky a objekty majú zvláštnu poetiku s množstvom symbolov a odkazov.

Don Quijote

8. 6. 2017   –   1. 10. 2017

Výstava prezentuje výber diel autorov ilustrátorskej a voľnej tvorby, ktoré vznikli na Slovensku v 20. a 21. storočí.

Plagát Imrich Weiner-Kráľ: Rozprávky pre Elise

Imrich Weiner-Kráľ: Rozprávky pre Elise

6. 4. 2017   –   25. 6. 2017

Po nútenom odchode z Francúzska v roku 1950 zanechal Imro Weiner-Kráľ za „železnou oponou“ milovanú dcéru Elise a jej mamu. Už o rok neskôr sa pokúšal za nimi ilegálne odísť, no chytili ho na hraniciach a niekoľko mesiacov musel dokonca stráviť vo väzení. Túžba po kontakte s dcérou bola neobyčajne silná, a preto jej každý deň posielal listy, v ktorých pre ňu písal a maľoval príbehy. To bol v tých časoch poznamenaných politickými represáliami jediný možný kontakt.

500 Rokov reformácie

27. 4. 2017   –   18. 6. 2017

Prehľad o živote Martina Luthera sprostredkujú ilustrácie Gustáva Koniga. Jeho dielo bolo v 19. storočí obľúbeným konfirmačným darčekom v luteránskych rodinách v nemecky hovoriacich oblastiach a v strednej Európe.

Masmediálne obrazy ženy

3. 5. 2017   –   11. 6. 2017

Téma zobrazovania podôb ženy patrí k najtradičnejším motívom prítomným v dejinách umenia od samého začiatku. Vizuálna kultúra zaznamenáva v dejinnom vývoji rôzne podoby ženy od archetypálnych zobrazení Venuše, ženy ako hrdinky mytologických, či literárnych príbehov, ženy v náboženskej ikonografii – matky, Madony, Márie, či ženy ako objekt záujmu, múzy a zdroje umeleckej inšpirácie.

Uhľom, štetcom, skalpelom

25. 1. 2017   –   16. 4. 2017

Výstava predstaví zbierky Múzea umenia Olomouc mapujúce premeny kresliarskeho umenia od starej kresby až po súčasnosť. Šírka výberu umožní zoznámiť sa o. i. so všetkými základnými tendenciami 1. polovice 20. storočia – od symbolizmu cez expresionizmus, kubizmus až po abstraktné výboje a surrealistické ponory do podvedomia.

Alena Adamíková: Infantky

9. 2. 2017   –   9. 4. 2017

Alena Adamíková, narodená v roku 1972 v Revúcej, patrí k výrazným predstaviteľkám súčasnej slovenskej maľby. Svedčí o tom nielen účasť na početných domácich výstavách, ale aj na mnohých zahraničných projektoch. Stáva sa u nej pravidlom, že každá nová výstava je zároveň aj predstavením, keď nie nového maliarskeho cyklu, tak aspoň čiastkovej problematiky či tematického okruhu.

Život medzi -izmami

3. 2. 2017   –   2. 4. 2017

Výstava predstavuje dianie na umeleckej scéne v 30. a 40. rokov na Slovensku so zreteľom na bohaté a pestré využitie prvkov -izmov v maliarstve a sochárstve. Výber ponúka 36 výborných a menej známych diel od 29 umelcov zo zbierok Galérie mesta Bratislavy a zo súkromných zbierok.

Ivan Pavle - Kresby

24. 1. 2017   –   26. 3. 2017

Ivan Pavle je jednou z najvýraznejších osobností strednej maliarskej generácie na Slovensku. Absolvoval odbor monumentálnej maľby na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Tvorbu Ivana Pavleho charakterizuje plodný maliarsky nepokoj a vyhranený rukopis.

Umenie zblízka 6

10. 11. 2016   –   22. 1. 2017

Výstava celoslovenského vzdelávacieho programu pre školy.

Čierna a biela. Moderná talianska fotografia

4. 11. 2016   –   15. 1. 2017

Obdobie medzi 30. a 70. rokmi 20. storočia bolo pre taliansku fotografiu časom veľkých objavov, experimentov a smerodajných diskusií. Bolo časom rozkvetu, fotografia sa stala nástrojom komunikácie – v rozličných formách, napríklad vo forme propagandy, reportáže či grafického dizajnu – a postupne sa presadila aj ako prostriedok umeleckého vyjadrovania. Toto všetko sa odohrávalo na politickom a sociálnom pozadí fašizmu a jeho neskoršieho úpadku, 2. svetovej vojny či priemyselného a ekonomického rozmachu, čiže udalostí, ktoré provokovali rast protestných hnutí.

Roger Ballen: Divadlo prízrakov

4. 11. 2016   –   15. 1. 2017

Roger Ballen je jedným z najoriginálnejších tvorcov obrazov našej doby. V neustálej snahe posunúť hranice fotografickej praxe vytvoril estetickú a umeleckú víziu ako žiaden iný súčasný fotograf.
Divadlo prízrakov je Ballenova prelomová monografia. S kariérou trvajúcou vyše štyri desaťročia je Roger Ballen najznámejší vďaka svojim psychicky silným a majstrovsky poskladaným obrazom, ktoré existujú v priestore medzi maľbou, kresbou, inštaláciou a fotografiou.

Čiernobiele roky

10. 11. 2016   –   11. 12. 2016

Výstava Černobílá léta vypráví příběhy běžného života obyvatel Československa od konce šedesátých do počátku devadesátých let. Přestože i v této době byla tráva zelená a nebe modré (a dokonce i v socialistickém táboře již byla rozšířena barevná fotografie), jde o období, které většina pamětníků vnímá v odstínech šedé barvy.

Odber noviniek

Pravidelné informácie o nových udalostiach, zaujímavých výletoch a článkoch.