Archív udalostí pre mesto Ružomberok zobraziť mesto

Plagát Elity dávnoveku

Elity dávnoveku

11. 7. 2022   –   6. 9. 2022 Liptovské múzeum v Ružomberku

Liptovské múzeum, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravilo ako súčasť Leta u Hýroša nevídanú výstavu veľkorozmerných fotografií pravekého odievania autorky Mgr. Kristýny Urbanovej Elity dávnoveku.

Plagát Podobní a rozdielni – telocvičné jednoty Sokol a Orol

Podobní a rozdielni – telocvičné jednoty Sokol a Orol

12. 4. 2022   –   21. 6. 2022 Liptovské múzeum v Ružomberku

Telocvičné jednoty Sokol a Orol patrili v medzivojnovom období k fenoménom, ktoré vstupovali do každodenného života všetkých regiónov mladej Československej republiky. V jej západnej časti nadviazali na staršiu tradíciu, na území Slovenska boli novými útvarmi, ktoré si potrebovali vybudovať svoje zázemie. Boli si veľmi blízke niektorými vonkajšími znakmi – napríklad podobnosťou názvu, organizačnej štruktúry, rovnošaty, podobnými prostriedkami plnenia deklarovaných cieľov. Zároveň si boli veľmi vzdialené v základných otázkach vnútorného smerovania. Dosahmi svojej aktivity obidve formovali vzťah obyvateľov k novému štátnemu útvaru, pripravovali nastupujúcu generáciu na zodpovedný vstup do správy verejných vecí.

Plagát Ladislav Kubačka - Výber z tvorby

Ladislav Kubačka - Výber z tvorby

15. 3. 2022   –   30. 4. 2022 Liptovské múzeum v Ružomberku

Liptovské múzeum pripravilo výstavu LADISLAV KUBAČKA - VÝBER Z TVORBY, ktorej vernisáž sa uskutoční dňa 15.3.2022 o 16:00 v sídelnej budove Liptovského múzea v Ružomberku.

Plagát Liptovská heligónka

Liptovská heligónka

14. 4. 2019 14:00   –   16:00 Kultúrny dom Biely Potok

Predstavia sa Vám heligonkári z rôznych regiónov Slovenska, medzi ktorými bude i účastník TV show Zem spieva Tibor Mahút. O dobrú náladu sa postará známy imitátor Martin Kopor z Hriňovej.

Počas programu si môžete pozrieť výstavu heligóniek a vyskúšať základy hry na heligónke podľa zápisu Martina Čerňanského.

Plagát Mikuláš v meste Ružomberok 2018

Mikuláš v meste Ružomberok 2018

5. 12. 2018 16:10   –   18:00 Centrum mestaviac informácií

Súčasťou programu bude aj slávnostné rozsvietenie vianočného stromčeka.

Program:
16:15 Divadlo na hojdačke: O zakliatom Mikulášovi /divadelné predstavenie pre deti/
17:00 Rozsvietenie vianočného stromčeka

Korýtko

30. 6. 2018   –   2. 9. 2018

Malebná úzkorozchodná trať, ktorá kedysi spájala Ružomberok so známymi kúpeľmi v Korytnici, patrí dnes už iba spomienkam. Môžete si ju však pripomenúť nostalgickými jazdami legendárneho vláčika cez Ružomberok.

Korýtkofest

9. 6. 2018 12:00   –   16:00

Deň plný zážitkov sľubuje festival pri príležitosti fantastického 110. výročia vzniku železničnej trate z Ružomberka do Korytnice, nečinnej už dlhé roky. Teraz ožije vďaka Korýtkofestu.

Ružomberský adventný kalendár

1. 12. 2017   –   31. 12. 2017

Mesačná séria koncertov, divadelných predstavení, tvorivých dielní či športových aktivít a mnohých ďalších akcií. December v Ružomberku je synonymom pre ojedinelý adventný kalendár.

Vianočné zvyky a tradície

6. 12. 2017 12:00   –   16:00

Pomaly sa blížia najkrajšie sviatky roka a s nimi aj aktivity a podujatia Liptovského múzea zamerané na Vianoce. Aj tento rok v Ružomberku naplánovali kultúrno-výchovný program pre školy o zvykoch a tradíciách počas adventu a Vianoc s ukážkami ľudových výrobcov. Jeho trinásty ročník sa chystá rovno na Mikuláša, 6. decembra.

Sadíme my máje

30. 4. 2017 12:00   –   16:00

Spoločné nedeľné popoludnie plné folklóru a najmä stavania májov podľa tradičného scenára černovských ľudových zvykov čaká na návštevníkov 30. apríla v Ružomberku.

Odber noviniek

Pravidelné informácie o nových udalostiach, zaujímavých výletoch a článkoch.