Výlety mapa

Bane a štôlne9Botanické záhrady12Hvezdárne15Jaskyne32Plesá22Pramene a gejzíry36Prírodné zaujímavosti40Turistické trasy12Vodopády31Vyhliadkové veže84Zoo201 chystaná udalosť

Filter miest

Skryť navštívené miesta môžete po prihlásení.

Banníci nám poskytujú možnosť preskúmať ich tajomné podzemné priestory vo viacerých baniach po Slovensku. Takýto výlet nám priblíži ako to vyzerá v týchto umelo vytvorených šachtách. Taktiež si urobíme obraz o doprave materiálu, prívode čerstvého vzduchu a samozrejme aj o samotnej ťažbe a strojoch s tým súvisiacimi. Zážitok dotvoria aj ochranné pomôcky ako prilba či plašť. V prieskume zákutí tiež pomôže lampa.

Odber noviniek

Pravidelné informácie o nových udalostiach, zaujímavých výletoch a článkoch