Archív udalostí pre mesto Rožňava zobraziť mesto

Plagát Valašský rok

Valašský rok

8. 2. 2024   –   4. 4. 2024 Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

József Farkas je rodák z Lučenca. Rodinne a citovo je úzko napojený na región Gemera a Novohradu, kde vo svojej profesijnej kariére trávil množstvo času s dokumentovaním miestnych pastierov a hudobníkov. Dlhé roky pôsobil v Bratislave, od roku 2012 je koordinátorom Celokarpatskej talentovej súťaže ľudovej hudby a ľudového tanca Fölszállott a páva/Vyletel páv a od 2017 je aj vedúcim Siete Domu tradícií pre oblasti Slovenska v Budapešti. Svoj život zasvätil službe ľudovému umeniu.

Plagát Jana Kušnierová - Dozrievanie

Jana Kušnierová - Dozrievanie

30. 1. 2024   –   29. 3. 2024 Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

Známa regionálna výtvarníčka Jana Kušnierová a Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Vás pozývajú na autorskú výstavu s názvom Dozrievanie. Jana Kušnierová sa výtvarnému umeniu venuje nepretržite od skorého detstva a rovnako jej nasledovné štúdium bolo s týmto odvetvím úzko prepojené. Ako pedagogička svoj život zasvätila výtvarnému umeniu a robí tak dodnes. Teraz k nám prichádza s jubilejnou desiatou výstavou.

Plagát Koža a kožušina - od úžitku k luxusu

Koža a kožušina - od úžitku k luxusu

23. 5. 2023   –   29. 9. 2023 Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

Koža je materiál, ktorý ľudstvo sprevádza od počiatku jeho existencie a vďaka vynikajúcim vlastnostiam ponúka široké možnosti využitia. Jej náročné spracovanie si vyžiadalo špecializáciu výroby, ktorej sa venovali samostatné cechy a remeselníci, medzi nimi garbiari, obuvníci (ševci), čižmári, kožušníci a ďalší. Mnohí z nich boli bohato zastúpení aj v regióne Gemer. Okrem cechovej činnosti bola v Rožňave aj manufaktúra na spracovanie kože. V bývalej administratívnej budove manufaktúry dnes sídli Banícke múzeum v Rožňave. Kožené a kožušinové výrobky boli prirodzenou súčasťou odevu, obuvi a pracovných pomôcok baníkov, remeselníkov, roľníkov, pastierov či furmanov. Odev doplnený vzácnymi kožušinami bol však aj znakom najvyšších spoločenských vrstiev a stal sa symbolom sociálneho statusu.

Plagát Gemerské impresie

Gemerské impresie

23. 3. 2023   –   30. 6. 2023 Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

Hlavným zámerom autora, rodáka z Horného Gemera, je zachytenie pocitu nostalgie času, ktorý plynie v dedinskom živote bežných ľudí. Výstava upriamuje pozornosť na poriadok prírody, ktorá má svoj prirodzený životný cyklus.

,,Opustené dedinské domy, ktoré sa stali neoddeliteľnou súčasťou Horného Gemera sú mojou inšpiráciou, rovnako ako aj oslava gemerských koreňov, prirodzený obdiv a úcta k prírode. Predstava rôznorodých scenérií, narastajúca pokora k prírode boli hlavným námetom mojej obrazovej tvorby,“ uviedol autor umeleckých diel Milan Laciak.

Plagát Ink Stories

Ink Stories

18. 4. 2023   –   30. 6. 2023 Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

Hlavným cieľom výstavy je búranie stále pretrvávajúcich predsudkov o tetovaní v povedomí širokej verejnosti. Autorka má v úmysle prostredníctvom množstva fotografií predstaviť návštevníkom výstavy tetovanie ako druh umenia s vysokým stupňom estetickosti, ktoré zároveň môže byť aj technicky precízne prevedené. Prostredníctvom výstavy chce taktiež poukázať na potrebu vzájomnej tolerancie a pochopenia odlišnosti ľudí.

Plagát Tí, ktorí (ne)prežili

Tí, ktorí (ne)prežili

16. 2. 2023   –   15. 5. 2023 Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

Výstava bola pôvodne prezentovaná Múzeom a Kultúrnym centrom južného Zemplína v Trebišove pod názvom -999- Morituri te salutant, a to pri príležitosti 80. výročia prvého transportu židovských žien a dievčat z východného Slovenska do vyhladzovacieho tábora Osvienčim. Banícke múzeum v Rožňave prevzalo časť uvedenej výstavy, ktorú doplnilo o regionálne informácie a autentické dobové predmety nachádzajúce sa v zbierkovom fonde múzea.

Plagát Som kto som / Vagyok aki vagyok

Som kto som / Vagyok aki vagyok

8. 2. 2023   –   13. 4. 2023 Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

Enikő Sivák ASHA v spolupráci s Baníckym múzeom v Rožňave, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, pripravili výstavu spirituálnych liečivých kresieb pod názvom Som kto som / Vagyok aki vagyok. Vernisáž výstavy sa uskutoční dňa 07. 02. 2023 o 16:00 v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave.

Plagát Putujúce duše

Putujúce duše

28. 11. 2022   –   20. 3. 2023 Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

Výstava prezentuje maľby, v ktorých sa spája prozaická abstraktno-figurálna tvorba s portrétom. Autorka výtvarných diel je zameraná na pop-surrealistické diela s príbehmi, ktoré sa môžu dotknúť každého z nás.

Plagát Across the Sediments / Naprieč sedimentmi

Across the Sediments / Naprieč sedimentmi

1. 12. 2022   –   31. 1. 2023 Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

Výstava je zameraná na kvalitnú prezentáciu výstupov z workshopov študentov, študentiek ako aj pedagógov z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach, v rámci projektu Nová Krajina / Manuál výtvarníka v teréne, a to pomocou rôznych médií (video, inštalácia, objekt, performance, fotografia ). Projekt sa sústredí na rozšírenie a skvalitnenie výuky práce ateliérovej tvorby zameranej na prácu v teréne, a mapuje vždy iný fenomén krajiny: prírodný, architektonicko - urbanistický a antropologický. 

Plagát Pozdrav z Rožňavy

Pozdrav z Rožňavy

13. 9. 2022   –   18. 11. 2022 Banícke múzeum Rožňava - Historická expozícia

V historickom fonde Baníckeho múzea v Rožňave evidujeme veľký súbor rožňavských pohľadníc. Okrem vlastných zbierok múzea budú vystavené pohľadnice, ktoré zapožičali inštitúcie ako Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Košiciach, pracovisko Archív Rožňava, Zempléni Múzeum v Szerencsi a pohľadnice zo súkromnej zbierky Rožňavčana Štefana Kesiho. Výstava bude obohatená aj o predmety, ktoré sa viažu k dejinám pošty.

Plagát Mlyn Rožňava 2022

Mlyn Rožňava 2022

16. 9. 2022   –   4. 11. 2022 Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

Kolektívna výstava účastníkov maliarskeho tábora, ktorá je realizovaná v spolupráci s Baníckym múzeom v Rožňave, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, predstavuje návštevníkom výber výtvarných diel z tvorby počas 23. ročníka Medzinárodného maliarskeho tábora Józsefa Basku MLYN Rožňava 2022.

Plagát Vox Humana

Vox Humana

22. 9. 2022   –   4. 11. 2022 Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

Pred 125 rokmi sa začal život Zoltána Fábryho v Štósi. Vďaka svojmu pevnému charakteru a lojalite voči tomuto miestu sa ešte za života stal jedným z intelektuálnych vodcov Maďarov na Slovensku. Výstava prezentuje život a dielo Zoltána Fábryho.

Plagát Zázračná ríša bábok a rozprávok

Zázračná ríša bábok a rozprávok

10. 6. 2022   –   31. 8. 2022 Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

Výstava ponúka nahliadnutie do zaujímavého sveta jednotlivých predstavení divadla: bábok, scén, rekvizít a fotografií o inscenáciách.

Plagát 12 dekád Baníckeho múzea v Rožňave

12 dekád Baníckeho múzea v Rožňave

10. 5. 2022   –   9. 7. 2022 Galéria Baníckeho múzea v Rožňaveviac informácií

Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pripravilo pri príležitosti osláv 120. výročia svojho založenia (1902 – 2022) výstavu s názvom 12 dekád Baníckeho múzea v Rožňave. Vernisáž výstavy sa bude konať 10. mája 2022 o 16:00 v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave.

Výstava predstaví v troch výstavných miestnostiach aj ďalšie odborné činnosti, ktoré sú súčasťou múzejnej práce ako výskumná činnosť, nadobúdanie zbierkových predmetov, ich evidencia a ošetrenie a múzejná pedagogika.

Výstavu budú môcť navštíviť záujemcovia od 10. mája do 7. septembra 2022 v Galérii na Námestí baníkov 25 v Rožňave.

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Plagát Milan Kapusta - Krásy Tatier a Slovenského krasu

Milan Kapusta - Krásy Tatier a Slovenského krasu

26. 4. 2022   –   3. 6. 2022 Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

Milan Kapusta sa narodil v Rožňave. Je absolventom Strednej priemyselnej školy Geologicko – baníckej v Spišskej Novej Vsi. Bývalý banský technik sa k fotografovaniu dostal vďaka horolezectvu. Zdolávať hory začal v roku 1977 v Horolezeckom oddiele Telovýchovnej jednoty Tatran Spišská Nová Ves, neskôr vstúpil do HO TJ Metropol Košice. Okrem Vysokých Tatier má za sebou výstupy na Špicbergoch, Pamíre, v Yosemitskom národnom parku (USA), jeho kroky viedli aj do Álp i do iných pohorí Európy.

TýžDEŇ detí

30. 5. 2022   –   3. 6. 2022 Banícke múzeum v Rožňave - Zážitkové centrum Sentinelviac informácií

Mladí bádatelia si budú môcť v obidvoch prevádzkach vyskúšať rôzne aktivity, v Zážitkovom centre SENTINEL to bude napríklad rozpojovanie hornín, ryžovanie zlata, práca s banskými dopravnými prostriedkami pomocou vyhotovených autentických replík, ako sú korýtka na rudu, banský fúrik či drevené banské vozíky alebo kladkostroj. V Galérii budú mať možnosť vyrobiť si pečatidlo, čaká ich tiež komentovaná prehliadka výstavy 12 dekád Baníckeho múzea, ku ktorej sú pripravené aj zaujímavé interaktívne hry, teda puzzle, domino, pexeso a rôzne kvízy. Cena vstupného sú 2 € na prevádzku a aktivít sa môžu zúčastniť deti materských aj základných škôl, ktoré sa vopred nahlásia.

Kontakt:
Gabriella Badin - 0907 769 338

Plagát Noc múzeí a galérií 2022

Noc múzeí a galérií 2022

14. 5. 2022 16:00   –   23:00 Banícke múzeum v Rožňave - Zážitkové centrum Sentinelviac informácií

Prehliadky expozícií:
• Zážitkové centrum SENTINEL
• Expozícia prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí
• Historická expozícia - prezentačný múzejný depozitár

Prehliadky výstav v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave
• 12 dekád Baníckeho múzea v Rožňave
• Milan Kapusta - Krásy Tatier a Slovenského krasu

Prehliadka výstavy v Andrássyho obrazárni
• Rožňava v zbierkach Baníckeho múzea

Deti do 12 r. ZDARMA

Tešíme sa na Vás!

Plagát Kolektívna výstava Kultúrneho spolku Spoločnosti MAMŰ

Kolektívna výstava Kultúrneho spolku Spoločnosti MAMŰ

14. 3. 2022   –   24. 4. 2022 Galéria Baníckeho múzea v Rožňaveviac informácií

Pozývame Vás na kolektívnu výstavu Kultúrneho spolku Spoločnosti MAMŰ. Vernisáž výstavy sa uskutoční 14. marca 2022 o 16:00 v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave na Námestí baníkov 25. Výstavu otvorí výtvarník Hunor Pető, laureát ceny Munkácsyho.

Plagát Roman Škantár - Figúra a priestor

Roman Škantár - Figúra a priestor

3. 2. 2022   –   12. 4. 2022 Galéria Baníckeho múzea v Rožňaveviac informácií

Pozývame všetkých priaznivcov výtvarného umenia na vernisáž výstavy Romana Škantára s názvom Figúra a priestor. Prvú tohtoročnú výstavu otvorí múzeum vo svojej galérii vernisážou už 3. februára 2022 o 16:00. Výstava je zároveň zaradená medzi sprievodné podujatia osláv výročia prvej písomnej zmienky o Rožňave.

Výstava predstaví výber z výtvarných prác košického architekta Romana Škantára, ktorý pôsobí na Gemeri od roku 2011, kedy založil v obci Brdárka občianske združenie s cieľom zachrániť miestnu národnú kultúrnu pamiatku – evanjelický kostol. Istý čas pracoval aj v Rožňave ako architekt v slobodnom povolaní. Občianske združenie pod jeho vedením pracuje na pamiatkovej obnove brdárského kostola už desať rokov.

Výstava potrvá do 12. apríla 2022.

Plagát Roman Škantár - Figúra a priestor

Roman Škantár - Figúra a priestor

3. 2. 2022   –   12. 4. 2022 Banícke múzeum Rožňava - Historická expozícia

Výstava predstaví výber z výtvarných prác košického architekta Romana Škantára, ktorý pôsobí na Gemeri od roku 2011, kedy založil v obci Brdárka občianske združenie s cieľom zachrániť miestnu národnú kultúrnu pamiatku – evanjelický kostol. Istý čas pracoval aj v Rožňave ako architekt v slobodnom povolaní. Občianske združenie pod jeho vedením pracuje na pamiatkovej obnove brdárského kostola už desať rokov.

Plagát Múzejno-pedagogické aktivity k výstave Jany Kušnierovej – Obrazy môjho života

Múzejno-pedagogické aktivity k výstave Jany Kušnierovej – Obrazy môjho života

7. 3. 2022   –   22. 3. 2022 Galéria Baníckeho múzea v Rožňaveviac informácií

Podujatie pre žiakov materských a základných škôl.

Počas týchto podujatí sú pripravené komentované prehliadky spojené s interaktívnymi hrami k výstave, v rámci ktorých sa účastníci oboznámia s najnovšou tvorbou Jany Kušnierovej - krajinomaľbami (zákutia betliarskeho parku a rožňavského námestia), zátišiami a figurálnymi maľbami. Súčasťou aktivít budú aj tvorivé dielne, v rámci ktorých si záujemcovia vyhotovia výtvarné dielo podľa vlastnej fantázie.

Múzejno-pedagogické aktivity sa budú konať počas pracovných dní v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave od 7. marca do 22. marca 2022 v spolupráci s autorkou výstavy Janou Kušnierovou.

Vstupné je 1 €, v prípade záujmu je potrebné sa vopred nahlásiť.

Kontakt: Gabriella Badin, 0907 769 338

Plagát Reformačné hnutie v Gemeri, osobitne v Rožňave /PREDNÁŠKA/

Reformačné hnutie v Gemeri, osobitne v Rožňave /PREDNÁŠKA/

16. 3. 2022 16:00   –   17:00 Galéria Baníckeho múzea v Rožňaveviac informácií

Pozývame Vás na prednášku historičky umenia, Edity Kušnierovej, na tému Reformačné hnutie v Gemeri, osobitne v Rožňave.

Prednáška sa uskutoční 16. marca 2022 o 16:00 v priestoroch Galérie Baníckeho múzea v Rožňave na Námestí baníkov 25.

Viac informácii o múzeu a podujatiach sa dozviete na našom webe www.banmuz.sk.

Plagát Jana Kušnierová: Obrazy môjho života

Jana Kušnierová: Obrazy môjho života

26. 11. 2021   –   31. 1. 2022 Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

Výstava bude v poradí už ôsmou autorskou výstavou tejto umelkyne, ktorá väčšinu života venovala výtvarnému vzdelávaniu detí a mládeže. Posledných sedemnásť rokov pracovala Jana Kušnierová ako vedúca výtvarného odboru v Základnej umeleckej škole v Rožňave. Z pohľadu výtvarnej tvorby išlo o jej najplodnejšie roky.

Plagát eNRA 21

eNRA 21

24. 11. 2021   –   28. 1. 2022 Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

Na výstave eNRA 21 si záujemcovia budú môcť pozrieť diela slovenských umelcov, ako aj tvorbu talentovaných umelcov z ďalších piatich krajín, ako Maďarsko, Poľsko, Anglicko, či dokonca Holandsko a Izrael.

Plagát DEKD 2021 - Výstava banská doprava

DEKD 2021 - Výstava banská doprava

9. 9. 2021   –   21. 12. 2021 Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

Táto výstava pútavou formou predstaví širokej verejnosti zaujímavú tému banskej dopravy Gemera z fondov baníctva a hutníctva Baníckeho múzea v Rožňave. Na výstave, okrem trojrozmerných predmetov a odborných textov, návštevníci uvidia jedinečné dobové fotografie z prostredia gemerských baní, kde bude možnosť vidieť skoro všetky druhy využívaných strojov pri práci. Výstava bude obsahovať aj interaktívny prvok - 3D mapu, ktorá pomôže návštevníkovi lepšie si predstaviť členitý reliéf Gemera, ktorý bol odjakživa veľkou prekážkou pri doprave suroviny.

Projekt výstava " Banská doprava " z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond je hlavným partnerom projektu.

Plagát Deň baníkov v Baníckom múzeu v Rožňave

Deň baníkov v Baníckom múzeu v Rožňave

8. 10. 2021 9:00   –   16:00 Banícke múzeum v Rožňave - Zážitkové centrum Sentinelviac informácií

Pozývame Vás na podujatie Cesta nerastov - Deň baníkov v múzeu, v Zážitkovom centre Sentinel dňa 8. 10. 2021 od 9:00 do 16:00 hod.

Hlavným cieľom podujatia je oboznámiť návštevníkov s vývojom banskej dopravy (od stredoveku až po súčasnosť) so špeciálnym dôrazom na spôsoby a formy prepravy nerastov. Počas celého dňa budú pripravené rôzne zážitkové aktivity, odborné prednášky a prehliadky expozícií Zážitkového centra Sentinel. Cieľovou skupinou sú hlavne deti a študenti materských, základných a stredných škôl.

Projekt „Cesta nerastov“ – podujatie Deň baníkov v Baníckom múzeu v Rožňave z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

VIAC INFO NA www.banmuz.sk

Plagát Svet kovačického insitného umenia

Svet kovačického insitného umenia

13. 7. 2021   –   14. 9. 2021 Banícke múzeum Rožňava - Historická expozícia

Tradícia insitného maliarstva Slovákov vo Vojvodine, sústredených najmä v okolí obce Kovačica, je dlhá a siaha až do konca tridsiatych rokov minulého storočia. Prví maliari začali maľovať zo záľuby a kopírovali najmä exotické námety z pohľadníc a fotografií. K maľbe pristupovali s čistým záujmom bez akéhokoľvek poznania zákonitosti. Neskôr si začali všímať život okolo seba. Roľnícky život a ľudové zvyky sa stali ústredným motívom kovačického insitného umenia.

Plagát Zuzana Čuňová: Vždy sa dá znova vzlietnuť

Zuzana Čuňová: Vždy sa dá znova vzlietnuť

1. 7. 2021   –   5. 9. 2021 Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

Zuzana Čuňová, ktorá je už momentálne v dôchodku, pracovala ako vychovávateľka v mimoškolských zariadeniach. K maľovaniu sa dostala už v detstve na hodinách výtvarnej výchovy, svoj vzťah ku výtvarnému umeniu však prehĺbila až počas jej stredoškolských štúdií, vďaka jej učiteľovi Júliusovi Šimonyimu. Po ukončení štúdia sa naplno venovala rodine a výtvarnému umeniu sa na čas prestala venovať. Neskôr prešla od maliarskeho plátna ku fotografovaniu prírody, ktoré jej bolo neskôr inšpiráciou pre obrazy.

Plagát Ádám Gyula - rožňavský maliar kostolov

Ádám Gyula - rožňavský maliar kostolov

27. 5. 2021   –   27. 7. 2021 Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

Počas svojho dlhého a umelecky plodného života vyzdobil nástennými maľbami s biblickými motívmi okolo 300 kostolných interiérov na území Slovenska i Maďarska. V 80. rokoch 19. stor. založil v Rožňave maliarsku dielňu s niekoľkými spolupracovníkmi, ktorá bola známa na celom území bývalého Uhorska a neskôr aj Československa. V Rožňave bol váženým občanom, pôsobil aj ako zakladajúci člen a predseda rožňavského tovarišského spolku. Úzko spolupracoval s rožňavským biskupstvom a vedením tunajšieho Premonštrátskeho gymnázia, pre ktoré vytvoril zaujímavé maľby, ktoré sa, žiaľ, nezachovali.

Plagát Trojlístok geometrie

Trojlístok geometrie

20. 5. 2021   –   27. 6. 2021 Galéria Baníckeho múzea v Rožňaveviac informácií

Vystavujú: Denisa DOVAĽOVÁ, Simona ŠTULEROVÁ, Monika GERMUŠKA VRANCOVÁ Kurátor výstavy: PhDr. Vladimír BESKID

Plagát Výstava: Ádám Gyula (1862 - 1942)

Výstava: Ádám Gyula (1862 - 1942)

27. 5. 2021   –   27. 6. 2021 Galéria Baníckeho múzea v Rožňaveviac informácií

Pozývame vás na výstavu, ktorá predstaví ukážky z maliarskej tvorby významnej osobnosti mesta - Gyulu Ádáma, maliara kostolov. Vernisáž sa uskutoční 27.5.2021 o 16:00 v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave a potrvá do 27.6.2021.

Plagát Viktória Baffa Zatrochová: Affectus et motus – Baby version

Viktória Baffa Zatrochová: Affectus et motus – Baby version

6. 5. 2021   –   24. 6. 2021 Galéria Baníckeho múzea v Rožňaveviac informácií

Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pozýva na výstavu autorky Mgr. art. Viktórie Baffy Zatrochovej pod názvom AFFECTUS ET MOTUS – BABY VERSION.

Výstava bude sprístupnená verejnosti 06. 05. 2021 do 24. 06. 2021.

Výstavu z verejných zdrojov vo forme štipendia podporil Fond na podporu umenia.

Plagát Cesta nerastov – Deň detí v Baníckom múzeu v Rožňave

Cesta nerastov – Deň detí v Baníckom múzeu v Rožňave

4. 6. 2021 9:00   –   17:00 Banícke múzeum v Rožňave - Zážitkové centrum Sentinelviac informácií

Aj tento rok sme pripravili zaujímavé aktivity pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. V piatok 4. júna môžu malí návštevníci spoznať Cestu nerastov. Podujatie bude prebiehať v Zážitkovom centre Sentinel od 9:00 do 17:00.

Projekt „Cesta nerastov“ – podujatie Deň detí v Baníckom múzeu v Rožňave z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond je hlavným partnerom projektu.

Kontakt: Mgr. Gabriella Badin
e-mail: pedagog.galeria@banmuz.sk
tel.: 0907 769 338

Ing. Juliána Kelemenová
e-mail: pedagog.sentinel@banmuz.sk
tel.: 0908 101 060

Plagát Noc múzeí a galérií

Noc múzeí a galérií

15. 5. 2021 14:00   –   21:00 Banícke múzeum v Rožňave - Zážitkové centrum Sentinelviac informácií

Noc múzeí a galérií si po minuloročnej pauze vychutnáte naživo v múzeu
Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, sa tak ako po minulé roky zapája do medzinárodnej iniciatívy projektu Noc múzeí a galérií. Aj vďaka postupnému uvoľňovaniu hygienických opatrení múzeum otvorí svoje brány širokej verejnosti v rámci Noci múzeí a galérií, v sobotu 15. mája 2021 od 14:00 do 21:00.

Geologický krúžok v Baníckom múzeu v Rožňave

2. 9. 2020   –   30. 6. 2021 Banícke múzeum v Rožňave - Zážitkové centrum Sentinel

Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, organizuje pre žiakov v šk. r. 2020/2021 geologický krúžok. Určený je pre školákov, ktorých zaujímajú horniny, minerály, fosílie, horotvorné procesy alebo vznik neživej prírody.

KONTAKT:
Ing. Juliána Kelemenová
pedagog.sentinel@banmuz.sk
+421 908 101 060

Plagát Divadelná Rožňava - Rozsnyói Színházi Élet

Divadelná Rožňava - Rozsnyói Színházi Élet

5. 11. 2020   –   31. 1. 2021 Galéria Baníckeho múzea v Rožňaveviac informácií

Výstava, ktorá bude fyzicky inštalovaná v Galérii Baníckeho múzea, bude virtuálne sprístupnená vo štvrtok 5. novembra 2020 o 15:30 na webe múzea – www.banmuz.sk.

Podujatie sa koná pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Výstava potrvá do 31. 1. 2021. Aktuálne bude jej prezentácia realizovaná vo virtuálnom priestore a jej fyzická prehliadka bude možná až po uvoľnení aktuálnych obmedzení. Viac informácií o ďalších aktivitách Baníckeho múzea v Rožňave nájdete na stránke www.banmuz.sk.

Plagát Jaskyne UNESCO v Národnom parku Slovenský kras

Jaskyne UNESCO v Národnom parku Slovenský kras

24. 9. 2020   –   31. 1. 2021 Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

V roku 2020 si pripomíname 25. výročie zapísania prírodných pamiatok Aggtelekského a Slovenského krasu na Zoznam svetového dedičstva UNESCO. Okrem samotného výročia je téma ochrany svetového dedičstva veľmi aktuálna, pretože jedinečné krasové územie v Košickom kraji je špecifické a veľmi citlivo reaguje na všetky zmeny, ktoré spôsobuje znečisťovanie životného prostredia. Návštevníci výstavy lepšie spoznajú Národný park Slovenský kras, najmä jaskyne zapísané do svetového dedičstva, ktoré sa nachádzajú na území Košického kraja.

Mlyn Baska Malom 2020

10. 9. 2020   –   31. 10. 2020 Galéria Baníckeho múzea v Rožňaveviac informácií

Ak ste zvedaví, čo na prelome júla a augusta vytvorili účasníci Medzinárodného tábora MLYN 2020 Rožňava, príďte sa pozrieť do Galérie Baníckeho múzea v Rožňave. Výstavu s názvom 21. Mlyn Baska Malom 2020 pripravilo Banícke múzeum v Rožňave, ktorého zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj, v spolupráci OZ Pre partnerské mestá Rožňavy. Vernisáž sa uskutoční 10. septembra 2020 o 17:00 v priestoroch Galérie Baníckeho múzea v Rožňave na Námestí baníkov 25.

Tento rok sa na výtvarnom tábore pre obmedzenia v súvislosti s pandémiou COVID-19 zúčastnilo len deväť výtvarných umelcov.

Plagát DEKD 2020 - Život v očarujúcom krase

DEKD 2020 - Život v očarujúcom krase

22. 9. 2020   –   30. 9. 2020 Banícke múzeum v Rožňave - Zážitkové centrum Sentinel

Pozývame všetkých záujemcov na podujatie s názvom Život v očarujúcom krase, ktoré sa bude konať od 22. do 30. septembra 2020 v časoch medzi 9:00 a 17:00 v Zážitkovom centre SENTINEL na Šafárikovej 43 v Rožňave.

Plagát Život v očarujúcom krase

Život v očarujúcom krase

22. 9. 2020   –   30. 9. 2020 Banícke múzeum v Rožňave - Zážitkové centrum Sentinel

Podujatie sa uskutoční v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2020, do ktorého sa každoročne zapájajú viaceré župné zariadenia. Tento rok je v Baníckom múzeu na programe prehliadka Expozície prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí, ktorá je pre záujemcov úplne zdarma.

Plagát Detský deň zdravia

Detský deň zdravia

29. 9. 2020 9:00   –   14:00 Banícke múzeum v Rožňave - Zážitkové centrum Sentinelviac informácií

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, detašované pracovisko Rožňava v spolupráci s Baníckym múzeom v Rožňave, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja a Mestom Rožňava organizuje pri príležitosti Svetového dňa srdca Detský deň zdravia v Baníckom múzeu v Rožňave.

Podujatie zamerané na žiakov prvého stupňa základnej školy sa uskutoční v utorok 29. septembra 2020 od 9:00 v Zážitkovom centre Sentinel na Šafárikovej ul. 43.

Plagát Múzejný deň UNESCO

Múzejný deň UNESCO

18. 9. 2020 9:00   –   17:00 Banícke múzeum v Rožňave - Zážitkové centrum Sentinel

Banícke múzeum v Rožňave, ktorého zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj, sa ani tento rok nezaobíde bez tradičného Múzejného dňa. Témou budú prírodné pamiatky, zapísané v zozname svetového dedičstva UNESCO.

Plagát Deň baníkov v Baníckom múzeu v Rožňave

Deň baníkov v Baníckom múzeu v Rožňave

11. 9. 2020 9:00   –   17:00 Banícke múzeum v Rožňave - Zážitkové centrum Sentinelviac informácií

Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, v spolupráci s Gemerským baníckym spolkom Bratstvo, si už tradične pripomenie významný sviatok baníkov podujatím „Deň baníkov v Baníckom múzeu v Rožňave“.

Podujatie sa uskutoční 11. septembra 2020 v Zážitkovom centre Sentinel na Šafárikovej ul. 43 od 9:00 do 17:00 h.

Plagát Deň baníkov v Baníckom múzeu v Rožňave

Deň baníkov v Baníckom múzeu v Rožňave

11. 9. 2020 9:00   –   17:00 Banícke múzeum v Rožňave - Zážitkové centrum Sentinel

• zvýhodnený vstup (do 14:00) do Expozície baníctva a hutnictva Gemera (2.50 €)
• 15:00/slávnostný sprievod ku Pamätníku baníckej práce
• 15:30/prezentácia novej časti expozície: Visuté llanové dráhy spojená s členskou schôdzou GBS a prednáškou "Lanovky".

Plagát Po stopách pokladov Unesca na Gemeri

Po stopách pokladov Unesca na Gemeri

10. 8. 2020   –   14. 8. 2020 Galéria Baníckeho múzea v Rožňaveviac informácií

Letný múzejný tábor pre deti vo veku od 6 do 10 rokov.

Do tábora je možné sa prihlásiť mailom na pedagog.galeria@banmuz.sk, prípadne telefonicky na čísle 0907 769 338.

Leto s modrotlačou

15. 6. 2020   –   31. 7. 2020 Galéria Baníckeho múzea v Rožňaveviac informácií

Tvorivé dielne spojené s témou modrotlače.

Kontakt:
Mgr. Gabriella Badin
e-mail: pedagog.galeria@banmuz.sk
tel.: 0907 769 338

Ponuka je určená pre rodiny s deťmi vo veku od 6 do 10 rokov a pre deti MŠ, záujem prosíme vopred nahlásiť.

Plagát Deň detí v Baníckom múzeu v Rožňave

Deň detí v Baníckom múzeu v Rožňave

5. 6. 2020 9:00   –   17:00 Banícke múzeum v Rožňave - Zážitkové centrum Sentinel

Múzejníci si aj tento rok pripravili bohatý program, v ktorom nebudú chýbať rôzne zaujímavé aktivity, ako je rozpojovanie hornín geologickým kladivom, výroba kryštálov a mnoho iného. Samozrejme, všetko sa udeje za prísnych hygienických opatrení.

Témou podujatia je geológia Gemera. Pomocou krátkej prednášky a vzoriek hornín a minerálov sa naši najmenší návštevníci dozvedia, aké rozmanité nerastné bohatstvo skrýva podzemie Gemera.

Kontakt pre záujemcov:
Ing. Juliána Kelemenová
pedagog.sentinel@banmuz.sk
+421 908 101 060

Plagát Kúpeľníctvo v Gemeri v 19. storočí

Kúpeľníctvo v Gemeri v 19. storočí

13. 2. 2020   –   29. 4. 2020 Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

Výstava je venovaná vzniku a vývinu kúpeľníctva na území historického Gemera. Z kultúrnohistorického hľadiska prezentuje zrod jednotlivých kúpeľov, najznámejších kúpeľných lekárov a balneológov Gemera, popularitu jednotlivých miest a ich návštevnosť. Je venovaná kúpeľom a klimatickým zariadeniam, z ktorých väčšina dnes už neexistuje.
Vernisáž výstavy sa bude konať 13. februára 2020 o 15:30 hod.

Plagát Roland Neupauer - Výstava 40

Roland Neupauer - Výstava 40

6. 2. 2020   –   29. 3. 2020 Banícke múzeum Rožňava - Historická expozícia

Roland Neupauer predstaví rožňavskému publiku výstavu pod názvom „Roland Neupauer 40“, ktorá bude pozostávať z viacerých cyklov jeho doterajšej tvorby. Aktívne sa začal venovať výtvarnému umeniu po strednej škole, čiže za posledných 20 rokov, a to aj napriek tomu, že sa od roku 2001 u neho začala prejavovať zákerná choroba. V dôsledku svojho hendikepu dochádza od roku 2010 v jeho tvorbe k úplnej zmene spojenej aj s novým spôsobom umeleckého vyjadrovania.

Plagát Čo bolo pred 1989

Čo bolo pred 1989

17. 10. 2020 15:30   –   17:00 Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

Výstava priblíži obdobie aj pád socializmu
Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie pripravilo pre širokú verejnosť výstavu „Čo bolo pred 1989“, ktorá sa zároveň koná pod záštitou predsedu KSK Rastislava Trnku.

Vernisáž výstavy sa uskutoční 17. októbra 2019 o 15:30 hod. v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave, Nám. baníkov 25.
Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
Tešíme sa na vašu návštevu!

Plagát Prezentácia publikácie „Študenti vyšších vzdelávacích inštitúcii v Rožňave. 1814 – 1852, Biskupský seminár a Filozofické lýceum“

Prezentácia publikácie „Študenti vyšších vzdelávacích inštitúcii v Rožňave. 1814 – 1852, Biskupský seminár a Filozofické lýceum“

4. 2. 2020 16:00   –   17:00 Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

Publikácia je už 19. pokračovaním cyklu o histórii vyšších vzdelávacích ústavov v Uhorsku. Jeho autorom je uznávaný maďarský historik a archivár Prof. Dr. habil. László Szögi, CSc., ktorý pôsobil ako riaditeľ Univerzitnej knižnice Eötvös Lóránd Tudományegytem v Budapešti. Autor sa vo svojej práci zameriava na všestrannú analýzu študentov seminára a lýcea, ktorí obohacovali život mesta od roku 1814 až do roku 1952.

Plagát Prednáška Mgr. Norberta Mogyorósiho: Obce, ktoré zmizli z mapy

Prednáška Mgr. Norberta Mogyorósiho: Obce, ktoré zmizli z mapy

28. 1. 2020 15:30   –   17:00 Galéria Baníckeho múzea v Rožňaveviac informácií

Pracovník Baníckeho múzea, ktorý sa v minulosti touto málo známou témou odborne zaoberal predstaví záujemcom o najnovšiu históriu príklady obcí, ktoré v priebehu 20. storočia na Slovensku a v regióne Gemer z rôznych príčin zanikli a takto sa aj „stratili“ z máp.

Plagát Z diel letných sympózií Tvorivého spolku ROVÁS (eNRA) z roku 2019

Z diel letných sympózií Tvorivého spolku ROVÁS (eNRA) z roku 2019

5. 10. 2019   –   31. 1. 2020 Galéria Baníckeho múzea v Rožňaveviac informácií

Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, v spolupráci s Tvorivým spolkom Rovás, prichystalo pre svojich návštevníkov ďalšiu výstavu s názvom Z diel letných sympózií Tvorivého spolku ROVÁS (eNRA) z roku 2019. Záujemcovia si ju môžu pozrieť do 31. januára 2020 v priestoroch Galérie Baníckeho múzea v Rožňave, na Námestí baníkov 25.
Výstava prezentuje materiál z Letnej akadémie v roku 2019, ktorá sa konala v Sedmohradsku, Maďarsku a na Slovensku.
VERNISÁŽ VÝSTAVY - 5.11.2019 o 17:30 hod. v Galérii baníckeho múzea v Rožňave na Námestí baníkov 25.

Plagát Vianoce v múzeu

Vianoce v múzeu

27. 12. 2019 9:00   –   14:00 Banícke múzeum Rožňava - Historická expozíciaviac informácií

Pripravili sme pre vás podujatie s názvom „Vianoce v múzeu“. Podujatie sa bude konať dňa 27. decembra 2019 od 9:00 do 14:00 vo všetkých prevádzkach Baníckeho múzea v Rožňave. Tešíme sa na Vás a želáme Vám šťastné a veselé Vianoce!

Plagát Vianoce v múzeu

Vianoce v múzeu

27. 12. 2019 9:00   –   14:00 Banícke múzeum v Rožňave - Zážitkové centrum Sentinelviac informácií

Pripravili sme pre vás podujatie s názvom „Vianoce v múzeu“. Podujatie sa bude konať dňa 27. decembra 2019 od 9:00 do 14:00 vo všetkých prevádzkach Baníckeho múzea v Rožňave. Tešíme sa na Vás a želáme Vám šťastné a veselé Vianoce!

Plagát Vianoce v múzeu

Vianoce v múzeu

27. 12. 2019 9:00   –   14:00 Banícke múzeum v Rožňave - Zážitkové centrum Sentinelviac informácií

Pripravili sme pre vás podujatie s názvom „Vianoce v múzeu“. Podujatie sa bude konať dňa 27. decembra 2019 od 9:00 do 14:00 vo všetkých prevádzkach Baníckeho múzea v Rožňave. Tešíme sa na Vás a želáme Vám šťastné a veselé Vianoce!

Plagát Vianoce v múzeu

Vianoce v múzeu

27. 12. 2019 9:00   –   14:00 Galéria Baníckeho múzea v Rožňaveviac informácií

Pripravili sme pre vás podujatie s názvom „Vianoce v múzeu“. Podujatie sa bude konať dňa 27. decembra 2019 od 9:00 do 14:00 vo všetkých prevádzkach Baníckeho múzea v Rožňave. Tešíme sa na Vás a želáme Vám šťastné a veselé Vianoce!

Plagát Rožňavské Vianočné trhy 2019

Rožňavské Vianočné trhy 2019

4. 12. 2019   –   6. 12. 2019

Pozývame Vás na tradičné Rožňavské Vianočné trhy 2019! 🎄🎅

Plagát Spomienka na November

Spomienka na November

15. 11. 2019 16:00   –   18:00 Galéria Baníckeho múzea v Rožňaveviac informácií

Pozývame vás na podujatie s názvom „Spomienka na November“, ktoré sa uskutoční dňa 15. novembra 2019 o 16:00 hod. v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave.
Program:
- prednáška Pavla Horvátha - November 1989
- komentovaná prehliadka výstavy „Čo bolo pred 1989“.
- premietnutie strihového dokumentu A. Berenteho a B. Heflera „Nežná - Cesta k slobode“
- diskusia „November 89 - 30 rokov po“ s výnimočnými hosťami F. Gálom a R. Káčerom.

Tešíme sa na vás!

Plagát Mlyn Baska Malom 2019

Mlyn Baska Malom 2019

12. 9. 2019   –   30. 10. 2019 Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pripravilo v spolupráci Občianskym združením Pre partnerské mestá Rožňavy výstavu Mlyn Baska Malom 2019, ktorá bude výstupom z Medzinárodného tábora MLYN 2019 Rožňava. Na výtvarnom tábore sa zúčastnilo 16 výtvarných umelcov nielen z Rožňavy a okolia, ale aj z celého Slovenska a partnerských miest Rožňavy – maďarských miest Szerencs, Budapešť a Miškovec, poľského Cieszyna, srbskej Bačka Topole a rumunského Gheorgheni.

Plagát Jana Kušnierová: Špachtľou a štetcom

Jana Kušnierová: Špachtľou a štetcom

8. 8. 2019   –   30. 9. 2019 Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

Tentoraz má pre nás táto významná betliarska rodáčka, výtvarníčka Jana Kušnierová, prichystanú autorskú výstavu s názvom Špachtľou a štetcom. Spomínaná výstava je výberom toho najlepšieho z jej doterajšej tvorby a z toho dôvodu si určite príde na svoje aj ten najkritickejší návštevník.

Plagát Deň slovenských rekordov v Baníckom múzeu v Rožňave

Deň slovenských rekordov v Baníckom múzeu v Rožňave

12. 9. 2019   –   14. 9. 2019 Banícke múzeum v Rožňave - Zážitkové centrum Sentinel

Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, v spolupráci s neformálnym združením zberateľov Rožňava – ZBERATELIA ČOHOKOĽVEK a Domom Matice slovenskej v Rožňave, pripravilo pre všetkých záujemcov podujatie s názvom Deň slovenských rekordov.
Otvorenie výstavy sa uskutoční dňa 12. septembra 2019 o 14:00 v Zážitkovom centre SENTINEL, na Šafárikovej 43 v Rožňave.

Plagát DEKD 2019: Deň baníkov v Baníckom múzeu v Rožňave

DEKD 2019: Deň baníkov v Baníckom múzeu v Rožňave

6. 9. 2019 9:00   –   17:00 Banícke múzeum v Rožňave - Zážitkové centrum Sentinel

Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pozýva všetkých záujemcov na podujatie s názvom Deň baníkov v Baníckom múzeu v Rožňave, ktoré sa uskutoční v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2019 v Zážitkovom centre SENTINEL.
Okrem komentovaných prehliadok expozícií sú pre najmenších návštevníkov prichystané aj tvorivé dielne.
Podujatie sa uskutoční dňa 6. septembra 2019 od 9:00 do 17:00 hod. v Zážitkovom centre SENTINEL, Šafárikova 43 v Rožňave. Pre všetkých návštevníkov je vstup na podujatie zdarma.

Plagát RETROvýstava

RETROvýstava

30. 5. 2019   –   3. 9. 2019 Galéria Baníckeho múzea v Rožňaveviac informácií

Cieľom výstavy je vyvolať u starších nostalgické spomienky na časy nedávno minulé, zároveň priblížiť mladším ročníkom, ako sa v tých časoch žilo, aké predmety sa používali, či už ide o predmety každodennej potreby ako elektronika, hračky a taktiež športové či iné predmety, ktoré používali ich rodičia, či starí rodičia.

Plagát Juraj Halyák: Obrazy a plastiky

Juraj Halyák: Obrazy a plastiky

6. 6. 2019   –   1. 9. 2019 Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

Autor nám tentoraz predkladá k nahliadnutiu výber svojej maliarskej tvorby, ako aj tvorby plastík. Vystavované diela sú špecifické aj tým, že ich vytvoril v období medzi sedemdesiatim šiestym a osemdesiatym prvým rokom svojho života. V modelovaní a ďalších krokoch tvorby plastík, je ako sám autor hovorí, rýdzi autodidakt – samouk, musel však vedieť pracovať s počítačom.

Plagát Ako sa mapovalo v baníctve

Ako sa mapovalo v baníctve

25. 4. 2019   –   31. 7. 2019 Galéria Baníckeho múzea v Rožňaveviac informácií

Prezentovaná problematika postupne odkrýva čo mapa je, aké mapy využíva baníctvo, historické mapovania a pomôcky, ktoré banský merač používal. Svoje miesto majú na výstave témy - kompas, vytýčenie Bratislavského poludníka, smerové ružice, čo na mape nájdeme – mierka, historické dĺžkové miery, alchýmia na mapách... Úroveň banských máp ovplyvnil vznik banských škôl a vyučovanie banského meračstva. Preto je vývoj mapovania sprostredkovaný cez výnimočné osobnosti, ktoré mapy nielen tvorili, ale aj o nich vzdelávali budúcich banských meračov.

viac na www.banmuz.sk

Plagát Koniec školského roka v múzeu

Koniec školského roka v múzeu

28. 6. 2019   –   29. 6. 2019 Banícke múzeum v Rožňave - Zážitkové centrum Sentinelviac informácií

Za vysvedčenie do múzea!

Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, prichystalo pre svojich školopovinných návštevníkov obrovské prekvapenie, podujatie s názvom Koniec školského roka v múzeu.

V piatok, 28. júna 2019, kedy sa v školách odovzdajú vysvedčenia, je vstup do všetkých prevádzok a expozícii Baníckeho múzea v Rožňave pre deti a mládež, ktoré sa preukážu aktuálnym vysvedčením, bez ohľadu na známky - úplne zdarma. Táto výnimočná akcia platí aj v sobotu 29. júna 2019 v Zážitkovom centre SENTINEL a v Andrássyho obrazárni.

Tešíme sa na vás!

Plagát Koniec školského roka v múzeu

Koniec školského roka v múzeu

28. 6. 2019 9:00   –   17:00 Banícke múzeum Rožňava - Historická expozíciaviac informácií

Za vysvedčenie do múzea!

Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, prichystalo pre svojich školopovinných návštevníkov obrovské prekvapenie, podujatie s názvom Koniec školského roka v múzeu.

V piatok, 28. júna 2019, kedy sa v školách odovzdajú vysvedčenia, je vstup do všetkých prevádzok a expozícii Baníckeho múzea v Rožňave pre deti a mládež, ktoré sa preukážu aktuálnym vysvedčením, bez ohľadu na známky - úplne zdarma. Táto výnimočná akcia platí aj v sobotu 29. júna 2019 v Zážitkovom centre SENTINEL a v Andrássyho obrazárni.

Tešíme sa na vás!

Plagát Koniec školského roka v múzeu

Koniec školského roka v múzeu

28. 6. 2019 9:00   –   17:00 Galéria Baníckeho múzea v Rožňaveviac informácií

Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, prichystalo pre svojich školopovinných návštevníkov obrovské prekvapenie, podujatie s názvom Koniec školského roka v múzeu.

V piatok, 28. júna 2019, kedy sa v školách odovzdajú vysvedčenia, je vstup do všetkých prevádzok a expozícii Baníckeho múzea v Rožňave pre deti a mládež, ktoré sa preukážu aktuálnym vysvedčením, bez ohľadu na známky - úplne zdarma. Táto výnimočná akcia platí aj v sobotu 29. júna 2019 v Zážitkovom centre SENTINEL a v Andrássyho obrazárni.

Tešíme sa na vás!

Prezentácia pohľadnicového leporela "RETROrožňava"

27. 6. 2019 12:00   –   15:00 Galéria Baníckeho múzea v Rožňaveviac informácií

Pozývame vás na prezentáciu pohľadnicového leporela s názvom RETROrožňava, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 27. júna o 16:00 v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave na Námestí baníkov 25.

V rámci sprievodného programu si zúčastnení budú môcť pozrieť unikátnu výstavu RETROvýstava a ako špeciálny hudobný hosť vystúpi rožňavská skupina Massriot.
Leporelo vzniklo vďaka finančnej podpore mesta Rožňava v rámci projektu „Rožňava v 2. polovici 20. storočia na fotografiách“

Plagát Monika Vozárová - Od srdca maľované

Monika Vozárová - Od srdca maľované

11. 4. 2019   –   2. 6. 2019 Galéria Baníckeho múzea v Rožňaveviac informácií

Pozývame Vás na výstavu Moniky Vozárovej OD SRDCA MAĽOVANÉ, ktorá bude doplnená veľkonočnými kraslicami z dielne Danky Lackovej. Vernisáž výstavy sa uskutoční 11.04.2019 (vo štvrtok) o 15.30 hod. v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave, Námestie baníkov 25.
Maľovať začala pred šiestimi rokmi suchým pastelom, neskôr akrylom v štýle „dlhonohých“. Tri roky sa venuje maľbe folklórnych postáv v pohybe. Maľuje najmä gemerský a telgártský kroj, nakoľko korene má na Horehroní. Svoju tvorbu prezentovala na viacerých výstavách.

viac info na www.banmuz.sk

Deň detí v Baníckom múzeu

1. 6. 2019 12:00   –   15:00 Banícke múzeum v Rožňave - Zážitkové centrum Sentinelviac informácií

Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pri príležitosti Medzinárodného dňa detí pozýva všetkých svojich malých priaznivcov na podujatie DEŇ DETÍ V BANÍCKOM MÚZEU, ktoré sa uskutoční dňa 1.6.2019 od 9:00 do 17:00 v Zážitkovom centre Sentinel na Šafárikovej ulici č. 43.

Pre malých bádateľov máme pripravené RETROtvorivé dielne a RETROhry, okrem toho si deti budú môcť pozrieť všetky expozície a to úplne zdarma.

Plagát Noc múzeí a galérií 2019

Noc múzeí a galérií 2019

18. 5. 2019 17:00   –   23:00 Galéria Baníckeho múzea v Rožňaveviac informácií

Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, prichystalo v rámci medzinárodného podujatia „Noc múzeí a galérií 2019“ bohatý program pre žiakov a širokú verejnosť. Aj tento rok sa hlavné podujatie uskutoční v sobotu, dňa 18. mája 2019, pričom už tradične nebude chýbať ani sprievodné podujatie Múzejný RETRO deň, ktorý sa bude konať o deň skôr, v piatok 17. mája 2019 v čase od 9:00 do 17:00 hod v areáli Zážitkového centra SENTINEL. Celé podujatie sa bude niesť v duchu časov minulých, kvôli čomu dostalo aj prívlastok RETRO.

Plagát Noc múzeí a galérií 2019

Noc múzeí a galérií 2019

17. 5. 2019   –   18. 5. 2019 Banícke múzeum v Rožňave - Zážitkové centrum Sentinelviac informácií

Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, prichystalo v rámci medzinárodného podujatia „Noc múzeí a galérií 2019“ bohatý program pre žiakov a širokú verejnosť. Aj tento rok sa hlavné podujatie uskutoční v sobotu, dňa 18. mája 2019, pričom už tradične nebude chýbať ani sprievodné podujatie Múzejný RETRO deň, ktorý sa bude konať o deň skôr, v piatok 17. mája 2019 v čase od 9:00 do 17:00 hod v areáli Zážitkového centra SENTINEL. Celé podujatie sa bude niesť v duchu časov minulých, kvôli čomu dostalo aj prívlastok RETRO.

Plagát Noc múzeí a galérií 2019

Noc múzeí a galérií 2019

17. 5. 2019   –   18. 5. 2019 Banícke múzeum Rožňava - Historická expozíciaviac informácií

Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, prichystalo v rámci medzinárodného podujatia „Noc múzeí a galérií 2019“ bohatý program pre žiakov a širokú verejnosť. Aj tento rok sa hlavné podujatie uskutoční v sobotu, dňa 18. mája 2019, pričom už tradične nebude chýbať ani sprievodné podujatie Múzejný RETRO deň, ktorý sa bude konať o deň skôr, v piatok 17. mája 2019 v čase od 9:00 do 17:00 hod v areáli Zážitkového centra SENTINEL. Celé podujatie sa bude niesť v duchu časov minulých, kvôli čomu dostalo aj prívlastok RETRO.

Plagát Boris a Viktoryia Kuzma - Dvaja

Boris a Viktoryia Kuzma - Dvaja

4. 4. 2019   –   16. 5. 2019 Galéria Baníckeho múzea v Rožňaveviac informácií

V rožňavskej galérii bude spoločne s manželkou vystavovať národný umelec Ukrajiny!
Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pozýva všetkých záujemcov na spoločnú výstavu manželov Borisa a Viktoriye Kuzmovcov, ktorú nazvali Dvaja.
Výstava DVAJA bude sprístupnená verejnosti od 4. apríla 2019 a potrvá do 16. mája 2019. Finisáž sa bude konať 16. mája 2019 o 15.30 hod. v priestoroch Galérie Baníckeho múzea v Rožňave, na ktorú záujemcov srdečne pozývame.

Plagát Boris a Viktoriya Kuzma: Dvaja

Boris a Viktoriya Kuzma: Dvaja

4. 4. 2019   –   15. 5. 2019 Banícke múzeum Rožňava - Historická expozícia

Boris Kuzma nie je pre návštevníkov Galérie Baníckeho múzea v Rožňave neznámy. Zúčastnil sa Medzinárodného maliarskeho plenéru a sochárskeho sympózia, ktoré organizovalo Banícke múzeum v roku 2008. Plenér bol spojený s výstavou, kde boli prezentované diela účastníkov. Jeho manželka Viktoriya bude prezentovať svoju tvorbu premiérovo. Obidvaja autori vystavujú doma aj v zahraničí.

Plagát Veľkonočné tvorivé dielne 2019

Veľkonočné tvorivé dielne 2019

26. 3. 2019   –   15. 5. 2019 Banícke múzeum Rožňava - Historická expozícia

Aktivity sa budú konať v termíne od 26. marca do 17. apríla 2019 v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave, na Námestí baníkov 25. V prípade záujmu je potrebné sa vopred nahlásiť a dohodnúť si termín.

Plagát Veľkonočné tvorivé dielne 2019

Veľkonočné tvorivé dielne 2019

26. 3. 2019   –   17. 4. 2019 Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pozýva všetkých žiakov základných škôl na Veľkonočné tvorivé dielne 2019, na ktorých budú mať účastníci možnosť vyrábať jarné a veľkonočné ozdoby z rôznych materiálov.
Aktivity sa budú konať v termíne od 26. marca do 17. apríla 2019 v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave, na Námestí baníkov 25. V prípade záujmu je potrebné sa vopred nahlásiť a dohodnúť si termín.

Plagát Znovuzrodené pamiatky II

Znovuzrodené pamiatky II

22. 2. 2019   –   15. 4. 2019 Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

V rožňavskej galérii už druhýkrát predstavujú výsledky svojej práce dvaja vynikajúci reštaurátori Árpád Mézes a Alexander Koreň. Prvýkrát sme mali možnosť zoznámiť sa s ich prácou ešte v roku 2012, keď tu vystavovali spolu s akad. soch. Ondrejom Csütörtökim z Komárna.

Na výstave sú formou reprezentatívnych fotografií a trojrozmerných ukážok reštaurovaných diel prezentované spoločné i individuálne práce oboch reštaurátorov – obnovené pamiatkové objekty z okresu Rožňava, ale aj z iných miest na Slovensku.

Plagát Znovuzrodené pamiatky II.

Znovuzrodené pamiatky II.

22. 2. 2019   –   15. 4. 2019 Banícke múzeum Rožňava - Historická expozícia

Na výstave sú formou reprezentatívnych fotografií a trojrozmerných ukážok reštaurovaných diel prezentované spoločné i individuálne práce oboch reštaurátorov – obnovené pamiatkové objekty z okresu Rožňava, ale aj z iných miest na Slovensku.

Plagát 4 pohľady z južného Boršodu

4 pohľady z južného Boršodu

7. 2. 2019   –   29. 3. 2019 Banícke múzeum Rožňava - Historická expozícia

Tvorivý kolektív z južného Boršodu tzv. ŠTVORKA : Pap István - fotograf, Novák József – maliar Szikszai Róbert – grafik, Nagy István – učiteľ maľby, maliar sa spojil s tým cieľom, že prostredníctvom prostriedkov umenia, jeho technickými riešeniami predstavia verejnosti dedičstvo ľudí žijúcich pod Bukovými vrchmi. Prostredníctvom svojich diel predstavia život tam žijúcich ľudí, kroje – ich rozdielnosť a rozmanitosť v bohatstve motívov ako aj snahu o zachovanie tradícií.

Plagát Predstavenie knihy: Rožňava a Miškovec – priemyselné dedičstvo

Predstavenie knihy: Rožňava a Miškovec – priemyselné dedičstvo

21. 3. 2019 15:30   –   17:00 Banícke múzeum v Rožňave - Zážitkové centrum Sentinel

Občianske združenie MEDZA, pôsobiace pri Baníckom múzeu v Rožňave, vydalo na sklonku minulého roka zaujímavú dvojjazyčnú slovensko-maďarskú knižnú publikáciu Rožňava a Miškovec – priemyselné dedičstvo (Rozsnyó és Miskolc – ipari örökség), ktorú chce prezentovať širokej verejnosti.
Dňa 21.3.2019 o 15:30 sa v Zážitkovom centre Sentinel na Šafárikovej ulici č. 43 v Rožňave uskutoční predstavenie tejto knihy, ktorá bola vydaná vďaka programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Maďarsko – Slovensko 2014 – 2020.

Plagát Jarné prázdniny v Baníckom múzeu

Jarné prázdniny v Baníckom múzeu

19. 2. 2019   –   21. 2. 2019 Banícke múzeum v Rožňave - Zážitkové centrum Sentinel

Pre žiakov z materských škôl a prvého stupňa ZŠ majú pracovníci múzea pripravené zaujímavé komentované prehliadky Expozície prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí, aktuálne vynovenú o autentické zvuky vtákov a iných zvierat, ktoré sa v nej nachádzajú. Malí návštevníci múzea následne absolvujú malé tvorivé dielne na tému: Vtáčiky v zime, kde budú môcť modelovať, vyrábať a maľovať krásne modely práve s touto tematikou.

Plagát Gemer v období 1. ČSR

Gemer v období 1. ČSR

4. 10. 2018   –   31. 1. 2019 Banícke múzeum Rožňava - Historická expozícia

Výstava si nekladie za cieľ poskytnúť návštevníkom vyčerpávajúce údaje, ale výberom zaujímavých tém chce u verejnosti podnietiť živý záujem o naše medzivojnové dejiny. K tomuto účelu poslúži vydaná skladačka k výstave. Nakoľko sa jedná o putovnú výstavu, budú si ju môcť zapožičať rôzne inštitúcie a školy v regióne. Múzeum plánuje počas jej sprístupnenia zorganizovať pre školy a verejnosť tematické odborné prednášky. Pri príležitosti 100. výročia Martinskej deklarácie (Deklarácie slovenského národa) sa 30. októbra 2018 uskutoční pre širokú verejnosť podujatie Československý deň.

Plagát Rožňava baňa - život a práca

Rožňava baňa - život a práca

27. 11. 2018   –   31. 1. 2019 Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

Výstava prezentuje výsledky výskumu zameraného na vplyv rozvinutého priemyslu na život v meste a zachovanie priemyselného dedičstva.

Mnohí zo súčasných obyvateľov Rožňavy a okolia, ich príbuzní, známi, pracovali, či žili na Rožňava Bani. Závod Železorudné bane Rožňava patril v 80. rokoch s počtom okolo 1 200 pracovníkov k najväčším zamestnávateľom v regióne. Práca na Bani sa tak priamo či nepriamo dotýkala takmer všetkých obyvateľov mesta a blízkeho okolia.

Plagát Tajomstvo medovníkového srdca

Tajomstvo medovníkového srdca

22. 11. 2018   –   18. 1. 2019 Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

Výstava predstaví návštevníkom nielen históriu a osobnosti medovnikárstva, ale aj unikátnu medovnikársku dielňu Lefterovcov, jednej z posledných košických medovnikárskych rodín, ktorá spolupracovala s ďalšou významnou medovnikárskou rodinou Novellyovcov. Výstava je zároveň venovaná genéze a vývoju medovnikárskych foriem a medovníkov, ktoré v priebehu stáročí podliehali rôznym módnym trendom. Výstava prezentuje drevené historické formy z 18. a 19. storočia, plechové formy zo zbierok Východoslovenského múzea.

Plagát Kálmán Tichy

Kálmán Tichy

13. 9. 2018   –   20. 11. 2018 Banícke múzeum Rožňava - Historická expozícia

Výstava je jedným z najväčších podujatí Roka Kálmána Tichyho v Rožňave, iniciátormi ktorého boli Občianske združenie Pre partnerské mestá Rožňavy, Banícke múzeum v Rožňave, Mesto Rožňava a Klub starých Rožňavčanov. Mesto Rožňava vyhlásilo rok 2018, kedy si pripomíname jeho dvojité výročie, za Rok Kálmána Tichyho na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva 3. februára 2018 a zároveň udelilo Kálmánovi Tichymu titul Čestný občan Rožňavy In memoriam.

Plagát Lux et Tenebris

Lux et Tenebris

28. 6. 2018   –   5. 9. 2018 Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

Výstava predstavuje výtvarné práce Mgr. Astridy Kissovej a Mgr. art. Viktórie Zatrochovej. Autorky patria do mladej generácie súčasnej výtvarnej scény. Spoločným menovateľom je expresívny výtvarný jazyk, časté použitie tmavých tónov a tém skúmajúcich hlbšie, často až temné zákutia bytia. Rozličnosť prác sa prejavuje najmä v použití výrazových prostriedkov, odlišnosti tém a východísk.

Plagát Od ihly po šijací stroj

Od ihly po šijací stroj

3. 5. 2018   –   22. 7. 2018 Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

Výstava približujúca dejiny krajčírov a obchodníkov s textilom v Košiciach v období od 16. storočia do začiatku 20. storočia prostredníctvom rukopisov, dobovej tlače, fotografií a trojrozmerného materiálu - cechová truhlica, pečatidlá, zvolávacia tabuľka, šijací stroj, krajčírske pomôcky, ukážky pánskeho a dámskeho odevu. Unikátmi na pripravovanej výstave sú: drevený vývesný štít krajčírov zo 16. storočia, zoznam majstrovského obeda zo 17. storočia, rukopisná kniha predpisov a nákresov k vyhotoveniu majstrovských kusov pre košický krajčírsky cech z roku 1695.

Plagát Od chmeľu k pivu

Od chmeľu k pivu

15. 3. 2018   –   29. 4. 2018 Banícke múzeum Rožňava - Historická expozícia

Pivo je nápojom ktorý sprevádza kroky človeka po tisícročia. Od doby keď v čase neolitu prišlo k objaveniu piva, jeho chuti a účinkov už uplynulo mnoho rokov ale pivo je tu s nami stále. To svedčí nielen o obrovskej popularite tohto nápoja naprieč kultúrami ale aj o jeho univerzálnosti a jednoduchosti prípravy – bol to nápoj ktorý mohol chutiť skoro každému a jeho príprava nebola zložitá.

Rozprávkové múzeum

23. 11. 2017   –   24. 1. 2018 Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

Výstava Múzea SNM Bábkarských kultúr a hračiek, Hrad Modrý Kameň Rozprávkový svet sa predstaví v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave. Výstava približuje bábkarstvo so svojím svojbytným prejavom umelcov slovenskej moderny a ich tvorbu pre inštitucionálne bábkové scény. Výstava napriek orientácií predovšetkým na laickú a detskú verejnosť približuje aj dôležité historické skutočnosti vzniku a vývoja profesionálnych tzv. kamenných bábkových divadiel na Slovensku a prezentuje tvorbu týchto divadiel. Výstava potrvá do 24. januára 2018.

Tajomstvá v literatúre s Pavlom Dvořákom

21. 11. 2017 12:00   –   16:00

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave na tento rok pripravilo projekt Tajomstvá v literatúre. Pre čitateľov a milovníkov histórie bude jeho pomyselnou čerešničkou na torte jedinečné stretnutie s populárnym historikom, prozaikom, publicistom a vydavateľom Pavlom Dvořákom.

Plagát Spomienka muránskej kameniny

Spomienka muránskej kameniny

14. 9. 2017   –   20. 11. 2017 Galéria Baníckeho múzea v Rožňaveviac informácií

Výstava prezentujúca výrobky muránskej kameninovej manufaktúry zo zbierok Baníckeho múzea v Rožňave, Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote, Múzea Muráň, Múzea vo Svätom Antone, Východoslovenského múzea v Košiciach a predmety súkromných osôb.

Plagát Naďa Koyšová - Akty

Naďa Koyšová - Akty

28. 9. 2017   –   8. 11. 2017 Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

Autorská výstava mladej umeleckej maliarky Nadi Koyšovej z Trenčína.

Plagát Živé múzeum VI.

Živé múzeum VI.

2. 10. 2017   –   31. 10. 2017 Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

Živé múzeum VI. - Tradičné remeslo valchárov a súkenníkov na Gemeri. Plstnenie a splsťovanie. Výstava zbierkových predmetov súvisiacich so spracovaním ovčej vlny na Gemeri zo zbierok Baníckeho múzea v Rožňave a výrobkov z plste od Istvána Vidáka a Dóri Egyházi. Ukážka plstenia, tvorivé dielne a náučné hry.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Plagát MLYN Rožňava 2017

MLYN Rožňava 2017

15. 9. 2017   –   30. 10. 2017 Galéria Baníckeho múzea v Rožňaveviac informácií

Výstavy diel z Medzinárodného maliarskeho tábora Józsefa Bašku MLYN Rožňava 2017. Organizátorom maliarskeho tábora aj výstavy je Občianske združenie Pre partnerské mestá Rožňavy. Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Plagát Výstava Absolventov ZUŠ Rožňava

Výstava Absolventov ZUŠ Rožňava

15. 6. 2017   –   29. 9. 2017 Galéria Baníckeho múzea v Rožňaveviac informácií

Výstava absolventov Základnej umeleckej školy v Rožňave: Sarah Gembická, Andrea Gibasová, Nicol Garajová, Viktória Valková, Anabela Vaszilová, Katarína Stohrová a Daniela Majorčíková.

Plagát Géza Dámosy - Obkreslený svet

Géza Dámosy - Obkreslený svet

6. 7. 2017   –   6. 9. 2017 Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

Zaujímavá výstava cestokresieb umeleckého grafika a svetobežníka Gézu Dámosyho - Obkreslený svet.

Plagát Andrej Dúbravský a Ryosuke Kumakura - Rurálna epopej

Andrej Dúbravský a Ryosuke Kumakura - Rurálna epopej

27. 7. 2017   –   4. 9. 2017 Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

Aktuálny piaty ročník cyklu výstav súčasného umenia pre mesto Rožňava, s názvom Rožňavské radiály, v rámci ktorého kurátorská dvojica Noro Lacko a Silvia L. Čúzyová, pripravila pre rožňavskú verejnosť viac ako 20 výstav, prednášok a ďalších sprievodných podujatí a predstavili tvorbu nemenej než 50 súčasných umelcov a kurátorov, ide do svojho veľkého finále.

Plagát "Aha deti, čo to letí..." a Vlk dravý (Canis lupus) a jeho potomkovia

"Aha deti, čo to letí..." a Vlk dravý (Canis lupus) a jeho potomkovia

19. 4. 2017   –   19. 7. 2017 Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

Obidve výstavy, ktorých autorom je známy zoológ Miroslav Fulín, sú zamerané na milovníkov prírody a všetkých záujemcov, ktorí sa chcú bližšie zoznámiť so životom bociana a vlka dravého; zvierat ktoré sú pre verejnosť známe i neznáme, často priam tajomné. Prezentované výstavy Východoslovenského múzea v Košiciach pripravilo vo svojich priestoroch pre návštevníkov Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja.

Plagát Žiť

Žiť

4. 5. 2017   –   19. 7. 2017 Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

Výstava troch mladých rožňavských výtvarníčiek - Alexandry Selmeciovej, Veroniky Trnečkovej a Viktórie Zatrochovej.

Plagát Šuster, drž sa svojho kopyta

Šuster, drž sa svojho kopyta

27. 4. 2017   –   28. 6. 2017 Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

Výstava Východoslovenského múzea v Košiciach doplnená o zbierky Baníckeho múzea v Rožňave.

Hravý detský deň

16. 6. 2017 12:00   –   16:00

V Rožňave sú 16. júna srdečne vítané všetky deti s rodičmi, starými rodičmi a inými dospelákmi, aby si spolu užili Hravý detský deň. O zábavu sa postará obrovský cirkus "Óriáscirkusz" v podaní Vaga Banda z Miškovca.

Plagát Noc múzeí a galérií 2017

Noc múzeí a galérií 2017

16. 5. 2017   –   20. 5. 2017 Banícke múzeum Rožňava - Historická expozícia

Dňa 20. mája 2017 sa v slovenských múzeách uskutoční ďalší ročník obľúbeného podujatia Noci múzeí a galérií, ku ktorej sa s bohatým programom aktivít zapojí aj Banícke múzeum v Rožňave.

Veľkonočné trhy v Rožňave

10. 4. 2017   –   12. 4. 2017

Srdečne vás pozývame na Veľkonočné trhy do Rožňavy. Aj tie tohtoročné sa konajú tradične na Námestí baníkov, tentoraz od 10. do 12. apríla.

Plagát Historická Rožňava na fotografiách

Historická Rožňava na fotografiách

7. 2. 2017   –   12. 4. 2017 Banícke múzeum Rožňava - Historická expozícia

Výstava vznikla na základe iniciatívy nadšencov historickej Rožňavy za aktívnej pomoci Gábora Bogdána, člena Klubu priateľov starej Rožňavy s využitím niekoľkoročnej zberateľskej a vyhľadávacej činnosti nadšencov klubu. Z obrovského množstva akvizícií bolo najťažšie vybrať na výstavu fotografie, ktoré návštevníka prevedú takmer dvoma storočiami dejín mesta. Napokon vznikla kolekcia 250 fotografií a pohľadníc, ktorých kópie vo formáte A3 sú predstavené návštevníckej verejnosti vo výstavných sieňach na poschodí galérie.

Plagát Hrady v Gemeri – Malohonte

Hrady v Gemeri – Malohonte

2. 2. 2017   –   23. 3. 2017 Banícke múzeum Rožňava - Historická expozícia

Hrady a hradné ruiny dodnes priťahujú pozornosť širokej verejnosti. Hradné zrúcaniny sú neodolateľným lákadlom, cibriacim predstavivosť a obrazotvornosť, jednak o výzore samotného hradu, ako aj o spôsobe života na stredovekom hrade.
V župe Gemer – Malohont je evidovaných celkom 37 opevnených sídiel - hradov a hrádkov.

Plagát Zachovanie dávnych remesiel v krajinách Vyšehradskej štvorky

Zachovanie dávnych remesiel v krajinách Vyšehradskej štvorky

3. 3. 2017   –   10. 3. 2017 Banícke múzeum Rožňava - Historická expozícia

Výstava zameraná na prezentáciu starých remesiel.

Vianočné trhy v Rožňave

6. 12. 2016   –   8. 12. 2016

Pozývame všetkých Rožňavčanov a návštevníkov Rožňavy na tohtoročné Vianočné trhy, ktoré sa budú tradične konať na Námestí baníkov.

Odber noviniek

Pravidelné informácie o nových udalostiach, zaujímavých výletoch a článkoch.