V okolí zobraziť viac

Miesta a výlety
Ubytovanie

Predpoveď počasia

Žilina - erb

Žilina

Prvá zmienka Rozloha Počet obyvateľov Nadmorská výška
rok 1208 80,03 km² 80 634 345 m n. m.

Udalosti zobraziť predchádzajúce

Plagát Józef Robakowski – VIDEOMASOCHIZMY

Józef Robakowski – VIDEOMASOCHIZMY

13. 4. 2024   –   15. 6. 2024 Považská galéria umenia v Žilineviac informácií

Výstava diel kľúčovej osobnosti poľského a východoeurópskeho vizuálneho umenia a avantgardy, je prvou rozsiahlejšou prezentáciou jeho tvorby v slovenskom prostredí. Výstava v hlavných priestoroch PGU v Žiline je koncipovaná ako prierez tvorbou umelca - najmä v oblasti experimentálnych filmov a videa od 60. rokov 20. storočia.

Kurátor: Łukasz Guzek
V spolupráci s: Mira Sikorová-Putišová, Richard Gregor
Výstava sa koná pod záštitou Jeho Excelencie veľvyslanca Poľskej republiky na Slovensku, Macieja Ruczaja

Partneri výstavy:
Poľský inštitút v Bratislave
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši
Galerie moderního umění v Hradci Králové
Artandconcept Gallery

Dizajn pre všetkých

22. 2. 2024   –   31. 5. 2024 Budatínsky hrad

Výstava predstaví ukážky humanistického dizajnu, ktorého produkty sa v tomto prípade týkajú témy zdravotne znevýhodnených ľudí a psychickej relaxácie. Prezentovaný aktuálny postoj v danom výtvarnom segmente smeruje k tvorbe „rozumných“ predmetov každodenného života, integruje poznatky technických aj humanitných oblastí, zodpovedne a empaticky reflektuje rôznorodosť ľudského spoločenstva, jeho potrieb a vo výsledku sleduje trvalo udržateľný život. Produkty napr. z oblasti nábytkového, produktového, textilného či grafického dizajnu vznikali v uplynulých rokoch na Katedre dizajnu a Katedre textilnej tvorby Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a na Katedre dizajnu Technickej univerzity v Košiciach (Fakulta umení).

Vianočné tajomstvo

25. 11. 2023   –   4. 2. 2024 Budatínsky hrad

Výstava vás prenesie do čias, keď sa namiesto mailov a sms posielali pohľadnice, keď bolo zdobenie vianočného stromčeka kreatívnou činnosťou a betlehem umocňoval prežívanie vianočného tajomstva.

Tiene minulosti

20. 10. 2023   –   31. 12. 2023 Budatínsky hrad

Výstava mladého drotára Jozefa Šaba predstaví niekoľko rozmernejších figurálnych plastík z priebežne vznikajúceho cyklu Tiene minulosti. V cykle na všeobecnú tému pominuteľnosti človeka i tradičných hodnôt upriamuje pozornosť predovšetkým na vytrácanie sa tradičných remesiel zo súčasného života spoločnosti. Prostredníctvom jednotlivých figúr prevedených viac-menej voľne nahodenými vzdušnými výpletmi sa autor snaží sprítomniť situácie z minulosti, ktoré do súčasnosti prechádzajú už takmer len ako nejasná spomienka. Tieto práce doplnia na výstave menšie plastiky ľudských postáv i zvierat, vyznačujúcich sa nielen výborným vystihnutím pohybu a životnosťou, ale aj autorovou chuťou k formálnym experimentom a k hľadaniu vlastného výrazu.

Plagát Chrámy priemyselnej doby. Výstava o žilinských fabrikách

Chrámy priemyselnej doby. Výstava o žilinských fabrikách

6. 9. 2023   –   19. 11. 2023 Budatínsky hrad

Výstava Chrámy priemyselnej doby predstavuje prvé moderné fabriky založené v Žiline a ich vplyv na spoločnosť. Prostredníctvom dochovaných dokumentov, pohľadníc, fotografií, dobovej tlače a ďalších predmetov približuje fabriky ako motor nielen hospodárskeho rozmachu mesta, ale aj širších socio-kultúrnych procesov, ktoré zmenili podobu miestnej krajiny, narušili jej rytmus a výrazne zasiahli do života človeka. Výstava zároveň otvára otázku o pozitívach, ale aj negatívach spriemyselňovania mesta, pričom jej zodpovedanie necháva na samotného návštevníka.

Plagát Čo drôt spojil, čas nerozdelí...

Čo drôt spojil, čas nerozdelí...

1. 8. 2023   –   30. 9. 2024 Budatínsky hrad

Výstava je koncipovaná tak, aby priblížila najmä tri základné oblasti života človeka súvisiace s prípravou stravy a stolovaním, s prácou roľníka na poli a gazdovstve a so spracovaním textilných vlákien nevyhnutných k výrobe odevu. Návštevníci tak môžu na jednom mieste vidieť takmer 100 typov exponátov najrozmanitejších funkcií, tvarov a materiálov, akými sú hlina, drevo, prútie, rohovina, plech, sklo, porcelán či kamenina, všetky opravované drôtom alebo plechom, v celkovom počte viac ako 200 kusov.

8 € Dospelí
4 € Deti
Plagát Múzeum počasia

Múzeum počasia

19. 6. 2024   –   15. 9. 2024 Budatínsky hrad

Spojenie múzea a počasia nemusí byť až také nesúrodé, akoby sa možno mohlo na prvý pohľad zdať. Počasie svojou fyzickou neskladnosťou umožňuje úsmevné zamyslenie sa nad múzeom budúcnosti aj nad súčasnými depozitármi zaťaženými ťarchou množstva zozbieraných artefaktov z minulosti. Múzeum nám pripomína dejinné udalosti a počasie zas, ako rýchlo sa môže zmeniť to, čo bolo stáročia rovnaké.

8 € Dospelí
4 € Deti
Plagát Králi oblohy

Králi oblohy

25. 10. 2023   –   31. 8. 2024 Budatínsky hrad

Výstava Králi oblohy predstavuje bohatú skupinu dravých vtákov, ktoré žijú na Slovensku. Autorom je zoológ Považského múzea Ján Kicko. Takmer všetky druhy našich dravcov sú predstavené na veľkoplošných snímkach z prírody od popredných slovenských fotografov: Stanislava Harvančíka, Ervína Hrtana, Jozefa Chavka a Jána Svetlíka a aj preparátmi zo zbierok Považského múzea. Novinkou sú preparáty dravcov „za letu“, ktoré sa múzeu podarilo získať v ostatných rokoch v úzkej spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR a správami Národných parkov. Veríme, že práve tieto preparáty vzbudia mimoriadny záujem návštevníkov. Súčasťou výstavy je aj model hniezda orla skalného v životnej veľkosti a záujemcovia sa môžu odfotografovať pri dravčom fotopaneli. Výstavu budú dopĺňať bohaté sprievodné aktivity – lek

8 € Dospelí
4 € Deti

Výlety v okolí mesta Žilina zobraziť viac

Odber noviniek

Pravidelné informácie o nových udalostiach, zaujímavých výletoch a článkoch.

Problém s mestom Žilina?