Archív udalostí pre Slovenské technické múzeum zobraziť miesto

Plagát 100 rokov lodiarstva na Slovensku

100 rokov lodiarstva na Slovensku

2. 6. 2020   –   31. 12. 2020

Štatutárna výstava bola pripravená pri príležitosti osláv okrúhleho výročia vzniku Československa. Približuje históriu sto rokov stavby lodí na území Slovenska od obdobia vzniku prvej Československej republiky v roku 1918 až po rok 2018. Stavba lodí patrí medzi najstaršie konštrukčné činnosti ako vo svetových dejinách tak i v dejinách Slovenska. K výstave je spracovaný 100-stránkový rovnomenný katalóg s rozširujúcimi textovými i obrazovými materiálmi.

Plagát Czech innovation expo

Czech innovation expo

1. 10. 2020   –   31. 10. 2020

Výstava „Czech Innovation Expo“ vychádza z prepojenia interaktívneho a audiovizuálneho umenia, dizajnu a nových trendov v inovačných oblastiach českej spoločnosti. Abstraktné symboly na prázdnych stenách sa pomocou virtuálnej reality a technológie (mobil a tablet) stávajú príbehmi s množstvom informácií o vynáleze či jeho inováciách. Návštevníci si do mobilného zariadenia stiahnu aplikáciu CIE pre iOS alebo Android.

Klára Samuelisová - Pohľad cez sklo

14. 5. 2020   –   30. 6. 2020

Výstava ponúka zbierku 350 kusov sklenených výrobkov od najvýznamnejších českých a slovenských dizajnérov. ,,Zberateľstvo je naozaj vášeň, stále vás núti hľadať nové kúsky a pri každom novom úlovku je to nesmierny pocit radosti. Teším sa, že mám príležitosť ukázať svoju zbierku košickej verejnosti,“ dodáva Klára Samuelisová.

Natália Studenková - Akvarelová nálada

20. 5. 2020   –   30. 6. 2020

Ukrajinská maliarka Natália Studenková predstavuje akvarelovú tvorbu v priestoroch Slovenského technického múzea. Základné témy tvorby – spätosť s prírodou, ekológia, historické pamätihodnosti zobrazené prostredníctvom architektúry miest. Vďaka premenlivosti samotného akvarelu, jeho nepredvídateľnosti a dynamickosti autorka zobrazuje svoje emócie a nálady. Tesné spojenie s prírodou, sprostredkovanie jej krehkosti a nepolapiteľnej krásy, ktorá sa blíži k dušiam, to všetko tvorí celkovú náladu diel, ktoré maliarka prináša k divákom.

Plagát Výstava tradičného čínskeho umenia ručného vystrihovania z papiera

Výstava tradičného čínskeho umenia ručného vystrihovania z papiera

18. 9. 2019   –   13. 10. 2019

Na výstave budú prezentované obrazy z tvorby Weifei Cheng. Autorka sa narodila v roku 1938 vo Wuwei v provincii Gansu v Číne. Od roku 2014 sa venuje tejto tradičnej čínskej umeleckej technike, keď sa stala členkou Klubu dôchodcov so zameraním na rôzne druhy umenia (spev, tanec, ručné práce, maľba, kaligrafia a podobne). V roku 2017 počas svojho polročného pobytu v Košiciach u dcéry Liu Dong sa intenzívne venovala práve tradičnej technike vystrihovania. Počas tvorivého obdobia vzniklo takmer 100 obrazov.

Plagát Cesta na Mesiac - 50. výročie najúžasnejšej výpravy ľudstva

Cesta na Mesiac - 50. výročie najúžasnejšej výpravy ľudstva

16. 7. 2019   –   8. 9. 2019

Výstava prostredníctvom vybraných fotografií, dobových predmetov, ako aj ich replík a faksimílií historických dokumentov, predstaví kľúčové okamihy kozmonautiky, ktoré viedli ľudstvo zo Zeme až na Mesiac. Už o pár dní totiž uplynie polstoročie, čo sa trojica odvážnych mužov vydala na nepochybne najúžasnejšiu výpravu ľudstva. Počas osemdňovej cesty, stovky tisíc kilometrov od domova, strávili dvaja z nich, Neil Armstrong a Edwin Aldrin, takmer celý deň na Mesiaci.

Plagát 90 rokov slovenského hokeja

90 rokov slovenského hokeja

30. 4. 2019   –   30. 6. 2019

Na deviatich pop-up stenách pripomenie „deväť“ míľnikov, ktoré sprevádzali formovanie a rozvoj ľadového hokeja na Slovensku. Autor textu je renomovaný historik ľadového hokeja Ján Holko. Okrem textovej časti však výstava návštevníkom ponúkne rad špičkových predmetov dokumentujúcich rozvoj a najvýznamnejšie úspechy slovenského hokeja.

Plagát Wolfgang von Kempelen

Wolfgang von Kempelen

28. 2. 2019   –   30. 6. 2019

Výstava predstaví život a dielo bratislavského vynálezcu a polyhistora, obľúbenca Márie Terézie. Prezentované budú modely vynálezov – šachový automat, hovoriaci stroj, reaktívna turbína i ďalšie z oblasti fonetiky, vzdelávania nevidomých, mechanizácie či javiskovej mágie.

Plagát 100 rokov Československa v poštovej známke

100 rokov Československa v poštovej známke

25. 10. 2018   –   28. 2. 2019

Výstava upriamuje pozornosť na to, že práve z poštových známok sa dajú ,,vyčítať" významné a často i prevratné udalosti v dejinách oboch národov.

Plagát Štvrťstoročie spolu

Štvrťstoročie spolu

5. 12. 2018   –   15. 2. 2019

Podkarpatská Rus bola stáročia súčasťou habsburskej monarchie, ale na konci 1. svetovej vojny hľadali možnosti zmeny štátoprávneho postavenia. Počas pobytu Tomáša G. Masaryka v USA v roku 1918 bolo Rusínom zo strany amerického prezidenta doporučené usilovať o autonómiu v rámci jazykovo blízkeho štátu. Jednou z možností bolo včlenenie podkarpatského územia do vznikajúceho Československa, stalo sa tak na jar v roku 1919.

Plagát Cesty osudu

Cesty osudu

8. 11. 2018   –   15. 1. 2019

Autorská výstava obrazov akvarelovej maľby autorky Natálie Studenkovej.

Plagát Čínsky grafický plagát

Čínsky grafický plagát

4. 10. 2018   –   31. 10. 2018

Výstava v sebe syntetizuje to najlepšie z čínskeho plagátu, grafického dizajnu a typografie. Zachytáva štýl súčasnej tvorby a myslenia čínskych dizajnérov. Na sto dvadsiatich siedmych plagátoch zachytáva rukopis 116 autorov.

Plagát Baníctvo v Smolníku

Baníctvo v Smolníku

17. 4. 2018   –   3. 6. 2018

Výstava prezentuje viaceré témy, pričom dôležitou je aj téma vplyvu baníctva na myslenie ľudí, na kultúrny odkaz baníckej tradície. Mnohé tradičné zvyky sa zachovali aj po ukončení banskej činnosti v roku 1990, patrí k ním tradícia účasti sprievodu krojovaných baníkov na bohoslužbách zasvätených patrónke baníkov Sv. Barbore, ktorej súčasťou je banská ofera.

Plagát Svet akvarelu

Svet akvarelu

8. 3. 2018   –   8. 4. 2018

Výstava predstavuje 250 výtvarných prác z 50 krajín sveta. Je výberom najkvalitnejších autorských prác z Medzinárodnej výstavy akvarelovej maľby, ktorá sa konala po prvýkrát v Bratislave. Autorka a organizátorka výstavy Natália Studenková prináša aj do Košíc výber najkvalitnejšej súčasnej tvorby akvarelu – tejto najpoužívanejšej ilustračnej techniky.

Plagát Výstava fotografií - Tulák hôr

Výstava fotografií - Tulák hôr

14. 2. 2018   –   29. 3. 2018

Výstava pozostávajúca z dvoch tematických častí prezentuje 44 fotografií. Sedemnásť čiernobielych záberov s časovo zberným, historickým námetom zachytáva minulosť a spomienky autora na rodné Tatry, rodinu a horské priateľstvá. Druhá časť výstavy - 27 fotografií sú farebné snímky dokumentujúce pomocou montáže vnútorné pocity autora. Jeho fotografický rukopis sa priznáva k istej absurdnosti a zostavuje ho z častí vzájomného protirečenia. Kurátorom výstavy je Dušan Š. Baláž.

Čaro bakelitu - 100 rokov výroby bakelitu na Slovensku

20. 9. 2017   –   30. 11. 2017

Zlatá éra bakelitu už patrí do minulosti, ale s výrobkami z tohto plastu je možné sa stretnúť i dnes. Tento rok uplynie 110 rokov, keď sa chemikovi belgického pôvodu Leo Hendrikovi Baekelandovi (1863 – 1944) podarilo pripraviť fenolformaldehydový polykondenzát (živicu), ktorá bola po ňom pomenovaná ako bakelit.

Plagát Dni českej kultúry 2017 - Fakulta architektúry ČVUT

Dni českej kultúry 2017 - Fakulta architektúry ČVUT

7. 11. 2017   –   30. 11. 2017

Výstava predstavuje 40 rokov obnovenej samostatnej Fakulty architektúry na pražskom ČVUT. Rekapituluje jej históriu symbolickou formou výberu 40 stavieb pedagógov a absolventov školy.

Plagát Štyri generácie Schusterovcov cez vnútrozemie brazílie

Štyri generácie Schusterovcov cez vnútrozemie brazílie

16. 5. 2017   –   16. 6. 2017

Rudolf Schuster je známy svojou cestovateľskou a fotografickou vášňou. Počas svojej aktívnej kariéry precestoval takmer celý svet, navštívil miesta, kam sa dostalo len málo turistov. Brazília je však prezidentovi veľmi blízka.

Pekná/Hezká architektúra 2017

21. 3. 2017   –   9. 4. 2017

Výstava predstaví projekty Lorinčík Háje v Košiciach a Sky Barrandov v Prahe. Lorinčík Háje z dielne architektov Beňuška&Topinka architekti a Sky Barrandov z ateliéru veľmi známej architektky Evy Jiřičnej.

Odber noviniek

Pravidelné informácie o nových udalostiach, zaujímavých výletoch a článkoch.