V okolí zobraziť viac

Miesta a výlety
Ubytovanie

Predpoveď počasia

Nové Zámky - erb

Nové Zámky

Prvá zmienka Rozloha Počet obyvateľov Nadmorská výška
rok 1573 72,57 km² 37 193 119 m n. m.

Udalosti zobraziť predchádzajúce

Pertu № 15 : Bohdan Hostiňák – László Szotyory

14. 9. 2023   –   18. 11. 2023 Galéria umenia Ernesta Zmetáka

Pätnásty ročník projektu PERTU nadväzuje na jeho ťažiskový program zameraný na hľadanie analógií v súčasnom slovenskom a maďarskom výtvarnom umení. Pokračuje v skúmaní náhodných paralel v tvorbe dvoch výrazných osobností, slovenského a maďarského umenia, ktoré sú založené na názorovej, štýlovej, tematickej či generačnej príbuznosti. Prináša prekvapujúce stretnutia, vytvára nové kontexty a odkrýva skryté súvislosti. Za uplynulé roky postupne prerástol do kontinuálnych „prechádzok“ slovensko-maďarskou výtvarnou scénou v spoločnosti ich významných aktérov.

Rokko Juhász - Kozmonomád

13. 7. 2023   –   9. 9. 2023 Galéria umenia Ernesta Zmetáka

Aktuálna výstava významného performera, básnika a organizátora festivalov akčného umenia Rokka Juhásza (1963) predstaví výber z jeho rozsiahlej performerskej dráhy z uplynulého desaťročia (2013 – 2023). Jeho aktivity sú napojené na medzinárodnú scénu, realizujú sa prevažne na zahraničných akčných či intermediálnych platformách, projektoch, festivaloch a rezidenčných pobytoch. V období 2013 – 2023 precestoval svet od Honkongu po Argentínu – pohyboval sa na štyroch kontinentoch. Absolvoval vystúpenia na festivaloch v Srbsku, Chorvátsku, Rakúsku, Čechách, Maďarsku, Chile, Brazílii, Nemecku, Fínsku, Thajsku, Číne, Hongkongu, Poľsku, Peru, Mexiku, Izraeli, Kanade, Indii, Bangladéši, na Filipínach a Tajvane, v Argentíne.

Plagát Žofia Dubová - Niekde medzi miestom a obrazom

Žofia Dubová - Niekde medzi miestom a obrazom

30. 5. 2023   –   8. 7. 2023 Galéria umenia Ernesta Zmetáka

Názov výstavy odzrkadľuje myšlienkové koncepty prítomné v autorkinej tvorbe. Miesto môžeme chápať ako vymedzený voľný priestor krajiny, oblasti, časti celku. Miesto konkrétne i miesto v našich mysliach. Obraz v zmysle výtvarného diela, jeho vzniku a pokračovania, aj znázornenej skutočnosti, predstavy, dojmu, či odrazu viditeľného, ale aj toho čo je skryté. Čo sa nachádza „niekde“ keď samotné slovo vyjadruje neurčitosť miesta a „niekde medzi“ stiera alebo naopak určuje hranice? Niekde medzi miestom a obrazom je priestor, je diaľka, je hranica, je zážitok, je...

Vladimír Kordoš

30. 3. 2023   –   20. 5. 2023 Galéria umenia Ernesta Zmetáka

Vladimír Kordoš (1945, Nemecká Ľupča) je človekom spolupráce. Aj preto sa jeho autorská výstava v Galérii umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch nezameriava výlučne na jeho tvorbu, ako by sme očakávali, ale integruje a prizýva do nej ďalších autorov. To, čo ich spája, je médium maľby a osobnosť autora, ktorý s dielami iných vedie viacúrovňový dialóg v čase − v podobe interpretácie či parafrázy diel z dejín umenia, pretavených do performancie, oživených obrazov (living pictures), multimediálnej inštalácie aj textového komentára. Ide o jeden zo základných princípov Kordošovej tvorby, so zázemím v akčnej tvorbe.

Plagát Kati M.Decsi - Transparentné kusy/Archivačné tabule

Kati M.Decsi - Transparentné kusy/Archivačné tabule

24. 1. 2023   –   28. 1. 2023 Galéria umenia Ernesta Zmetáka

Krátkodobá (pop-up) výstava výtvarníčky Kati Decsi má charakter otvoreného ateliéru preneseného do priestorov galérie (suterén) - počas štyroch dní budú návštevníci môcť nahliadnuť do jej aktuálnej tvorby. Predstaví najnovšie diela z cyklu Transparentné kusy (mal'by šťavou z červenej kapusty na papieri) - Archivačné tabule - súbory transparentných kusov uchovaných v epoxide a naturálno- poetické experimentálne mal'by blatom na rôznych podkladoch z cyklu Zemobrazy. Spoločným menovatel'om vystavených diel je pamäť, pominutel'nosť, prchavosť, spomienky a skúmanie možností archivovania myšlienok, ale aj samotných diel a materiálov použitých pri tvorbe.

Svätý obrázok

23. 11. 2023   –   3. 2. 2024 Galéria umenia Ernesta Zmetáka

Výstava sa venuje špecifickému kultúrnemu fenoménu, známemu pod názvom „svätý obrázok". − Ide o drobnú devočnú grafiku, ktorá sa zmestí do modlitebnej knižky či do peňaženky. Súvisí s verejnými náboženskými prejavmi ako sú púte, primičné omše či iné náboženské slávnosti, pri príležitosti ktorých vznikala, aj so sférou súkromnej zbožnosti, ku ktorej je primárne určená. Sväté obrázky majú pôvod v obrazových stránkach modlitebných kníh v 14. storočí a ich rozšírenie z kláštorného prostredia súviselo s rozvojom pútí a grafických techník, s ich čoraz ľahšou dostupnosťou. Môžeme ich vnímať z hľadiska histórie, sociológie, dejín kresťanstva či histórie umenia. Nás však zaujímajú z perspektívy súčasného umenia, v ktorom ako druhotne využitý artefakt či ready made vstupujú do nových súvislostí.

2 € Dospelí
1 € Deti

Výlety v okolí mesta Nové Zámky zobraziť viac

Odber noviniek

Pravidelné informácie o nových udalostiach, zaujímavých výletoch a článkoch.

Problém s mestom Nové Zámky?