V okolí zobraziť viac

Miesta a výlety
Ubytovanie

Predpoveď počasia

Múzeá

Gemersko - malohontské múzeum

1 komentár
vytlačiť
Gemersko - malohontské múzeum© Gemersko - malohontské múzeum
Gemersko - malohontské múzeum© Gemersko - malohontské múzeum
Gemersko - malohontské múzeum© Gemersko - malohontské múzeum
Gemersko - malohontské múzeum© Gemersko - malohontské múzeum
Gemersko - malohontské múzeum© Gemersko - malohontské múzeum
Gemersko - malohontské múzeum© Gemersko - malohontské múzeum
Gemersko - malohontské múzeum© Gemersko - malohontské múzeum
Gemersko - malohontské múzeum© Gemersko-malohontské múzeum
Gemersko - malohontské múzeum© Gemersko-malohontské múzeum
Gemersko - malohontské múzeum© Gemersko - malohontské múzeum

Otváracie hodiny

Po Ut St Št Pi So Ne
1. 1. - 31. 5.-Otvorené od 9:00 - 17:0013:00 - 17:00
1. 6. - 30. 9.-Otvorené od 9:00 - 18:0010:00 - 18:00
1. 10. - 31. 12.-Otvorené od 9:00 - 17:0013:00 - 17:00

Cenník 4 € Dospelí      2 € Deti (6-15 rokov)

Deti do 6rDeti 6-15r, študenti Dospelí Rodinné vstupnéDôchodcovia, ZŤP
zdarma2 € 4 € 10 €2 €

Udalosti zobraziť predchádzajúce

Plagát Čo hovoria tajomné predmety spod zeme

Čo hovoria tajomné predmety spod zeme

24. 11. 2022 16:00   –   17:00 viac informácií

Podujatie sa viaže k výstave „Najnovšie a zreštaurované zbierky Gemersko-malohontského múzea“. Komentovaná prehliadka výstavy bude zameraná na prezentáciu najnovších archeologických nálezov v Rimavskej Sobote a v regióne Gemer-Malohont. Porozprávame vám o výnimočných archeologických nálezoch (napr. o zaniknutej studni na ul. K. Mikszátha v Rimavskej Sobote alebo o zaniknutom hrade Širkovce - Kapla), ako aj o archeológií Gemera-Malohontu. Uvidíte stredoveké komorové kachlice s vyobrazením sv. Barbory, unikátny kamenný svorník s figurálnou výzdobou, novovekú keramiku a sklenené nádoby. Výstavou sprevádza archeológ PhDr. Alexander Botoš.

Plagát Virtuálna archeológia

Virtuálna archeológia

16. 11. 2022 16:00   –   17:00 Vhodné pre detiviac informácií

Témou animačného programu je život pravekého človeka v dobe kamennej, bronzovej a železnej. Prostredníctvom rozšírenej reality návštevníkom priblížime zbierkový predmet „spoza skla“. Budú s ním môcť virtuálne manipulovať a detailne ho spoznávať. V praktickej časti aktivity budú návštevníci riešiť úlohy na virtuálnej báze s cieľom upriamiť pozornosť na vybrané zbierkové predmety tak, aby im laik porozumel a docenil ich historickú a významovú hodnotu.
Program je určený rodinám s deťmi vo veku 8-10 rokov. Účasť je potrebné nahlásiť vopred e-mailom (marekova@gmmuzeum.sk) alebo osobne v pokladni múzea.

Plagát ČAJORI ROMANI... Kultúra rómskeho etnika v predmetoch ukrytá

ČAJORI ROMANI... Kultúra rómskeho etnika v predmetoch ukrytá

27. 10. 2022 16:00   –   17:00 viac informácií

27. októbra 2022 o 16.00 hod. sa v priestoroch Gemersko-malohontského múzea uskutoční komentovaná prehliadka výstavy „Najnovšie a zreštaurované zbierky Gemersko-malohontského múzea“. Počas prehliadky výstavy etnologička múzea porozpráva čo robí v múzeu etnológ, čo sa deje s predmetmi po ich získaní do zbierkového fondu, a to s akcentom na artefakty dokumentujúce kultúru Rómov. Prostredníctvom fotografického materiálu budú prezentované tiež výskumy v teréne, ktoré sú v mnohých prípadoch jedným z podkladov pri realizovaní výstav, či nadobúdaní nových zbierok. V priestore výstavy sa v celku venovanom etnológii návštevníci dozvedia príbehy, či udalosti viažuce sa k vystaveným zbierkovým predmetom.

Plagát Kvetinová záložka do knihy

Kvetinová záložka do knihy

25. 10. 2022 16:00   –   17:00 Vhodné pre detiviac informácií

Gemersko-malohontské múzeum pripravilo tvorivú dielňu pre rodiny s deťmi vo veku od 8 do 12 rokov. Tvorivá dielňa sa uskutoční 25. októbra 2022 (utorok) o 16.00 hod. Vstupné je 2€. Témou tvorivej dielne je ľudový ornament, ktorý nachádzame v ľudovej výšivke, rezbárskom umení i maľbách na skle. Počas tvorivej dielne si rodičia s deťmi vyrobia záložku do knihy inšpirovanú rastlinným ornamentom.

Plagát 70. výročie Prírodnej rezervácie Kurinecká dubina

70. výročie Prírodnej rezervácie Kurinecká dubina

9. 6. 2022   –   30. 9. 2022 Vhodné pre detiviac informácií

Výstava prezentuje najstaršie chránené územie v súčasnej pôsobnosti Správy CHKO Cerová vrchovina - Štátna prírodná rezervácia Kurinec (vyhlásená v roku 1952). Pôvodne bolo územie vyhlásené za chránené z dôvodu ochrany hniezdisk krakle belasej. Tie však na území zanikli a v súčasnosti je predmetom ochrany územia porast starých dubov v Rimavskej kotline, predstavujúcich hniezdiská chránených druhov vtákov. Fenoménom tohto územia sa stáva dožívanie starých dubov letných v rôznych štádiách. Priamo v prírodnej rezervácií sa nachádza približne 70 stromov, ktorých obvody dosahujú aj viac ako 500 cm a ich vek presahuje 200 rokov. Výstavu pripravila Správa CHKO Cerová vrchovina v spolupráci s Gemersko-malohontským múzeom.

Plagát Najnovšie a zreštaurované zbierky GMM

Najnovšie a zreštaurované zbierky GMM

8. 9. 2022   –   31. 3. 2023 viac informácií

Výstava je venovaná 140. výročiu založenia múzea. Prezentuje zbierkové predmety nadobudnuté do jednotlivých zbierkových fondov približne v poslednom desaťročí. Na výstave sú prezentované aj zbierkové predmety, ktoré boli podrobené reštaurátorským a konzervátorským zásahom. Výstava je rozdelená na samostatné celky, podľa jednotlivých zbierkových fondov - prírodné vedy, archeológia, história, etnológia, história umenia, archív a historický knižný fond. Súčasťou výstavy je aj Pop-Up výstava inštalovaná na nádvorí múzea o histórií jubilujúcej inštitúcie a formovaní a profilácii jednotlivých zbierkových fondov. Výstava je realizovaná s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.

4 € Dospelí
2 € Deti
Plagát Drevospracujúce remeslá v Gemeri-Malohonte

Drevospracujúce remeslá v Gemeri-Malohonte

20. 10. 2022   –   31. 3. 2023 Vhodné pre detiviac informácií

Na výstave sú prostredníctvom zbierkových predmetov Gemersko-malohontského múzea prezentované jednotlivé drevospracujúce remeslá rozšírené v Gemeri-Malohonte, ako tesárstvo, debnárstvo, kolárstvo, tokárstvo, stolárstvo, rezbárstvo, či košikárstvo, a to jednak prostredníctvom pracovného náradia, ale aj samotných remeselných výrobkov.

4 € Dospelí
2 € Deti

Info o doprave zobraziť na mape

Verejná doprava

V meste Rimavská Sobota sa nachádza vlaková aj autobusová stanica alebo zastávka.

Komentáre a hodnotenia

Pre informácie o aktuálnych otváracích hodinách kontaktuje priamo prevádzkovateľa (office@gmmuzeum.sk)!
Pre informácie ohľadne potreby testov, či vstupov kvôli COVID-u kontaktuje priamo prevádzkovateľa (office@gmmuzeum.sk)!
22. 8. 2021
Anonymný užívateľ

Odber noviniek

Pravidelné informácie o nových udalostiach, zaujímavých výletoch a článkoch.

Problém s miestom?

Problém s komentárom?