Archív udalostí pre Ponitrianske múzeum zobraziť miesto

Germáni a ich kultúra

2. 11. 2021   –   31. 12. 2021

Výstava prezentuje kolkovanú keramiku, terru sigillatu, fragmenty sklených nádob, rôzne ozdoby, šperky, nástroje a úžitkové predmety. Dokladom pradenia a tkania sú hlinené prasleny rozmanitých tvarov a ihlanové závažia krosien. Z kovových predmetov sú zastúpené hlavne rôzne typy spôn (šatových spínadiel), pozoruhodné sú tiež zdobené kostené hrebene a zo železných predmetov najmä nože, rôzne kovania a klince. Výnimočne sa vyskytli aj rímske mince.

Plagát Divadlo v múzeu, múzeum v divadle

Divadlo v múzeu, múzeum v divadle

2. 9. 2021   –   15. 11. 2021

Čarovný svet bábkového divadla, tvorbu kostýmových dizajnérov a výsledky ich práce, ako aj osudy jednej zo zakladateľských osobností profesionálneho divadelníctva na Slovensku poodhalí séria výstav pod názvom Divadlo v múzeu, múzeum v divadle.

Plagát Poklady z Bojnej

Poklady z Bojnej

5. 7. 2021   –   5. 10. 2021

Výstava Poklady z Bojnej, s podtitulom Dedičstvo slovienskych kresťanov, po dlhšej dobe sprístupní verejnosti originály pozlátených plakiet a bronzový zvon zo známej lokality Bojná – Valy.
Jedinečný súbor reliéfne zdobených plakiet s figurálnymi motívmi Krista a anjelov, ktorý výrazne obohacuje zbierky Ponitrianskeho múzea v Nitre, a liaty bronzový zvon, patria k unikátnym objavom 21. storočia v rámci Európy. Sú hmotným svedectvom prítomnosti kresťanstva na území Veľkej Moravy v 9. storočí. Plakety aj bronzový zvon boli verejnosti prezentované na viacerých prestížnych výstavách v rámci Slovenska, Moravy a Čiech.

Krása v dreve ukrytá

11. 6. 2021   –   21. 8. 2021

Krásu a jedinečnosť ľudového umenia môžu obdivovať návštevníci Ponitrianskeho múzea v Nitre na autorskej výstave Krása v dreve ukrytá od 11. júna do 21. augusta 2021. Exponáty prezentujú diela troch tvorcov, remeselných majstrov, Jozefa Gregása z Čaradíc, Jána Valaška z Veľkých Janíkoviec a Martina Píša z Koša.

Všetci traja majstri si od malička strúhaním hračiek formovali vzťah k drevu. Neboli žiakmi rezbárskej školy, ale samoukovia, a rovnako tak neboli ani profesionálni remeselníci. Venovali sa hlavne figurálnemu rezbárstvu, pričom inšpiráciu pre svoju tvorbu nachádzali hlavne v najbližšom okolí.

Obrazy dávneho sveta

11. 6. 2021   –   21. 8. 2021

Výstava Obrazy dávneho sveta prináša kolekciu fotografií z autorovho rodného Tekova. Autor Milan Hlôška na fotografiách zachytil neopakovateľné okamihy odchádzajúceho starého sveta, ktoré sa už nevrátia. Sú spomienkou na ľudí a kolorit života v tradičnom vidieckom prostredí, vyjadrujú úctu k našim koreňom a tradíciám a odzrkadľujú vzťah autora k rodnému kraju.

Plagát Trianonská mierová zmluva 1920, Versaillský systém a Slovensko

Trianonská mierová zmluva 1920, Versaillský systém a Slovensko

19. 7. 2021   –   16. 8. 2021

Trianonská mierová zmluva bola súčasťou systému mierových zmlúv uzavretých na parížskej mierovej konferencii.
Nástupnícke štáty Rakúsko-Uhorska ju vnímali diametrálne odlišne.
Pre Československo, Rumunsko a Kráľovstvo SHS (od roku 1929 Juhoslávia) sa základom ich zahraničnej politiky stalo úsilie o zachovanie povojnového usporiadania.

Plagát Inšpirované Škandináviou

Inšpirované Škandináviou

11. 5. 2020   –   31. 5. 2020 Vhodné pre deti

Amatérska výtvarníčka Monika Zimová pri tvorbe výtvarných diel nachádza inšpiráciu v prírode, ktorú čerpá z fotografií, predstáv, či spomienok. A práve k vzniku jej diel viedli krajinky, ktoré ju fascinovali a vzbudzovali v nej neopísateľné pocity. Pri maľovaní používa viacero techník, ako olejové a vodové farby, tuš, pastel. Najčastejšie však používa techniku akrylu. Výstava Inšpirované Škandináviou predstavuje prvýkrát verejnosti výber z jej výtvarnej tvorby.

Plagát Trofeje poľovnej zveri

Trofeje poľovnej zveri

11. 5. 2020   –   24. 5. 2020 Vhodné pre deti

Výstava trofejí predstavuje výsledky chovateľskej práce poľovníkov v pôsobnosti Obvodnej poľovníckej komory v Nitre. Na výstave je možné vidieť trofeje raticovej zveri (jelenej, danielej, srnčej, muflónej a diviačej) a lebiek šeliem ulovených v poľovníckej sezóne r. 2019/2020. Vystavené trofeje a sprievodný katalóg poskytujú prehľad o počte zveri v revíroch, správnom selektívnom love trofejových jedincov, ako i bodovanie trofejí a udeľovanie medailí. Výstava je doplnená preparátmi poľovných druhov zveri zo zbierok Ponitrianskeho múzea.

Plagát Inšpirované Škandináviou

Inšpirované Škandináviou

6. 3. 2020   –   26. 4. 2020 Vhodné pre deti

Monika Zimová pri tvorbe výtvarných diel nachádza inšpiráciu v prírode, ktorú čerpá z fotografií, predstáv, či spomienok. A práve k vzniku jej diel viedli krajinky, ktoré ju fascinovali a vzbudzovali v nej neopísateľné pocity. V priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre predstaví od 6.3. – 26.4.2020 výber zo svojej tvorby na prvej vlastnej výstave Inšpirované Škandináviou.

Plagát Trofeje poľovnej zveri

Trofeje poľovnej zveri

20. 3. 2020   –   19. 4. 2020

Výstava trofejí predstavuje výsledky chovateľskej práce poľovníkov v pôsobnosti Obvodnej poľovníckej komory v Nitre. Na výstave je možné vidieť trofeje raticovej zveri (jelenej, danielej, srnčej, muflónej a diviačej) a lebiek šeliem ulovených v poľovníckej sezóne r. 2019/2020. Vystavené trofeje a sprievodný katalóg poskytujú prehľad o počte zveri v revíroch, správnom selektívnom love trofejových jedincov, ako i bodovanie trofejí a udeľovanie medailí. Výstava je doplnená preparátmi poľovných druhov zveri zo zbierok Ponitrianskeho múzea.

Plagát Čaro slovenského ornamentu

Čaro slovenského ornamentu

6. 2. 2020   –   8. 3. 2020 Vhodné pre deti

Originálnosť, regionálnu špecifickosť, farebnú rozmanitosť, krásu ako celku i zaujímavosť v detaile predstaví výstava Čaro slovenského ornamentu, ktorá sa dotýka tém slovenského ľudového ornamentu v podaní majstra Štefana L. Kostelničáka a staroslovienskej symboliky doplnených o autorské fotografie Miloša Zverinu zachytávajúce zaujímavé miesta slovensko-slovanského sveta. Trvanie výstavy je predĺžené do 8.3.2020

Plagát Slovensko – Slovinská dimenzia

Slovensko – Slovinská dimenzia

16. 1. 2020   –   1. 3. 2020 Vhodné pre deti

Námet výstavy so zámerom poukázať na odlišnosti Slovenska a Slovinska vznikol medzi veľvyslankyňou Slovinskej republiky na Slovensku Bernardou Gradišnik, vysokoškolskými učiteľmi a študentmi. Výstava sa venuje dejinám oboch republík, mestám i mapovaniu prírodného prostredia, významným osobnostiam, povestiam o hradoch a prírodných útvaroch prostredníctvom bannerov v troch jazykových mutáciách. Súčasťou sú i rôzne tradičné predmety, dnes už ľudovej kultúry.

Plagát Starí majstri a my

Starí majstri a my

2. 1. 2020   –   2. 2. 2020 Vhodné pre deti

Výstava rôznych variácií na biblické obrazy starých majstrov od detí z Orechovho dvora, prác účastníkov výtvarného workshopu z festivalu UNITED vo Vsetíne a práce hostí, výtvarníkov spriaznených so Združením výtvarníkov sv. Lukáša s použitím výtvarných techník olejomaľba, suchý pastel, koláž, tavené sklo, keramika. Trvanie výstavy je predĺžené do 2.2.2020.

Plagát Boli iní?  (Židia a Rómovia v Nitre v rokoch 1939 - 1945)

Boli iní? (Židia a Rómovia v Nitre v rokoch 1939 - 1945)

13. 12. 2019   –   2. 3. 2020

Edukačná výstava zážitkovou formou oboznámi návštevníkov s históriou mesta Nitry počas rokov 1939 - 45, pričom pozornosť je venovaná osudu Židov a Rómov v Nitre ako dôsledku totality slovenského štátu. Súčasťou výstavy je výchovno-vzdelávací program pre predškolákov (5 - 6 rokov) s cieľom zabraňovať vzniku predsudkov a neznášanlivosti voči etnickej a rasovej inakosti. Na prehliadku je potrebné sa vopred objednať na t. č. 0908 706 287, alebo na e-maily: s.eliasova@gmail.com. Výstava bude otvorená:pondelok, streda, piatok v čase od 9.00 - 15.00 hod. Vernisáž 12.12.2019 bola autormi ZRUŠENÁ

Plagát Silicit – oceľ doby kamennej, štiepaná industria v praveku na Slovensku

Silicit – oceľ doby kamennej, štiepaná industria v praveku na Slovensku

18. 10. 2019   –   31. 12. 2019

Výstava „Silicit – oceľ doby kamennej, štiepaná industria v praveku na Slovensku“ prezentuje kamennú industriu vyhotovenú zo štiepateľných kamenných surovín s ukážkou surovín, ktorých primárny výskyt je na území Slovenska, ale aj surovín, ktoré sa sem dostali ako import. Medzi vystavenými predmetmi nebudú chýbať základné typy nástrojov doby kamennej, ktorých spôsob výroby bude prezentovaný videom. Súčasťou sú postery, ktoré oboznámia s dokladmi získavania štiepateľných surovín, používaných techník a typmi nástrojov. Výstava potrvá do 31.12.2019

Plagát Výstava z tvorby jubilanta Roberta Žilíka

Výstava z tvorby jubilanta Roberta Žilíka

25. 10. 2019   –   30. 11. 2019 Vhodné pre deti

Výstava hračiek, úžitkových predmetov, plastík, reliéfov, replík, dobových hudobných nástrojov, či ilustrácií k vlastnej lyrickej a epickej spisbe z tvorby zakladateľa a člena združenia Musticantica Slovaca – Roberta Žilíka.

Plagát Žena v kvetoch odetá

Žena v kvetoch odetá

11. 10. 2019   –   30. 11. 2019

Kolekciu textilných dezénov z obdobia 70. a 80.rokov 20. storočia vytvorených pre pražské Ústredie bytovej a odevnej kultúry, ktoré bolo elitným ústavom spotrebného dizajnu a určovalo vkus v socialistickom Československu od r. 1959 až do roku 1989, i dezénov s detskými, rastlinnými, kvetinovými, geometrickými a inými vzormi predstaví výstava „Žena v kvetoch odetá“, textilný dezén v tvorbe Beaty Kabíčkovej-Vinceovej, ktorá bude slávnostne otvorená 11.10.2019 o 17.00 hod. v priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre, Štefánikova tr. 1. Výstava potrvá do 30.11.2019.

Plagát 90 rokov slovenského hokeja

90 rokov slovenského hokeja

23. 8. 2019   –   6. 10. 2019 Vhodné pre deti

Výstava pripomína prostredníctvom textov „deväť“ míľnikov sprevádzajúcich formovanie a rozvoj ľadového hokeja na Slovensku. Súčasťou sú predmety dokumentujúce rozvoj a najvýznamnejšie úspechy slovenského hokeja ako napr. olympijské medaily, medaily z majstrovstiev sveta, významné trofeje z domácich i medzinárodných súťaží, športová výstroj osobností ľadového hokeja od najstarších čias po súčasnosť.

Plagát Všetky moje krajiny

Všetky moje krajiny

1. 9. 2019   –   6. 10. 2019 Vhodné pre deti

Slováci žijúci v Rakúsku, manželia Daniela a Michal Helienek maľovali v džungli na Amazonke, na sopkách Nového Zélandu, či Islandu, vo vysokých výškach medzi himalájskymi velikánmi, v kirgizských stepiach, v spoločnosti nespočetných Číňanov na Veľkom čínskom múre i na cestách po Slovensku, ktoré znovu objavujú. Michalovým centrálnym motívom sú lode, prístavy, dopravné prostriedky (vlaky, autá ...), ale aj ľudia, ktorých stretáva po celom svete pri ich práci i oddychu. Daniela maľuje krajiny, najmä hory, niektoré motívy pretvára vo svojom vnútri a zabstrahuje.

Plagát Nitra a sv. Cyril a Metod zo zbierky PaedDr. Jozefa Gála

Nitra a sv. Cyril a Metod zo zbierky PaedDr. Jozefa Gála

4. 7. 2019   –   1. 9. 2019

Pri príležitosti mestských osláv Nitra, milá Nitra pripravilo Ponitrianske múzeum v Nitre vo svojich priestoroch výstavu Nitra a sv. Cyril a Metod zo zbierky PaedDr. Jozefa Gála, ktorá bude otvorená od 4.7. – 1.9.2019. Poštové známky a filatelistické dokumenty doplnené odbornými textami pútavým spôsobom približujú spôsob života a činnosť solúnskych bratov, vytvorenie prvého slovanského písma hlaholiky, položenia základov vzdelanosti zakladaním škôl, šírenie kresťanstva i politickú situáciu na území Slovenska, ale i vo svete. Nechýba ani spomienka na život a pôsobenie sv. Gorazda a Klimenta.

Plagát Nové predmety v zbierkach Ponitrianskeho múzea

Nové predmety v zbierkach Ponitrianskeho múzea

1. 7. 2019   –   20. 8. 2019

Ponitrianske múzeum získalo v I. polroku 2019 do svojich zbierok viacero nových prírastkov aj vďaka fondu na nadobúdanie zbierkových predmetov, ktorý vytvoril Nitriansky samosprávny kraj. Na výstave Nové predmety v zbierkach Ponitrianskeho múzea, ktorá bude otvorená od 1.7. - 1.9.2019 v priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre predstaví predmety získané darom a kúpou. Za pohľad určite bude stáť zbierka slovenských pamätných mincí z rokov 1993 - 2008, maľby na skle, sakrálne skulptúry, starožitné lovecké pušky a iné.

Plagát Poštové známky a pečiatky s cyrilo-metodskou tematikou

Poštové známky a pečiatky s cyrilo-metodskou tematikou

4. 7. 2019   –   20. 8. 2019

Jedinečná filatelistická zbierka MVDr. Milana Šajgalíka prostredníctvom poštových známok a pečiatok doplnených odborným textom „rozpráva“ príbeh o postavení prvého slovenského kostola na území Slovenska kniežaťom Pribinom, o kráľovi Svätoplukovi a Veľkomoravskej ríši, kresťanstve, príchode a činnosti solúnskych bratov Cyrila a Metoda, dejín nitrianskeho biskupstva, ale aj iných významných udalostiach a osobnostiach. Výstava Poštové známky a pečiatky bude slávnostne otvorená 4.7.2019 o 14.00 hod. v priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre.

Plagát Konferencia Kultúrne a duchovné dedičstvo Konštantína-Cyrila

Konferencia Kultúrne a duchovné dedičstvo Konštantína-Cyrila

4. 7. 2019 9:00   –   12:40

Pri príležitosti mestských slávností Nitra, milá Nitra si Vás dovoľujeme pozvať na vedeckú konferenciu Kultúrne a duchovné dedičstvo Konštantína-Cyrila, ktorá sa uskutoční 4. júla 2019 o 9.00 hod. v priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre, Štefánikova tr. č. 1, Nitra.

Plagát Deň krivých zrkadiel. Dobrý deň, Nitra

Deň krivých zrkadiel. Dobrý deň, Nitra

12. 6. 2019   –   30. 6. 2019

Deň krivých zrkadiel je dňom ľudí s mentálnym postihnutím, dňom, keď rôznymi aktivitami prezentujú svoje schopnosti v oblasti umenia, ručnej práce i komunikácie. 12. júna 2019 od 9.00 do 12.00 hod na pešej zóne pred Ponitrianskym múzeom sa predstavia so svojimi výrobkami, spevom, tancom i divadelnými scénkami ľudia s mentálnym postihnutím z Nitrianskeho kraja. Deň krivých zrkadiel vrcholí o 13.00 hod. vernisážou výtvarných a ručných prác v Ponitrianskom múzeu, počas ktorej budú ocenení i autori najlepších prác . Výstava potrvá do 30.6.2019.

Plagát Fotografie a pohľadnice M.R.Štefánika zo zbierky Jána Pánského

Fotografie a pohľadnice M.R.Štefánika zo zbierky Jána Pánského

4. 5. 2019   –   30. 6. 2019

Výstava Fotografie a pohľadnice M.R.Štefánika zo zbierky Ing. Jána Pánského prezentuje pohľady na miesto havárie, pohrebu i výstavby definitívneho pomníka M.R.Štefánika na Bradle. Výstava potrvá do 30. 6. 2019.

Plagát Pamätníky M. R. Štefánika

Pamätníky M. R. Štefánika

4. 5. 2019   –   30. 6. 2019

Výstava predstaví fotografie sôch, búst, pomníkov a pamätných tabúľ generála M. R. Štefánika na Slovensku, ktoré boli postavené počas prvej Československej republiky, v čase Slovenskej republiky, po skončení druhej svetovej vojny až dodnes. Budovanie pamätníkov v minulosti podliehalo vplyvu dobového režimu. Väčšina sôch bola pod vplyvom politických zmien premiestňovaná, alebo úplne odstránená. Prehľad pamätníkov, ktoré zostali počas všetkých režimov na svojom pôvodnom mieste a ktoré boli úplne odstránené ponúkne a zničené nájdete na výstave .

Plagát Beseda o knihe M.R.Štefánik s autorom Mgr. M. Kšiňanom MAS,PhD

Beseda o knihe M.R.Štefánik s autorom Mgr. M. Kšiňanom MAS,PhD

17. 6. 2019 17:00   –   18:30 Vhodné pre deti

V poslednom období v povedomí spoločnosti rezonuje čoraz viac osobnosť a pôsobenie M. R. Štefánika. Jeho osobnosť, politické pôsobenie a neoceniteľná diplomacia motivovala viacero autorov k ich zachyteniu. Jedným z nich je aj historik Mgr. Michal Kšiňan MAS., PhD., ktorý ponúka v knihe M. R. Štefánik pohľad na viacero aj doteraz nespracovaných stránok jeho života. Predstavuje ho nielen ako organizátora čs. légií, diplomata, astronóma, ale aj ako mladého muža hľadajúceho svoju cestu životom. Kniha neobchádza ani jeho „posmrtný“ keďže sa zaoberá i premenami v narábaní s jeho odkazom.

Plagát Iné činnosti VI.

Iné činnosti VI.

3. 5. 2019   –   2. 6. 2019 Vhodné pre deti

Výtvarné stvárnenie migrácie z pohľadu rôznych generácií študentov SZUŠ Ateliéru Médea predstaví výstava Iné činnosti VI., ktorá bude slávnostne otvorená 3.5.2019 o 17.00 hod. v priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre, Štefánikova tr. 1. Výstava potrvá do 2. júna 2019.

Plagát Noc múzeí a galérií

Noc múzeí a galérií

18. 5. 2019 10:00   –   23:50 Vhodné pre deti

10.00 – 24.00 hod.
- prehliadka expozície a výstav
- ukážky konzervovania, reštaurovania, preparovania s možnosťou vyskúšať si niektoré techniky
12.00 – 21.00 hod.
- interaktívny program pre rodiny s deťmi „svietniky z mozaiky“ s možnosťou vytvoriť si vlastný podľa svojej predstavy.
15.00 – 22.00 hod.
- ukážka paličkovania a tkania kartičkami
20.00 – 21.00 hod.
- vystúpenie hudobného združenia MUSICANTICA SLOVACA
- vstup voľný

Plagát Bankovky na území ČSR a SR v rokoch 1918-1948

Bankovky na území ČSR a SR v rokoch 1918-1948

4. 2. 2019   –   28. 4. 2019 Vhodné pre deti

Výstava predstaví zo zbierok Ponitrianskeho múzea v Nitre rakúsko-uhorské, československé, slovenské, sovietske okupačné bankovky i zvláštne židovské platidlá z obdobia 1918-1948, charakteristického prelomovými historickými udalosťami.

Plagát Trofeje poľovnej zveri

Trofeje poľovnej zveri

22. 3. 2019   –   21. 4. 2019

XXXIII. ročník výstavy trofejí poľovnej zveri ulovenej v revíroch v pôsobnosti Obvodnej poľovníckej komory Nitra. Na výstave je možné vidieť trofeje raticovej zveri (jelenej, danielej, srnčej, muflónej a diviačej) a lebiek šeliem ulovených v poľovníckej sezóne r. 2018/2019. Vystavené trofeje a sprievodný katalóg poskytujú prehľad o počte
zveri v revíroch, správnom selektívnom love trofejových jedincov, ako i bodovanie trofejí a udeľovanie medailí. Výstava je doplnená preparátmi poľovných druhov zveri zo zbierok Ponitrianskeho múzea. Vernisáž 22.3.2019 o 15.00 hod.

Plagát Beseda s Jozefom Banášom

Beseda s Jozefom Banášom

27. 3. 2019 17:00   –   18:30

V poslednom období v povedomí spoločnosti rezonuje čoraz viac osobnosť a pôsobenie M. R. Štefánika, ktorý bol jednou z najvýznamnejších osobností v dejinách Slovenska. Vyšlo viacero publikácií a jednou z nich je i dokumentárny román Prebijem sa! Štefánik. Muž železnej vôle od Jozefa Banáša. Ak ste si ho prečítali a zostali Vám nezodpovedané otázky, na ktoré by ste chceli poznať odpoveď, v stredu 27.3.2019 o 17.00 hod. Vám ich zodpovie osobne autor knihy Jozef Banáš na besede v priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre, Štefánikova tr.č.1.

Plagát Národné parky Slovenska. Biodiverzita

Národné parky Slovenska. Biodiverzita

4. 2. 2019   –   10. 3. 2019

Neopísateľnú očarujúcu krásu prírody našich národných parkov, vzácnych a chránených rastlín a živočíchov, či tajomných jaskýň predstaví výstava Národné parky, Biodiverzita, ktorá bude otvorená od 4.2. – 10.3.2019 v priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre.V roku 2016 boli prvýkrát prezentované v sídle Európskej komisie v Bruseli. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky ich pripravila v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia s cieľom prezentovať ochranu prírody, podčiarknuť dôležitosť chránených území a zohľadňovať nároky na ochranu biodiverzity, ktorá je globálnym problémom.

Plagát Obraz a slovo

Obraz a slovo

14. 12. 2018   –   27. 1. 2019 Vhodné pre deti

Výtvarné diela výtvarníkov Združenia Sv. Lukáša v Nitre odzrkadľujúce pohľad na komunikačný jazyk využívaný v reklame a médiách predstaví výstava Obraz a slovo, ktorá bude slávnostne otvorená 14.12.2018 o 17.00 hod. v priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre, Štefánikova tr.č.1. Zaujímavou bude práca "Maco Mamuko vs. Ampulka", ktorá vznikla v spolupráci s deťmi z Orechovho dvora, a ktorá zároveň pootvára netušený pohľad „ väčšiny“ do života rómskej komunity.Výstava potrvá do 27.1.2019.

Plagát Nitra v období vzniku Československej republiky

Nitra v období vzniku Československej republiky

28. 11. 2018   –   30. 12. 2018 Vhodné pre deti

Dobové tlačené dokumenty Štátneho archívu v Nitre doplnené trojrozmernými historickými múzejnými predmetmi zo zbierok Múzea J. Thaina v Nových Zámkoch a Ponitrianskeho múzea v Nitre predstaví výstava Nitra v období vzniku Československej republiky, ktorá je otvorená 17.11. – 31.12.2018 v priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre, Štefánikova tr.č.1.

Plagát Preložiť - prekrížiť paličky už 20 rokov a výsledkom je nežná čipka

Preložiť - prekrížiť paličky už 20 rokov a výsledkom je nežná čipka

24. 10. 2018   –   2. 12. 2018

Ručne zhotovená paličkovaná čipka bola v minulosti súčasťou bežných a obradných ľudových odevov i bytových doplnkov. Na územie dnešného Slovenska sa dostala v 2. pol. 16. stor. z juhu s chorvátskou kolonizáciou a z Čiech a Nemecka s baníckym obyvateľstvom.

Plagát Od chmeľu k pivu

Od chmeľu k pivu

9. 10. 2018   –   9. 11. 2018

Jantárový mok, charakteristický horkou chuťou a typickou vôňou, s obsahom výživných látok, ktorému sa pripisujú rôzne liečivé vlastnosti, sprevádza človeka po tisícročia. Históriu jeho vzniku a procesu výroby priblíži výstava Tribečského múzea „Od chmeľu k pivu“.
Mnohí po pive siahajú v horúcich letných dňoch na uhasenie smädu, iný pre obsah výživných látok, ktoré blahodarne pôsobia pri rôznych zdravotných ťažkostiach. Základnými surovinami na jeho výrobu sú jačmeň, chmeľ a voda. Neskôr sa začali do neho pridávať rôzne bylinky a ovocie.

Plagát „Znovuobjavený“ archív mesta Nitry

„Znovuobjavený“ archív mesta Nitry

6. 7. 2018   –   31. 10. 2018

Výstava dokumentov z archívneho fondu Magistrát mesta Nitry 1632 – 1922 pri príležitosti Mestských slávností Nitra.

Plagát Svet pod mojimi štetcami

Svet pod mojimi štetcami

7. 9. 2018   –   14. 10. 2018

Výber z celoživotnej tvorby Beaty Kabíčkovej – Vinceovej od 70. rokov 20. storočia až po súčasnosť.
Beata Kabíčková-Vinceová vyštudovala odbor výtvarného spracovania keramiky na SŠUP v Bratislave. Po ukončení štúdia na Akadémii múzických umení v Prahe pôsobila ako pedagóg na viacerých umeleckých školách a externe viedla výtvarné krúžky. Pracovala i ako módna dizajnérka textílií v Liberci. Koncom 60-tych a začiatkom 70-tych rokov získala viacero ocenení v súťaži o najlepší návrh na textil.

Plagát Obnovené reštaurovaním

Obnovené reštaurovaním

5. 9. 2018   –   27. 9. 2018

V múzeu sú uložené predmety umeleckej a historickej hodnoty. Získali, ale i získavajú sa zberom, kúpou, darom a pod. Častokrát sú nadobudnuté predmety znehodnotené zlým spôsobom zaobchádzania s nimi, neodbornou starostlivosťou, či uskladnením v nevyhovujúcich podmienkach. O ich navrátenie do pôvodného stavu bez toho, aby sa znížila ich originálna podstata sa stará reštaurátor.

Ozveny rodnej zeme

29. 6. 2018   –   31. 8. 2018

Výstava výtvarnej tvorby pri príležitosti životného jubilea akad. arch. Ing. Ladislava Švihela.

Život s farbami

29. 6. 2018   –   31. 8. 2018

Výstava obrazov pri príležitosti životného jubilea akad. arch. Ing. Ladislava Švihela.

Plagát Dobrý deň, Nitra

Dobrý deň, Nitra

12. 6. 2018   –   24. 6. 2018

Výtvarné a ručné práce ľudí s rôznym stupňom postihnutia predstaví výstava Dobrý deň, Nitra.

Plagát Iné činnosti V.

Iné činnosti V.

4. 5. 2018   –   3. 6. 2018

Skupinové práce žiakov SZUŠ Ateliéru Médea a hosťujúcej školy z chorvátskeho Osijeku zachytávajúce Nitru a Osijek ako súčasné mesto a život v ňom na pozadí minulosti predstaví výstava Iné činnosti V.

Plagát Krása dreva

Krása dreva

9. 2. 2018   –   5. 3. 2018

Drevo – pre mnohých palivo na kúrenie, pre stolára materiál na výrobu nábytku a rôznych predmetov. V očiach rezbára je médiom pre nové umelecké dielo. Rôzne podoby vdýchnutia života tomuto materiálu rukami rezbárov predstaví výstava Krása dreva.

Tisícročia s mincami

2. 1. 2018   –   23. 2. 2018

Výstava archeologických nálezov mincí z Nitry a širšieho okolia.

Plagát Po stopách pravekých metalurgov. Svedectvo bronzového veku.

Po stopách pravekých metalurgov. Svedectvo bronzového veku.

23. 11. 2017   –   31. 5. 2018

Výstava trojrozmerných originálnych archeologických nálezov, doplnená obrazovými prílohami, rekonštrukciou odevov, replík šperkov, nástrojov, zbraní a keramiky, ktoré si bude môcť zobrať do rúk návštevník, priblíži život človeka v dobe bronzovej.

Plagát Art Go!

Art Go!

8. 12. 2017   –   28. 1. 2018

Výstava výtvarníkov Združenia sv. Lukáša v Nitre predstaví výtvarné diela namaľované olejom, akrylom a rôzne koláže z bilboardov. Tohtoročnou myšlienkou výtvarného stvárnenia je "Umenie nám pomáha prežiť a nezblázniť sa" a je zároveň reakciou na vizuálny svet okolo nás. Súčasťou výstavy bude aj výber z diel Ľudovíta Bebjaka, zakladateľa Združenia výtvarníkov sv. Lukáša.

Tisícročia s mincami

6. 11. 2017   –   30. 12. 2017

V minulosti bývali vyrobené z drahého kovu a mali vysokú cenu sústredenú v malej hmotnosti a objeme, v prípade ukoristenia barbarmi sa z nich často stala surovina na výrobu šperkov, niekedy skončili ako obeť bohom. Vzácne mince z obdobia od 1. stor. pr.n.l. až po 20. stor. n.l. zo zbierok Ponitrianskeho múzea v Nitre, Archeologického ústavu SAV v Nitre a Mestského múzea Šurany predstaví výstava Tisícročia s mincami.

Plagát Slovenské čipkovanie

Slovenské čipkovanie

5. 10. 2017   –   19. 11. 2017

Kedysi bola bežnou súčasťou odevu a bytovým doplnkom, dnes je luxusom. Tradičnú paličkovanú čipku, ktorá poteší nejedno oko svojou neopísateľnou nádherou a detailným prepracovaním predstaví výstava.

Plagát Ľudmila Cvengrošová - sochárka slovenskej histórie

Ľudmila Cvengrošová - sochárka slovenskej histórie

3. 7. 2017   –   29. 10. 2017

Akademická sochárka a autorka plastiky keltského kniežaťa Biateca v Bratislave, kamennej plastiky Slovanky na hrade Devín, či súsošia sv. Konštantína a Metoda pod Nitrianskym hradom – Ľudmila Cvengrošová predstaví svoje unikátne výtvarné diela dokladujúce našu minulosť na výstave.

Iné činnosti IV. Nitra, Moje mesto

8. 9. 2017   –   30. 9. 2017

Výstava veľkoformátových skupinových prác študentov Ateliéru Médea, ktorá výtvarne zachytáva Nitru ako kultúrno-historicky významné mesto s architektonickými dominantami, osobnosťami spoločenského i bežného života.

Plagát Prehliadaná príroda

Prehliadaná príroda

6. 9. 2017   –   30. 9. 2017

Na obdiv budú vystavené rôzne druhy vajíčok vtákov, ktoré sú ukryté v hniezdach, mláďatá raticovej zveri, ktoré sú vďaka sfarbeniu chránené pred predátormi a zároveň sú ťažko zhliadnuteľné, rôzne druhy chrobákov, minerálov, húb. Za pohľad bude určite stáť zbierka motýľov, ktoré nás v prírode zaujmú „tancom“ vo vzduchu a rôznych druhov nočných motýľov, ktoré vychádzajú zo zeme, alebo z lístia vo večerných hodinách za potravou.

Šperky z cestovín

4. 7. 2017   –   20. 7. 2017 Vhodné pre deti

Každý utorok, streda, štvrtok od 9.30 - 15.30 hod.
Tvorivá dielňa, v ktorej si môže každý vyrobiť náramok, alebo náhrdelník z cestovín.

Dobrý deň, Nitra

12. 6. 2017   –   28. 6. 2017

Výtvarné a ručné práce ľudí s rôznym stupňom postihnutia budú predstavené na výstave.

Plagát Čaro umeleckého drotárstva

Čaro umeleckého drotárstva

20. 3. 2017   –   28. 5. 2017

V minulosti bolo drotárstvo spájané s podomovým opravovaním kuchynského riadu a predajom úžitkových výrobkov z drôtu a plechu. Po 1. svetovej vojne však začalo následkom konkurencie priemyselných výrobkov upadať.
V súčasnosti začala drotárska technológia prenikať do naivného umenia.

Plagát František Tóth - Môj svet

František Tóth - Môj svet

26. 4. 2017   –   28. 5. 2017

Výstava celoživotnej tvorby nadaného amatérskeho výtvarníka Františka Tótha.

Plagát Trofeje poľovnej zveri

Trofeje poľovnej zveri

24. 3. 2017   –   23. 4. 2017

Výstava trofejí predstavuje výsledky chovateľskej práce poľovníkov v pôsobnosti Obvodnej poľovníckej komory v Nitre. Vystavované trofeje sú odrazom nielen samotnej úrovne genofondu, ale aj celého systému celoročnej starostlivosti o zver, ako zložky prírodného bohatstva Slovenskej republiky. Na výstave je možné vidieť takmer 560 kusov trofejí raticovej zveri (jelenej, danielej, srnčej, muflónej a diviačej) a lebiek šeliem ulovených v poľovníckej sezóne r. 2016/2017.

Plagát Zvláštni ľudia. Katastrofy ľudského tela.

Zvláštni ľudia. Katastrofy ľudského tela.

6. 2. 2017   –   12. 2. 2017

Aj v súčasnosti medzi nami žije veľa ľudí s rôznym druhom a stupňom postihnutia, ktorí sa vďaka programu integrácie do spoločnosti postupne začleňujú. Neustále vzniká množstvo zariadení a nadácií, ktoré týmto ľudom s vrodenými chybami pomáhajú. V minulosti však boli odkázaní sami na seba. Ľudia sa ich stránili, lebo svojim zovňajškom vystupovali z davu.

Plagát V totálnom nasadení

V totálnom nasadení

2. 12. 2016   –   29. 1. 2017

22.výstava Združenia výtvarníkov Sv. Lukáša predstaví v priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre výtvarné diela z regiónu Nitra, zo Súkromnej základnej umeleckej školy Heleny Madariovej v Nitre a zo Súkromnej cirkevnej umeleckej školy Sv. Lukáša v Topoľčanoch.
Názov výstavy "V totálnom nasadení" zdôrazňuje nekomerčnosť výtvarnej aktivity a vystihuje životný pocit - radosť z tvorby. Vystavené budú diela z rôznymi motívmi od detských prác cez práce teenagerov až k zrelým prácam výtvarných umelcov. Výstava je vzácna pestrosťou a stretnutím nadšencov umenia.

Výstava Združenia výtvarníkov sv. Lukáša

7. 12. 2016   –   31. 12. 2016

Výtvarná tvorba členov Združenia výtvarníkov sv. Lukáša.

Zachované reštaurovaním

4. 11. 2016   –   30. 11. 2016

Prierez reštaurátorskou tvorbou Milana Moravanského.

Fajky a Svet

14. 9. 2016   –   24. 10. 2016

Fajčiarske potreby a zvyky zo zbierok Múzea Vysočiny Třebíč, ČR. Výstava pri príležitosti Majstrovstiev Európy v pomalom fajčení fajok v Nitre.

Odber noviniek

Pravidelné informácie o nových udalostiach, zaujímavých výletoch a článkoch.