Archív udalostí pre Kysucká galéria v Oščadnici zobraziť miesto

Plagát Na hopsulíne

Na hopsulíne

27. 4. 2023   –   2. 7. 2023 viac informácií

Výstava výraznej osobnosti strednej generácie slovenských knižných ilustrátorov - Martiny Matlovičovej je v Kysuckej galérii autorkinou prvou samostatnou a zároveň prvou prierezovou, mapujúcou jej doterajšiu bohatú tvorbu. Na prízemí a v podkroví galérie predstavuje výber ilustrácií z 23 doteraz vydaných knižných publikácií.

Plagát Na hopsulíne

Na hopsulíne

27. 4. 2023   –   2. 7. 2023 viac informácií

Výstava výraznej osobnosti strednej generácie slovenských knižných ilustrátorov - Martiny Matlovičovej je v Kysuckej galérii autorkinou prvou samostatnou a zároveň prvou prierezovou, mapujúcou jej doterajšiu bohatú tvorbu. Na prízemí a v podkroví galérie predstavuje výber ilustrácií z 23 doteraz vydaných knižných publikácií.

Plagát Na hopsulíne

Na hopsulíne

27. 4. 2023   –   2. 7. 2023 viac informácií

Výstava výraznej osobnosti strednej generácie slovenských knižných ilustrátorov - Martiny Matlovičovej je v Kysuckej galérii autorkinou prvou samostatnou a zároveň prvou prierezovou, mapujúcou jej doterajšiu bohatú tvorbu. Na prízemí a v podkroví galérie predstavuje výber ilustrácií z 23 doteraz vydaných knižných publikácií.

Slávnostné otvorenie kaštieľa po komplexnej rekonštrukcii

28. 9. 2022 12:00   –   15:00 viac informácií

28. septembra 2022 Vás srdečne pozývame na slávnostné otvorenie galérie po rekonštrukcii, ktoré sa uskutoční v priestoroch kaštieľa a lesoparku. Pripomenieme si jubileum galérie, súčasťou programu bude vernisáž novej stálej expozície Lumen nature a vernisáž výstavy Bez názvu súčasného slovenského výtvarného umelca Mareka Ormandíka.

Plagát Gustáv Švábik - Macvejda STVORENIE

Gustáv Švábik - Macvejda STVORENIE

18. 10. 2019   –   8. 12. 2019

Výstava Stvorenie predstavuje výber z najnovšej autorovej tvorby, ktorej ťažiskom je cyklus kresieb s rovnomenným názvom. (S)tvorenie autor vníma a interpretuje ako tajomný, neuchopiteľný proces, ktorého aktérom nemôže byť každý, zároveň aj ako konkrétny moment – okamih vzniku, začiatok existencie niečoho, z hlbín ničoty. Autor sa v posledných dvoch rokoch sústreďuje na kresbu, vedome sa vzdáva predmetnosti, matérie, konkrétnych námetov, krajiny i architektúry. Prostredníctvom kresby vizualizuje procesy tvorby, stvorenia, či naopak konca, rozkladu, zániku.

Plagát František Hübel - stála expozícia

František Hübel - stála expozícia

14. 7. 2017   –   2. 8. 2018

Na druhom podlaží je situovaný výber z autorovej celoživotnej tvorby, počnúc rannými kresbami, končiac ilustráciami, kresbami, grafikami a maľbami, datovanými v 2.pol. 70-tych rokov, kedy bolo jeho dielo predčasne tragicky ukončené. Expozícia je radená chronologicky, jednotlivé časové etapy sa rovnako ako aj polohy tvorby voľne prelínajú a dopĺňajú. František Hübel patrí k dvanástim spoluzakladateľom KG, ktorá od svojho vzniku v roku 1981 spravuje jeho rozsiahlu výtvarnú pozostalosť - 1699 malieb, kresieb, grafík a ilustrácií vo svojom zbierkovom a 1704 diel vo svojom dokumentačnom fonde.

Plagát Pod povrchom

Pod povrchom

12. 12. 2017   –   18. 2. 2018

Výstava študentských prác s názvom “Pod povrchom” Katedry maľby FVU AU v Banskej Bystrici prezentuje výber semestrálnych prác. Vystavené diela reflektujú spektrum nielen ateliérových programov na Katedre maľby, ale aj individuálne maliarske smerovanie a obsahové výskumy prezentovaných autorov. Súčasný jazyk maľby a tematické okruhy sú z viacerých dôvodov príznačné pre vystavenú kolekciu prác. Súkromné verzus verejné, spoločenské verzus individuálne, pamäť verzus amnézia...to sú iba niektoré bázické, tematické uhly pohľadu na žitú realitu ktorá je predmetom výskumu uvedených študentov.

Ondrej Veselý - Gitarový recitál

10. 9. 2017 17:00   –   18:00

Vo výstavných priestoroch Kysuckej galérie sa uskutoční gitarový recitál Ondreja Veselého z diel Vilsmaiera, Dyensa, Barrios - Mangoré, Satie, Domeniconi a ďalších

Plagát Peter Daniš - Lightscapes

Peter Daniš - Lightscapes

14. 7. 2017   –   10. 9. 2017

Výstava Lightscapes ponúka výber aktuálnej maliarskej tvorby Petra Daniša. Nosnou témou je pre autora krajina v jej rozdielnych, niekedy protikladných polohách. Spôsob zobrazenia voľne osciluje od realistickejšie poňatých otvorených krajín s nízkym horizontom, malebne komponovanými oblakmi až po tajuplné, skryté parkové a lesné zákutia, ktoré nespočetne variuje. Samotnú maľbu vníma ako priestor skúmania klasického maliarskeho problému svetla a účinkov farby. Citlivé impresionistické vnímanie svetla a vlastné cítenie farby v jeho podaní nachádza nový, súčasný maliarsky výraz.

Odber noviniek

Pravidelné informácie o nových udalostiach, zaujímavých výletoch a článkoch.