Archív udalostí pre Solivar v Prešove zobraziť miesto

Nový Solivar Prezident Masaryk

1. 6. 2021   –   31. 12. 2021

Štatutárna výstava prezentujúca novodobú históriu solivarníctva na Slovensku, ktorá sa začala písať výstavbou nového štátneho solivaru s názvom „Prezident Masaryk“ v roku 1925. Celá história nového solivaru je doplnená nielen fotografiami z výroby, ale aj výrobkami zachovanými z tohto obdobia, či posledným vyrobeným kilogramom soli pri zatvorení fabriky. Mnoho exponátov prezentuje život fabriky až po jej zánik.

Múzeum Żup Krakowskich Wielicka

1. 6. 2021   –   31. 8. 2021

Panelová výstava o Múzeu Żup Krakowskich Wieliczka predstavuje stručne históriu a okolie samotného župného zámku, kde sa nachádza zbierka vzácnych soľničiek. Na panelových fotografiách uvidíte aj ukážky z podzemia svetoznámej soľnej bane Wieliczka.

Plagát Technické pamiatky na poštových známkach

Technické pamiatky na poštových známkach

11. 6. 2021   –   31. 7. 2021

Pri príležitosti inaugurácie novej poštovej známky Solivar v Prešove sa v spolupráci Slovenskej pošty, a. s. a Slovenského technického múzea pripravila výstava venovaná poštovým známkam z emisného radu „Technické pamiatky“. Zberatelia, filatelisti a obdivovatelia môžu vidieť rôzne a unikátne zobrazenia technických pamiatok, ktoré boli doteraz vydané na poštových známkach Slovenskou poštou.

Rozlúčka

1. 6. 2021   –   30. 6. 2021

Študenti umeleckých odborov Strednej odbornej školy podnikania v Prešove si pripravili výstavu s názvom ,,Rozlúčka“. Na výstave budú prezentované rôzne umelecké práce ako modely, plastiky, fotografie, či iné výtvarné práce.

Fata morgana

1. 8. 2018   –   31. 8. 2018

Výstava tvorby českého maliara, grafika a sochára Jiřího Mášku. Na výstave budú prezentované jeho diela obrazov a sôch.

Radosť, farba, tvar.

3. 5. 2018   –   31. 5. 2018

Prvá súborná prezentácia výtvarných prác žiakov výtvarného odboru Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Mikuláša v Prešove. Prehliadka plošných aj priestorových „umeleckých diel“ sto päťdesiatich malých aj väčších autorov zo siedmich pobočiek školy.

Plagát Svet akvarelu

Svet akvarelu

26. 9. 2017   –   15. 2. 2018

Medzinárodná výstava akvarelovej maľby pri príležitosti 26.výročia Dňa nezávislosti Ukrajiny.

Plagát Vianoce v múzeu

Vianoce v múzeu

20. 12. 2017   –   22. 12. 2017

Malý aj veľký si overia svoje zručnosti v tvorivých dielňach, naučiť sa budú môcť v škole paličkovanej čipky a v maľovaní na hodváb. Nebudú chýbať stánky s tradičnými remeslami a občerstvením. Každý deň je pripravený bohatý kultúrny program kde sa predstavia miestne školy ale aj folklórne súbory, ľudové hudby či Kočiš Band.

Alexander Luczy - Tulák Hôr

10. 5. 2017   –   30. 8. 2017

Výstava pozostávajúca z dvoch tematických častí prezentuje 44 fotografií. Sedemnásť čiernobielych záberov s časovo zberným, historickým námetom zachytáva minulosť a spomienky autora na rodné Tatry, rodinu a horské priateľstvá. Druhá časť výstavy – 27 fotografií sú farebné snímky dokumentujúce pomocou montáže vnútorné pocity autora. Jeho fotografický rukopis sa priznáva k istej absurdnosti a zostavuje ho z častí vzájomného protirečenia.

Minerály biamarského rudného revíru v Rumunsku

17. 3. 2017   –   30. 6. 2017

Ukážky minerálov pochádzajú z oblasti, ktorá bola v nedávnej minulosti najdôležitejším revírom ťažby rúd farebných kovov v krajine a zároveň táto mineralogicky najzaujímavejšia časť Rumunska patrila medzi jednu z najproduktívnejších oblastí sveta z hľadiska ťažby polymetalických žilných ložísk olova, zinku a medi. Medzi viac ako 400 vystavovanými exponátmi je okrem vzoriek rudných minerálov možné vzhliadnuť estetické ukážky ametistu, antimonitu, vzácneho fluoritu ale aj zlato v prírodnom stave a veľa iných zaujímavostí. Exponáty pochádzajú zo súkromnej zbierky Bc. Ľubomíra Kľapa.

„Z ríše hmyzu“

2. 6. 2017   –   24. 6. 2017

Celoslovenská súťažná výstava paličkovaných prác na tému „Z ríše hmyzu“.

Medzinárodný festival paličkovanej čipky

22. 6. 2017   –   24. 6. 2017

Pravidelné medzinárodné kultúrne podujatie spojené s kultúrnym programom, módnou prehliadkou, workshopom a predvádzaním rôznych techník paličkovania z celého sveta.

Vesmír očami detí

1. 5. 2017   –   30. 5. 2017

XXXII ročník súťažnej výstavy detských prác, ktorú dlhodobo organizuje Hvezdáreň a planetárium v Prešove.

Svietiene 3

2. 5. 2017   –   28. 5. 2017

Výstava dokumentárnych fotografií pod názvom „Svietiene 3“. Tretie pokračovanie cyklu tridsiatich troch zväčšenín prevažne čierno-bielych fotografií fotografovaných analógovou technikou zo života kňazov, rehoľníkov a ľudí cirkvi. Pohľad zblízka na obrad, liturgiu, ale aj na sakrálnu architektúru kaplniek, chrámov i vzácnych drevených kostolíkov.

Od postmoderny k autente II.

31. 3. 2017   –   29. 4. 2017

Výstava žánrovo nadväzuje na rovnomennú výstavu z roku 2013. Autentná maľba vytvára vizuálny kód. Ten ponúka divákovi, aby ho dekódoval a odrazil zrkadlom vlastných skúseností. Podmienkou pochopenia kódov vystavených diel je schopnosť vnímať intertextuálne odkazy umenia predchádzajúcich období. Autentná maľba a kresba nesúca vizuálne kódy a intertextuálne presahy, tak prestavuje súčasný unikátny – autentný spôsob výtvarného prejavu.

Odber noviniek

Pravidelné informácie o nových udalostiach, zaujímavých výletoch a článkoch.