V okolí zobraziť viac

Miesta a výlety
Ubytovanie

Predpoveď počasia

Rimavská Sobota - erb

Rimavská Sobota

vytlačiť
Mesto Rimavská Sobota
Mesto Rimavská Sobota
Mesto Rimavská Sobota
Mesto Rimavská Sobota
Mesto Rimavská Sobota
Mesto Rimavská Sobota
Mesto Rimavská Sobota
Mesto Rimavská Sobota
Mesto Rimavská Sobota
Mesto Rimavská Sobota
Prvá zmienka ŠPZ Rozloha Počet obyvateľov Nadmorská výška
rok 1268 RS 77,55 km² 23 562 210 m n. m.

Otváracie hodiny informačného centra

Po Ut St Št Pi So Ne
7:30 - 16:00 7:30 - 16:00 7:30 - 16:00 7:30 - 16:00 7:30 - 13:45 - -

Udalosti zobraziť predchádzajúce

Plagát Čo hovoria tajomné predmety spod zeme

Čo hovoria tajomné predmety spod zeme

24. 11. 2022 16:00   –   17:00 Gemersko - malohontské múzeumviac informácií

Podujatie sa viaže k výstave „Najnovšie a zreštaurované zbierky Gemersko-malohontského múzea“. Komentovaná prehliadka výstavy bude zameraná na prezentáciu najnovších archeologických nálezov v Rimavskej Sobote a v regióne Gemer-Malohont. Porozprávame vám o výnimočných archeologických nálezoch (napr. o zaniknutej studni na ul. K. Mikszátha v Rimavskej Sobote alebo o zaniknutom hrade Širkovce - Kapla), ako aj o archeológií Gemera-Malohontu. Uvidíte stredoveké komorové kachlice s vyobrazením sv. Barbory, unikátny kamenný svorník s figurálnou výzdobou, novovekú keramiku a sklenené nádoby. Výstavou sprevádza archeológ PhDr. Alexander Botoš.

Plagát Virtuálna archeológia

Virtuálna archeológia

16. 11. 2022 16:00   –   17:00 Gemersko - malohontské múzeum Vhodné pre detiviac informácií

Témou animačného programu je život pravekého človeka v dobe kamennej, bronzovej a železnej. Prostredníctvom rozšírenej reality návštevníkom priblížime zbierkový predmet „spoza skla“. Budú s ním môcť virtuálne manipulovať a detailne ho spoznávať. V praktickej časti aktivity budú návštevníci riešiť úlohy na virtuálnej báze s cieľom upriamiť pozornosť na vybrané zbierkové predmety tak, aby im laik porozumel a docenil ich historickú a významovú hodnotu.
Program je určený rodinám s deťmi vo veku 8-10 rokov. Účasť je potrebné nahlásiť vopred e-mailom (marekova@gmmuzeum.sk) alebo osobne v pokladni múzea.

Plagát ČAJORI ROMANI... Kultúra rómskeho etnika v predmetoch ukrytá

ČAJORI ROMANI... Kultúra rómskeho etnika v predmetoch ukrytá

27. 10. 2022 16:00   –   17:00 Gemersko - malohontské múzeumviac informácií

27. októbra 2022 o 16.00 hod. sa v priestoroch Gemersko-malohontského múzea uskutoční komentovaná prehliadka výstavy „Najnovšie a zreštaurované zbierky Gemersko-malohontského múzea“. Počas prehliadky výstavy etnologička múzea porozpráva čo robí v múzeu etnológ, čo sa deje s predmetmi po ich získaní do zbierkového fondu, a to s akcentom na artefakty dokumentujúce kultúru Rómov. Prostredníctvom fotografického materiálu budú prezentované tiež výskumy v teréne, ktoré sú v mnohých prípadoch jedným z podkladov pri realizovaní výstav, či nadobúdaní nových zbierok. V priestore výstavy sa v celku venovanom etnológii návštevníci dozvedia príbehy, či udalosti viažuce sa k vystaveným zbierkovým predmetom.

Plagát Kvetinová záložka do knihy

Kvetinová záložka do knihy

25. 10. 2022 16:00   –   17:00 Gemersko - malohontské múzeum Vhodné pre detiviac informácií

Gemersko-malohontské múzeum pripravilo tvorivú dielňu pre rodiny s deťmi vo veku od 8 do 12 rokov. Tvorivá dielňa sa uskutoční 25. októbra 2022 (utorok) o 16.00 hod. Vstupné je 2€. Témou tvorivej dielne je ľudový ornament, ktorý nachádzame v ľudovej výšivke, rezbárskom umení i maľbách na skle. Počas tvorivej dielne si rodičia s deťmi vyrobia záložku do knihy inšpirovanú rastlinným ornamentom.

Plagát 70. výročie Prírodnej rezervácie Kurinecká dubina

70. výročie Prírodnej rezervácie Kurinecká dubina

9. 6. 2022   –   30. 9. 2022 Gemersko - malohontské múzeum Vhodné pre detiviac informácií

Výstava prezentuje najstaršie chránené územie v súčasnej pôsobnosti Správy CHKO Cerová vrchovina - Štátna prírodná rezervácia Kurinec (vyhlásená v roku 1952). Pôvodne bolo územie vyhlásené za chránené z dôvodu ochrany hniezdisk krakle belasej. Tie však na území zanikli a v súčasnosti je predmetom ochrany územia porast starých dubov v Rimavskej kotline, predstavujúcich hniezdiská chránených druhov vtákov. Fenoménom tohto územia sa stáva dožívanie starých dubov letných v rôznych štádiách. Priamo v prírodnej rezervácií sa nachádza približne 70 stromov, ktorých obvody dosahujú aj viac ako 500 cm a ich vek presahuje 200 rokov. Výstavu pripravila Správa CHKO Cerová vrchovina v spolupráci s Gemersko-malohontským múzeom.

Plagát Drevospracujúce remeslá v Gemeri-Malohonte

Drevospracujúce remeslá v Gemeri-Malohonte

20. 10. 2022   –   31. 3. 2023 Gemersko - malohontské múzeum Vhodné pre detiviac informácií

Na výstave sú prostredníctvom zbierkových predmetov Gemersko-malohontského múzea prezentované jednotlivé drevospracujúce remeslá rozšírené v Gemeri-Malohonte, ako tesárstvo, debnárstvo, kolárstvo, tokárstvo, stolárstvo, rezbárstvo, či košikárstvo, a to jednak prostredníctvom pracovného náradia, ale aj samotných remeselných výrobkov.

4 € Dospelí
2 € Deti
Plagát Najnovšie a zreštaurované zbierky GMM

Najnovšie a zreštaurované zbierky GMM

8. 9. 2022   –   31. 3. 2023 Gemersko - malohontské múzeumviac informácií

Výstava je venovaná 140. výročiu založenia múzea. Prezentuje zbierkové predmety nadobudnuté do jednotlivých zbierkových fondov približne v poslednom desaťročí. Na výstave sú prezentované aj zbierkové predmety, ktoré boli podrobené reštaurátorským a konzervátorským zásahom. Výstava je rozdelená na samostatné celky, podľa jednotlivých zbierkových fondov - prírodné vedy, archeológia, história, etnológia, história umenia, archív a historický knižný fond. Súčasťou výstavy je aj Pop-Up výstava inštalovaná na nádvorí múzea o histórií jubilujúcej inštitúcie a formovaní a profilácii jednotlivých zbierkových fondov. Výstava je realizovaná s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.

4 € Dospelí
2 € Deti

Info o doprave zobraziť na mape

Verejná doprava

Návštevníci môžu využiť vlakovú aj autobusová stanicu alebo zastávku.

Výlety v okolí mesta Rimavská Sobota zobraziť viac

Odber noviniek

Pravidelné informácie o nových udalostiach, zaujímavých výletoch a článkoch.

Problém s mestom Rimavská Sobota?