Archív udalostí pre Etnografické múzeum zobraziť miesto

Plagát Roľník a jeho svet

Roľník a jeho svet

14. 10. 2021   –   18. 9. 2022

Roľnícka kultúra európskych národov bola po stáročia jedným z koreňov ich histórie. Jej úroveň bola odrazom historických, prírodných i sociálno-ekonomických podmienok súdobých spoločenstiev. Je nielen výsledkom snahy uspokojovať materiálne potreby, ale súčasne i dôkazom stupňa kultúrnej vyspelosti v spôsobe humanizácie svojho prírodného prostredia.

Plagát Pavel Hajko – Insitný maliar z Kovačice

Pavel Hajko – Insitný maliar z Kovačice

28. 4. 2022   –   31. 7. 2022

Kde kohút nezaspieva, niet ani ľudí, hovorí srbské príslovie. Toto zviera kraľujúce dvorom v Kovačici, domove vojvodinských Slovákov, je hlavným motívom obrazov insitného maliara Pavla Hajka. Jeho tvorbu predstaví Slovenské národné múzeum v Martine a Galéria Babka pod záštitou honorárneho konzula Srbskej republiky so sídlom v Martine na predajnej výstave Pavel Hajko – Insitný maliar z Kovačice.

Tento rok jubilujúci, sedemdesiatročný umelec z Kovačice namaľoval svoj prvý obraz v roku 1973. Kohútovi, hlavnej téme svojej tvorby, sa začal venovať o dva roky neskôr. Predstavuje pre neho symbol dobra, slnka, odvahy, rozkoše a zároveň je ako zrodený pre výtvarníka a jeho paletu.

Plagát Zrkadlo duše (Výber z výtvarnej tvorby Šarloty Bottovej)

Zrkadlo duše (Výber z výtvarnej tvorby Šarloty Bottovej)

5. 4. 2022   –   5. 6. 2022

Čo je to portrét? Ide o verné zachytenie vonkajšej reality, alebo je aj pohľadom do vnútra človeka? Odpovede môžete hľadať na výstave Zrkadlo duše, ktorá už svojím symbolickým názvom prezrádza, že za portrétom sa skrýva oveľa viac, ako len vyobrazenie videného.

Detailne – kúsok po kúsku – skladá portrétovanú osobu aj mladá rómska výtvarníčka Šarlota Bottová. Vo svojich dielach zobrazuje portréty známych osobností, ale aj bežných ľudí zo svojho okolia, ktorí majú v tvári vpísané mnohé z ich života.

Rómovia a druhá svetová vojna

8. 12. 2020   –   30. 5. 2021

Výstava na základe oficiálnych historických dokumentov a spomienok pamätníkov rekapituluje neľahké obdobie rokov 1939 – 1945 rómskeho etnika.

Majstri drôtu

10. 12. 2020   –   2. 5. 2021

Pokračovateľom drotárskeho remesla bol aj „majster drôtu“ Ladislav Jurovatý st. (1923 – 2012), ktorý do svojich diel vložil všetky svoje schopnosti, zručnosti a nadanie pre estetické stvárnenie predmetu.

Na piatok i na sviatok

31. 1. 2020   –   11. 4. 2021

Komplexná prehliadka tradičného odevu Turca pre sviatočné i všedné dni predstaví viac ako 700 odevných súčastí z prvej polovice 18. storočia až do 80. rokov minulého storočia.

Na piatok i na sviatok

31. 1. 2020   –   31. 10. 2020

Komplexná prehliadka tradičného odevu Turca pre sviatočné i všedné dni predstaví viac ako 700 odevných súčastí z prvej polovice 18. storočia až do 80. rokov minulého storočia.

Plagát Martin Benka v Turci

Martin Benka v Turci

26. 9. 2019   –   30. 8. 2020

Výstava Martin Benka v Turci prezentuje maliarovu tvorbu spojenú s regiónom, v ktorom strávil posledné tri desaťročia svojho života. Aktívne centrum kultúrneho života – Martin – navštívil Benka prvýkrát v roku 1913 a za svoj domov si ho zvolil v roku 1939. V roku 1959 sa presťahoval do vily na Kuzmányho ulici 34, v ktorej po jeho smrti vzniklo Múzeum Martina Benku.

Plagát Dotyky s ľudovou kultúrou: Vlákno

Dotyky s ľudovou kultúrou: Vlákno

2. 5. 2019   –   27. 10. 2019

Tradičná kultúra našich predkov očami mladých výtvarníkov je hlavným motívom projektu Dotyky s ľudovou kultúrou. Štvrtý ročník je venovaný vláknu, ktoré sa ako niť preplieta celou ľudovou kultúrou.

Plagát Galéria rómskych osobností

Galéria rómskych osobností

10. 4. 2019   –   30. 6. 2019

Každý národ má vynikajúce osobnosti, pôsobiace v rôznych oblastiach ľudskej činnosti. Hrdo sa k nim hlási a pripomína si ich úspechy a zásluhy. Výstava Galéria rómskych osobností je pripomienkou 25 výnimočných ľudí, ktorí sa radia k elite rómskeho spoločenstva na Slovensku a ich úspechy sú hodné nasledovania.

Plagát Ľudia a poklady lužickej kultúry

Ľudia a poklady lužickej kultúry

18. 4. 2019   –   30. 6. 2019

Pre časy, v ktorých ľudia ešte nezaznamenávali dôležité udalosti v písme, sú oporou pre ich rekonštrukciu len hmotné nálezy. Nájdené doklady pomohli zrekonštruovať aj spôsob života jednej z najvýraznejších kultúr slovenských pravekých dejín. Pred viac ako 3000 rokmi sa aj na území dnešného Slovenska usídlili príslušníci lužickej kultúry. Spôsob života, vyrozprávaný prostredníctvom predmetov, ktoré používali a pokladov, ktorými sa obklopovali.

Plagát Slovensko-slovinská dimenzia

Slovensko-slovinská dimenzia

25. 1. 2018   –   31. 3. 2019

Výstava je prezentáciou kultúrno-historických i súčasných paralel a rozdielov oboch krajín pri príležitosti predsedníctva Slovenskej republiky Rade EÚ a 25. výročia vzniku samostatnej Slovinskej republiky.

Červenú sukňu mám

17. 4. 2018   –   25. 5. 2018

Zbierky dokumentujú aj spôsob odievania Rómov, spája minulosť so súčasnosťou prostredníctvom odevov z produkcie Súkromnej strednej odbornej školy v Kežmarku, Biela voda. Jej študentky čerpajú z tradícií, zameriavajú sa na nielen na repliky historických, tradičných odevov, ale využívajú tradičné prvky aj v rámci modernej tvorby.

Krása pre ženu zrodená

13. 3. 2018   –   30. 4. 2018

Čepiec zastával v minulosti veľmi dôležitú úlohu v tradičnom ženskom odeve. Symbolizoval zmenu stavu svojej nositeľky – z dievčaťa sa stala žena. Výstava predstavuje čepce z rôznych oblastí Slovenska, spoločenských vrstiev aj prostredí.

Plagát Panna Mária - Matička naša

Panna Mária - Matička naša

6. 12. 2017   –   28. 2. 2018

Zobrazenia Panny Márie vnímali naši predkovia ako predmety symbolické, poskytujúce ochranu. Zároveň sú jedným z najpôsobivejších prejavov ľudového výtvarného umenia. Výstava približuje predmety s mariánskou tematikou tak, ako ich vnímali naši predkovia a zároveň poukazuje na ich pretrvávajúcu symboliku.

Za horami, za dolami - Tri storočia Slovákov vo Vojvodine

21. 9. 2017   –   27. 11. 2017

Hlavným cieľom viacročného projektu Múzea Vojvodiny v Novom Sade je prostredníctvom multidisciplinárnej výstavy predstaviť tie charakteristiky Slovákov vo Vojvodine, ktoré sú dokladom ich identity. Ako výsledok spoločnej práce tímu etnológov, historikov a historikov umenia sa na výstave prezentuje bohatstvo slovenského hmotného, duchovného a kultúrneho dedičstva.

Plagát Ladislav Fapšo - Príbeh drotára

Ladislav Fapšo - Príbeh drotára

22. 6. 2017   –   5. 11. 2017

Špecifickým a ojedinelým fenoménom ľudovej kultúry Slovenska je drotárstvo. Jeho vznik sa viaže ku koncu 17. a začiatku 18. storočia. V tom čase sa v severozápadnej oblasti Slovenska - vplyvom blízkeho Sliezska s rozvinutým železiarstvom - začal na opravy hlinených nádob i výrobu drobných úžitkových predmetov používať drôt. Drotári spočiatku pracovali pre miestny trh, neskôr ich cesty smerovali do všetkých svetových strán, aby napokon v krajinách strednej a východnej Európy zakladali remeselnícke dielne a manufaktúry.

Jitka Petrikovičová - Od zrnitosti hliny k farbám majoliky

5. 4. 2017   –   30. 8. 2017

Výstava prezentujúca premenu surovej hliny na predmety bežného používania.

Prázdninové dielničky - zdobenie kraslíc

13. 4. 2017 10:00   –   15:00

Počas veľkonočných prázdni si malí či veľkí návštevníci môžu vyskúšať zaujímavú tradičnú techniku - zdobenie vajíčok voskom.

Plagát Desatoro o gajdách

Desatoro o gajdách

15. 11. 2016   –   9. 4. 2017

Výstava ponúka rôzne typy tohto ľudového nástroja a jeho súčasti zo zbierok Hudobného múzea, doplnené exponátmi Slovenského národného múzea v Martine. Históriu, vznik či zloženie približuje vďaka textovým panelom a predmetom ľudovej výroby zdobených rôznymi vyobrazeniami gajdošov i gájd.

Igor Grossmann

29. 11. 2016   –   30. 3. 2017

Poézia bielej farby sprostredkovaná cez fotoaparát významného slovenského fotografa Igora Grossmanna. Výstava predstavuje krásu zimnej krajiny na slovenskom vidieku, jeho ľudí a tradície.

Plagát Krásna nevesta

Krásna nevesta

28. 4. 2016   –   28. 2. 2017

Svadba je jednou z najvýznamnejších udalostí v živote človeka. Nevesta ju prežíva veľmi intenzívne a snaží sa, aby tento deň bol nezabudnuteľný.
Dúfame, že nezabudnuteľnou, a to nielen pre vydajachtivé dámy, sa stane aj výstava s názvom Krásna nevesta.

Odber noviniek

Pravidelné informácie o nových udalostiach, zaujímavých výletoch a článkoch.