Archív udalostí pre mesto Žilina zobraziť mesto

Plagát ZOLTÁN AGÓCS: Bol som tam, som tu.

ZOLTÁN AGÓCS: Bol som tam, som tu.

21. 7. 2022   –   10. 9. 2022 Považská galéria umenia v Žiline Vhodné pre detiviac informácií

Výstavný projekt Zoltána Agócsa predstaví maľbu, ktorá prekračuje definíciu plochého média. Jeho obrazy vystupujúce ako objekty, v ktorých je podstatné nielen plátno, ale aj rám, vzájomnými vzťahmi vytvoria nový tajomný priestor, akúsi scénu pripravenú pre diváka a jeho malé drámy. Vystavené budú nové maľby, ale aj staršie aktualizované či výtvarným zásahom doplnené práce, ktoré sa ako záznam kontinuality Agócsovej tvorby stanú súčasťou nového konceptu.

Plagát DVA PRÍBEHY: Machnáč a Merina

DVA PRÍBEHY: Machnáč a Merina

21. 7. 2022   –   10. 9. 2022 Považská galéria umenia v Žiline Vhodné pre detiviac informácií

Obsahom výstavy Dva príbehy bude prezentácia dvoch aktuálnych prípadov budov a areálov, ktoré sú dôležitou súčasťou verejného priestoru a sú nositeľom jedinečnej kultúrnej hodnoty. Budova liečebného domu Machnáč v Trenčianskych Tepliciach a industriálny areál Merina v Trenčíne sú dôležitými arch. pamiatkami, ktoré sú v súkromnom vlastníctve a chátrajú. O ich záchranu pre širokú verejnosť sa snažia aktivisti z kultúry - umelci, architekti, fotografi, dokumentaristi. Výstava priblíži súčasný stav vecí, tiež predstaví umelecké aktivity a intervencie v rámci spomínaných objektov, ako aj dôležité združenia či jedincov snažiacich sa o záchranu.

Elementárnosť

9. 6. 2022   –   31. 7. 2022 Budatínsky hrad

Prezentácia kolekcie svietidiel s ľahko vymeniteľným, prioritne papierovým tienidlom, ktoré si môže užívateľ vyrobiť sám s využitím rôznych spôsobov práce s papierom. Projekt vychádza z „filozofie“ jednoduchosti, a to v rovine estetickej aj konštrukčnej a participácie konečného užívateľa na dotváraní produktu a vlastného priestoru.
Výstava sa bude nachádzať v kaplnke Budatínskeho hradu.

Plagát Rastislav Sedlačík: ZA maľbou / Behind the Painting (collateral damage)

Rastislav Sedlačík: ZA maľbou / Behind the Painting (collateral damage)

26. 5. 2022   –   9. 7. 2022 Považská galéria umenia v Žiline Vhodné pre detiviac informácií

Výstava je multimediálnym výstavným projektom, ktorého základom je autonómna maliarska stratégia orientovaná na prekračovanie možností „štandardného závesného obrazu“ smerom k jeho expandovaným polohám. Maliarska platforma a jej atribúty sú základným východiskom projektu.
Projekt pracuje s podstatou galérie – ktorým je v zmysle prezentácie umenia – predovšetkým výstavný priestor. V prípade PGU ide o hlavné výstavné priestory na prvom poschodí – typu white cube - vo všeobecnosti umelcami vyhľadávanými a odbornými aktivitami galérie nastavenými pre prezentáciu videoumenia a nových médií).
Realizáciu výstavy z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.

Plagát Lucia Marcucci

Lucia Marcucci

26. 5. 2022   –   2. 7. 2022 Považská galéria umenia v Žiline Vhodné pre detiviac informácií

Lucia Marcucci (Florencia, 1933) sa objavila na alternatívnej umeleckej scéne už v šesťdesiatych rokoch. Štyrikrát sa zúčastnila na Bienále v Benátkach a jej diela nedávno tvorili veľkolepú kulisu prehliadky kolekcií Prêt-à-porter na Jar/Leto 2021 módneho domu Christian Dior.
Lucia Marcucci patrí medzi hlavné predstaviteľky hnutia Gruppo 70. Vzniklo v šesťdesiatych rokoch minulého storočia s cieľom reagovať na masívny rozmach masmédií a priradiť slovu nový význam.
Novinové výstrižky so sloganmi a rôznymi obrazovými formami vytvárajú v Marcucciovej dielach silné posolstvá. Je to spôsob, akým umelkyňa pretvára skutočnosť, upozorňuje na postavenie žien, vzdoruje patriarchálnej spoločnosti, dožaduje sa slobody a mieru, poukazuje na nezmyselnosť vojen.

Plagát Tomáš Rafa: My Body, My rules!

Tomáš Rafa: My Body, My rules!

31. 3. 2022   –   31. 5. 2022 Považská galéria umenia v Žilineviac informácií

Pred 100 rokmi získali ženy v Československu a Poľsku volebné právo. O 100 rokov neskôr vychádzajú ženy opäť do ulíc, aby sa postavili voči politickým obmedzeniam ich sexuálnych a reprodukčných práv. Chcú rozhodovať zodpovedne o svojom tele a svojej budúcnosti. Tlak na sexuálne a reprodukčné práva žien sa každoročne v tichosti deje aj na Slovensku.
Výstava Tomáša Rafu My body, my rules! je správou z 2 názorovo protichodných táborov a jej cieľom je ešte viac otvoriť diskusiu o sexuálnych a reprodukčných právach žien slovenskému publiku. Kurátorkou výstavy je Diana Majdáková.
Prvé múzeum intermédií III – Satelit je sprievodný program aktuálnej expozície. Venovaný je prezentácii diel umelcov a umelkýň – predovšetkým mladšej generácie, ktoré korešpondujú s témami a zameraním expozície PMI.

Plagát Keď dláto vykúzli zlato

Keď dláto vykúzli zlato

1. 2. 2022   –   27. 4. 2022 Budatínsky hrad

Považské múzeum sprístupní od 1. februára v priestoroch Drotárskeho pavilónu výstavu Keď dláto vykúzli zlato, ktorá je ukážkou celoživotnej tvorby žilinského rezbára Miroslava Ďuratného. Rezbárstvu sa začal venovať v období, keď zo zdravotných dôvodov musel odísť z pôvodného povolania. Bol členom Klubu neprofesionálnych výtvarníkov pri Regionálnom osvetovom stredisku v Žiline a vystavoval od roku 1976. Jeho drevené plastiky získali mnoho ocenení na okresných, krajských i celoslovenských súťažiach a výstavách amatérskej výtvarnej tvorby. Svoje výnimočné diela vystavoval pravidelne aj na festivaloch Východná a Jánošíkove dni. V roku 1997 mu Okresný národný výbor – odbor kultúry a Považské múzeum v Žiline udelili diplom za rozvíjanie ľudovej umeleckej tvorby.

Plagát Stano Masár – Ako čítať skutočnosť?

Stano Masár – Ako čítať skutočnosť?

31. 3. 2022   –   23. 4. 2022 Považská galéria umenia v Žiline Vhodné pre detiviac informácií

Výstavný projekt je dielom Stana Masára, dôležitého umelca súčasného umenia objektu a inštalácie. Pre autora, prítomného na našej výtvarnej scéne, už viac než dve desaťročia, je typický spôsob tvorby, ktorý priamo vychádza z konceptu - je pre neho východiskovým bodom diela.
Projekt je sčasti monografickým titulom, no jeho koncepcia sa odvíja od nových diel, z ktorých mnohé sú autorovými reakciami na parametre výstavného priestoru. Spadajú do línie, v ktorej sa zaoberá tzv. inštitúciou umenia, jeho prevádzkou, ale aj problematikou „rozplývania sa“ umenia v každodennosti a ťažko uchopiteľného fenoménu: čo umenie vôbec činí umením. Pod týmto zorným uhlom sa PGU v Žiline automaticky stáva tiež dielom - subjektom umenia.

Plagát Stano Masár – Ako čítať skutočnosť?

Stano Masár – Ako čítať skutočnosť?

25. 11. 2021   –   26. 3. 2022 Považská galéria umenia v Žilineviac informácií

Monografická výstava Stana Masára - predstaviteľa neokonceptuálneho a postkonceptuálneho umenia po roku 2000. Po viac než dvadsiatich rokoch od vstupu autora na výtvarnú scénu má PGU v Žiline ambíciu predstaviť jeho tvorbu v obsahovo veľkorysejšom formáte oproti doterajším samostatným výstavám umelca. Pripravovaný projekt je koncipovaný ako monografický výstavný titul pozostávajúci z výberu z ťažiskových diel S. Masára, avšak jeho koncepcia sa odvíja od nových realizácií, z ktorých viaceré sú plánované ako site-specific diela vytvorené na základe parametrov výstavného priestoru.

Plagát V mene Božom

V mene Božom

17. 11. 2021   –   16. 1. 2022 Budatínsky hrad

Považské múzeum otvorí v stredu 17. novembra v kaplnke Budatínskeho hradu novú výstavu pod názvom V mene Božom. Jej súčasťou budú sakrálne zbierky z regiónu horného Považia, ktoré boli dlhodobo ukryté v historickom depozitári múzea.

Kaplnku Budatínskeho hradu dal v roku 1745 postaviť vtedajší majiteľ Budatínskeho panstva Anton Suňog a zasvätená bola Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie. Podľa kánonickej vizitácie zo začiatku 19. storočia je možné zistiť, ako približne kaplnka vyzerala a čo sa v nej nachádzalo.

Plagát Z dediny či z mesta, do skrine sa zmestia

Z dediny či z mesta, do skrine sa zmestia

27. 10. 2021   –   31. 12. 2021 Budatínsky hrad

Považské múzeum v Žiline otvorí 27. októbra v priestoroch Budatínskeho hradu novú výstavu o odievaní v 20. storočí. Jej autorkami sú odborné pracovníčky Považského múzea v Žiline historička Dominika Hlobíková a etnologička Adriana Bárdyová. Odev je neverbálnym jazykom doby, odzrkadľuje postavenie a úlohu muža a ženy v rámci spoločnosti. Svojou formou, skladbou, materiálom, výzdobou a farebnosťou vypovedá o etnickej, regionálnej a často aj konfesionálnej príslušnosti. 20. storočie bolo v tomto smere výnimočné, keďže dochádza k demokratizácii módy a stieraniu rozdielov medzi mestským a dedinským oblečením.

Plagát Julián Filo – Filozofia gesta

Julián Filo – Filozofia gesta

7. 10. 2021   –   6. 11. 2021 Považská galéria umenia v Žilineviac informácií

Filozofia gesta je retrospektívnym pohľadom na tvorbu výrazného slovenského maliara a grafika Juliána Fila k príležitosti 100. výročia jeho narodenia. Koncepcia výstavy je postavená ako komplexná prehliadka jeho maliarskej aj grafickej tvorby od expresívnej maliarskej polohy a asamblážnych intervencií do maľby v 60. rokoch, cez skladbu fragmentov mestských výjavov, airbrushových malieb až po náboženské a reklamno – konzumné motívy 90. rokov. Výstava voľne nadväzuje na projekt Veronika Rónaiová – Dedičštvo z roku 2018 a je reprízou výstavy, ktorá bola pôvodne organizovaná v Galérii Jána Koniarka v Trnave.

V tichu

8. 9. 2021   –   29. 10. 2021 Budatínsky hrad

Výstava „V tichu“ predstaví malý výber z tvorby šiestich profesionálnych výtvarníkov: Marka Hubu (1949), Simony Janišovej (1985), Jozefa Kurinca (1973), Igora Minárika (1948), Daniely Mládenekovej (1973), Dany Sochorovej(1962). Prezentované diela sa dotýkajú rôznych odborov výtvarného umenia – sochárstva, maľby, keramiky, šperkov i konceptuálne ponímaných fotografických záznamov. Ide o uznávaných autorov, v niektorých prípadoch v minulosti alebo v prítomnosti aj pedagogicky činných, ktorých tvorivý prístup charakterizuje citlivosť, hĺbavosť až meditatívnosť . Tematickým východiskom sú pre nich nielen impulzy prichádzajúce z prírodného prostredia, ale aj zo súkromného života a života spoločnosti.

Drevodrôt

1. 7. 2021   –   30. 9. 2021 Budatínsky hrad

Výstava prác študentov oddelenia dizajnu a tvarovania dreva zo školy umeleckého priemyslu Jozefa Vydru v Bratislave. Väčšina diel vznikla ako výsledok polročných prác v rokoch 2011 a 2014, pri ktorých sa sledovalo získavanie skúseností z prepájania dvoch rôznych materiálov: drevo a drôt. Výstava sa nachádza v priestoroch Drotárskeho pavilónu.

Plagát Košicko-bohumínska železnica 150 rokov

Košicko-bohumínska železnica 150 rokov

24. 7. 2021   –   30. 9. 2021 Budatínsky hrad

V tomto roku si pripomíname 150. výročie vzniku Košicko-bohumínskej železnice, ktorá bola najdlhšou železničnou traťou na území Slovenska nazývanou aj severoslovenská magistrála. Pri tejto príležitosti usporiadalo Považské múzeum v priestoroch Drotárskeho pavilónu v areáli Budatínskeho hradu výstavu s rovnomenným názvom.

Košicko - bohumínska železnica

24. 7. 2021   –   31. 8. 2021 Budatínsky hrad

Výstava pri príležitosti 150. výročia otvorenia trate priblíži výstavbu, vývoj a dokumenty spojené s jej dejinami. Trať, pôvodne vedúca územím Rakúska i Uhorska, bola postavená za účelom zlepšenia prepravy poľnohospodárskych produktov a surovín najmä v železiarskom priemysle. Mala však významný dosah na rozvoj miest a obcí severného a východného Slovenska. Bola to jediná trať horného Uhorska vedúca vo východo-západnom smere, vždy patrila do súkromného vlastníctva (až do roku 1942) a bola najdlhšou železničnou traťou na území Slovenska. Výstava je tvorená obrazovými prameňmi doplnenými o trojrozmerné exponáty a nachádzať sa bude v Drotárskom pavilóne v areáli Budatínskeho hradu.

Plagát Môj svet

Môj svet

1. 7. 2021   –   31. 7. 2021 Budatínsky hrad

Považské múzeum sprístupní v kaplnke Budatínskeho hradu autorskú výstavu amatérskeho drotára Martina Baďuru pod názvom Môj svet. Drôtené aj nedrôtené diela sú charakteristické úprimnosťou výpovede a originálnosťou nápadov. Výstava prináša farebný, hravý i veselý svet úžitkových aj voľných objektov určených nielen dospelému divákovi. Popri pestrých drotárskych prácach sa tu bude môcť návštevník stretnúť napríklad aj s figurálnymi objektmi matíc a kancelárskych pripináčikov.

Plagát Slovanské hradisko na Veľkom vrchu

Slovanské hradisko na Veľkom vrchu

11. 9. 2020   –   30. 11. 2020 Budatínsky hrad

eľký vrch sa nachádza nad sútokom potoka Divina s riekou Váh. „Toto veľké centrálne hradisko má rozlohu viac ako 12 ha. V záverečnej etape doby bronzovej ho vybudoval ľud lužickej kultúry. Neskôr, v mladšej dobe železnej, ho osídlili nositelia púchovskej kultúry a napokon ho obnovili Slovania na sklonku veľkomoravského obdobia. Cieľom výstavy je prezentácia výsledkov výskumov týkajúcich sa najmä jeho najmladšej fázy, pretože Slovania pri jeho budovaní využili zvyšky starších pevnostných stavieb.

Plagát Detské vypletačky

Detské vypletačky

6. 8. 2020   –   30. 9. 2020 Budatínsky hrad

V priestoroch Drotárskeho pavilónu vystavia drevené hračky, ktoré sú originálnym dizajnérskym návrhom a zároveň spôsobom hry nielen pre deti. Základom kolekcie sú jednoduché, sústružené geometrické tvary z dreva, ktoré sú opletané alebo vyplnené textilnými vláknami a farebnými kombináciami vlny, čo vytvára nevšedný vizuálny zážitok. Cieľom je podnietiť u návštevníkov záujem a dotvoriť hračky podľa vlastnej fantázie.

Plagát Stavovce severozápadného Slovenska

Stavovce severozápadného Slovenska

17. 12. 2019   –   28. 6. 2020 Budatínsky hrad

Jednotlivé vitríny budú prezentovať skupinu živočíchov alebo vybranú zoologickú tému. „Predstavené budú napríklad: dravé vtáky a ich potrava, poznávanie kačíc, psovité šelmy a ich sociálny život, výr skalný – superpredátor žilinskej kotliny v zrkadle historických zmien krajiny, vzácni návštevníci – faunistické poklady v zbierkach Považského múzea v Žiline, lasicovité šelmy, potáplice a potápky, kurovité vtáky, lesné živočíchy, živočíchy ľudských sídiel. Priestorová inštalácie lebiek a skeletov vtákov a cicavcov zas ponúkne objasnenie vývojových súvislostí rôznych tried stavovcov.“.

Nadintimita

28. 11. 2019   –   9. 2. 2020 Považská galéria umenia v Žiline

Kurátorský projekt sa venuje tzv. „nadintimite“ – pojmu, ktorý sa snaží pomenovať prítomnú tendenciu v slovenskom umení v období približne od začiatku nového milénia. Dá sa pokladať za kumuláciu presadzovania tzv. osobných tém v umení po roku 1990. Zároveň tvorí pandant dnes veľmi dôležitej polohe umenia vedúceho dialóg so spoločnosťou (umenie o verejnom priestore), hoci v mnohých ohľadoch sa s ním prepletá. Kurátorského projektu sa zúčastňujú umelci, ktorých diela rámec intímneho a nadintímneho v umení v novom miléniu značne rozšírili.

V sieti

4. 12. 2019   –   3. 2. 2020 Budatínsky hrad

Autorská výstava Márie Porubčanskej v priestoroch Drotárskeho pavilónu. Umelecká drotárka a šperkárka v priereze dvadsaťročnej tvorby predstaví originálne diela inšpirované čipkou a inými textilnými technikami.

Vianočné trhy Žilina 2019

23. 11. 2019   –   22. 12. 2019 Vhodné pre deti

Vianočné trhy v Žiline aj v tom roku prinesú pravú atmosféru Vianoc. V období od 23. 11. do 22. 12. 2019 je na Mariánskom námestí pripravený program s bohatým žánrovým záberom. Spevácke zbory, folklórne skupiny a súbory, jazz, swing, oldies, rock, ale ja adventné pásma a divadlo pre deti.

Prvé múzeum intermédií II. – medzi informáciou a pamäťou

19. 3. 2019   –   30. 11. 2019 Považská galéria umenia v Žiline

Dlhodobá expozícia prezentujúca diela autorov: Juraj Bartusz, Anton Čierny, Stano Masár, Ilona Németh, Roman Ondák, Peter Rónai zo zbierky intermédií a mediálneho umenia PGU v Žiline.

Plagát Tkanie/a/nie

Tkanie/a/nie

13. 9. 2019   –   24. 11. 2019 Budatínsky hrad

Výnimočné diela umelkyne Evy Cisárovej-Minárikovej nájdu na viac ako dva mesiace domov v Drotárskom pavilóne v areáli Budatínskeho hradu. Autorka, pochádzajúca z Cífera, študovala na Vysokej škole výtvarných umení, kde neskôr aj vyučovala. Na umeleckú scénu vstúpila na začiatku 70. rokov 20. storočia monumentálnou tapisériou Čerešničky. Neskôr prišla s vlastnou technikou zvanou „maľbotkanie“, ktorej podstatou je zatkávanie farebných sieťových vreciek na zemiaky.

Plagát Držme spolu

Držme spolu

20. 9. 2019   –   20. 10. 2019 Budatínsky hrad

Žilina zažije unikátnu putovnú výstavu spojenú s charitatívnou vernisážou „DRŽME SPOLU“, ktorá prichádza z Čiech. Cieľom tejto výstavy a vernisáže je stimulácia záujmu verejnosti a pomoc rodinám starajúcich sa o pacientov nachádzajúcich sa na hranici medzi životom a smrťou, o pacientov s diagnózou „Vigílna kóma“ a rodinám starajúcich sa o svoje deti so zdravotným postihnutím. Medzi ďalšie ciele patrí aj prispievanie k integrácii zdravotne hendikepovaných ako aj posilnenie vzájomne komunitných vzťahov.

Plagát Ľudia a poklady lužickej kultúry / Severozápadné Slovensko na prelome bronzového a železného veku

Ľudia a poklady lužickej kultúry / Severozápadné Slovensko na prelome bronzového a železného veku

12. 7. 2019   –   20. 10. 2019 Budatínsky hrad

Táto archeologická výstava prezentuje život a smrť a jej vnímanie v ľudskej spoločnosti v neskorej dobre bronzovej a staršej dobe železnej (1300 – 700 pred n. l.). Cieľom výstavy je oboznámiť návštevníkov nielen s pohrebným rituálom, ale i spôsobom každodenného života ľudí tejto svojráznej a pre históriu Slovenska tak zásadnej kultúry. Veľkým plusom výstavy je aj skutočnosť, že neprezentuje len samotné archeologické nálezy, ale formou diorám a trojrozmerných modelov dáva návštevníkom možnosť podrobnejšie si predstaviť spôsob života spred troch tisícročí, a tým lepšie pochopiť vývoj spoločnosti

Jana Farmanová

19. 9. 2019   –   17. 10. 2019 Považská galéria umenia v Žiline

Individuálna výstava Jany Farmanovej (1970) predstaví vo veľkorysom meradle výber z tvorby jednej z významných osobností súčasnej maľby na Slovensku. Žánrovo a tematicky bohatá maliarska tvorba umelkyne, prítomnej na výtvarnej scéne už viac ako dve desaťročia, si získala reputáciu na Slovensku a v zahraničí. Výstavný projekt je koncipovaný ako súbor malieb, akvarelov a kresieb, prezentujúci Farmanovej diela z nosných figurálnych cyklov od konca 90. rokov po súčasnosť.

Diela zo zbierky Jana Kukala

11. 7. 2019   –   8. 9. 2019 Považská galéria umenia v Žiline

Projekt zahŕňa prezentáciu kolekcie diel od popredných českých a slovenských umelcov 20. storočia, najmä: Alfons Mucha, Rudolf Sikora, Viera Kraicová, Miroslav Cipár, Jiří Kolář, Mikuláš Medek, Rudolf Fila, Ladislav Novák, Alojz Klimo, Milan Dobeš, MIlan Paštéka, Vladimír Kompánek, Karol Baron, Alex Mlynárčik, Agnesa Sigetová, Albín Brunovský a ďalší. Je ojedinelou príležitosťou predstaviť slovenské umenie v konfrontácii s českým umením - poukázať na spoločné znaky, ale aj rozdiely vo výtvarnom umení 20. storočia v oboch krajinách.

Trienále Premeny drôtu ´19

20. 6. 2019   –   31. 8. 2019 Budatínsky hrad

Medzinárodná prehliadka tvorby súčasných umeleckých remeselníkov, dizajnérov a výtvarníkov pracujúcich s drôtom. Jedna z najväčších prezentácií prác s týmto materiálom v strednej Európe. Prináša prehľad o stave a úrovni neobvyklého umeleckého a remeselného odvetia, naznačuje jeho perspektívy a vývojové trendy.

4 krajiny

1. 5. 2019   –   30. 6. 2019 Budatínsky hrad

Projekt Martina Tomášku, na ktorom predstavuje fotografie 4 tvorcov: Juraja Reka, Mariána Závackého, Vladimíra Vidru a Miroslava Broza. Každý z nich fotografuje krajinu iným spôsobom: Jurajovi Rekovi sú blízke zábery, v ktorých poníma krajinu komplexne, vrátane zásahov človeka; Marián Závacký vidí krajinu abstraktne, v inotajoch odrazov v bežnom prostredí; Vladimír Vidra experimentuje s rôznymi fotografickými technikami a s výraznejšou počítačovou manipuláciou a Miroslav Broz preferuje krásu krajiny v okamihu, keď sa deň mení na noc a opačne.

Giuseppe Chiari

16. 5. 2019   –   30. 6. 2019 Považská galéria umenia v Žiline

Prezentácia tvorby dôležitého predstaviteľa tendencie Fluxus. Giuseppe Chiari (1926 – 2007) sa k hnutiu Fluxus pripojil v roku 1962 a pôsobil v ňom ako umelec, skladateľ a filozof. Venoval sa predovšetkým experimentálnej hudbe – tzv. akčnej hudbe, jej výskumu, aplikácii a spracovaniu náhodných zvukov, no najmä ich prepisu do vizuálneho jazyka – záznamov ako diel konceptuálneho umenia. Výstava je súčasťou festivalu talianskeho umenia na Slovensku Dolce vitaj.

Plagát …Veľká noc ide…

…Veľká noc ide…

21. 3. 2019   –   12. 5. 2019 Budatínsky hradviac informácií

K jarnému obdobiu neodmysliteľne patria zdobené vajíčka – kraslice, ktoré v súčasnosti plnia predovšetkým estetickú funkciu. Sú nielen pekným symbolom jari, ale aj dôkazom šikovnosti rúk ich tvorcov a výtvarného nadania. Na Slovensku poznáme niekoľko spôsobov ich výzdoby, či už je to jednoduché farbenie, voskovanie, leptanie kyselinou, obliepanie slamou a mnoho ďalších. Medzi najnáročnejšie a bezpochyby aj umelecky najpôsobivejšie patria kraslice odrôtované. Sú jedinečným fenoménom Slovenska a súvisia s existenciou drotárskeho remesla, ktoré vzniklo v severozápadnej časti tejto krajiny.

Pripomienky

21. 3. 2019   –   5. 5. 2019 Považská galéria umenia v Žiline

V rokoch 2018 a 2019 si okrem Vincenta Hložníka (1919 – 1997), popredného maliara a grafika umenia 2. polovice 20. storočia na Slovensku, pripomíname životné jubileá ďalších dôležitých umelcov žilinského regiónu – sochárky Andiky Berákovej (1938), sochára a maliara Gustáva „Macvejdu“ Švábika (1943) a maliara a grafika Fera Kráľa (1919 – 2008). Na výstave bude predstavený výber z ich celoživotnej tvorby zo zbierky galérie, no i z majetku autorov.

Plagát Generál - malý veľký Slovák

Generál - malý veľký Slovák

1. 5. 2019   –   4. 5. 2019 Budatínsky hradviac informácií

Kto bol náš najznámejší generál? Predsa malý veľký Slovák Milan Rastislav Štefánik! Pri príležitosti 100. výročia jeho úmrtia sme na Budatínskom hrade pripravili špeciálne divadelné prehliadky. Zistíte veľa zaujímavostí z jeho života, spoznáte osudové ženy a možno sa dozviete aj to, čo ste doteraz nevedeli. Prehliadky sa uskutočnia 1. a 4. mája vo vybraných časoch.

Plagát Vianočné trhy Žilina 2018

Vianočné trhy Žilina 2018

23. 11. 2018   –   23. 12. 2018 Mariánske námestie

Na Mariánskom námestí bude pripravený program s bohatým žánrovým záberom. Spevácke zbory, folklórne skupiny a súbory, jazz, swing, oldies, rock, ale aj adventné pásma a divadlo pre deti.

Plagát Mikuláš v meste Žilina 2018

Mikuláš v meste Žilina 2018

5. 12. 2018 15:30   –   19:00 Mariánske námestie Vhodné pre detiviac informácií

Príďte do Žiliny na Mariánske námestie a pozdravte s nami Mikuláša. Okrem sladkého prekvapenia je pripravený bohatý kultúrny program, na ktorom sa predstaví Detský folklórny súbor Cipovička, Rolničky zo Základnej školy, Námestie mladosti a Chiki Liki Tua. Nebude chýbať tradičné rozsvietenie vianočného stromčeka mikulášskou zázračnou palicou. Spoločnosť fúzatému pánovi bude robiť anjel s čertom.

Život v húfoch

14. 9. 2018   –   31. 10. 2018 Budatínsky hrad

Výstava fotografa Eda Hladkého v priestoroch kaplnky Budatínskeho hradu.

Stretnutie drotárskych majstrov

21. 9. 2018   –   22. 9. 2018 Budatínsky hrad

27. ročník obľúbeného stretnutia drotárskych umelcov, remeselníkov a nadšencov. Hlavnou témou tohto ročníka je architektúra. Príďte sa pozrieť na ich prácu a naučiť sa drôtovať v škole drôtovania.

5 + 5

16. 7. 2018   –   31. 8. 2018 Budatínsky hrad

Dvaja žilinskí výtvarníci, dva rozdielne výtvarné prístupy a 10 prác inšpirovaných lokálnou faunou a slovenskými pohoriami.

Plagát Vladimir Provči: V objatí mora

Vladimir Provči: V objatí mora

4. 4. 2018   –   31. 5. 2018 Budatínsky hrad

Autorská výstava umelca Vladimíra Provčiho z Chorvátska. Jeho maľby sú inšpirované krásnou chorvátskou prírodou, predovšetkým morom. Jeho diela môžete obdivovať v priestoroch kaplnky Budatínskeho hradu, v komunitnej miestnosti.

Toto je múzeum - 75 rokov PMZA

21. 10. 2017   –   30. 4. 2018 Budatínsky hrad

Prostredníctvom siedmich zastavení v 75-ročnom živote múzea, spozná návštevník všetky hlavné múzejné odborné činnosti (zbierkotvornú, evidenčnú a katalogizačnú, konzervačnú a reštaurátorskú, expozičnú, výskumnú, publikačnú). Prezentované budú všetky múzejné zbierkové fondy, odborná knižnica a rozsiahly fotoarchív.

Ľudia a krajina spod Rozsutca

21. 9. 2017   –   30. 10. 2017 Budatínsky hrad

Výstava fotografií Vladimíra Baču v kaplnke Budatínskeho hradu.

Drevo, koža, kov

27. 6. 2017   –   3. 9. 2017 Budatínsky hrad

Výstava majstra ľudovej umeleckej výroby - Víta Pieša.

Wired vs. Wireless (Wifi)

22. 6. 2017   –   3. 9. 2017 Budatínsky hrad

Otázky súčasnej doby internetu, wifi a nových médií originálnym spôsobom rieši výstava Wired vs. Wireless (Wifi) žilinskej výtvarníčky Andrey Lachovej.

Rozlúčka s prázdninami

31. 8. 2017   –   1. 9. 2017 Budatínsky hrad

Vstup do všetkých expozícií Považského múzea pre deti do 15 rokov v sprievode dospelej osoby zadarmo.

Ekoplagát 17

29. 6. 2017   –   27. 8. 2017 Považská galéria umenia v Žiline

Medzinárodná súťažná prehliadka plagátov s tematikou ochrany prírody a životného prostredia.

Plagát Budatínske hradné hry

Budatínske hradné hry

30. 7. 2017 11:00   –   18:00 Budatínsky hrad

Budatínskym hradom vás prevedú dámy v kostýmoch, ktoré vám prezradia doteraz nepublikované zaujímavosti zo života jedného z najznámejších obyvateľov hradu. A možno sa stretnete aj so samotným Gejzom Čákim. Dobu, v ktorej žil, vám pripomenú vystavené artefakty z depozitárov múzea. Nebudú chýbať ani veterány, tiež dokumentujúce časy dávno minulé. Ak máte radi módne prehliadky, jedna na vás bude čakať priamo na hlavnom pódiu. Inšpirujte sa aj vy a v kompletnom dobovom kostýme budete mať vstup na podujatie bezplatný.

Emilio Isgrò

18. 5. 2017   –   18. 6. 2017 Považská galéria umenia v Žiline

Výstava ponúkne verejnosti široký výber diel Emilia Isgròa, umelca, ktorý od začiatku šesťdesiatych rokov 20. storočia tvoril diela novým a revolučným jazykom. Okrem možnosti po celý mesiac vidieť 50 diel, ktoré tvoria prvú výstavu venovanú tomuto veľkému umelcovi na Slovensku Emilio Isgrò zavíta do Žiliny a bude prítomný na vernisáži, aby sa stretol aj s publikom.

Jarná krása

12. 5. 2017   –   14. 5. 2017 Budatínsky hrad

Výstava rastlín, drevín, záhradnej techniky, včelárskych produktov, ukážky aranžovania a odborné prednášky v spolupráci s OZ Malá Fatra a SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline.

Prvý máj v Budatínskom parku

1. 5. 2017 12:00   –   16:00

Prvý májový deň bude v Budatínskom parku v Žiline patriť už tradičnej oslave Sviatku práce s programom pre celú rodinu.

Patrik Kovačovský: Analógový koniec?

30. 3. 2017   –   30. 4. 2017 Považská galéria umenia v Žiline

Tvorba Patrika Kovačovského už od 90. rokov napĺňa charakteristiky intermediálneho umenia, navyše autor neustále hranice tohto umenia podrobuje vlastnému autorskému výskumu - dá sa tak povedať, že pohyb v hraničných polohách rôznych médií je trvalou doménou jeho tvorby. Výraznú časť z nej definuje prestupovanie a hybridnosť médií inštalácie a objektu - smerom k filmu, analógovému, a neskôr k digitálnemu obrazu. Osobitou kategóriou sú jeho práce s technicky reprodukovaným obrazom.

Plagát Mesiac architektúry

Mesiac architektúry

2. 2. 2017   –   5. 3. 2017 Považská galéria umenia v Žiline

Výstavný projekt Mesiac architektúry v Považskej galérii umenia stavia na tradícii pravidelných prezentácií architektúry vo výstavných priestoroch galérie v mesiaci február. Cieľom podujatia je predstaviť verejnosti architektonické diela, ktoré vznikli za posledné obdobie. Jeho dlhodobým zámerom je „stimulovať" architektov v regióne, aby sa zapojili do prezentácie svojej tvorby, ako aj popularizovať medzi verejnosťou význam architektúry v rámci kultúrneho a životného prostredia v našom regióne.

Fašiangy na hrade

26. 2. 2017 9:00   –   17:00 Budatínsky hrad

Kultúrny program s malým tradičným občerstvením.

Večer na hrade s Michalom Jureckým

23. 2. 2017 18:00   –   21:00 Budatínsky hrad

Rozhovory na tému: Ako si vytvoriť vlastný rodostrom.

Láska vo veži

14. 2. 2017 9:00   –   17:00 Budatínsky hrad

Pre všetkých zaľúbených prekvapenie vo veži – vytvorenie srdiečkovej reťaze.

Dejiny cestnej dopravy na Slovensku

9. 2. 2017 9:00   –   17:00 Budatínsky hrad

Konferencia vo východnom paláci Budatínskeho hradu, pri príležitosti ktorej sa vydáva zborník.

Pgu 40+

1. 12. 2016   –   29. 1. 2017 Považská galéria umenia v Žiline

Názov výstavy PGU 40+ odkazuje na skutočnosti, že existencia Považskej galérie umenia v Žiline sa v tomto roku dostala do časového medzníka, ktorý môžeme metaforicky označiť ako „stredný vek“, pričom jej predchádzajúca činnosť výrazným podielom ovplyvňuje aj perspektívy aktivít galérie v budúcnosti. V období od vzniku galérie až do konca 80. rokov zameranie zbierkového fondu ovplyvnilo realizovanie pravidelných celoslovenských prehliadok kresby, v nasledujúcom desaťročí bola PGU v Žiline prakticky jediná, ktorá systematicky získavala akvizície z oblasti nových médií 90. rokov.

Od frfajdy k almázii

27. 9. 2016   –   15. 1. 2017 Budatínsky hrad

Výstava propaguje zaujímavú a z hľadiska regionálnej či lokálnej diverzity významnú oblasť našej kultúry – tradičnú stravu. Vychádza priamo z poznatkov získaných terénnym výskumom v špecifickej národopisnej lokalite severozápadného Slovenska, vo Veľkom Rovnom.

Dotknúť sa štetcom nebies

2. 12. 2016   –   8. 1. 2017 Budatínsky hrad

Výstava lektorky a autorky ikôn Kataríny Kasagrandovej a Beaty Niedeckerovej na Budatínskom hrade.

Vianočné prehliadky hradu

27. 12. 2016   –   30. 12. 2016 Budatínsky hrad

Prehliadky Budatínskeho hradu vo vianočnej atmosfére.

Žilinské vianočné trhy

1. 12. 2016   –   23. 12. 2016

Tú pravú vianočnú atmosféru prinesú do centra Žiliny Vianočné trhy, ktoré budú prebiehať na Mariánskom námestí a na Námestí Andreja Hlinku od 1. do 23. decembra 2016.

Plagát Big jump v Žiline

Big jump v Žiline

9. 12. 2016 12:00   –   16:00

Druhý piatok v decembri tradične patrí snowboard vs freeski exhibícii Big jump. Akcia roka, ocenená mestom Žilina, otvára 9. decembra 2016 lyžiarsku sezónu v Malej Fatre.

Odber noviniek

Pravidelné informácie o nových udalostiach, zaujímavých výletoch a článkoch.