Archív udalostí pre mesto Snina zobraziť mesto

Inákocka

29. 5. 2018   –   30. 6. 2018 Kaštieľ Snina Vhodné pre deti

Pozývame deti s rodičmi na výstavu dospelého fanúšika Lega, ktorá je inštalovaná v Sninskom kaštieli do konca júna.

Plagát Historický park v Snine

Historický park v Snine

3. 6. 2018 14:00   –   16:00 Kaštieľ Snina Vhodné pre deti

Vrámci celoslovenského podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad si Vás dovoľujeme pozvať na komentovanú prehliadku o historickom parku v Snine. Na záver podujatia je pre deti pripravený vedomostný kvíz a odmena. Stretneme sa na nádvorí kaštieľa pri soche Herkulesa.

Plagát Teológia vo farbách

Teológia vo farbách

2. 6. 2018 18:00   –   20:00 Kaštieľ Snina

Pozývame Vás na kvalitnú a fundovanú prednášku, ktorú povedie prof. ThDr. Ján Šafin, PhD., dekan Pravoslávnej bohosloveckej fakulty v Prešove. Prednáška je derniérou výstavy IKONA, ktorá je inštalovaná v Sninskom kaštieli do konca mája.

Ikona - teológia vo farbách

7. 3. 2018   –   31. 5. 2018 Kaštieľ Snina

Unikátna výstava v Sninskom kaštieli, prvá v tomto regióne. Výstava pozostáva zo 68 ikon zo 16. - 18. storočia, ktoré sú zapožičané z IKONY o.z. zo Žiliny. Vernisáž výstavy sa uskutoční v Sninskom kaštieli 7.3.2018 o 17.00 hodine

Plagát Montessori prednáška

Montessori prednáška

29. 5. 2018 16:00   –   18:00 Kaštieľ Snina

Pozývame mamičky, ale aj ostatných, ktorí sa zaujímajú o montessori metódu výchovy.

Zemplínska karička

15. 12. 2017   –   28. 2. 2018 Kaštieľ Snina

Zemplínska karička predstavuje prezentáciu súčasného generačne mladšieho výtvarného umenia. Základným cieľom bola potreba prezentácie tvorby početnej a talentovanej skupiny maliarov, pochádzajúcich z rôznych častí zemplínskeho regiónu. Tvorba jednotlivých autorov bola doteraz vo viacerých prípadoch prezentovaná individuálnych výstavách. Ako ucelený výstavný výber jednoznačným regionálnym vymedzením torba autorov doteraz nebola prezentovaná prostredníctvom kolektívnej prehliadky.
Výstava potrvá do 28.2.2018 v galerijných priestoroch Sninského kaštieľa.

Plagát Milan Špak: Kvety dobra

Milan Špak: Kvety dobra

6. 10. 2017   –   15. 12. 2017 Kaštieľ Snina

Výstavu "Kvety dobra" prezentujú veľkoformátové olejomaľby. Tvorbu autora charakterizuje kontemplatívny rozmer, ktorého ambíciou je poodhaliť hlbšiu dimenziu života a jeho krásy. Krásy ako vnútorného existenčného princípu prekračujúceho základné estetické hodnoty. Primárnym zdrojom inšpirácie pre autora je príroda, viera a ich duchovná sila a mystika.

Futbal pod Sninským kameňom

10. 10. 2017   –   30. 11. 2017 Kaštieľ Snina

Vrámci osláv 700. výročia prvej písomnej zmienky o meste Snina MSKS pripravilo výstavy so spoločným názvom Šport pod Sninským kameňom. Druhou výstavou, ktorú sme pre Vás pripravili je výstava pod názvom Futbal pod Sninským kameňom. Vernisáž výstavy sa uskutoční v utorok 10. 10. 2017 o 17.00 hodine. V Hobbygalerke bude sprístupnená výstava, kde si budú môcť návštevníci na paneloch pozrieť históriu futbalu v Snine, ktorý tento rok slávi jubileum – 90. výročie od založenia prvého futbalového klubu v Snine.

Plagát Historické boje o Sninu

Historické boje o Sninu

14. 10. 2017 13:00   –   17:00 Kaštieľ Snina

Ukážka bojov o Sninu v 700- ročnej histórii mesta Snina. Podujatie sa uskutoční v historickom parku v Snine.

Plagát Snina v objektíve času

Snina v objektíve času

23. 6. 2017   –   1. 9. 2017 Kaštieľ Snina

Výstava bude pozostávať z niekoľkých desiatok fotografií v prevažnej miere vyzbieraných z fotoalbumov sninských rodín. Návštevníci výstavy budú mať možnosť k jednotlivým vyobrazeniam napísať komentár, respektíve meno človeka, ktorého na zaradených fotografiách objavili. Každý návštevník tak bude môcť vložiť kamienok do mozaiky sninskej histórie.

Denník lyrika

21. 7. 2017   –   31. 8. 2017 Kaštieľ Snina

Výstava Štefana Hodora pod názvom Denník lyrika

Plagát 12 patrónov... Ochrancovia vedy, techniky a remesiel

12 patrónov... Ochrancovia vedy, techniky a remesiel

7. 3. 2017   –   12. 6. 2017 Kaštieľ Snina

Námetom tejto netradičnej výstavy v Slovenskom technickom múzeu je poukázať na význam patrónov pre jednotlivé múzejné technické odbory. Výstava formou stredovekých oltárnych triptychov v súčasnej grafickej úprave, návštevníkovi sprostredkúva 12 patrónov.

Plagát Zápasenie pod Sninským kameňom

Zápasenie pod Sninským kameňom

10. 5. 2017   –   11. 6. 2017 Kaštieľ Snina

Výstava prezentuje 59- ročnú históriu zápasenia v meste Snina cez textovú časť a trojrozemerné exponáty ako napr. medaily, ocenenia, dresy atď. Výstava je realizovaná vrámci osláv 700. výročia 1. písomnej zmienky o meste Snina. Do konca roka sa budú prezentovať ešte dva športy s dlhou tradíciou v Snine - futbal a volejbal.
Srdečne Vás pozývame!

Kraslica symbol Vzkriesenia

6. 4. 2017   –   5. 5. 2017 Kaštieľ v Snine

Výstava "Kraslica, symbol vzkriesenia" je zameraná na kresťansko-duchovné posolstvo kraslice a zachovanie tradície ľudovej tvorby krášlenia vajíčok. Teoretická časť výstavy pojednáva o histórii kraslice, tradičných technikách krášlenia, teórii prírodných farbív, kompozičných riešeniach kraslíc, ako aj o symbolike a úlohe kraslice v ľudových zvykoch a obradoch počas Veľkonočných sviatkov. Výstava sa orientuje na autorov sninského regiónu a je výtvarne doplnená krásnou tupeskou keramikou zo Slovácka od zberateľa Jozefa Kapráľa.

Plagát Dokonalý sútok snov

Dokonalý sútok snov

29. 4. 2017 19:00   –   21:00 Kaštieľ Snina

Prezentácia knihy sninského autora Jozefa Bocka spojený s vystúpením viedenského zboru pod vedením Ivany Ferencovej.

Plagát Dojčenie v hlavnej úlohe

Dojčenie v hlavnej úlohe

1. 3. 2017   –   31. 3. 2017 Kaštieľ Snina

Výstava poukazuje na najkrajší prejav lásky medzi matkou a dieťaťom - dojčenie.

Ozveny Sniny

1. 7. 2016   –   30. 12. 2017 Kaštieľ Snina

Expozícia dramaturgicky zachytáva tri ozveny dávnych čias.

Prvá miestnosť : Keď sa po prvýkrát spomína oppidum - mestečko Snina, keď noví majitelia Sniny sa rozhodnú postaviť kaštieľ, ktorý potom žije svojou históriou.

Druhá miestnosť : ozvenou sú ťažké a neľudské časy 1. a 2. svetovej vojny a snaha nasmerovať pozornosť návštevníkov smerom ku kultúre mieru.

Tretia miestnosť : ozvenou sú vzácne historické pamiatky na území mesta a demonštratívna ukážka dobového, interiérového zariadenia kaštieľa z 19. storočia.

Pod hladinou

16. 6. 2016   –   30. 12. 2017 Kaštieľ Snina

Výstava objektov od sochára Jaroslava Drotára, ktorá je predĺžená a trvá už druhý rok. Sochy sú vytvorené spojením taveného skla, travertínu a drôtu.

Plagát Chlieb duše

Chlieb duše

16. 12. 2016   –   28. 2. 2017 Kaštieľ Snina

Výstava je obsahovo zameraná na cyrilské pamiatky v sninskom regióne. Pojednáva o histórii cyrilského písma až po jej modernú typografickú podobu "azbuky", predstavuje tzv. Ostružnické pergamenové zlomky, ktoré sú považované za najstaršiu cyrilskú písomnú pamiatku nájdenú na území Slovenska. Súčasťou programu vernisáže bude aj prednáška M. Buraľa na tému "Ostrožnické zlomky z 11-12. storočia – najvýznamnejšia cyrilská pamiatka nášho regiónu“ a Š. Kocku „Reštaurovanie bohoslužobných kníh sninského regiónu“.

Plagát Poľské umenie

Poľské umenie

12. 12. 2016   –   28. 2. 2017 Kaštieľ Snina

Ide o prvú výstavu zrealizovanú vrámci cezhraničnej spolupráce s Aborétom v poľských Bolestrazyciach. Na výstave môžete vidieť prácu 40. poľských umelcov.

Plagát Vianočný koncert N. Wright & A. McCrary

Vianočný koncert N. Wright & A. McCrary

12. 12. 2016 19:00   –   22:00 Dom kultúry (kinosála)

Pozývame vás na exkluzívny vianočný koncert speváčky Natasche Wright s klaviristom a skladateľom Alfredom McCrarym.

Odber noviniek

Pravidelné informácie o nových udalostiach, zaujímavých výletoch a článkoch.