Archív udalostí pre Galéria Jána Koniarka zobraziť miesto

Plagát Spiace idey

Spiace idey

14. 10. 2021   –   21. 11. 2021

Výstava Spiace idey v trnavskej galérii prináša výber z aktuálnej tvorby Otisa Lauberta a prvýkrát prezentuje jeho návrhy nerealizovaných výtvarných nápadov, ktoré si celý život zaznamenáva do svojich denníkov.

Plagát Tanec línií a farieb

Tanec línií a farieb

7. 10. 2021   –   21. 11. 2021

Výstava s názvom Tanec línií a tvarov predstavuje česko-slovenské maliarske stretnutie, obrazový dialóg dvoch abstraktných podôb súčasnej maľby umelcami jednej generačnej vlny – Davida Hanvalda a Jána Vasilka. Obidvaja autori pracujú vo väčších cykloch a výstava ukazuje premenu ich vizuálneho jazyka za posledných desať rokov, ale aj istú kontinuitu a integritu vlastných programov a rukopisov.

Plagát Všemi směry: Devadesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy/Klenová

Všemi směry: Devadesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy/Klenová

10. 10. 2021   –   24. 10. 2021

Galéria Jána Koniarka v Trnave v spolupráci s Galerií Klatovy/Klenová vás srdečne pozývajú na výstavu prezentujúcu deväťdesiate roky s názvom Všemi směry.

Plagát Talking Hands

Talking Hands

15. 7. 2021   –   3. 10. 2021

Kurátorský projekt Talking Hands sa selektívne zameriava na motívy rúk a naratívny potenciál gest v súčasnom vizuálnom umení, ktoré sú formálne a ideovo doplnené a konfrontované výberom zo zbierok Galérie Jána Koniarka v Trnave. Hybridná forma výstavy prirodzene prepája interný zbierkový materiál a súčasné diela z externých zdrojov. Cieľom nie je intervenovať súčasným umením do stálych expozícií či, naopak, začleniť drobné výňatky z histórie k ilustrácii kontextu diel z ostatných rokov. Rekontextualizácia vybraných diel od polovice 18. storočia až po deväťdesiate roky 20. storočia sa sústredí na možnosti ich aktualizácie a znovuobjavenia formou začlenenia do dialógu so súčasným umením.

Plagát Milan Mikula: Disociácia

Milan Mikula: Disociácia

13. 7. 2021   –   5. 9. 2021

Galéria Jána Koniarka v Trnave predstavuje samostatnú výstavu slovenského umelca Milana Mikulu (*1963) v podobe video inštalácie v centrálnej časti synagógy. Projekt pod názvom Disociácia vznikol priamo pre tento priestor v podobe opakovaného a neustáleho “zametania” či vymazávania určitých plôch, pamäťových stôp, či prostredí. Pre zvolenú tému bol určujúci samotný priestor realizácie – synagóga s horkým dedičstvom historickej krivdy na židovskej populácii a holokauste.

Plagát Antroporary

Antroporary

18. 9. 2020   –   15. 11. 2020

Výstavný projekt ANTROPORARY reaguje na antropocentrické a antropologické tendencie v tvorbe súčasnej mladej generácie umelcov, umelkýň a umeleckých skupín v slovenskom a medzinárodnom prostredí.

František Blažo: Nejasná správa / Marko Blažo: Preskupenie

14. 10. 2020   –   15. 11. 2020

Už počas vysokoškolských štúdií koncom 60. rokov minulého storočia prináša František Blažo (1946) pionierske a osobité podanie komiksovej estetiky a sekvenčnej postupnosti scén. Išlo o rozmerné obrazové plochy (obyčajne na preglejke), husto pokryté spletitými príbehmi, zaplnené množstvom plošných figúrok v karikatúrnych polohách. Vytváral sa tak nepravidelný rytmus fragmentov z rozličných oblastí: erotika, western, náboženstvo, domáce práce, literárne príbehy, útržky textov, poézie a písmen.

Ka – Tekla: Bez rúška

14. 10. 2020   –   15. 11. 2020

Ka – Tekla (vlastným menom Katarína Blažová-Tekeľová, nar. 1945, Prešov) študovala v Ateliéri monumentálnej maľby a tapisérie profesora Petra Matejku na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Je maliarkou, autorkou tapisérií, art-protisov, realizácií v architektúre. Jej najväčšou témou naprieč desaťročiami je žena. Prostredníctvom osobnej skúsenosti rozpráva o nadčasových archetypoch, ale aj konkrétnom spoločenskom postavení žien. Žena v jej poňatí je nositeľkou života, napojenou na Veľkú Matku (Zem);

Plagát Andrea Bartošová: Za oknom

Andrea Bartošová: Za oknom

17. 9. 2020   –   11. 10. 2020

Profilová výstava poprednej slovenskej maliarky, výber z jej aktuálnej maliarskej tvorby.

Martin Kochan: Od emócii k tvaru

17. 9. 2020   –   11. 10. 2020

Výstava predstavuje najnovšiu sochársku tvorbu trnavského umelca Martina Kochana (1981). Hoci jeho tvorba má intermediálny rozsah od maľby, fotografie, performance k intervenciám vo verejnom priestore tu prezentuje predovšetkým svoju sochársku tvorbu a spôsob figuratívneho modelovania (zúročuje tak sochárske brnenské školenie v ateliéri prof. Michala Gabriela). Kochan prináša hybridné anatomicky prepracované tvory - kombinácia človeka, zvierat a vecí v jeden podivný celok.

Plagát Alexander Salontay: Zásielka

Alexander Salontay: Zásielka

4. 6. 2020   –   30. 8. 2020

Retrospektívna výstava slovenského maliara Alexandra Salontaya (1937). Ambíciou projektu je v doposiaľ nerealizovanom rozsahu odprezentovať v jednotlivých tematických okruhoch obsiahle dielo opomínaného autora, ktorého maliarska poloha sa pohybuje od reflexie osobnej mytológie v socialistickej spoločnosti po špecifický pop-artový variant v rurálnom kontexte.

Plagát Enigmatická krajina

Enigmatická krajina

18. 6. 2020   –   23. 8. 2020

Výstavný projekt Enigmatická krajina prezentuje reinterpretácie tradičného maliarskeho žánru krajinomaľby optikou najmladšej generácie výtvarníkov v médiu sochy a maľby. Nastupujúcu generáciu umelcov dopĺňa konceptuálna videointervencia.

Plagát Michal Černušák, Marek Kvetán: Čierny kvet

Michal Černušák, Marek Kvetán: Čierny kvet

30. 1. 2020   –   15. 3. 2020

Výstavný projekt s názvom ČIERNY KVET prináša profilovú prezentáciu dvoch popredných slovenských umelcov Michala Černušáka (nar. 1982) a Marka Kvetana (nar. 1976). Zámerom akcie je priniesť ich aktuálnu tvorbu za posledné obdobie a poukázať na podobnosti ich programov v rozličných médiách: Černušák (maľba), Kvetan (objekty). Ide o spoločnú platformu, v ktorej sa premieta globálny svet masmediálnych informácií, kapitálu a manipulácií, nemoci mocných a ich kritické reflektovanie.

Plagát Ivan Csudai: V zrkadle maľby

Ivan Csudai: V zrkadle maľby

7. 11. 2019   –   26. 1. 2020

Výstava mapuje posledné tvorivé obdobie popredného predstaviteľa slovenskej maľby a vedúceho ateliéru maľby na VŠVU. Výber diel reflektuje vývoj jeho výtvarného jazyka od roku 2017 po súčasnosť.

Plagát Mária Balážová: Ženský dezén

Mária Balážová: Ženský dezén

12. 9. 2019   –   27. 10. 2019

Výstava predstaví mierne retrospektívny výber za obdobie posledných pätnástich rokov, vzhľadom na poslednú samostatnú výstavu autorky usporiadanú GJK v roku 2004. Koncepcia kladie dôraz na tvorbu z ostatného obdobia, ktorá sa ešte viac vychýlila z oblasti post-geometrickej maľby smerom k výraznejším feministickým výpovediam. Balážová využíva výrazové prostriedky geometrickej abstrakcie ako nástroj kritiky rodovej nerovnosti na inštitucionálnej úrovni.

Plagát Bienále plastiky malého formátu 2019

Bienále plastiky malého formátu 2019

1. 8. 2019   –   13. 9. 2019

Bienále plastiky malého formátu predstavuje komornú 3D tvorbu mladej a strednej generácie slovenských vizuálnych umelcov a prizvaných hostí zo zahraničia, vytvorenú prevažne v priebehu posledných dvoch-troch rokov.

Plagát Skúter IV. - akcia mladého umenia

Skúter IV. - akcia mladého umenia

13. 6. 2019   –   25. 8. 2019

Skúter IV – akcia mladého umenia je periodické medzinárodné podujatie postavené ako reprezentatívna stredoeurópska prehliadka nastupujúcej generácie českých, slovenských a maďarských umelcov /umelkýň vo veku do 35 rokov. Na výstave sa predstaví vyše 20 oslovených umelcov a umelkýň, ktorí osobitým spôsobom reflektujú súčasný svet - prinášajú pritom celé spektrum prístupov a médií od klasickej maľby, cez fotografiu, objekt, inštaláciu až po digitálny pohyblivý obraz.

Diana Cencer Garafová, Nikola Šušovicová: Jedno bez druhého

4. 4. 2019   –   2. 6. 2019

Spoločná výstava dvoch maliarok – absolventky doktorandského štúdia na VŠVU v Bratislave a študentky magisterského štúdia na VŠVU

Jiří Černický: ObrazoBOREC

4. 4. 2019   –   2. 6. 2019

Výstava výrazného predstaviteľa českého intermediálneho umenia s preferovaním práce s obrazovým poľom maľby.

Plagát Jozef Pilát: ŠuňaWood

Jozef Pilát: ŠuňaWood

11. 4. 2019   –   26. 5. 2019

Výstava vizuálneho umelca Jozefa Piláta je prierezom jeho tvorby posledných rokov. Prezentuje maľby, kresby, priestorové objekty, inštalácie a videoinštalácie.

Plagát Erika Miklóšová: Zátišie s drapériami II.

Erika Miklóšová: Zátišie s drapériami II.

14. 2. 2019   –   31. 3. 2019

Výstava veľkoformátových kresieb mladej slovenskej maliarky (nar. 1984), ktorých námetom sú výjavy z rodinného archívu. Ich prekresľovaním a zmenou mierky formátu vnáša do nich nové asociácie, ako aj širšie pole spoločenských a výtvarných postrehov.

Juraj Kollár: Prízemie

7. 2. 2019   –   24. 3. 2019

Autorská výstava solitérneho predstaviteľa súčasnej slovenskej maľby (nar. 1981). Na prevažne veľkoformátových obrazoch z obdobia posledných rokov zachytáva kontinuitu obsahu a dynamiku premeny formálneho prejavu.

Plagát Akvizície 2018

Akvizície 2018

6. 12. 2018   –   3. 2. 2019

Galéria Jána Koniarka v Trnave je nielen výstavná, ale aj zbierkotvorná inštitúcia. V roku 2018 nadobudla do zbierok aj diela, ktoré boli podporené z verených zdrojov Fondom na podporu umenia. Ide o dielo Erny Masarovičovej s názvom Matka a dielo Antona Čierneho s názvom Prv než bude horieť parlament.

No Yesterday / No Tomorrow

13. 12. 2018   –   3. 2. 2019

Prierezová výstava tvorby manželskej a umeleckej dvojice z Ukrajiny (Vlad Yurashko – objekt / inštalácia, Vika Shumskaya - maľba).

Shut up! Voice of democracy in danger

13. 9. 2018   –   3. 2. 2019

Medzinárodná výstava plagátovej tvorby, ktorej ideový rámec vzišiel z výzvy a následnej reakcie grafických dizajnérov na vraždu novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, ktorá spôsobila obrovskú vlnu demonštrácií na Slovensku, ale aj ďalších zahraničných mestách.

Plagát Total Romantic /Súčasná imaginácia vo svete maliarok/

Total Romantic /Súčasná imaginácia vo svete maliarok/

17. 5. 2018   –   29. 7. 2018

Výstava prezentuje slovenské a české umelkyne, ktoré tvoria (aj) v médiu maľby. Téma výstavy je analógiou na historický romantizmus v maľbe a jeho autora. Výstava predstavuje súčasné, stále tvoriace autorky – maliarky, ktorých diela sú niektorými rysmi prepojené s autormi pôsobiacimi v ére romantizmu.

Plagát Fero Bohunický: Deforma

Fero Bohunický: Deforma

29. 3. 2018   –   26. 4. 2018

Deforma je v poradí druhou samostatnou výstavou bratislavského sochára mladej generácie Františka Bohunického, ktorého tvorba sa pohybuje od figurálnych objektov v bronze, geometrických konfigurácií, interaktívnych objektov, v ktorých po obsahovej stránke rozvíja naratívnu rovinu budovanú na báze osobnej mytológie.

Dionýz Troskó: Memorize

7. 9. 2017   –   30. 3. 2018

Výstava multimediálneho umelca Dionýza Troskó v priestore záhrady Galérie Jána Koniarka predstavuje výber sochárskych objektov, ktoré autor vytvoril v priebehu posledných dvoch rokov.

Plagát Jakub Roček: Principie

Jakub Roček: Principie

7. 12. 2017   –   28. 1. 2018

Jakub Roček voľne pracuje s médiom kresby, grafiky, inštalácie, digitálneho videa, 3D animácie a filmu. Nosnou témou jeho diel je akýsi „vedecký“ model sveta, ktorý neustále podrobuje analýze a spochybňuje.

Dionýz Troskó

7. 9. 2017   –   30. 11. 2017

Výstava sochárskych objektov, ktorých ideový rámec vzišiel zo snahy reinterpretovať architektúru zabudnutých industriálnych pamiatok.

Lost Landscapes / Stratené krajiny

7. 9. 2017   –   8. 10. 2017

Výstava piatich nemeckých výtvarníkov, predstaviteľov dolnobavorskej umeleckej scény (grafika, maľba, voľný objekt) - Waltraud Danzig, Hubert Huber, Anja Kutzki, Stefan Meisl, Verena Schönhofer.

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2017

7. 9. 2017   –   10. 9. 2017

8.9. 2017 (piatok) od 9:00 – 14:30
hudobné workshopy s Petrom Adamovom
BÁBKOVÉ DIVADLO ANIMARE SILVA
9.9.2017 (sobota) o 14.00 - Žabí princ
9.9.2017 (sobota) o 16.00 - Ako sa Janko s drakom porátal
10.9.2017 (nedeľa) o 14.00 - Ako sa Janko s drakom porátal
10.9.2017 (nedeľa) o 16.00 - Žabí princ

Plagát Juliana Mrvová: Travelóg

Juliana Mrvová: Travelóg

12. 5. 2017   –   2. 7. 2017

Výstava Juliany Mrvovej pod názvom Travelóg je výberom najdôležitejších obrazov, kresieb a textov posledných piatich rokov, ktoré vznikali počas rezidenčných pobytov a ciest po Ázii, Európe a Amerike. Autorka sa počas nich venovala skúmaniu nových svetov pre svoju maľbu na vlastných výskumných výpravách.

Noc múzeí a galérií

20. 5. 2017 13:00   –   23:00

Deň otvorených dverí v rámci 13. ročníka Medzinárodného dňa múzeí a galérií.

Plagát Sepp Laubner: Zrkadlenie

Sepp Laubner: Zrkadlenie

30. 3. 2017   –   4. 5. 2017

Sepp Laubner - akademický maliar, patrí dnes k najznámejším osobnostiam strednej generácie umelcov v rakúskom Burgenlande. Je zároveň výrazným predstaviteľom súčasných trendov v abstraktnej maľbe.
Laubnerove obrazy síce spôsobia ako “rafinovaný zmätok” alebo “usporiadaný neporiadok”, avšak zobrazujú celkom reálne, aj keď abstraktné témy. Jeho kompozície sú plné napätia, vášne pre život a života pre vášeň, v ktorom môže fantázia zapojiť diváka do vnútorného deja.

Osudové otázky

16. 2. 2017   –   26. 3. 2017

Výstava rožňavského maliara strednej generácie a maďarského sochára rumunského pôvodu, držiteľa Munkácsyho ceny.

Plagát 40 rokov GJK

40 rokov GJK

8. 12. 2016   –   26. 1. 2017

Na záver jubilejného roka pripravila Galéria Jána Koniarka v Trnave výstavu s názvom 40 rokov GJK, ktorá je tvorená výhradne zbierkovým fondom galérie. Výber z umelecky hodnotných diel vo všetkých výstavných priestoroch (od vstupného schodiska po prízemie prístavby) je ukážkou výskumnej, akvizičnej a zbierkotvornej činnosti galérie.
Aktuálna dočasná výstava (päť miestností na poschodí) je výberom z akvizícií (teda prírastkov do zbierok GJK) za posledných desať rokov. Na koncepcii sa podieľal riaditeľ GJK a odborní pracovníci.

Odber noviniek

Pravidelné informácie o nových udalostiach, zaujímavých výletoch a článkoch.