Archív udalostí pre Galéria umenia Ernesta Zmetáka zobraziť miesto

Plagát Projekt - 1/ Samuel Čarnoký - Zoom on type

Projekt - 1/ Samuel Čarnoký - Zoom on type

25. 11. 2021   –   31. 12. 2021

Výstavný projekt Zoom on Type prezentuje polohu písmarskej práce etablovaného grafického dizajnéraa písmotvorcu Samuela Čarnokého. Bude realizovaná ako súčasť prvého ročníka PROJEKTU-1 v suteréne Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch. Projekt je novou platformou na prezentáciu umenia a jej "presahov" v pivničných priestoroch galérie. Prinesie výstavy z rôznych oblastí, ktoré nám predstavia site specific inštalácie nielen malieb, kresieb, sôch, ale napr. aj typografie, alebo rôznych intermediálnych projektov.

Plagát Pertu No 14 - Gábor Gerhes - Martin Piaček

Pertu No 14 - Gábor Gerhes - Martin Piaček

9. 9. 2021   –   23. 10. 2021

Štrnásty ročník dlhodobého projektu PERTU nadväzuje na jeho ťažiskový program, zameraný na hľadanie analógií v súčasnom slovenskom a maďarskom výtvarnom umení. Pokračuje v skúmaní náhodných paralel v tvorbe výrazných osobností, ktoré sú založené na názorovej, štýlovej, tematickej či generačnej príbuznosti. Vytvára tak jedinečný komunikatívny priestor pre dialóg dvoch kultúr a objavenie nových súvislostí.

Plagát The Happy Girl. The Unhappy Girl.

The Happy Girl. The Unhappy Girl.

30. 1. 2020   –   21. 3. 2020

Po súbornej prehliadke početnej zbierky starej talianskej grafiky z daru Ernesta Zmetáka a Danice Zmetákovej výstavný program galérie pokračuje komornou výstavou grafických listov, ktoré vznikli na Britských ostrovoch alebo s týmto územím súvisia. Kolekcia pozostáva z viac ako 60 diel anglických a írskych majstrov, rytcov alebo autorov predlôh, činných v 18. a 19. storočí nielen na historickom území ostrovnej monarchie, ale tiež na európskom kontinente alebo boli určené na export do Spojených štátov.

Plagát Rodinné striebro - prírastky galérie 2005 - 2019

Rodinné striebro - prírastky galérie 2005 - 2019

5. 12. 2019   –   25. 1. 2020

Pri jubileách galérií dobrým zvykom bývajú bilančné výstavy, kde sa kurátori inštitúcie ohliadnu za uplynulými rokmi – zhodnotia situáciu a skladajú účty verejnosti. Predstavia ako v rámci svojich možností napĺňajú jednu z kľúčových úloh galérie: zveľaďovanie jej zbierkového fondu. Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch okrúhle výročia v ponovembrovej ére pripomenula zväčša symbolicky.

Plagát Rastislav Podhorský: Posunky a úkroky

Rastislav Podhorský: Posunky a úkroky

24. 10. 2019   –   30. 11. 2019

Výstava Posunky a úkroky, pripravená pre Galériu Ernesta Zmetáka v Nových zámkoch je koncipovaná ako ďalší z pokusov už stabilne spolupracujúcej dvojice výtvarníka a kurátora usúvzťažniť, artikulovať a obrazom i slovom interpretovať výtvarný výskum kľúčovej témy podhorského prác: sekulárnej spirituality, či nasledovania „metafyzickej túžby“ z ktorej prieskumu nám už niekoľko rokov Podhorský usilovne podáva výtvarné aj literárne správy.

Plagát Textil v priestore

Textil v priestore

27. 6. 2019   –   31. 8. 2019

Výstava prezentuje rozmanité typy diel od veľkoplošnej textílie, závesného obrazu či textilného šperku, až po diela určené do priestoru, práce s dôrazom na osobný koncept a autorský dizajn. Tematicky sú zastúpené tri okruhy: diela reprezentujúce kritický pohľad na dianie v spoločnosti a vo svete okolo nás; osobné výpovede študentiek vychádzajúce z vlastných spomienok, zážitkov a pocitov; a téma krajina vs. architektúra. Študentky v tvorbe využívajú bohatú škálu vyjadrovacích prostriedkov a textilných techník.

Marián Mudroch

16. 5. 2019   –   22. 6. 2019

Výstava glosuje kľúčové momenty jeho tvorby. Načrtáva metaforický oblúk od raných prác z čias štúdií na Vysokej škole výtvarných umení (1965 – 1971) – po nedávne diela. Pripomenie si akčno-konceptuálne experimenty raného obdobia (Farbenie ovzdušia II., 1970), materiálové a tvarové štúdie (Nehybnosť pohybu, 1970), interpretácie z dejín umenia (Ilúzia ilúzie, 1998), sústreďuje sa na originálne narábanie so svetlom a (post)konceptuálne úvahy o tvorbe.

Plagát Študentské roky Ernesta Zmetáka

Študentské roky Ernesta Zmetáka

28. 3. 2019   –   11. 5. 2019

Výstava poskytuje pohľad na genézu umelca. Predstavuje tvorivé východiská, inšpiratívne zdroje a zázemie, z ktorých vyrástla všestranná a rozmanitá tvorba „posledného klasika.“ Vychádza z bohatého fondu galérie, z pozostalosti umelca a súkromných zbierok.

Plagát Talianska grafika II

Talianska grafika II

24. 1. 2019   –   23. 3. 2019

V januári 2019 si s úctou pripomíname sto rokov od narodenia majstra Ernesta Zmetáka a v tomto roku oslavuje Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch 40 rokov od svojho založenia.

Hoci nie v prvom pláne, výstava Talianska grafika II je vstupnou bránou (možno trochu aj slavobránou) do tohto roka jubileí. Je tiež dokazom majstrovho zaľúbenia v Stredomorí, zvlášť v Taliansku, a práve grafické listy talianskej proveniencie patria k tomu najvzácnejšiemu, čo daroval spolu so svojou manželkou štátu.

Plagát Jozef Jankovič – Doba železná

Jozef Jankovič – Doba železná

25. 10. 2018   –   1. 12. 2018

Veľkými témami ťažiskovej osobnosti slovenského výtvarného umenia Jozefa Jankoviča (1937 – 2017) boli zásadné problémy existencie. Svoj ústredný motív: postavu anonymného človeka vystaveného manipulácii a nátlaku moci spracovával celý život. Reagoval na aktuálne spoločenské problémy, pomenoval ich, zdôrazňoval ich existenciálny a etický rozmer. Viaceré z jeho emblematických diel sa stali synonymami doby.

Plagát Ágnes Stiller-Luzsicza - Voľný pád

Ágnes Stiller-Luzsicza - Voľný pád

28. 6. 2018   –   1. 9. 2018

Maliarka Ágnes Stiller-Luzsicza (1953), patrí k solitérkam na súčasnej maďarskej i nemeckej výtvarnej scéne. Pohybuje sa mimo hlavných prúdov. Pre jej maliarsky temperament je príznačný expresívny prejav a striedanie rôznych spôsobov maľby v závislosti od naladenia na motív. Žije v Düsseldorfe a Budapešti, pochádza z umeleckej rodiny. V detstve upútala prenikavým talentom na medzinárodných súťažiach.

Plagát Táňa Hojčová: Svetelné minúty

Táňa Hojčová: Svetelné minúty

17. 5. 2018   –   23. 6. 2018

Táňa Hojčová je slovenská fotografka, v profesionálnych aj odborných kruhoch známa vysokou precíznosťou a mimoriadnou teoretickou pripravenosťou. Zrelými plodmi jej fotografickej práce sú pôsobivé a technicky dokonalé fotografie, prechádzajúce širokým tematickým i žánrovým spektrom.

Plagát Talianska grafika

Talianska grafika

18. 1. 2018   –   18. 3. 2018

Výnimočnou je kolekcia 24 grafických listov od Alessandra a Giovanniho Teminiovcov, ktorí boli činní v polovici 17. storočia a pracovali pre vydavateľskú rodinu Remondiniovcov v Bassano del Grappy neďaleko Benátok. Aj keď niektoré z nich sú známe z predchádzajúcich výstavných podujatí, vôbec po prvý raz sa prezentuje kompletná kolekcia dvanástich listov kalendára od Alessandra Teminiho.

Plagát Lucia Dovičáková - Byť ženou je...

Lucia Dovičáková - Byť ženou je...

19. 10. 2017   –   25. 11. 2017

Výstava predstavuje verejnosti mladú autorku, ženu, ktorá svojou úprimnosťou odkrýva ženské taje mysle. Autorka vo svojich diel(k)ach ženskou optikou vizuálne zachytáva prozaické momenty z našich životov. Často v duchu – len som si odskočila od sporáka, kojenia a pod.

Plagát PERTU NO 12 - Emese Benczúr - Emőke Vargová

PERTU NO 12 - Emese Benczúr - Emőke Vargová

7. 9. 2017   –   14. 10. 2017

Projekt PERTU vznikol v roku 1993 ako pokus o nosný projekt medzinárodného významu, v malých priestoroch regionálnej galérie. Po prvých ročníkoch a krátkej prestávke, ho obnovila Helena Markusková v roku 1999. Zmenila zameranie na hľadanie analógií v súčasnom slovenskom a maďarskom umení. Zvolila model, založený na dialógu dvoch názorovo či generačne blízkych výrazných osobností, v ktorom určujúcu rolu zohrávajú náhodné paralely.

Miriama Schniererová: Shadows of light

18. 5. 2017   –   24. 6. 2017

Miriama Schniererová, rodáčka z Tvrdošoviec a absolventka katedry maľby a iných médií v ateliéri I. Csudaia a D. Fishera, predstaví po prvýkrát svoju tvorbu v rodnom regióne na samostatnej výstave.
Výstava tematicky plynie v dvoch navzájom sa prepájajúcich líniách. Jednou sú interiérové výjavy, sústreďujúce sa na zátišia z každodenných predmetov. Jedným z ústredných motívov je luster ako komplikovaný monumentálny šperk, pôvodne zdobiaci a osvetľujúci priestor.

Lajos Kassák - Re/konštrukcia

23. 3. 2017   –   13. 5. 2017

Zvláštnosťou výstavy je mapovanie vzťahu Kassáka k Novým Zámkom - exkurz do prostredia, ktoré ho formovalo, kam sa počas svojich ciest do Československa vrátil ako uznávaný tvorca a napokon už ako mýtus. Súčasťou toho je aj príbeh slávneho rodáka, stôp jeho prítomnosti v meste. A možno aj uzavretia starého príbehu splatením dlhu voči nemu - v podobe dávno sľúbeného, ale ešte stále neudeleného čestného občianstva.

Odber noviniek

Pravidelné informácie o nových udalostiach, zaujímavých výletoch a článkoch.