Archív udalostí pre Mestské múzeum Sereď zobraziť miesto

Plagát Seredská farebná paleta 2021

Seredská farebná paleta 2021

25. 6. 2021   –   25. 8. 2021

Stretnutie výtvarníkov a prezentácia ich diel v priestore mestského múzea môže inšpirovať každého, kto navštívi a pozrie si výstavu. Tvorcovia diel použili široké spektrum farieb a techník, maľbu akrylom, olejom, akvarelom, ako i maľbu voskom – enkaustiku a tiež grafickú techniku linorytom. V dielach výtvarníkov sa prelínajú motívy prírody – obrazy krajín, zátišia s kvetmi, portréty, figurálne i abstraktné zobrazenie javov a vecí.

Dotyky s umením

21. 5. 2021   –   18. 6. 2021

Prezentačná výstava výtvarných prác žiakov a absolventov výtvarného odboru ZUŠ Jána Fischera – Kvetoňa.

Plagát Tik - tak: Výstava hodín z 19. storočia a výstava hodiniek z 20. storočia

Tik - tak: Výstava hodín z 19. storočia a výstava hodiniek z 20. storočia

14. 5. 2021   –   14. 6. 2021

Branislava Kružlíka ku zberateľstvu hodiniek priviedol jeho otec Vojtech, ktorý sa venoval tiež tejto záľube. Samotný zberateľ sa zaujíma aj o históriu faktu, už ako 9-ročný rád čítal literatúru, jeho prvou prečítanou knihou bola kniha od autora Vojtecha Zamarovského „Za siedmimi divmi sveta“. Ako chlapec sa rád prechádzal okolo seredského kaštieľa, ktorého stavbu obdivoval a trávil v parku veľa času. Po škole sa uplatnil vo svojom povolaní kuchár - čašník v gastronómii.

Plagát Z histórie ženijného vojska v Seredi

Z histórie ženijného vojska v Seredi

27. 8. 2020   –   15. 10. 2020

Až hlbší výskum archívnych dokumentov, plánov, fotografií vyhotovených pre vojenské i hospodárske účely, ale i občianske potreby na tomto území mohli priniesť poznatky, ktoré určite obohatia dejiny mesta Sereď i okolia. Výstavu Z histórie ženijného vojska v Seredi pripravil Dom kultúry - Mestské múzeum v Seredi, vedúca múzea Mária Diková a veľkou mierou sa spolupodieľal a horlivo inicioval vznik výstavy predseda Zväzu vojakov SR – Klub Sereď podplukovník vo výslužbe Ondrej Urban, ktorý niekoľko rokov pracoval v posádke Sereď v oblasti logistiky.

Plagát Drahomír Prihel - Sklo a pastely

Drahomír Prihel - Sklo a pastely

4. 9. 2020   –   14. 10. 2020

Drahomír Prihel, akademický sochár sa narodil 9. septembra 1956 v Bratislave (Slovenská republika).
V rokoch 1971 – 1975 študoval na Střednej průmyslovej škole sklářskej v Kamenickom Šenove (Česká republika) a v rokoch 1982 – 1987 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (Slovenská republika) oddelenie sklárskeho výtvarníctva u doc. Askolda Žáčka. Vo svojej tvorbe sa venuje brúseným skleneným objektom, hutne modelovaným objektom, sklárskemu dizajnu, maľovaným taveným obrazom a vitráži, drevenej soche, soche v kove, maľbe – pastelom.

Výstava z výtvarnej tvorby Lýdie Boríkovej Jančovičovej

24. 4. 2020   –   16. 5. 2020

Výstava maliarky rodáčky z Dolnej Stredy pri príležitosti 70. jubilea jej narodenia.

Stará radnica v Seredi a Tomaschekovci

27. 3. 2020   –   30. 4. 2020

Výstava pri príležitosti 110. výročia seredskej radnice - od postavenia budovy podľa projektu staviteľa Jána Tomascheka. Vystavené sú historické dokumenty, fotografie, pohľadnice, knihy a výstrižky z novín z histórie radnice a seredských staviteľoch Tomaschekovcoch.

Plagát Dotyky s umením

Dotyky s umením

13. 3. 2020   –   14. 4. 2020

Prezentačná výstava výtvarných prác žiakov a absolventov výtvarného odboru ZUŠ Jána Fischera – Kvetoňa.

Plagát 30 rokov od nežnej revolúcie v Seredi

30 rokov od nežnej revolúcie v Seredi

5. 11. 2019   –   31. 1. 2020

Výstava je členená do dvoch častí. Prvá časť výstavy je zostavená z posterov, ktoré budú informovať o dôležitých rokovaniach, diskusiách VPN, revolučnom dianí v Bratislave a Prahe. V tejto časti je výstava doplnená o dokumenty, ktoré prezentujú zmeny v rámci okresu Galanta, sú to ustanovenia zachytené v zápisnici Okresný národný výbor (ONV) v Galante so záväzným uznesením okresného úradu. Zaujímavé môžu byť pre návštevníkov aj informácie a články, ktoré vyšli v dobovej tlači – týždenníku Víťazná cesta od novembra 1989 do marca 1990.

Plagát Žijú medzi nami: Tibor Králik, Tibor Hoffman

Žijú medzi nami: Tibor Králik, Tibor Hoffman

27. 9. 2019   –   12. 10. 2019

Výstava z cyklu o živote a diele významných osobností v Seredi
v spolupráci s občianskym združením Koménium v Seredi.

Plagát Bludné prúdy 3

Bludné prúdy 3

3. 8. 2019   –   15. 9. 2019

Výstava výtvarných diel umelcov v Bastióne kaštieľa v Seredi, otvorenie výstavy v sobotu 3. augusta 2019 o 13. hodine v rámci podujatia VATA fest 2019.

Plagát Seredská paleta 2019

Seredská paleta 2019

20. 6. 2019   –   31. 8. 2019

Garanciu výberu kvalitných umeleckých prác do výstavy poskytla múzeu akademická maliarka Blanka Kästová zo Serede, ktorá svojou odbornosťou a ochotou participovať na tomto projekte je aj kurátorkou výstavy spolu s vedúcou mestského múzea Máriou Dikovou. Mesto Sereď a Dom kultúry podporuje činnosť múzea aj v tejto oblasti realizácie projektu prezentácie autorov - výtvarníkov zo Serede a blízkeho okolia. Otvorenie výstavy podporili ZUŠ J. Fischera Kvetoňa v Seredi husľovým hudobným programom na otvorení výstavy.

Držme spolu

31. 5. 2019   –   23. 6. 2019

Putovná výstava, spojená s charitatívnou vernisážou, cieľom ktorej je stimulácia záujmu verejnosti a pomoc rodinám starajúcich sa o pacientov s diagnózou „Vigílna kóma“ a rodinám starajúcim sa o deti so zdravotným postihnutím.

Plagát Karol Felix - Lapač svetla

Karol Felix - Lapač svetla

10. 5. 2019   –   15. 6. 2019

Karol Felix patrí v oblasti grafiky a známky k medzinárodne uznávaným autorom. Umelca a jeho diela poznajú v mnohých krajinách Európy, Ameriky, Afriky i ostrovné krajiny. Výstava v Seredi predstavuje zlomok z bohatej tvorby autora, výnimočná je jeho malá grafika, ex libris, známková tvorba, voľná grafická tvorba hĺbková i digitálna. Jeho tvorba ponúka svet pocitov a vnemov, svetlo a tmu prechádzajúcimi farbami. Autor rád spoznáva všetko, čo malo v dejinách zmysel. Veľa z toho sa skrýva v symboloch, ktoré môžeme vidieť v obrazoch, sú výtvarne stvárnené v nových grafických variáciách.

Plagát Noc múzeí a galérií 2019

Noc múzeí a galérií 2019

18. 5. 2019 10:00   –   21:00

10:00 – 21:00 Prehliadky expozícií a výstav s odborným výkladom

10:00 – 14:00 Aquamanile – nádoba v stredoveku, tvorivá dielňa s hlinou

15:30 – 17:00 Prednášky:
1. Spolok pre vybudovanie pomníka generálovi M. R. Štefánikovi – Eva Vrabcová
2. Pozostalosť po generálovi M. R. Štefánikovi
– Peter Macho, Historický ústav SAV v Bratislave

18:00 – 19:00 Československé komorné duo – účinkujú Pavel Burdych, český virtuózny huslista a Zuzana Berešová, slovenská klavírna virtuózka

Plagát Dotyky s umením

Dotyky s umením

22. 3. 2019   –   27. 4. 2019

Prezentačná výstava výtvarných prác žiakov a absolventov výtvarného odboru ZUŠ Jána Fischera - Kvetoňa.

Hudobní hostia:
Michael Messer - anglický spevák, hráč na rezofonickú gitaru i dobro, skladateľ a producent
Damir Hal Halilič z Chorvátska – medzinárodne uznávaný gitarový mág, akustický gitarista

Plagát Čarovná moc rastlín

Čarovná moc rastlín

7. 2. 2019   –   31. 3. 2019

Výstava približuje históriu liečivých rastlín a využívanie liečivých rastlín, ako aj problematiku chránených liečivých rastlín a výskyt rastlín v okolitom regióne. Panelová náučná časť výstavy je doplnená o herbár liečivých rastlín a vystavené sú i obrázky s motívom rastlín výtvarníčky Jany Frantovej.

Plagát Sereď v Československej republike

Sereď v Československej republike

19. 10. 2018   –   31. 1. 2019

Výstava prezentuje predmety a dokumenty z obdobia konca vojny a začiatku mladej československej republiky až do roku 1938. Vystavené sú fotografie Serede, dekréty, diplomy a fotografie osobností ČSR – generála Štefánika a prezidenta ČSR Masaryka, ale i rodinné, školské predmety a fotografie a dokumenty z kultúrneho z politického života obyvateľov Serede zozbierané do zbierky múzea. Vystavené bude aj tablo Pamětní list legií – udeleného vyznamenania seredskému legionárovi Jozefovi Benovi, strelcovi 1. jazdeckého pluku Jána Jiskry z Brandýsa, rýchlopalného oddielu.

Plagát Michal Hoffman: Petra - kamenné mesto duchov

Michal Hoffman: Petra - kamenné mesto duchov

7. 12. 2018   –   26. 1. 2019

Michala Hoffmana zaujala starobylá architektúra v meste Petra v Jordánsku, autentické zábery z tohto miesta autor hravo zachytil na fotografiách, ktoré budú vystavené v Mestskom múzeu.

Bludné prúdy 3

8. 9. 2018   –   30. 10. 2018

Výstava diel mladých profesionálnych výtvarníkov v rámci už 5. ročníka výtvarného sympózia v Seredi.

Plagát Seredská paleta

Seredská paleta

30. 6. 2018   –   31. 8. 2018

I. ročník výstavy umeleckých diel výtvarníkov zo Serede a blízkeho okolia.

Plagát Stanislav Klačanský: Ženy

Stanislav Klačanský: Ženy

30. 5. 2018   –   26. 6. 2018

Stano Klačanský sa narodil 22. apríla 1978 v Šali. Žije a pôsobí v Seredi. Je absolventom Univerzity Komenského v Bratislave v odbore Manažment. Tvorbe fotografií sa venuje desať rokov, profesionálne sedem rokov. Tvorí reportážnu a dokumentárnu fotografiu, zameriava sa na reportážny a ateliérový portrét, rád experimentuje a nevyhýba sa žiadnemu typu fotografie. V poslednej dobe sa vracia k analógovej fotografii.

Plagát Dotyky s umením

Dotyky s umením

14. 3. 2018   –   3. 4. 2018

Výstava výtvarných prác žiakov ZUŠ Jána Fischera - Kvetoňa.

Plagát Hmyz v prírode

Hmyz v prírode

18. 1. 2018   –   24. 2. 2018

Hmyz je súčasť živej prírody, ktorá nás obklopuje. Vďaka záľube zberateľa a tropického bádateľa Michala Zachara z Prievidze, môžeme vidieť rozmanitosť druhov hmyzu po celom svete.

Plagát Návraty do minulosti - najnovšie archeologické nálezy v Seredi

Návraty do minulosti - najnovšie archeologické nálezy v Seredi

6. 10. 2017   –   10. 1. 2018

Výstava archeologických nálezov v Seredi z výstavieb skladových priestorov Lídl, prívodového diaľkového potrubia Galanta – Šúrovce, lokalita Trnavská cesta a železnica, obchodných priestorov na autobusovom námestí a z výskumu v seredskom kaštieli.

Plagát Kontakt

Kontakt

10. 11. 2017   –   25. 11. 2017

KONTAKT, je názov putovnej výstavy srbského a slovenského súčasného umenia v Mestskom múzeu v Seredi. Svoje diela vystavujú umelci zo Slovenska a Srbska.

Dotyky s umením

30. 3. 2017   –   28. 4. 2017

Prezentačná výstava výtvarných prác žiakov a absolventov výtvarného odboru Základnej umeleckej školy Jána Fischera - Kvetoňa.

Plagát Umenie z Kovačice - Padina

Umenie z Kovačice - Padina

10. 2. 2017   –   15. 3. 2017

Výstava obrazov z insitnej tvorby Juraja Lavroša a Vladimíra Galasa z Kovačice - Padiny v Srbsku v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Galante.

Odber noviniek

Pravidelné informácie o nových udalostiach, zaujímavých výletoch a článkoch.