Archív udalostí pre mesto Rimavská Sobota zobraziť mesto

Plagát Z denníka biológa

Z denníka biológa

26. 1. 2023 16:00   –   17:00 Gemersko - malohontské múzeumviac informácií

Počas prehliadky výstavy Najnovšie a zreštaurované zbierky Gemersko-malohontského múzea, venovanej 140. výročiu založenia múzea, sa návštevnícka verejnosť zoznámi nielen s novými prírastkami, ale aj s prácou biológa. Monika Gálffyová, kurátorka prírodovedného zbierkového fondu, predstaví aktuálne prírodovedné výskumy, ako prebiehajú a čo počas nich zistila. Zároveň predstaví aj nové zbierkové predmety získané v poslednom desaťročí, akým spôsobom boli získané a čo sa s nimi deje po zaradení do zbierkového fondu múzea.

Plagát Virtuálna archeológia

Virtuálna archeológia

19. 1. 2023 16:00   –   17:00 Gemersko - malohontské múzeum Vhodné pre detiviac informácií

Témou animačného programu je život pravekého človeka v dobe kamennej, bronzovej a železnej v regióne Gemer-Malohont. Prostredníctvom rozšírenej reality návštevníkom priblížime zbierkový predmet „spoza skla“. Budú s ním môcť virtuálne manipulovať a detailne ho spoznávať. V praktickej časti aktivity budú návštevníci riešiť úlohy na virtuálnej báze s cieľom upriamiť pozornosť na vybrané zbierkové predmety tak, aby im laik porozumel a docenil ich historickú a významovú hodnotu.
Účasť je potrebné nahlásiť vopred e-mailom (marekova@gmmuzeum.sk), telefonicky (047 56 32 741) alebo osobne v pokladni múzea, do 18. januára 2023.

Plagát Vianoce prichádzajú...

Vianoce prichádzajú...

15. 12. 2022 15:00   –   16:30 Gemersko - malohontské múzeum Vhodné pre detiviac informácií

Adventné podujatie "Vianoce prichádzajú..." je zamerané na jeden zo symbolov Vianoc - vianočný stromček. Podujatie sa uskutoční 15. decembra 2022 (štvrtok) o 15.00 hod. Vstupné je 2 eurá. Etnologička múzea Ľudmila Pulišová návštevníkom porozpráva o tradícii zdobenia vianočného stromčeka. Spolu s lektorkou múzea si v tvorivej dielni návštevníci vyrobia vianočnú ozdobu, ktorá bude zdobiť práve ich vianočný stromček.
Účasť je potrebné nahlásiť do 9. decembra 2022 (kontaktná osoba: Martina Oštrom Mareková - 047/5632741, marekova@gmmuzeum.sk).

Plagát Lesk cisárskeho dvora a duch delostreleckých kasární

Lesk cisárskeho dvora a duch delostreleckých kasární

1. 12. 2022 15:30   –   16:30 Gemersko - malohontské múzeum Vhodné pre detiviac informácií

Program je zameraný na známy cisársky pár - cisára Františka Jozefa I. a cisárovnú Alžbetu Bavorskú, známu ako Sisi, a na osobnosť Jánosa Fábryho – prvého riaditeľa múzea. Cieľom programu je priblížiť život šľachty (panovníkov) 2. polovice 19. storočia a previazať obdobie, v ktorom žili s dianím v meste Rimavská Sobota (János Fábry a vznik múzea) a tým poukázať na význam minulosti pre súčasnosť. V druhej časti programu si návštevníci otestujú svoju zručnosť pri zostrojení makety budovy bývalých delostreleckých kasární. Maketa im zostane ako suvenír, ktorý si odnesú so sebou.

Plagát Čo hovoria tajomné predmety spod zeme

Čo hovoria tajomné predmety spod zeme

24. 11. 2022 16:00   –   17:00 Gemersko - malohontské múzeumviac informácií

Podujatie sa viaže k výstave „Najnovšie a zreštaurované zbierky Gemersko-malohontského múzea“. Komentovaná prehliadka výstavy bude zameraná na prezentáciu najnovších archeologických nálezov v Rimavskej Sobote a v regióne Gemer-Malohont. Porozprávame vám o výnimočných archeologických nálezoch (napr. o zaniknutej studni na ul. K. Mikszátha v Rimavskej Sobote alebo o zaniknutom hrade Širkovce - Kapla), ako aj o archeológií Gemera-Malohontu. Uvidíte stredoveké komorové kachlice s vyobrazením sv. Barbory, unikátny kamenný svorník s figurálnou výzdobou, novovekú keramiku a sklenené nádoby. Výstavou sprevádza archeológ PhDr. Alexander Botoš.

Plagát Virtuálna archeológia

Virtuálna archeológia

16. 11. 2022 16:00   –   17:00 Gemersko - malohontské múzeum Vhodné pre detiviac informácií

Témou animačného programu je život pravekého človeka v dobe kamennej, bronzovej a železnej. Prostredníctvom rozšírenej reality návštevníkom priblížime zbierkový predmet „spoza skla“. Budú s ním môcť virtuálne manipulovať a detailne ho spoznávať. V praktickej časti aktivity budú návštevníci riešiť úlohy na virtuálnej báze s cieľom upriamiť pozornosť na vybrané zbierkové predmety tak, aby im laik porozumel a docenil ich historickú a významovú hodnotu.
Program je určený rodinám s deťmi vo veku 8-10 rokov. Účasť je potrebné nahlásiť vopred e-mailom (marekova@gmmuzeum.sk) alebo osobne v pokladni múzea.

Plagát Lesk cisárskeho dvora a duch delostreleckých kasární

Lesk cisárskeho dvora a duch delostreleckých kasární

1. 11. 2022 15:30   –   16:30 Gemersko - malohontské múzeum Vhodné pre detiviac informácií

Program je zameraný na známy cisársky pár - cisára Františka Jozefa I. a cisárovnú Alžbetu Bavorskú, známu ako Sisi, a na osobnosť Jánosa Fábryho – prvého riaditeľa múzea. Cieľom programu je priblížiť život šľachty (panovníkov) 2. polovice 19. storočia a previazať obdobie, v ktorom žili s dianím v meste Rimavská Sobota (János Fábry a vznik múzea) a tým poukázať na význam minulosti pre súčasnosť. V druhej časti programu si návštevníci otestujú svoju zručnosť pri zostrojení makety budovy bývalých delostreleckých kasární. Maketa im zostane ako suvenír, ktorý si odnesú so sebou.

Plagát Lesk cisárskeho dvora a duch delostreleckých kasární

Lesk cisárskeho dvora a duch delostreleckých kasární

1. 11. 2022 15:30   –   16:30 Gemersko - malohontské múzeum Vhodné pre detiviac informácií

Program je zameraný na známy cisársky pár - cisára Františka Jozefa I. a cisárovnú Alžbetu Bavorskú, známu ako Sisi, a na osobnosť Jánosa Fábryho – prvého riaditeľa múzea. Cieľom programu je priblížiť život šľachty (panovníkov) 2. polovice 19. storočia a previazať obdobie, v ktorom žili s dianím v meste Rimavská Sobota (János Fábry a vznik múzea) a tým poukázať na význam minulosti pre súčasnosť. V druhej časti programu si návštevníci otestujú svoju zručnosť pri zostrojení makety budovy bývalých delostreleckých kasární. Maketa im zostane ako suvenír, ktorý si odnesú so sebou.

Plagát ČAJORI ROMANI... Kultúra rómskeho etnika v predmetoch ukrytá

ČAJORI ROMANI... Kultúra rómskeho etnika v predmetoch ukrytá

27. 10. 2022 16:00   –   17:00 Gemersko - malohontské múzeumviac informácií

27. októbra 2022 o 16.00 hod. sa v priestoroch Gemersko-malohontského múzea uskutoční komentovaná prehliadka výstavy „Najnovšie a zreštaurované zbierky Gemersko-malohontského múzea“. Počas prehliadky výstavy etnologička múzea porozpráva čo robí v múzeu etnológ, čo sa deje s predmetmi po ich získaní do zbierkového fondu, a to s akcentom na artefakty dokumentujúce kultúru Rómov. Prostredníctvom fotografického materiálu budú prezentované tiež výskumy v teréne, ktoré sú v mnohých prípadoch jedným z podkladov pri realizovaní výstav, či nadobúdaní nových zbierok. V priestore výstavy sa v celku venovanom etnológii návštevníci dozvedia príbehy, či udalosti viažuce sa k vystaveným zbierkovým predmetom.

Plagát Kvetinová záložka do knihy

Kvetinová záložka do knihy

25. 10. 2022 16:00   –   17:00 Gemersko - malohontské múzeum Vhodné pre detiviac informácií

Gemersko-malohontské múzeum pripravilo tvorivú dielňu pre rodiny s deťmi vo veku od 8 do 12 rokov. Tvorivá dielňa sa uskutoční 25. októbra 2022 (utorok) o 16.00 hod. Vstupné je 2€. Témou tvorivej dielne je ľudový ornament, ktorý nachádzame v ľudovej výšivke, rezbárskom umení i maľbách na skle. Počas tvorivej dielne si rodičia s deťmi vyrobia záložku do knihy inšpirovanú rastlinným ornamentom.

Plagát 70. výročie Prírodnej rezervácie Kurinecká dubina

70. výročie Prírodnej rezervácie Kurinecká dubina

9. 6. 2022   –   30. 9. 2022 Gemersko - malohontské múzeum Vhodné pre detiviac informácií

Výstava prezentuje najstaršie chránené územie v súčasnej pôsobnosti Správy CHKO Cerová vrchovina - Štátna prírodná rezervácia Kurinec (vyhlásená v roku 1952). Pôvodne bolo územie vyhlásené za chránené z dôvodu ochrany hniezdisk krakle belasej. Tie však na území zanikli a v súčasnosti je predmetom ochrany územia porast starých dubov v Rimavskej kotline, predstavujúcich hniezdiská chránených druhov vtákov. Fenoménom tohto územia sa stáva dožívanie starých dubov letných v rôznych štádiách. Priamo v prírodnej rezervácií sa nachádza približne 70 stromov, ktorých obvody dosahujú aj viac ako 500 cm a ich vek presahuje 200 rokov. Výstavu pripravila Správa CHKO Cerová vrchovina v spolupráci s Gemersko-malohontským múzeom.

Plagát Bolo raz jedno múzeum...

Bolo raz jedno múzeum...

29. 9. 2022 16:00   –   17:00 Gemersko - malohontské múzeum

komentovaná prehliadka k výstavám pripraveným k 140. výročiu založenia múzea - 𝑁𝑎𝑗𝑛𝑜𝑣𝑠̌𝑖𝑒 𝑎 𝑧𝑟𝑒𝑠̌𝑡𝑎𝑢𝑟𝑜𝑣𝑎𝑛𝑒́ 𝑧𝑏𝑖𝑒𝑟𝑘𝑦 𝐺𝑒𝑚𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜-𝑚𝑎𝑙𝑜ℎ𝑜𝑛𝑡𝑠𝑘𝑒́ℎ𝑜 𝑚𝑢́𝑧𝑒𝑎 a 𝑃𝑜𝑝-U𝑝 výstava.
Prehliadka sa koná 29. septembra 2022 o 16:00 hod. na nádvorí a v priestoroch múzea. Sprevádza Éva Kerényi. Počas prehliadky sa dozviete ako vzniklo múzeum, mená jeho zakladateľov, ako sa inštitúcia formovala behom historických udalostí a ako sa vytvorili jednotlivé zbierkové fondy. Ukážeme vám najnovšie a zreštaurované predmety z historického zbierkového fondu.

Plagát Svetový deň cestovného ruchu

Svetový deň cestovného ruchu

27. 9. 2022 9:00   –   18:00 Gemersko - malohontské múzeum Vhodné pre deti

27. septembra 2022 (utorok), pri príležitosti SVETOVÉHO DŇA CESTOVNÉHO RUCHU, ponúka Gemersko-malohontské múzeum BEZPLATNÝ VSTUP do výstavných a expozičných priestorov v čase od 9.00 do 18.00 hod. Od 15.30 hod. je pre rodiny s deťmi pripravená vychádzková jazda na koči historickou časťou mesta Rimavská Sobota so sprievodným slovom. O 15.30 hod. sa v priestoroch múzea uskutoční prezentácia s názvom CESTY ZA MINULOSŤOU NAPRIEČ STOROČIAMI. Lektorka múzea Elena Lindisová porozpráva o cestovaní za kultúrou a históriou v 80. rokoch 19. storočia v porovnaní s rokom 2022 v regióne Gemer-Malohont. Na jej prezentáciu o 16.00 hod. nadviaže Jozef Kopor, zástupca Oblastnej organizácie cestovného ruchu GEMER, ktorý prostredníctvom pútavých videí predstaví súčasné turisticky atraktívne miesta v regióne.

Plagát Predaj 0 EUR bankovky

Predaj 0 EUR bankovky

14. 9. 2022 8:00   –   18:00 Gemersko - malohontské múzeum

Pri príležitosti 140. výročia založenia Gemersko-malohontského múzea vydalo múzeum v spolupráci so spoločnosťou Nunofia s. r. o. nulovú eurobankovku. Ide o prvú bankovkou zo série 0 Euro Souvenir, ktorá prezentuje Národnú kultúrnu pamiatku v okrese Rimavská Sobota. Na bankovke je vyobrazená historická budova Gemersko-malohontského múzea z roku 1910 a typický hrniec gemersko-malohontskej hrnčiny. Vydanie nulovej eurobankovky finančne podporil Banskobystrický samosprávny kraj. Bankovka bude v predaji od 14. septembra 2022 od 8.00 do 18.00 hod. v Pokladni Gemersko-malohontského múzea. Predajná cena je 3 eurá.

Plagát Meyke: Tradícia v móde - Hagyomány a divatban

Meyke: Tradícia v móde - Hagyomány a divatban

14. 5. 2022   –   27. 8. 2022 Gemersko - malohontské múzeum Vhodné pre deti

Výstava módnej dizajnérky Melindy Molnár-Madarász z Budapešti a jej značky MEYKE. Melinda Molnár-Madarász vytvára jedinečné odevy a módne doplnky pre súčasnú modernú ženu v štýle haute-couture (šité ručne a na mieru) a pret-á-porter ( šité v štandardných konfekčných veľkostiach). Prezentovaná je kolekcia odevov navrhnutých na základe tradičných maďarských motívov Kalocsa, Matyó, Kalotaszeg, Torockó a Barkó, v ktorých návrhárka preberá nielen dekoratívne umenie starých maďarských krojov, ale aj ich štruktúru, jedinečnosť a hodnotu.

Plagát Príbeh nevesty: Svadobné šaty zo zbierky Jany Mládek Rajniakovej

Príbeh nevesty: Svadobné šaty zo zbierky Jany Mládek Rajniakovej

5. 5. 2022   –   27. 8. 2022 Gemersko - malohontské múzeum Vhodné pre deti

Výstava prezentuje vývin svadobnej módy 20. až 90. rokov 20. storočia. Vystavené sú svadobné šaty, pánske obleky, doplnky (závoje, kravaty, rukavičky, topánky a iné) a dobové svadobné fotografie, doplnené o príbehy, ktoré zaznamenávajú osobné výpovede pôvodných majiteliek šiat.

Plagát Tajomstvá ukryté pod závojom II.

Tajomstvá ukryté pod závojom II.

25. 8. 2022 16:00   –   17:00 Gemersko - malohontské múzeum Vhodné pre detiviac informácií

Gemersko-malohontské múzeum pripravilo pre rodiny s deťmi literárnu tvorivú dielňu pod názvom Tajomstvá ukryté pod závojom. Témou literárnej tvorivej dielne je svadba, svadobný odev a príbehy s nimi spojené. Uskutoční sa 25. augusta 2022 (štvrtok) o 16.00 hod. Určená je rodinám s deťmi od 8 rokov.

Plagát Tajomstvá ukryté pod závojom I.

Tajomstvá ukryté pod závojom I.

28. 7. 2022 16:00   –   17:30 Gemersko - malohontské múzeum Vhodné pre detiviac informácií

Gemersko-malohontské múzeum pripravilo pre rodiny s deťmi literárnu tvorivú dielňu pod názvom Tajomstvá ukryté pod závojom. Témou literárnej tvorivej dielne je svadba, svadobný odev a príbehy s nimi spojené. Uskutoční sa 28. júla 2022 (štvrtok) o 16.00 hod. Určená je rodinám s deťmi od 8 rokov.

Plagát Európske dni archeológie

Európske dni archeológie

17. 6. 2022 9:00   –   12:00 Gemersko - malohontské múzeum Vhodné pre detiviac informácií

K podujatiu Európskych dní archeológie 2022 sa po druhýkrát pripája aj Gemersko-malohontské múzeum, ktoré dopoludnie 17. júna 2022 (piatok) venuje archeológii. V tento deň predstaví archeológ múzea PhDr. Alexander Botoš prostredníctvom prednášky spojenej s powerpointovou prezentáciou praveké a stredoveké osídlenie mesta Rimavská Sobota. Vo svojej prednáške predstaví praveké osídlenie mesta od obdobia neolitu, cez ťažiskové osídlenie v mladšej a neskorej dobe bronzovej. Hovoriť bude o počiatkoch a formovaní mesta, ako aj o stredovekom srdci Rimavskej Soboty – Hlavnom námestí. Verejnosť sa dozvie aj odpovede na otázky, či Rimavská Sobota mala v stredoveku kamenné hradby alebo či na Kurinci, v polohe Barát kút (Mníchova studňa) pri Rimavskej Sobote stál kláštor.

Plagát Deň s MEYKE

Deň s MEYKE

16. 6. 2022 16:00   –   18:00 Gemersko - malohontské múzeumviac informácií

Dňa 16. júna 2022 (štvrtok) o 16.00 hod. sa v Gemersko-malohontskom múzeu uskutoční beseda a kurátorský výklad s maďarskou módnou návrhárkou a zakladateľkou značky MEYKE, Melindou Molnár-Madarász z Budapešti. Meyke vo svojej tvorbe, ako módna dizajnérka, využíva rozmanitosť tradičných prvkov a motívov maďarského ľudového umenia, ktoré pochádzajú z rôznych regiónov historického Uhorska. Jej módne návrhy môže verejnosť obdivovať na výstave „MEYKE: Tradícia v móde - Hagyomány a divatban“ v priestoroch Gemersko-malohontského múzea, realizovanú s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja. Beseda bude prebiehať v maďarskom jazyku s tlmočením do slovenského jazyka.

Plagát Beseda s Janou Mládek Rajniakovou, zberateľkou svadobných šiat

Beseda s Janou Mládek Rajniakovou, zberateľkou svadobných šiat

4. 6. 2022 13:30   –   14:30 Gemersko - malohontské múzeumviac informácií

Jana Mládek Rajniaková, rodáčka z Liptova, je majiteľkou viac ako 200 kusovej zbierky svadobných šiat, ktoré pochádzajú zo Slovenska, Čiech, Ameriky či Švajčiarska. Rozprávať sa budeme nielen o zberateľskej vášni Jany Mládek Rajniakovej, ale aj o starostlivosti o šaty, ktorá je priam nevyhnutná. Na príklade vystavených šiat si priblížime vývin svadobnej módy, strihy šiat, materiály, módne trendy. Hovoriť budeme aj o svadbe v dedinskom prostredí. Súčasťou besedy je aj prehliadka výstavy Príbeh nevesty, ktorá prostredníctvom svadobných odevov, doplnkov, fotografií a príbehov prezentuje vývin svadobnej módy v období bývalého Československa.

Plagát Zahraj sa so sysľom

Zahraj sa so sysľom

29. 5. 2022 14:00   –   15:00 Gemersko - malohontské múzeum Vhodné pre detiviac informácií

Témou tvorivej dielne je drobný hlodavec syseľ pasienkový a jeho podzemná nora. V stálej expozícii múzea si návštevníci v sprievode lektorky vypočujú výklad zameraný na obyvateľov biotopu kultúrna step. Pre tento biotop sú charakteristické živočíchy, ktoré sú viac-menej prispôsobené životu v bezprostrednej blízkosti človeka, napr. hrdlička záhradná, lastovička obyčajná, sova plamienka driemavá, z cicavcov zajac poľný a tiež chránený syseľ pasienkový. Počas tvorivej dielne si deti spolu s rodičmi vyrobia pohyblivú hračku v podobe sysľa. Používať sa budú ekologické, recyklovateľné materiály. V závere dielne čakajú pre návštevníkov aj hravé úlohy, pri ktorých využijú vlastnoručne vyrobenú hračku.

Plagát Kresťanstvo v Indii / Christianity in India

Kresťanstvo v Indii / Christianity in India

6. 4. 2022   –   1. 5. 2022 Gemersko - malohontské múzeumviac informácií

Autor fotografií Benoy K. Behl prináša pohľad cez objektív fotoaparátu na sakrálne pamiatky, udalosti, interiéry a exteriéry kostolov, akými sú napr. Bazilika sv. Tomáša v Chennai (patrí medzi tri výnimočné baziliky na svete postavené na pozostatkoch apoštolov), Kostol sv. Františka z Assisi, stojaci na hlavnom námestí Starej Goa.

Séria 24 fotografií približuje málo známu históriu kresťanstva v Indii a pomáha zblížiť oba civilizačné okruhy – kresťanský a hinduistický. Farebné fotografie prinášajú množstvo pozoruhodných detailov.

Súčasťou výstavy je aj krátky komentovaný dokumentárny film pod názvom „V šľapajach svätcov“ a prezentácia publikácie Anny Galovičovej - Dotyk svätca (r. 2021) o živote sv. Františka Xaviera.

Plagát Prenasledovanie Rómov v období slovenského štátu

Prenasledovanie Rómov v období slovenského štátu

6. 4. 2022   –   28. 4. 2022 Gemersko - malohontské múzeumviac informácií

Výstava je zameraná na perzekučné opatrenia slovenského štátu namierené proti Rómom. V úvode sa venuje nacistickej rasovej politike a prenasledovaniu Sintov a Rómov. Približuje genocídu rómskych komunít, ktorá vyvrcholila likvidáciou „cigánskeho rodinného tábora“ v koncentračnom a vyhladzovacom tábore Auschwitz – Birkenau. Záverečná časť je zameraná na protirómsku politiku slovenského štátu medzi rokmi 1939 až 1945. Autorom výstavy je historik Matej Beránek z Múzea holokaustu v Seredi.

Plagát Romano dživipen - Rómsky život, XIII. ročník

Romano dživipen - Rómsky život, XIII. ročník

1. 1. 2022   –   31. 3. 2022 Gemersko - malohontské múzeum Vhodné pre detiviac informácií

Cieľom výstavy je podporiť rozvoj fantázie a tvorivosti u detí a súčasne prehĺbiť ich záujem o hmotnú a duchovnú kultúru Rómov. Z toho dôvodu je námetom detských kresieb rómska kultúra, život Rómov v minulosti a v súčasnosti, motívy ľudového bývania, kočovania, odievania, vzťah Rómov k hudbe, k remeslám, predstavy o nadprirodzených a rozprávkových bytostiach, teda všetko, čo charakterizuje rómske etnikum. Do 13. ročníka súťaže sa zapojilo 12 škôl z okresov Rimavská Sobota, Revúca a Poltár, ktoré poslali spolu 83 výkresov. Tie sú rozdelené do dvoch kategórií: I. kategória (1. - 4. ročník) a II. kategória (5. - 9. ročník). Súčasťou výstavy je dotykový kiosk prezentujúci históriu a kultúru Rómov v Gemeri-Malohonte.

Plagát Syseľ

Syseľ

9. 9. 2021   –   10. 5. 2022 Gemersko - malohontské múzeum Vhodné pre detiviac informácií

Výstava Syseľ prezentuje spôsob života jedného z najfotogenickejších hlodavcov - sysľa pasienkového. Prostredníctvom fotografií a dermoplastických preparátov spoznáte stavbu jeho tela, spôsob života, vzťah s ľuďmi, jeho domov, ostatné druhy živočíchov a rastlín, s ktorými zdieľa jeden životný priestor, ohrozenia, ktorým čelí a opatrenia na jeho pomoc. Vyskúšate si aké je to v sysľom tuneli a prostredníctvom hier si overíte či spoznáte jeho susedov. Výstavu dopĺňajú zvukové prejavy sysľa a videá z pozorovania sysľov na sysľovisku pri Muráni.

Plagát Rimavská Sobota 1271 - 2021

Rimavská Sobota 1271 - 2021

26. 10. 2021   –   27. 4. 2022 Gemersko - malohontské múzeumviac informácií

Výstava je sprístupnená pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky o meste Rimavská Sobota, ktorá pochádza z roku 1271 a uvádza sa v tvare Rymoa Zumbota. Výstava je rozdelená do niekoľkých tematických okruhov a vystavené sú zbierkové predmety viažuce sa k 750 ročnej existencii mesta od praveku, cez stredovek a novovek až po 20. storočie. Dominantou výstavy je časová os dlhá 10 m, na ktorej sú prezentované najvýznamnejšie dátumy a udalosti z viac ako 750 ročnej existencie mesta. Návštevník výstavy si vychutnať aj virtuálnu prechádzku uličkami mesta v 2. polovici 18. storočia - jednotlivé domy mešťanov, pôvodný gotický kostol sv. Jána Krstiteľa na súčasnom Hlavnom námestí, jednoduchšie príbytky sedliakov v bočných uličkách. Tiež spozná historickú krajinu v okolí mesta.

Plagát Romano dživipen - Rómsky život, XIII. ročník

Romano dživipen - Rómsky život, XIII. ročník

9. 11. 2021   –   31. 12. 2021 Gemersko - malohontské múzeum Vhodné pre deti

Výstava je súťažnou prehliadkou výtvarných prác detí základných škôl v okresoch Rimavská Sobota, Revúca a Poltár. Cieľom výstavy je podporiť rozvoj fantázie a tvorivosti u detí a súčasne prehĺbiť ich záujem o hmotnú a duchovnú kultúru Rómov. Námetom výtvarných prác sú prejavy rómskej kultúry - život Rómov v minulosti a v súčasnosti, motívy ľudového bývania, kočovania, odievania, vzťah Rómov k hudbe, k remeslám, predstavy o nadprirodzených a rozprávkových bytostiach. Prostredníctvom dotykového prezentačného kiosku sa návštevníci dozvedia o histórii a kultúre Rómov v Gemeri-Malohonte. Súčasťou výstavy je aj výtvarný workshop pod vedením rómskej výtvarníčky Šarloty Bottovej z Hnúšte. Výstava je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Plagát O sysľoch a ich ochrane

O sysľoch a ich ochrane

27. 10. 2021 16:00   –   17:00 Gemersko - malohontské múzeum Vhodné pre deti

Prednáška Ing. Ervína Hapla z o.z. Živá planina je zameraná na detaily zo života sysľov, ale aj mnohé zaujímavosti o tom, s kým zdieľajú svoj životný priestor, čo potrebujú k tomu, aby sa im darilo a prosperovali, čo ich ohrozuje a čo sa v súčasnosti robí pre ich ochranu.
Ervín Hapl je zoológ a ochranár venujúci sa ochrane prírody, biodiverzity a tiež sysľov. Bol pri založení sysľoviska pri Muráni a patrí k najlepším znalcom života a potrieb týchto malých hlodavcov.

Plagát János Fábry (1830 - 1907)

János Fábry (1830 - 1907)

1. 2. 2021   –   13. 10. 2021 Gemersko - malohontské múzeum

Výstava vznikla pri príležitosti 190. výročia narodenia Jánosa Fábryho (1830 - 1907) - zakladateľa a prvého riaditeľa Gemerského župného múzea, pedagóga, botanika, organizátora kultúrneho, spoločenského a verejného života v Rimavskej Sobote. Výstavou si pripomíname významnú osobnosť, ktorá bola 25 rokov na čele Gemerského župného múzea a ktorej vďačíme za záchranu mnohých zbierok reprezentujúcich kultúrne dedičstvo Gemera-Malohontu, ako aj za starostlivosť o bohaté zbierky počas jeho pôsobenia v rokoch 1882 až 1907.

Plagát O sysľoch a ich ochrane

O sysľoch a ich ochrane

6. 10. 2021 16:00   –   17:00 Gemersko - malohontské múzeum Vhodné pre deti

Prednáška Ing. Ervína Hapla z o.z. Živá planina je zameraná na detaily zo života sysľov, ale aj mnohé zaujímavosti o tom, s kým zdieľajú svoj životný priestor, čo potrebujú k tomu, aby sa im darilo a prosperovali, čo ich ohrozuje a čo sa v súčasnosti robí pre ich ochranu.
Ervín Hapl je zoológ a ochranár venujúci sa ochrane prírody, biodiverzity a tiež sysľov. Bol pri založení sysľoviska pri Muráni a patrí k najlepším znalcom života a potrieb týchto malých hlodavcov.

Plagát Syseľ - vernisáž výstavy

Syseľ - vernisáž výstavy

9. 9. 2021 15:00   –   18:00 Gemersko - malohontské múzeum

Výstava Syseľ predstaví spôsob života jedného z najfotogenickejších hlodavcov - sysľa pasienkového. Prostredníctvom fotografií a dermoplastických preparátov spoznáte stavbu jeho tela, spôsob života, vzťah s ľuďmi, jeho domov a ostatné druhy živočíchov a rastlín, s ktorými zdieľa jeden životný priestor. Budete si môcť vyskúšať, aké je to v sysľom tuneli a prostredníctvom hier si budete môcť overiť, či spoznáte aj jeho susedov. Výstavu finančne podporil Banskobystrický samosprávny kraj. Výstava potrvá do 30. januára 2022. Výstava je súčasťou podujatia Dni európskeho kultúrneho podujatia.

Plagát Prezentácia katalógu János Fábry (1830 - 1907)

Prezentácia katalógu János Fábry (1830 - 1907)

8. 9. 2021 16:00   –   18:00 Gemersko - malohontské múzeum

Vďaka finančnej podpore Fondu na podporu kultúry národnostných menšín Gemersko-malohontské múzeum vydalo dvojjazyčný, slovensko-maďarský katalóg o živote a činnosti zakladateľa a prvého riaditeľa múzea, botanika a pedagóga Jánosa Fábryho (1830, Lučenec – 1907, Rimavská Sobota). Katalóg verejnosti predstaví autorka – Éva Kerényi, historička Gemersko-malohontského múzea. Podujatie zaháji riaditeľka múzea, Oľga Bodorová. Hosťom podujatia je prapravnuk zakladateľa múzea - Szabolcs Fábry, starosta obce Nagyvázsony v Maďarsku. Podujatie sa uskutoční v slovenskom a maďarskom jazyku. Súčasťou prezentácie bude aj predaj knihy s možnosťou prezretia rovnomennej výstavy János Fábry (1830 - 1907). Prezentácia je súčasťou podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva.

Plagát János Fábry (1830-1907)

János Fábry (1830-1907)

20. 4. 2021   –   31. 8. 2021 Gemersko - malohontské múzeum Vhodné pre deti

Výstava vznikla pri príležitosti 190. výročia narodenia zakladateľa múzea Jánosa Fábryho - prvého riaditeľa Gemerského župného múzea, pedagóga, botanika, organizátora kultúrneho, spoločenského a verejného života v Rimavskej Sobote. Na výstave sú prezentované ročenky, knižná literatúra, dobová vlastnoručná korešpondencia, vyznamenania, úžitkové osobné predmety z vlastníctva Jánosa Fábryho alebo jeho rodiny. Užšiu skupinu tvoria predmety, ktoré sa do zbierok múzea dostali ako dar od samotného Fábryho.

Plagát Svetové dedičstvo v hĺbkach Zeme

Svetové dedičstvo v hĺbkach Zeme

20. 4. 2021   –   31. 8. 2021 Gemersko - malohontské múzeum Vhodné pre deti

Výstava predstaví jaskyne Slovenského krasu a nadväzujúceho Aggteleckého krasu v Maďarsku, ktoré boli v roku 1995 zapísané na Zoznam svetového dedičstva UNESCO. Návštevníci výstavy lepšie spoznajú geológiu a povrchové krasové javy krasových území (Slovenský kras a Aggtelek, morfológiu a výplň jaskýň, život v jaskyniach, ich vzťah s človekom a jaskyne Domica, Baradla, Dobšinskú ľadovú jaskyňu, Gombaseckú, Jasovskú, Ochtinskú aragonitovú, Krásnohorskú jaskyňu a jaskyne Béke, Vass Imre, Kossuth, Meteor a Esztramos.

Plagát Biológia vzrušenia

Biológia vzrušenia

24. 6. 2021   –   31. 8. 2021 Gemersko - malohontské múzeum

Výstava Biológia vzrušenia podáva obraz o životnej dráhe tvorcu teórie stresu Hansa Selyeho od študentských rokov v Komárne po vedecké výskumy v Montreali. Hans Selye bol jedným z mála velikánov modernej biológie. Putovná pamätná výstava Hansa Selyeho, svetoznámeho vedca experimentálnej medicíny, je rozdelená do jedenástich tematických celkov. Historický úvod predstavuje mesto Komárno na začiatku 20. storočia. Úvodné panely sú venované rodine Selyeových a školským štúdiám Hansa Selyeho v Komárne. Najrozsiahlejšia časť výstavy je venovaná vedecko-výskumnej činnosti Hansa Selyeho a popisu teórie stresu. Výstava oboznamuje návštevníka aj so svetoznámym Medzinárodným inštitútom stresu v Montreale.

Plagát Múzeum ako ho (ne)poznáš

Múzeum ako ho (ne)poznáš

12. 7. 2021   –   16. 7. 2021 Gemersko - malohontské múzeum Vhodné pre deti

MÚZEUM AKO HO (NE)POZNÁŠ
Detská letná aktivita pre deti vo veku od 9 do 12 rokov
Termín: 12. - 16. júl 2021
Čas: od 8:00 do 12:00
Poplatok: 50€/dieťa
Maximálny počet detí v skupine: 12
Rodičia môžu prihlásiť dieťa do 30. júna 2021 na e-mail: lindisova@gmmuzeum.sk

Programová skladba korešponduje so skladbou zbierkových fondov Gemersko-malohontského múzea a tiež s koncepciou stálej expozície. Deti nahliadnu do zákulisia činnosti ľudí, ktorí pracujú v múzeách. Zoznámi sa nielen s nimi osobne, ale aj s ich múzejnou prácou.

Detskú letnú aktivitu finančne podporil Banskobystrický samosprávny kraj.

Plagát Európske dni archeológie

Európske dni archeológie

18. 6. 2021 14:00   –   15:30 Gemersko - malohontské múzeum

V rámci Európskych dní archeológie 18. júna 2021 o 14:00 predstaví archeológ múzea PhDr. Alexander Botoš prostredníctvom prednášky spojenej s powerpointovou prezentáciou najnovšie archeologické výskumy múzea. Vo svojej prednáške bude prezentovať pozoruhodné výsledky svojich najnovších archeologických výskumov, ako napr. výskum secesnej Petrivalského vily v Hnúšti, výskum gotického kostola v Žípe, výskum žiarového pohrebiska z doby bronzovej v centre mesta Rimavská Sobota, výskum zaniknutého paulínskeho kláštora v Slavci – Gombaseku alebo výskum zaniknutého hradu Širkovce – Kapla.
Vstupné na podujatie je 2€.
Vzhľadom na epidemiologickú situáciu s ochorením COVID-19 je maximálny počet účastníkov na podujatí obmedzený na 25 návštevníkov.

Plagát Pôvab kraslíc

Pôvab kraslíc

20. 4. 2021   –   13. 6. 2021 Gemersko - malohontské múzeum Vhodné pre deti

Gemersko-malohontské múzeum vlastní početnú zbierku veľkonočných vajíčok, tzv. kraslíc, ktorá sa začala formovať už krátko po jeho vzniku v roku 1882. Dnes sa v zbierke nachádza približne 200 kusov veľkonočných vajíčok. Najstaršie vajíčko nachádzajúce sa vo fonde múzea je datované rokom 1889. Je to zároveň aj najstaršie datované vajíčko vo fondoch ostatných múzeí na Slovensku. V zbierke sa nachádzajú kraslice dekorované rôznymi technikami, ako vyškrabovanie, batikovanie, maľovanie, otláčanie listov, oblepovanie slamou, voskovanie, obháčkovanie a okúvanie kovovými figúrkami.

Plagát Kraslice Tünde Benko z Fiľakova. Prezentácia spojená s tvorivou dielňou.

Kraslice Tünde Benko z Fiľakova. Prezentácia spojená s tvorivou dielňou.

9. 6. 2021 15:30   –   18:00 Gemersko - malohontské múzeum

9. júna 2021 o 15.30 hod. sa v Gemersko-malohontskom múzeu uskutoční prezentácia kraslíc a tvorby Tünde Benko z Fiľakova, ktorá zdobí kraslice voskovo-batikovou technikou, pričom používa ornamenty typické pre región Novohrad a Gemer-Malohont. Návštevníci si z prezentácie môžu odniesť ozdobenú kraslicu. Vstupné je 2€, a v cene je tiež prehliadka výstavy Pôvab kraslíc.
Podujatie sa uskutoční v súlade s aktuálne platnými protiepidemiologickými opatreniami. Maximálny počet účastníkov je 15. Podujatie je realizované s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.

János Fábry (1830 – 1907)

7. 10. 2020   –   31. 1. 2021 Gemersko - malohontské múzeum

Jubilejná výstava pri príležitosti 190. výročia narodenia Jánosa Fábryho. Zakladateľ a prvý riaditeľ múzea, učiteľ, biológ, kľúčová osoba kultúrno-spoločenského života mesta Rimavská Sobota v druhej polovici 19. storočia. Výstava reflektuje jeho všestrannú životnú dráhu, jeho rodinu, rolu rodiny Fábryovcov v Rimavskej Sobote od polovici 19. storočia až do ukončenia druhej svetovej vojny. Výstava vniká v spolupráci s rodinou Fábryovou z Debrecína a Nagyvázsony.

Najkrajšie kŕmidlo, X. ročník

29. 10. 2020   –   10. 1. 2021 Gemersko - malohontské múzeum

10. ročník súťaže pre žiakov II. stupňa základných škôl a zodpovedajúcich ročníkov osemročných gymnázií. Úlohou súťažiacich je zhotoviť funkčné kŕmidlo pre vtáky, z ktorých porota vyberie najkrajšie a odmení malou cenou. Súťažné kŕmidlá budú vystavené na rovnomennej výstave v priestoroch múzea. Keďže ide o jubilejný 10. ročník, výstava bude doplnená o súťažné kresby žiakov na tému „Život na kŕmidle“, súčasťou výstavy bude prezentácia o prikrmovaní vtákov.

Plagát Šarlota Bottová. Výber z tvorby

Šarlota Bottová. Výber z tvorby

19. 5. 2020   –   10. 1. 2021 Gemersko - malohontské múzeum

Výstava prezentuje tvorbu mladej talentovanej výtvarníčky Šarloty Bottovovej (1989) z Rimavskej Bani, v súčasnosti žije a tvorí v Hnúšti. Vyštudovala Strednú odbornú školu v Rimavskej Sobote v odbore kozmetička. Napriek tomu, že sa výtvarnému umeniu venuje ako samouk, jej diela si vďaka precíznemu prepracovaniu našli mnoho priaznivcov. Keďže nenavštevovala školu s umeleckým zameraním, väčšinu teoretických poznatkov čerpá z odbornej literatúry, internetu a z nadobudnutých skúseností. Šarlota Bottová sa v rámci výtvarného umenia venuje najmä kresbe portrétov.

Výber diel z pozostalosti Júliusa – Gyulu Szabóa

9. 9. 2020   –   31. 12. 2020 Gemersko - malohontské múzeum

Pamätný dom Júliusa Szabóa – Szabó Gyula Emlékház, ktorý spravuje umelcovu pozostalosť, pripravil výstavu z malieb J. Szabóa (1907-1972). Kolekcia olejomalieb pochádza z rokov 1946 - 1958 a voskotempier z rokov 1960 - 1970. Výber 30 až 35 diel poskytne stručný prehľad z maliarskej tvorby, nielen čo sa týka techniky, ale aj po obsahovej stránke. Niektoré diela z umelcovej bohatej tvorby zatiaľ neboli vystavené. J. Szabó bol za svojho života známy a uznávaný najmä ako grafik.

Vyšívaná história reformácie na Slovensku

16. 9. 2020   –   25. 10. 2020 Gemersko - malohontské múzeum

Projekt Vyšívaná história reformácie na Slovensku je venovaný 500. výročiu reformácie. Tvorí ho 16 vyšívaných obrazov, každý má rozmery 100x120 centimetrov. Autorkou všetkých výtvarných podkladov je Janka Krivošová, prvá profesorka architektúry na Slovensku. Zobrazila na nich najvýznamnejšie udalosti a osobnosti z 500-ročných dejín evanjelictva na Slovensku, desiatky pokrokových biskupov, kňazov, ale aj panovníkov, šľachticov, mecenášov, národovcov, štúrovcov, spisovateľov, vedcov, politikov či umelcov.

Plagát Bionika - príroda na to prišla prvá

Bionika - príroda na to prišla prvá

29. 5. 2020   –   20. 9. 2020 Gemersko - malohontské múzeum

Výstava je zameraná na prírodu ako nevyčerpateľný zdroj pre techniku, architektúru a dizajn. „Bionicky“ funguje každý živý organizmus od jednoduchej rastlinky až po človeka. Výstava prezentuje vedný odbor, ktorý využíva princípy živých systémov a ich štruktúr pri aplikácii do konkrétnych technických a technologických zariadení a prírodné štruktúry ako modely a inšpiračné zdroje pri riešení technických problémov.

Kyjatické hračky Ladislava Hedvigiho

30. 6. 2020   –   31. 8. 2020 Gemersko - malohontské múzeum

V 30. rokoch 20. storočia patrila obec Kyjatice k najvýznamnejším strediskám výroby drevených hračiek na Slovensku. V danom období, no i v nasledujúcich desaťročiach, sa výrobe drevených hračiek, zdobených charakteristickým rytým geometrickým ornamentom, venovalo viacero ľudových výrobcov. V súčasnosti je v priestore regiónu Gemer-Malohont ich pokračovateľom Ladislav Hedvigi, ktorý sa snaží nadviazať najmä na dielo Rudolfa Stehlíka z Veľkých Teriakoviec. Ladislav Hedvigi pochádza z obce Rimavské Zalužany.

Plagát Vesmír očami detí

Vesmír očami detí

3. 3. 2020   –   19. 3. 2020 Gemersko - malohontské múzeum Vhodné pre deti

Výstava je tradičnou súťažnou prehliadkou výtvarnej tvorby detských prác žiakov základných a materských škôl okresu Rimavská Sobota s tematikou vesmíru. Odborná porota vyhodnotí a v čase vernisáže odmení najlepšie práce, ktoré postupujú do celoštátneho kola v Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove.

Plagát Nieto majstra nad kováča... Vývoj kováčskeho remesla v Gemeri – Malohonte.

Nieto majstra nad kováča... Vývoj kováčskeho remesla v Gemeri – Malohonte.

10. 12. 2019   –   31. 8. 2020 Gemersko - malohontské múzeum

Počiatky kováčskeho remesla v Gemeri – Malohonte môžeme hľadať už v závere doby bronzovej, keď sa na tomto území objavujú prvé železné výrobky, produkty pravekých kováčov. Zručnými kováčskymi remeselníkmi boli aj Kelti, výrobky ktorých budú vystavené na pripravovanej výstave. Pomerne výrazný rozvoj kováčstva nastáva v období vrcholného a neskorého stredoveku, ktorý bude na výstave prezentovaný prostredníctvom súdobých militárií (ako napr. meče, nože a pod).

Plagát István Hatvani (1718 – 1786)

István Hatvani (1718 – 1786)

25. 9. 2019   –   31. 1. 2020 Gemersko - malohontské múzeum

Výstava je venovaná všestrannému rimavskosobotskému polyhistorovi Istvánovi Hatvanimu. Ide o európsky známeho uhorského vedca 18. storočia, ktorého osoba je žiaľ vo svojom rodisku menej známa. Cieľom výstavy je prezentovať informácie o živote, všestrannej činnosti a pozostalosti vedca Istvána Hatvaniho, ktoré v takejto zjednotenej podobe doposiaľ neboli prezentované v domácich múzeách.

Plagát Bocian 2019

Bocian 2019

2. 12. 2019   –   17. 1. 2020 Gemersko - malohontské múzeum

Výstava je súčasťou vyhodnotenia ekovýchovného programu BOCIAN 2019, ktorý je zameraný na pozorovanie hniezd bociana bieleho (Ciconia ciconia) a sprievodné aktivity (výtvarná a literárne tvorba, aktivity s deťmi, prednášky). Do programu sa mohli zapojiť žiaci základných škôl v okresoch Rimavská Sobota, Lučenec a Poltár. Ekovýchovný program Bocian sa na Správe CHKO Cerová vrchovina uskutočňuje už od roku 2003.

Plagát Havrany a ich príbuzní (krkavcovité vtáky)

Havrany a ich príbuzní (krkavcovité vtáky)

10. 9. 2019   –   31. 12. 2019 Gemersko - malohontské múzeum

Krkavcovité vtáky sú v súčasnosti vnímané verejnosťou skôr negatívne z mnohých dôvodov, napríklad kvôli problémom s havraními kolóniami v mestách a kvôli predsudkom. Cieľom tejto výstavy je zmeniť vnímanie tejto skupiny vtákov verejnosťou tým, že predstaví jednotlivé na Slovensku hniezdiace druhy taxónu, spôsob ich života, hniezdenie, upriami pozornosť na ich inteligenciu a miesto v prírode, symbolike, ľudovej slovesnosti.

Kálmán Tichy (1888 – 1968)

1. 10. 2019   –   29. 11. 2019 Gemersko - malohontské múzeum

Autori výstavy sa snažili túto výnimočnú osobnosť predstaviť ako erudovaného výtvarníka, maliara rožňavských zákutí a vynikajúceho grafika. Kálmán Tichy sa narodil 31. 10. 1888 v Rožňave a zomrel 22. 10. 1968 v Budapešti. V roku 1906 študoval maliarstvo na súkromnej škole Š. Hollósyho v Mníchove, a 1907 - 1911 na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti. Po skončení štúdií sa usadil v Rožňave.

Plagát Biblia a reformácia

Biblia a reformácia

17. 9. 2019   –   30. 9. 2019 Gemersko - malohontské múzeum

Výstava sa tematicky dotýka obdobia reformácie katolíckej cirkvi. Vystavené budú predmety, dokumenty a literatúra súvisiace s reformáciou, pochádzajúce zo súkromnej zbierky širkovského farára Bélu Pohóczkeho a jeho otca. Súčasťou výstavy budú aj staré tlače z obdobia reformácie a protireformácie, predovšetkým protestantská teologická literatúra – biblie, modlitebné knihy, knihy kázní, spevníky.

Plagát 25 rokov Maduaru

25 rokov Maduaru

18. 5. 2019   –   15. 9. 2019 Gemersko - malohontské múzeum

Výstava je venovaná rimavskosobotskej hudobnej skupine MADUAR pri príležitosti 25. výročia vydania ich 1. albumu I Feel Good (1994). Je to vôbec prvá výstavu, na ktorej sa môže návštevník stretnúť s doposiaľ nepublikovanými fotografiami a predmetmi zo súkromného i profesionálneho života bratov Matyinkovcov, ako sú napr. kostýmy z vystúpení a videoklipov, fotografie, vstupenky z prvých koncertov, ocenenia, diskografia, plagáty z vystúpení a pod.

Plagát Kúpeľníctvo v Gemeri v 19. storočí

Kúpeľníctvo v Gemeri v 19. storočí

17. 4. 2019   –   10. 9. 2019 Gemersko - malohontské múzeum

Výstava je venovaná vzniku a vývinu kúpeľníctva na území historického Gemera od konca 18. storočia až do začiatku 20. storočia. Výstava približuje tému z kultúrnohistorického hľadiska, prezentuje zrod jednotlivých kúpeľov, najznámejších kúpeľných lekárov a balneológov Gemera, popularitu jednotlivých miest a ich návštevnosť. Je venovaná kúpeľom a klimatickým zariadeniam, z ktorých väčšina dnes už neexistuje (Hajnáčka, Hodejov, Leváre, Revúca, Rožňava, Jelšava a Dobšiná), ale takisto upriami pozornosť na jediný dodnes fungujúci liečebný komplex – kúpele Číž.

Plagát Miroslav Janšto. Príbeh reštaurovania.

Miroslav Janšto. Príbeh reštaurovania.

21. 6. 2019   –   1. 9. 2019 Gemersko - malohontské múzeum

Výstava je prezentáciou reštaurátorskej tvorby miestneho reštaurátora Miroslava Janšta z Vidinej, ktorý sa počas svojej viac ako 20 ročnej praxe podieľal na záchrane a obnove významných hnuteľných a nehnuteľných pamiatok na Slovensku, najmä v regiónoch Novohrad a Gemer-Malohont. Miroslav Janšto (*4. 3. 1967) študoval na Škole umelecko-priemyselnej v Kremnici odbor reštaurovanie štukovej výzdoby (1981 – 1985).

Plagát Romano Dživipen. Rómsky život. XII. ročník

Romano Dživipen. Rómsky život. XII. ročník

28. 5. 2019   –   1. 9. 2019 Gemersko - malohontské múzeum

Pripravovaná výstava, ktorá je zároveň aj súťažnou prehliadkou, predstaví výtvarné práce detí zo základných škôl v okresoch Rimavská Sobota, Revúca a Poltár. Námetom výtvarných prác sú prejavy rómskej kultúry v rôznych podobách prezentované prostredníctvom rozmanitých výtvarných techník, ktoré pred otvorením výstavy vyhodnotí odborná porota.

Plagát Vaše veličenstvo Sisi. Šaty a kostýmy cisárovnej Sisi.

Vaše veličenstvo Sisi. Šaty a kostýmy cisárovnej Sisi.

18. 5. 2019   –   16. 6. 2019 Gemersko - malohontské múzeum

Výstava je venovaná jedinečným róbam a kostýmom, ktoré nosila rakúska cisárovná a uhorská kráľovná Sisi. Ide o unikátnu výstavu zo súkromnej zbierky Móniky Czédly z Gödöllő, ktorá sa venuje profesionálne krajčírstvu a vyhotovila verné repliky 14 šiat Sisi. Popularitu a úspešnosť výstavy dokladuje jej putovanie po celej Európe.

Plagát 30 rokov ochrany prírody v Cerovej vrchovine

30 rokov ochrany prírody v Cerovej vrchovine

14. 3. 2019   –   9. 5. 2019 Gemersko - malohontské múzeum

Návštevníci budú môcť prostredníctvom fotografií, textov, dermoplastických preparátov a interaktívnych hier bližšie spoznať známe a menej známe organizmy a krajinu tohto regiónu Slovenska a zistiť, ako prebieha ochrana tohto územia a aké činnosti sa vykonávali a prebiehajú pre to, aby sa príroda Cerovej vrchoviny zachovala aj pre budúce generácie.

Plagát Vesmír očami detí

Vesmír očami detí

1. 3. 2019   –   7. 4. 2019 Gemersko - malohontské múzeum Vhodné pre deti

Na výstave je prezentovaných 229 prác. Porota v Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove zasadne začiatkom apríla 2019. V múzeu výstava potrvá do 7. apríla. Od 29. marca si návštevníci budú môcť pozrieť výstavu už len bez postupujúcich prác, ktoré budú premiestnené do Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove.

Plagát Veže zaliate slnkom - Július Sándy

Veže zaliate slnkom - Július Sándy

6. 12. 2018   –   29. 3. 2019 Gemersko - malohontské múzeum Vhodné pre deti

Repríza výstavy, ktorú usporiada Maďarská národná galéria a Múzeum architektúry v Budapešti, pri príležitosti 150. výročia narodenia významnej osobnosti uhorského staviteľstva a architektúry Júliusa Sándyho ml. Narodil sa v roku 1868 v Prešove ako syn maliara Júliusa Sándyho st. (1827 – 1894). Architektúru študoval v Budapešti pod vedením Jánosa Schnédára, Imre Steindla a Samu Pecza. Od roku 1895 pôsobil ako vysokoškolský pedagóg až do svojho penzionovania v roku 1938.

Plagát Baníctvo a železiarstvo v Gemeri - Malohonte

Baníctvo a železiarstvo v Gemeri - Malohonte

25. 9. 2018   –   28. 2. 2019 Gemersko - malohontské múzeum

Návštevník výstavy sa detailne zoznámi so železiarňami v Likieri - Hnúšťa a v Tisovci, s minulosťou a súčasťou ložiska mastenca a magnezitu Mútnik – Hnúšťa, so zaniknutou baňou Burda – Rovné, s magnezitovým závodom v Hačave s najstaršou rotačnou pecou na pálenie magnezitu na svete. Návštevníci, okrem histórie baníctva a železiarstva v regióne, spoznajú prostredníctvom trojrozmerných predmetov a inštalácií samotnú prácu baníkov - pracovné postupy, náradie, bezpečnosť pri práci a odev. Výstava bude doplnená o ukážky železných rúd a nerastných surovín.

Plagát Minerály pod lupou

Minerály pod lupou

11. 9. 2018   –   31. 1. 2019 Gemersko - malohontské múzeum

Minerály boli a sú nevyhnutnou súčasťou ľudského života a výrazne prispeli k rozvoju našej spoločnosti. Majú nesmierne využitie nielen v klenotníctve, ale aj priemysle a potravinárstve.
Cieľom výstavy je predstaviť a priblížiť rozmanitosť neživej prírody v celej svojej prirodzenej kráse. Prostredníctvom pútavých bannerov podáva poznatky o vzniku, výskyte a základných tvaroch minerálov. Rovnako prináša poznatky a vysvetlenie, prečo sú minerály také rozmanité a symetrické.

Plagát Najkrajšie kŕmidlo IX. ročník

Najkrajšie kŕmidlo IX. ročník

15. 11. 2018   –   15. 12. 2018 Gemersko - malohontské múzeum Vhodné pre deti

Cieľom výstavy je prehĺbiť vzťah medzi múzeom a školami a upriamiť pozornosť detí na prírodu, zvlášť vtáky, ktoré sú v zimnom období odkázané na pomoc ľudí. Úlohou žiakov je vyrobiť funkčné kŕmidlo, vlastnoručne alebo za pomoci rodičov, pedagógov i kamarátov, z najrôznejších materiálov, ako prírodných (napr. z dreva, kokosových orechov, šúpolia), tak aj umelých (napr. z plastových fliaš). Súťaže sa zúčastní približne 40 žiakov z 8 škôl z okresov Rimavská Sobota, Revúca a Poltár.

Plagát Umelecké remeslo od praveku po súčasnosť

Umelecké remeslo od praveku po súčasnosť

19. 9. 2018   –   30. 11. 2018 Gemersko - malohontské múzeum

Na výstave si bude môcť návštevník prehliadnuť repliku výstroja vojaka z doby bronzovej z Čaky, ktorý používal už zbroj, repliku šperkov kňažnej z Dedinky z doby bronzovej, kompletnú repliku výstroje rímskeho vojaka, repliku keltského meča starého viac ako 2 200 rokov, ako aj zbroj a výstroj keltského náčelníka, kolekciu slovanských šperkov, repliku avarského bojovníka s lamelovou zbrojou a šabľou, ako aj  repliku konského postroja, ktorá bola zhotovená na základe jazdeckého hrobu z Komárna.

Plagát Biblia na cestách

Biblia na cestách

11. 9. 2018   –   27. 9. 2018 Gemersko - malohontské múzeum

Biblia prežila nespočetné množstvo vlád, politických režimov či živelných katastrof a napriek tomu nestráca čitateľov. Jej cenný obsah je aktuálny aj po stovkách rokov. Putovná výstava „Biblia na cestách“ predstaví rôzne jazykové prevedenia Biblií z celého sveta i Slovenska, ale aj historické vydania tejto „knihy kníh“ či rôzne netradičné väzby.

Plagát ZOO - preťažená Noemova archa

ZOO - preťažená Noemova archa

6. 6. 2018   –   15. 9. 2018 Gemersko - malohontské múzeum Vhodné pre deti

Zoologická záhrada patrí v súčasnosti k najpopulárnejším kultúrnym inštitúciám na svete. Aj napriek tomu, že sa postoj ľudí k jej existencii počas stáročí neustále menil, i dnes sa ozývajú hlasy, ktoré vnímajú mreže skôr ako symbol väzenia a utrpenia, než ako jediné možné útočisko mnohých jej obyvateľov pred úplným vyhynutím. Viac ako 700 miliónov návštevníkov, ktoré prejdú bránami tisícky zoologických záhrad vo svete dokazuje, že tieto miesta nie sú len centrami vedy, či záchrany, ale predovšetkým priestorom pre neformálne vzdelávanie a relax.

Plagát Spomienka muránskej kameniny

Spomienka muránskej kameniny

15. 5. 2018   –   2. 9. 2018 Gemersko - malohontské múzeum

Výstava predstaví 240 muránskych  výrobkov a je výsledkom výskumnej úlohy historičky Baníckeho múzea v Rožňave – Mgr. Sylvii Holečkovej. Výstava prezentuje vzácne výrobky manufaktúry na výrobu kameniny v Muráni, ktorá bola založená v roku 1823 Koháryovcami a ktorej majiteľmi sa neskôr stali aj Coburgovci.

Plagát Karol Pajer - hrdina boja proti fašizmu

Karol Pajer - hrdina boja proti fašizmu

4. 5. 2018   –   31. 8. 2018 Gemersko - malohontské múzeum

Výstava je venovaná pamiatke slovenského učiteľa, vojaka a bojovníka FFI, rodáka z Klenovca, Karolovi Pajerovi (1919 – 1944). Karol Pajer po porážke Francúzska nacistickým Nemeckom pomohol zachrániť stovky detí z rôznych častí Európy pred ich deportáciou a padol ako partizán v boji za slobodu Francúzska a Slovenska proti presile vojsk nemeckých okupantov a francúzskej kolaborantskej vlády v priestore Mont-Mouchet pri mestečku Pinols.

Plagát Príbehy 20. storočia

Príbehy 20. storočia

2. 7. 2018   –   29. 7. 2018 Gemersko - malohontské múzeum

Výstava zachytáva formou krátkych citátov príbehy obyčajných ľudí, ktorí sa stali hrdinami našej pamäti národa

Plagát Kremíkové nebo

Kremíkové nebo

10. 4. 2018   –   30. 6. 2018 Gemersko - malohontské múzeum

V súčasnosti sa stali počítače, notebooky, tablety a smartfóny každodennou a neodmysliteľnou súčasťou nášho života. Pripravovaná výstava má ambíciu predovšetkým mladšej generácií predstaviť historickú výpočtovú techniku, ktorá svojimi technickými parametrami, výkonmi, rozmermi vyvoláva úsmev na tvári a zároveň aj počudovanie. Počudovanie a úžas nad obrovským a bezprecedentným technickým pokrokom dosiahnutým v tomto odvetví za relatívne krátke obdobie, za obdobie zodpovedajúce približne len jednej ľudskej generácie.

Plagát Roland Neupauer - Nesúvislosti

Roland Neupauer - Nesúvislosti

8. 3. 2018   –   31. 5. 2018 Gemersko - malohontské múzeum

Roland Neupauer je súčasný mladý autor, pôsobiaci v Krásnohorskom Podhradí. Napriek svojej ťažkej chorobe patrí k výrazným individualitám s veľkým tvorivým potenciálom, ktorý prináša nový a svieži prístup k maliarskemu spracovaniu aktuálnych tém. Neupauer je absolventom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave ateliéru prof. Jána Bergera. V súčasnosti sa venuje vlastnej voľnej tvorbe, v ktorej reflektuje svoje domáce prostredie a subjektívne vnímanie vnútorných i vonkajších podnetov pôsobiacich na jeho osobnosť.

Plagát Vesmír očami detí

Vesmír očami detí

9. 3. 2018   –   30. 4. 2018 Gemersko - malohontské múzeum Vhodné pre deti

Výstava je tradičnou súťažnou prehliadkou výtvarnej tvorby detských prác žiakov základných a materských škol okresu Rimavská Sobota s tematikou vesmíru.

Plagát Jarné prázdniny v múzeu

Jarné prázdniny v múzeu

19. 2. 2018   –   23. 2. 2018 Gemersko - malohontské múzeum

Počas jarných prázdnin, 19. – 23. 2. 2018, Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote ponúka bohatý a hravý program pre deti, ich rodičov a starých rodičov. Pripravená je prehliadka troch výstav, v rámci ktorých môžu návštevníci využiť najrôznejšie aktivity plné zábavy i poučenia.

Plagát Dieťa a jeho svet

Dieťa a jeho svet

13. 12. 2017   –   30. 4. 2018 Gemersko - malohontské múzeum

Výstava predstaví život dieťaťa od narodenia až po dovŕšenie dospelosti v tradičnom dedinskom a z časti aj v mestskom prostredí. Prostredníctvom fotografií a zbierkových predmetov z fondov etnológia, história a archeológia bude prezentované obdobie narodenia, krstu, predškolský a školský vek, detské hry, práca, odev, či nábytok.

Plagát Barnabás Holló - sochár z Gemera-Malohontu

Barnabás Holló - sochár z Gemera-Malohontu

9. 11. 2017   –   28. 2. 2018 Gemersko - malohontské múzeum

V novembri 2017 uplynie 100 rokov od úmrtia gemerského rodáka, sochára Barnabása Hollóa. Narodil sa v roku 1865 v obci Alsó-Hangony (dnes Hangony, Maďarsko) a od roku 1876 študoval na Zjednotenom protestantskom gymnáziu v Rimavskej Sobote. Bol žiakom významného sochára Alojza Stróbla (1856 - 1926) a už ako mladý sa v roku 1891 dostal k významnej zákazke - vytvoriť reliéf znázorňujúci založenie akadémie vied 3. novembra 1825, ktorý bol určený pre bočnú fasádu sídla akadémie v Budapešti.

Plagát Žijem na strome a je mi dobre

Žijem na strome a je mi dobre

7. 12. 2017   –   28. 2. 2018 Gemersko - malohontské múzeum

Výstava vtiahne nielen detského, ale aj dospelého návštevníka do rušného života stromu, kde prostredníctvom interaktívnych prvkov bude návštevník postupne objavovať tajomný život na strome, ktorý pri prechádzke prírodou nevníma. Autori výstavy zároveň upozorňujú na nepostrádateľný význam stromu v prírode a v živote človeka.

Malenkij robot

29. 6. 2017   –   31. 1. 2018 Gemersko - malohontské múzeum

Koniec druhej svetovej vojny (1939 - 1945) a príchod Červenej armády na územie dnešného Slovenska pre mnohých neznamenal oslobodenie. Sovietski vojaci odvliekli civilných občanov nemeckého a tiež aj maďarského pôvodu z územia Maďarska a z južnej časti Československa do Sovietskeho Zväzu na tzv. „malenkij robot“, t.j. na malú robotu. No mnohí sa domov už nikdy nevrátili...

Naj... zo zbierok Gemersko - malohontského múzea

14. 9. 2017   –   30. 11. 2017 Gemersko - malohontské múzeum

Cieľom výstavy je predstaviť zbierkové predmety výnimočnej kultúrnej hodnoty - klenoty múzea. Svoje zbierkové fondy múzeum formuje a vytvára už 135 rokov, výsledkom čoho je komplexná dokumentácia hmotného a kultúrneho dedičstva a prírodného bohatstva Gemera-Malohontu.

Belujské hrnčiarstvo - prezentácia a tvorivé dielne

13. 11. 2017 16:00   –   20:00 Gemersko - malohontské múzeum

Prezentácia a tvorivé dielne sú venované pomerne neznámej, no pozoruhodnej hrnčiarskej dielni z hontianskej obce Beluj, ktorá zanikla koncom 19. storočia. Formou projekcie krátkeho filmu s odborným výkladom je účastníkom podujatia prezentovaná dielňa z historického, estetického a technologického hľadiska.

Plagát Policajné symboly zo sveta

Policajné symboly zo sveta

10. 8. 2017   –   31. 10. 2017 Gemersko - malohontské múzeum

Lászlo Szilas z Ostrihomu je súkromný zberateľ, ktorý sa zbieraniu policajných symbolov venuje už 25 rokov. Vo svojej zbierke vlastní nášivky na rukávy, odznaky, čiapky, ocenenia, medaily, ale aj celé uniformy, zo 127 štátov sveta. Vo svojej zbierke má zastúpené symboly a policajné uniformy nielen z Európy, ale aj z exotických krajín, akými sú napríklad Thajsko, Nepál, Mexiko, Alžírsko, Omán, Peru, Thajsko, Oceánia, Holandské Antily či ostrov Tuvalu v Tichom oceáne.

Plagát Svetový deň cestovného ruchu - komentované výstavy

Svetový deň cestovného ruchu - komentované výstavy

27. 9. 2017 9:00   –   15:00 Gemersko - malohontské múzeum

Pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu múzeum pripravilo komentované prehliadky výstav:
1. Naj... zo zbierok GMM. Venovaná 135. výročiu založenia múzea.
2. Malenkij robot (1945-1949). V zajatí sovietskych lágrov, ktorá je spojená s premietaním dokumentárneho videofilmu "Nevinní vinníci. Gemerčania v sovietskych lágroch".

Plagát 500 Rokov reformácie

500 Rokov reformácie

15. 6. 2017   –   31. 8. 2017 Gemersko - malohontské múzeum Vhodné pre deti

Výstava vznikla v spolupráci s Vojtechom Pohóczkym mladším, reformovaným kňazom zo Širkoviec, ktorý so svojím otcom zbieral veľké množstvo kníh, predmetov a dokumentov súvisiacich s reformáciou.

Plagát Neznáme farby svetových osobností

Neznáme farby svetových osobností

2. 8. 2017   –   31. 8. 2017 Gemersko - malohontské múzeum

Výstava je výsledkom prioritného projektu Štátnej vedeckej knižnice v Prešove, v rámci ktorého mladý amatérsky výtvarník Jozef Fečo vytvoril sériu 13 portrétov svetových osobností, ktoré majú rómske korene.
Jozef Fečo je absolvent Strednej umeleckej školy v Prešove. Vyštudoval v odbore dizajn a tvarovanie dreva. Aktívne začal tvoriť v roku 2011.

Plagát Maliar Lučenca - Život a dielo Františka Gyurkovitsa

Maliar Lučenca - Život a dielo Františka Gyurkovitsa

11. 5. 2017   –   31. 7. 2017 Gemersko - malohontské múzeum

Františka Gyurkovitsa právom nazývajú maliarom Lučenca, resp. Novohradu, keďže jeho život a dielo sa neoddeliteľne spájajú s týmto mestom a okolím. Narodil sa v roku 1876 v Budapešti, tu aj študoval, neskôr sa dostal do Paríža (Akadémia Julian) a na akadémiu do Mníchova. Status akademického maliara a jeho obľúbená povaha ho predurčili stať sa významnou osobnosťou.

Plagát Krásavice zahalené v dyme

Krásavice zahalené v dyme

20. 5. 2017   –   30. 7. 2017 Gemersko - malohontské múzeum

Výstava verejnosti predstaví historické fajky z obdobia 17. – 20. storočia, ako aj fajčiarske potreby súvisiace s fajčením tabaku z fajky. Zbierka fajok Gemersko-malohontského múzea predstavuje rozsahom pomerne malý, avšak o to rôznorodejší zbierkový fond, ktorý v mnohých smeroch obsahuje aj unikátne a výnimočné fajky s vysokou umeleckou a estetickou hodnotou.

Romano dživipen – Rómsky život

17. 5. 2017   –   25. 6. 2017 Gemersko - malohontské múzeum

Výstava, ktorá je zároveň aj súťažnou prehliadkou, predstaví výtvarné práce detí zo základných škôl v okresoch Rimavská Sobota, Revúca a Poltár. Námetom výtvarných prác sú prejavy rómskej kultúry v rôznych podobách prezentované prostredníctvom rozmanitých výtvarných techník, ktoré pred otvorením výstavy vyhodnotí odborná porota.

Noc múzeí a galérií 2017

20. 5. 2017 18:00   –   23:00 Gemersko - malohontské múzeum

V rámci programu vystúpia žiaci Súkromného hudobno-dramatického konzervatória v Rimavskej Sobote s divadelnou scénkou. Večerná návšteva múzea bude tradične spojená s komentovanými prehliadkami stálej vlastivednej expozície a vystav.

Plagát Vtáky Gemerskej pahorkatiny

Vtáky Gemerskej pahorkatiny

1. 3. 2017   –   10. 5. 2017 Gemersko - malohontské múzeum

Výstava oboznámi návštevníkov s vtáčími druhmi územia, charakterom ich výskytu (hniezdič, transmigrant...), rozšírením na území, početnosťou a úspešnosťou hniezdenia vybraných druhov, zaujímavosťami zo života vybraných druhov, a to prostredníctvom dermoplastických preparátov, fotografií, sprievodných textov a nahrávkami zvukových prejavov vtáctva územia.

Plagát Zbierka potápačskej techniky Petra Ferdinandyho

Zbierka potápačskej techniky Petra Ferdinandyho

23. 2. 2017   –   28. 4. 2017 Gemersko - malohontské múzeum

Zberateľstvu potápačskej techniky sa Peter Ferdinandy (*1948) z Revúcej začal venovať od 70. rokov 20. storočia. Zbierka sa rodila v časoch jeho aktívnej potápačskej činnosti. Ide o zbierku, ktorej ťažisko tvorí potápačská technika používaná pri výcviku potápačov v bývalom Československu, v Československej ľudovej armáde, či Sväzarme. Väčšina prvkov zbierky bola vyrobená v druhej polovici 20. storočia. Je zložená z prvkov, ktoré pochádzajú predovšetkým z európskych krajín.

Plagát Spoznajte vtáky Gemerskej pahorkatiny

Spoznajte vtáky Gemerskej pahorkatiny

19. 4. 2017 16:00   –   17:00 Gemersko - malohontské múzeum

- hniezdiče, migranti a ostatní (o výsledkoch výskumu)
- spoznajte vtáky lesov, okolia vôd a obcí

Spoznajte vtáky Gemerskej pahorkatiny

12. 4. 2017 16:00   –   17:00 Gemersko - malohontské múzeum

- o gemerskej pahorkatine a spôsobe výskumu
- spoznajte vtáky lúk a pasienkov

Vojna v Tichomorí

2. 12. 2016   –   17. 2. 2017 Gemersko - malohontské múzeum

Výstavu pripravilo Múzeum SNP v Banskej Bystrici v spolupráci s Národným múzeom 2. svetovej vojny v New Orleans a Veľvyslanectvom Spojených štátov amerických v Bratislave. Výstava prináša unikátne fotografie z amerických vojenských archívov dokumentujúcich vojnu tichomorí (v Pacifiku).

Július Sándy: Výber z diela

15. 12. 2016   –   15. 2. 2017 Gemersko - malohontské múzeum

Július Sándy (1827-1894) bol známy maliar a grafik, ktorý študoval vo Viedni a Mníchove. Venoval sa najmä krajinomaľbe a portrétom, v intenciách dobového romantizmu. Pôsobil ako učiteľ kreslenia v Prešove, Košiciach a Budapešti. S regiónom Gemer-Malohont J. Sándyho spájajú rodinné väzby. V roku 1862 sa v Rimavskej Sobote oženil s Paulínou Jánosdeák, ktorá bola z matkinej strany príbuznou sochára Istvána Ferenczyho

Návštevníci kŕmidiel

9. 11. 2016   –   30. 12. 2016 Gemersko - malohontské múzeum

Výstava priblíži prostredníctvom dermoplastických preparátov a fotografií návštevníkov vtáčích kŕmidiel, správne spôsoby prikrmovania vtákov a predstaví tiež najčastejšie používané druhy krmív, ktoré obľubujú rôzne druhy operencov.

Pohľad do minulosti krajčírstva

4. 10. 2016   –   30. 11. 2016 Gemersko - malohontské múzeum

Výstava prestaví dejiny krajčírstva v Rimavskej Sobote v období od vzniku krajčírskeho cechu pravdepodobne na prelome 16. a 17. storočia až do polovice 20. storočia. Prezentované budú cechové insígnie rimavskosobotského krajčírskeho cechu (cechová zvolávacia tabuľa, cechová zástava, pečatidlo, kalamár) a typické krajčírske pomôcky, ako aj šijacie stroje slávnych výrobcov z rôznych období. Návštevníci si budú môcť prečítať dvojjazyčný slovensko-maďarský text o dejinách krajčírstva v Rimavskej Sobote, doplnený o fotografie.

Život hraboša severského panónskeho

12. 10. 2016   –   30. 11. 2016 Gemersko - malohontské múzeum

Výstava pútavou a hravou formou približuje život a ochranu vzácneho podunajského endemita hraboša severského panónskeho a jeho prirodzené prostredie mokradí. Základnými témami interaktívnej výstavy sú život hraboša severského v mokradiach Podunajska, ekologické vzťahy v mokradiach, zmeny krajinnej štruktúry počas historických období, ale aj dôležitosť ochrany prirodzených biotopov hraboša severského panónskeho prostredníctvom opätovného zavedenia tradičných spôsobov hospodárenia do oblasti Podunajskej nížiny.

Najkrajšie kŕmidlo, VIII. ročník

9. 11. 2016   –   29. 11. 2016 Gemersko - malohontské múzeum

Výstava kŕmidiel pre vtáky, ktoré zhotovili žiaci II. stupňa ZŠ a zodpovedajúcich ročníkov osemročných gymnázií v rámci rovnomennej súťaže. Počas predchádzajúcich ročníkov súťaže a výstavy zhotovili súťažiaci funkčné kŕmidlá z najrôznejších materiálov, ako prírodných, napríklad dreva, kokosových orechov, šúpolia, tak aj umelých, napríklad z plastových fliaš.

Zvláštni ľudia

14. 11. 2016   –   20. 11. 2016 Gemersko - malohontské múzeum

Jedinečná kolekcia 25 exponátov ľudských anomálií.

Odber noviniek

Pravidelné informácie o nových udalostiach, zaujímavých výletoch a článkoch.