Archív udalostí pre Košický zlatý poklad zobraziť miesto

Okno do múzea - militárie

12. 9. 2019   –   29. 3. 2020 Vhodné pre detiviac informácií

Nazrite prostredníctvom nášho !okna" na výber zo zbierok z prvého tlačeného katalógu múzea z roku 1903. Tentorkát sme otočili stánku na výber militárií.

Plagát Knižná značka - EXLIBRIS

Knižná značka - EXLIBRIS

21. 11. 2019   –   1. 3. 2020 viac informácií

Exlibris (knižná značka) je malý lístok, ktorý sa vlepuje do knihy a jeho účelom je označiť vlastníka knihy.

Cieľom výstavy je oboznámiť verejnosť s rozmanitosťou súčasnej svetovej tvorby fenoménu exlibris – grafických lístkov patriacich do tzv. užitej grafiky.

Výstava predstavuje výber z celosvetovej súťaže tvorcov exlibris ktorej sa zúčastnilo 694 umelcov zo 49-tich štátov. Porota vyberala z 1591 exlibris. Po niekoľkých kolách rozhodovania bolo na výstavu nominovaných 232 autorov a výstavný súbor je zložený z 382 kusov exlibris.

Plagát Grafika impresionistov

Grafika impresionistov

26. 9. 2019   –   9. 2. 2020 viac informácií

Obsahuje 104 originálnych grafických prác najväčších majstrov moderného umenia, impresionistov – umelcov, ktorí navždy zmenili vnímanie sveta. Výstava ponúka možnosť obdivovať originálne grafické diela najväčších umelcov ako – Henriho de Toulouse-Lautreca, Edgara Degasa, Pierra Augusta Renoira, Berthe Morisot, Edouarta Maneta, Armanda Guillaumina, Alfreda Sisleyho a Paula Cezanna. Všetky diela sú originály, ktoré boli vytvorené samotnými majstrami a nie sú to ich kópie vytvorené neskôr.

Plagát Karol Plicka: Obraz a pieseň

Karol Plicka: Obraz a pieseň

3. 10. 2019   –   2. 2. 2020 viac informácií

Výstava Slovenského národného múzea v Martine predstaví reprezentatívny výber z fotografickej tvorby Karola Plicku. Témami vystavených fotografií bude krajina, historická architektúra a človek - nositeľ tradícií.

Plagát Na ceste k slobode

Na ceste k slobode

19. 11. 2019   –   26. 1. 2020 viac informácií

Východoslovenské múzeum v Košiciach, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja a Štátny archív Košice pozývajú na komornú výstavu NA CESTE K SLOBODE

Výstava predstavuje písomné a obrazové svedectvo udalostí z novembra 1989 v Košiciach a pripomenie ich 30. výročie.

súčasťou otvorenia výstavy bude prednáška na tému November 1989 na Slovensku a v Košiciach, prednášajúci: Doc.Mgr. Ondrej Podolec, PhD. (ÚPN)

Plagát Poklad z Trhovišťa

Poklad z Trhovišťa

17. 9. 2019   –   16. 1. 2020 viac informácií

Prezentácia výnimočného nálezu bronzových predmetov z mladšej doby bronzovej prostredníctvom komornej výstavy.

Plagát More Poľska!

More Poľska!

12. 9. 2019   –   10. 11. 2019 viac informácií

Prezentácia poľského pobrežia Baltského mora by mala byť pre slovenských návštevníkov atraktívna a mala by ich povzbudiť k návšteve tohto vzdialenejšieho, ale veľmi zaujímavého kúta Poľska.

Baltské more bolo pre Poľsko odjakživa kľúčové. Bolo oknom do sveta, umožňovalo obchodnú výmenu a rozvoj dôležitého hospodárskeho sektora krajiny, stimulovalo objavovanie nových kontinentov jeho obyvateľmi a časom sa stalo aj obľúbeným miestom na relax a rekreáciu.

Plagát 450 rokov. Od Lublinskej únie k Európskej únii

450 rokov. Od Lublinskej únie k Európskej únii

12. 9. 2019   –   10. 11. 2019 viac informácií

„Od Lublinskej únie k Európskej únii“ – týmito slovami pripomenul rok pred historicky najväčším rozšírením Európskej únie, v máji 2003, pápež a dlhoročný profesor etiky na Lublinskej katolíckej univerzite, Ján Pavol II. priekopnícky federatívny projekt, ktorý sa zrodil v 16. storočí vo východnej Európe a ktorý pretrval viac než 200 rokov. Lublinská únia bola uzavretá 1. júla 1569 medzi Poľským kráľovstvom a Litovským veľkokniežatstvom. Únia bola vyvrcholením dlhého procesu zbližovania týchto dvoch krajín a základom pre vytvorenie jedinečného, integrovaného a mnohonárodného štátneho zriadenia.

Plagát Jesenné prázdniny s Katkou

Jesenné prázdniny s Katkou

30. 10. 2019   –   31. 10. 2019 Vhodné pre detiviac informácií

Jesenné prázdniny v múzeu! s našou Katkou, ktorá si pripravila zaujímavý workshop, na ktorom sa budú vyrábať veľké i malé, lietajúce i nelietajúce šarkany inšpirované aktuálnymi výstavami

Odber noviniek

Pravidelné informácie o nových udalostiach, zaujímavých výletoch a článkoch.