Archív udalostí pre Galéria Baníckeho múzea v Rožňave zobraziť miesto

Plagát Koža a kožušina - od úžitku k luxusu

Koža a kožušina - od úžitku k luxusu

23. 5. 2023   –   29. 9. 2023

Koža je materiál, ktorý ľudstvo sprevádza od počiatku jeho existencie a vďaka vynikajúcim vlastnostiam ponúka široké možnosti využitia. Jej náročné spracovanie si vyžiadalo špecializáciu výroby, ktorej sa venovali samostatné cechy a remeselníci, medzi nimi garbiari, obuvníci (ševci), čižmári, kožušníci a ďalší. Mnohí z nich boli bohato zastúpení aj v regióne Gemer. Okrem cechovej činnosti bola v Rožňave aj manufaktúra na spracovanie kože. V bývalej administratívnej budove manufaktúry dnes sídli Banícke múzeum v Rožňave. Kožené a kožušinové výrobky boli prirodzenou súčasťou odevu, obuvi a pracovných pomôcok baníkov, remeselníkov, roľníkov, pastierov či furmanov. Odev doplnený vzácnymi kožušinami bol však aj znakom najvyšších spoločenských vrstiev a stal sa symbolom sociálneho statusu.

Plagát Gemerské impresie

Gemerské impresie

23. 3. 2023   –   30. 6. 2023

Hlavným zámerom autora, rodáka z Horného Gemera, je zachytenie pocitu nostalgie času, ktorý plynie v dedinskom živote bežných ľudí. Výstava upriamuje pozornosť na poriadok prírody, ktorá má svoj prirodzený životný cyklus.

,,Opustené dedinské domy, ktoré sa stali neoddeliteľnou súčasťou Horného Gemera sú mojou inšpiráciou, rovnako ako aj oslava gemerských koreňov, prirodzený obdiv a úcta k prírode. Predstava rôznorodých scenérií, narastajúca pokora k prírode boli hlavným námetom mojej obrazovej tvorby,“ uviedol autor umeleckých diel Milan Laciak.

Plagát Ink Stories

Ink Stories

18. 4. 2023   –   30. 6. 2023

Hlavným cieľom výstavy je búranie stále pretrvávajúcich predsudkov o tetovaní v povedomí širokej verejnosti. Autorka má v úmysle prostredníctvom množstva fotografií predstaviť návštevníkom výstavy tetovanie ako druh umenia s vysokým stupňom estetickosti, ktoré zároveň môže byť aj technicky precízne prevedené. Prostredníctvom výstavy chce taktiež poukázať na potrebu vzájomnej tolerancie a pochopenia odlišnosti ľudí.

Plagát Tí, ktorí (ne)prežili

Tí, ktorí (ne)prežili

16. 2. 2023   –   15. 5. 2023

Výstava bola pôvodne prezentovaná Múzeom a Kultúrnym centrom južného Zemplína v Trebišove pod názvom -999- Morituri te salutant, a to pri príležitosti 80. výročia prvého transportu židovských žien a dievčat z východného Slovenska do vyhladzovacieho tábora Osvienčim. Banícke múzeum v Rožňave prevzalo časť uvedenej výstavy, ktorú doplnilo o regionálne informácie a autentické dobové predmety nachádzajúce sa v zbierkovom fonde múzea.

Plagát Som kto som / Vagyok aki vagyok

Som kto som / Vagyok aki vagyok

8. 2. 2023   –   13. 4. 2023

Enikő Sivák ASHA v spolupráci s Baníckym múzeom v Rožňave, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, pripravili výstavu spirituálnych liečivých kresieb pod názvom Som kto som / Vagyok aki vagyok. Vernisáž výstavy sa uskutoční dňa 07. 02. 2023 o 16:00 v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave.

Plagát Putujúce duše

Putujúce duše

28. 11. 2022   –   20. 3. 2023

Výstava prezentuje maľby, v ktorých sa spája prozaická abstraktno-figurálna tvorba s portrétom. Autorka výtvarných diel je zameraná na pop-surrealistické diela s príbehmi, ktoré sa môžu dotknúť každého z nás.

Plagát Across the Sediments / Naprieč sedimentmi

Across the Sediments / Naprieč sedimentmi

1. 12. 2022   –   31. 1. 2023

Výstava je zameraná na kvalitnú prezentáciu výstupov z workshopov študentov, študentiek ako aj pedagógov z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach, v rámci projektu Nová Krajina / Manuál výtvarníka v teréne, a to pomocou rôznych médií (video, inštalácia, objekt, performance, fotografia ). Projekt sa sústredí na rozšírenie a skvalitnenie výuky práce ateliérovej tvorby zameranej na prácu v teréne, a mapuje vždy iný fenomén krajiny: prírodný, architektonicko - urbanistický a antropologický. 

Plagát Mlyn Rožňava 2022

Mlyn Rožňava 2022

16. 9. 2022   –   4. 11. 2022

Kolektívna výstava účastníkov maliarskeho tábora, ktorá je realizovaná v spolupráci s Baníckym múzeom v Rožňave, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, predstavuje návštevníkom výber výtvarných diel z tvorby počas 23. ročníka Medzinárodného maliarskeho tábora Józsefa Basku MLYN Rožňava 2022.

Plagát Vox Humana

Vox Humana

22. 9. 2022   –   4. 11. 2022

Pred 125 rokmi sa začal život Zoltána Fábryho v Štósi. Vďaka svojmu pevnému charakteru a lojalite voči tomuto miestu sa ešte za života stal jedným z intelektuálnych vodcov Maďarov na Slovensku. Výstava prezentuje život a dielo Zoltána Fábryho.

Plagát Zázračná ríša bábok a rozprávok

Zázračná ríša bábok a rozprávok

10. 6. 2022   –   31. 8. 2022

Výstava ponúka nahliadnutie do zaujímavého sveta jednotlivých predstavení divadla: bábok, scén, rekvizít a fotografií o inscenáciách.

Plagát 12 dekád Baníckeho múzea v Rožňave

12 dekád Baníckeho múzea v Rožňave

10. 5. 2022   –   9. 7. 2022 viac informácií

Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pripravilo pri príležitosti osláv 120. výročia svojho založenia (1902 – 2022) výstavu s názvom 12 dekád Baníckeho múzea v Rožňave. Vernisáž výstavy sa bude konať 10. mája 2022 o 16:00 v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave.

Výstava predstaví v troch výstavných miestnostiach aj ďalšie odborné činnosti, ktoré sú súčasťou múzejnej práce ako výskumná činnosť, nadobúdanie zbierkových predmetov, ich evidencia a ošetrenie a múzejná pedagogika.

Výstavu budú môcť navštíviť záujemcovia od 10. mája do 7. septembra 2022 v Galérii na Námestí baníkov 25 v Rožňave.

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Plagát Milan Kapusta - Krásy Tatier a Slovenského krasu

Milan Kapusta - Krásy Tatier a Slovenského krasu

26. 4. 2022   –   3. 6. 2022

Milan Kapusta sa narodil v Rožňave. Je absolventom Strednej priemyselnej školy Geologicko – baníckej v Spišskej Novej Vsi. Bývalý banský technik sa k fotografovaniu dostal vďaka horolezectvu. Zdolávať hory začal v roku 1977 v Horolezeckom oddiele Telovýchovnej jednoty Tatran Spišská Nová Ves, neskôr vstúpil do HO TJ Metropol Košice. Okrem Vysokých Tatier má za sebou výstupy na Špicbergoch, Pamíre, v Yosemitskom národnom parku (USA), jeho kroky viedli aj do Álp i do iných pohorí Európy.

Plagát Kolektívna výstava Kultúrneho spolku Spoločnosti MAMŰ

Kolektívna výstava Kultúrneho spolku Spoločnosti MAMŰ

14. 3. 2022   –   24. 4. 2022 viac informácií

Pozývame Vás na kolektívnu výstavu Kultúrneho spolku Spoločnosti MAMŰ. Vernisáž výstavy sa uskutoční 14. marca 2022 o 16:00 v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave na Námestí baníkov 25. Výstavu otvorí výtvarník Hunor Pető, laureát ceny Munkácsyho.

Plagát Roman Škantár - Figúra a priestor

Roman Škantár - Figúra a priestor

3. 2. 2022   –   12. 4. 2022 viac informácií

Pozývame všetkých priaznivcov výtvarného umenia na vernisáž výstavy Romana Škantára s názvom Figúra a priestor. Prvú tohtoročnú výstavu otvorí múzeum vo svojej galérii vernisážou už 3. februára 2022 o 16:00. Výstava je zároveň zaradená medzi sprievodné podujatia osláv výročia prvej písomnej zmienky o Rožňave.

Výstava predstaví výber z výtvarných prác košického architekta Romana Škantára, ktorý pôsobí na Gemeri od roku 2011, kedy založil v obci Brdárka občianske združenie s cieľom zachrániť miestnu národnú kultúrnu pamiatku – evanjelický kostol. Istý čas pracoval aj v Rožňave ako architekt v slobodnom povolaní. Občianske združenie pod jeho vedením pracuje na pamiatkovej obnove brdárského kostola už desať rokov.

Výstava potrvá do 12. apríla 2022.

Plagát Múzejno-pedagogické aktivity k výstave Jany Kušnierovej – Obrazy môjho života

Múzejno-pedagogické aktivity k výstave Jany Kušnierovej – Obrazy môjho života

7. 3. 2022   –   22. 3. 2022 viac informácií

Podujatie pre žiakov materských a základných škôl.

Počas týchto podujatí sú pripravené komentované prehliadky spojené s interaktívnymi hrami k výstave, v rámci ktorých sa účastníci oboznámia s najnovšou tvorbou Jany Kušnierovej - krajinomaľbami (zákutia betliarskeho parku a rožňavského námestia), zátišiami a figurálnymi maľbami. Súčasťou aktivít budú aj tvorivé dielne, v rámci ktorých si záujemcovia vyhotovia výtvarné dielo podľa vlastnej fantázie.

Múzejno-pedagogické aktivity sa budú konať počas pracovných dní v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave od 7. marca do 22. marca 2022 v spolupráci s autorkou výstavy Janou Kušnierovou.

Vstupné je 1 €, v prípade záujmu je potrebné sa vopred nahlásiť.

Kontakt: Gabriella Badin, 0907 769 338

Plagát Reformačné hnutie v Gemeri, osobitne v Rožňave /PREDNÁŠKA/

Reformačné hnutie v Gemeri, osobitne v Rožňave /PREDNÁŠKA/

16. 3. 2022 16:00   –   17:00 viac informácií

Pozývame Vás na prednášku historičky umenia, Edity Kušnierovej, na tému Reformačné hnutie v Gemeri, osobitne v Rožňave.

Prednáška sa uskutoční 16. marca 2022 o 16:00 v priestoroch Galérie Baníckeho múzea v Rožňave na Námestí baníkov 25.

Viac informácii o múzeu a podujatiach sa dozviete na našom webe www.banmuz.sk.

Plagát Jana Kušnierová: Obrazy môjho života

Jana Kušnierová: Obrazy môjho života

26. 11. 2021   –   31. 1. 2022

Výstava bude v poradí už ôsmou autorskou výstavou tejto umelkyne, ktorá väčšinu života venovala výtvarnému vzdelávaniu detí a mládeže. Posledných sedemnásť rokov pracovala Jana Kušnierová ako vedúca výtvarného odboru v Základnej umeleckej škole v Rožňave. Z pohľadu výtvarnej tvorby išlo o jej najplodnejšie roky.

Plagát eNRA 21

eNRA 21

24. 11. 2021   –   28. 1. 2022

Na výstave eNRA 21 si záujemcovia budú môcť pozrieť diela slovenských umelcov, ako aj tvorbu talentovaných umelcov z ďalších piatich krajín, ako Maďarsko, Poľsko, Anglicko, či dokonca Holandsko a Izrael.

Plagát DEKD 2021 - Výstava banská doprava

DEKD 2021 - Výstava banská doprava

9. 9. 2021   –   21. 12. 2021

Táto výstava pútavou formou predstaví širokej verejnosti zaujímavú tému banskej dopravy Gemera z fondov baníctva a hutníctva Baníckeho múzea v Rožňave. Na výstave, okrem trojrozmerných predmetov a odborných textov, návštevníci uvidia jedinečné dobové fotografie z prostredia gemerských baní, kde bude možnosť vidieť skoro všetky druhy využívaných strojov pri práci. Výstava bude obsahovať aj interaktívny prvok - 3D mapu, ktorá pomôže návštevníkovi lepšie si predstaviť členitý reliéf Gemera, ktorý bol odjakživa veľkou prekážkou pri doprave suroviny.

Projekt výstava " Banská doprava " z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond je hlavným partnerom projektu.

Plagát Zuzana Čuňová: Vždy sa dá znova vzlietnuť

Zuzana Čuňová: Vždy sa dá znova vzlietnuť

1. 7. 2021   –   5. 9. 2021

Zuzana Čuňová, ktorá je už momentálne v dôchodku, pracovala ako vychovávateľka v mimoškolských zariadeniach. K maľovaniu sa dostala už v detstve na hodinách výtvarnej výchovy, svoj vzťah ku výtvarnému umeniu však prehĺbila až počas jej stredoškolských štúdií, vďaka jej učiteľovi Júliusovi Šimonyimu. Po ukončení štúdia sa naplno venovala rodine a výtvarnému umeniu sa na čas prestala venovať. Neskôr prešla od maliarskeho plátna ku fotografovaniu prírody, ktoré jej bolo neskôr inšpiráciou pre obrazy.

Plagát Ádám Gyula - rožňavský maliar kostolov

Ádám Gyula - rožňavský maliar kostolov

27. 5. 2021   –   27. 7. 2021

Počas svojho dlhého a umelecky plodného života vyzdobil nástennými maľbami s biblickými motívmi okolo 300 kostolných interiérov na území Slovenska i Maďarska. V 80. rokoch 19. stor. založil v Rožňave maliarsku dielňu s niekoľkými spolupracovníkmi, ktorá bola známa na celom území bývalého Uhorska a neskôr aj Československa. V Rožňave bol váženým občanom, pôsobil aj ako zakladajúci člen a predseda rožňavského tovarišského spolku. Úzko spolupracoval s rožňavským biskupstvom a vedením tunajšieho Premonštrátskeho gymnázia, pre ktoré vytvoril zaujímavé maľby, ktoré sa, žiaľ, nezachovali.

Plagát Trojlístok geometrie

Trojlístok geometrie

20. 5. 2021   –   27. 6. 2021 viac informácií

Vystavujú: Denisa DOVAĽOVÁ, Simona ŠTULEROVÁ, Monika GERMUŠKA VRANCOVÁ Kurátor výstavy: PhDr. Vladimír BESKID

Plagát Výstava: Ádám Gyula (1862 - 1942)

Výstava: Ádám Gyula (1862 - 1942)

27. 5. 2021   –   27. 6. 2021 viac informácií

Pozývame vás na výstavu, ktorá predstaví ukážky z maliarskej tvorby významnej osobnosti mesta - Gyulu Ádáma, maliara kostolov. Vernisáž sa uskutoční 27.5.2021 o 16:00 v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave a potrvá do 27.6.2021.

Plagát Viktória Baffa Zatrochová: Affectus et motus – Baby version

Viktória Baffa Zatrochová: Affectus et motus – Baby version

6. 5. 2021   –   24. 6. 2021 viac informácií

Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pozýva na výstavu autorky Mgr. art. Viktórie Baffy Zatrochovej pod názvom AFFECTUS ET MOTUS – BABY VERSION.

Výstava bude sprístupnená verejnosti 06. 05. 2021 do 24. 06. 2021.

Výstavu z verejných zdrojov vo forme štipendia podporil Fond na podporu umenia.

Plagát Divadelná Rožňava - Rozsnyói Színházi Élet

Divadelná Rožňava - Rozsnyói Színházi Élet

5. 11. 2020   –   31. 1. 2021 viac informácií

Výstava, ktorá bude fyzicky inštalovaná v Galérii Baníckeho múzea, bude virtuálne sprístupnená vo štvrtok 5. novembra 2020 o 15:30 na webe múzea – www.banmuz.sk.

Podujatie sa koná pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Výstava potrvá do 31. 1. 2021. Aktuálne bude jej prezentácia realizovaná vo virtuálnom priestore a jej fyzická prehliadka bude možná až po uvoľnení aktuálnych obmedzení. Viac informácií o ďalších aktivitách Baníckeho múzea v Rožňave nájdete na stránke www.banmuz.sk.

Plagát Jaskyne UNESCO v Národnom parku Slovenský kras

Jaskyne UNESCO v Národnom parku Slovenský kras

24. 9. 2020   –   31. 1. 2021

V roku 2020 si pripomíname 25. výročie zapísania prírodných pamiatok Aggtelekského a Slovenského krasu na Zoznam svetového dedičstva UNESCO. Okrem samotného výročia je téma ochrany svetového dedičstva veľmi aktuálna, pretože jedinečné krasové územie v Košickom kraji je špecifické a veľmi citlivo reaguje na všetky zmeny, ktoré spôsobuje znečisťovanie životného prostredia. Návštevníci výstavy lepšie spoznajú Národný park Slovenský kras, najmä jaskyne zapísané do svetového dedičstva, ktoré sa nachádzajú na území Košického kraja.

Mlyn Baska Malom 2020

10. 9. 2020   –   31. 10. 2020 viac informácií

Ak ste zvedaví, čo na prelome júla a augusta vytvorili účasníci Medzinárodného tábora MLYN 2020 Rožňava, príďte sa pozrieť do Galérie Baníckeho múzea v Rožňave. Výstavu s názvom 21. Mlyn Baska Malom 2020 pripravilo Banícke múzeum v Rožňave, ktorého zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj, v spolupráci OZ Pre partnerské mestá Rožňavy. Vernisáž sa uskutoční 10. septembra 2020 o 17:00 v priestoroch Galérie Baníckeho múzea v Rožňave na Námestí baníkov 25.

Tento rok sa na výtvarnom tábore pre obmedzenia v súvislosti s pandémiou COVID-19 zúčastnilo len deväť výtvarných umelcov.

Plagát Po stopách pokladov Unesca na Gemeri

Po stopách pokladov Unesca na Gemeri

10. 8. 2020   –   14. 8. 2020 viac informácií

Letný múzejný tábor pre deti vo veku od 6 do 10 rokov.

Do tábora je možné sa prihlásiť mailom na pedagog.galeria@banmuz.sk, prípadne telefonicky na čísle 0907 769 338.

Leto s modrotlačou

15. 6. 2020   –   31. 7. 2020 viac informácií

Tvorivé dielne spojené s témou modrotlače.

Kontakt:
Mgr. Gabriella Badin
e-mail: pedagog.galeria@banmuz.sk
tel.: 0907 769 338

Ponuka je určená pre rodiny s deťmi vo veku od 6 do 10 rokov a pre deti MŠ, záujem prosíme vopred nahlásiť.

Plagát Kúpeľníctvo v Gemeri v 19. storočí

Kúpeľníctvo v Gemeri v 19. storočí

13. 2. 2020   –   29. 4. 2020

Výstava je venovaná vzniku a vývinu kúpeľníctva na území historického Gemera. Z kultúrnohistorického hľadiska prezentuje zrod jednotlivých kúpeľov, najznámejších kúpeľných lekárov a balneológov Gemera, popularitu jednotlivých miest a ich návštevnosť. Je venovaná kúpeľom a klimatickým zariadeniam, z ktorých väčšina dnes už neexistuje.
Vernisáž výstavy sa bude konať 13. februára 2020 o 15:30 hod.

Plagát Čo bolo pred 1989

Čo bolo pred 1989

17. 10. 2020 15:30   –   17:00

Výstava priblíži obdobie aj pád socializmu
Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie pripravilo pre širokú verejnosť výstavu „Čo bolo pred 1989“, ktorá sa zároveň koná pod záštitou predsedu KSK Rastislava Trnku.

Vernisáž výstavy sa uskutoční 17. októbra 2019 o 15:30 hod. v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave, Nám. baníkov 25.
Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
Tešíme sa na vašu návštevu!

Plagát Prezentácia publikácie „Študenti vyšších vzdelávacích inštitúcii v Rožňave. 1814 – 1852, Biskupský seminár a Filozofické lýceum“

Prezentácia publikácie „Študenti vyšších vzdelávacích inštitúcii v Rožňave. 1814 – 1852, Biskupský seminár a Filozofické lýceum“

4. 2. 2020 16:00   –   17:00

Publikácia je už 19. pokračovaním cyklu o histórii vyšších vzdelávacích ústavov v Uhorsku. Jeho autorom je uznávaný maďarský historik a archivár Prof. Dr. habil. László Szögi, CSc., ktorý pôsobil ako riaditeľ Univerzitnej knižnice Eötvös Lóránd Tudományegytem v Budapešti. Autor sa vo svojej práci zameriava na všestrannú analýzu študentov seminára a lýcea, ktorí obohacovali život mesta od roku 1814 až do roku 1952.

Plagát Prednáška Mgr. Norberta Mogyorósiho: Obce, ktoré zmizli z mapy

Prednáška Mgr. Norberta Mogyorósiho: Obce, ktoré zmizli z mapy

28. 1. 2020 15:30   –   17:00 viac informácií

Pracovník Baníckeho múzea, ktorý sa v minulosti touto málo známou témou odborne zaoberal predstaví záujemcom o najnovšiu históriu príklady obcí, ktoré v priebehu 20. storočia na Slovensku a v regióne Gemer z rôznych príčin zanikli a takto sa aj „stratili“ z máp.

Plagát Z diel letných sympózií Tvorivého spolku ROVÁS (eNRA) z roku 2019

Z diel letných sympózií Tvorivého spolku ROVÁS (eNRA) z roku 2019

5. 10. 2019   –   31. 1. 2020 viac informácií

Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, v spolupráci s Tvorivým spolkom Rovás, prichystalo pre svojich návštevníkov ďalšiu výstavu s názvom Z diel letných sympózií Tvorivého spolku ROVÁS (eNRA) z roku 2019. Záujemcovia si ju môžu pozrieť do 31. januára 2020 v priestoroch Galérie Baníckeho múzea v Rožňave, na Námestí baníkov 25.
Výstava prezentuje materiál z Letnej akadémie v roku 2019, ktorá sa konala v Sedmohradsku, Maďarsku a na Slovensku.
VERNISÁŽ VÝSTAVY - 5.11.2019 o 17:30 hod. v Galérii baníckeho múzea v Rožňave na Námestí baníkov 25.

Plagát Vianoce v múzeu

Vianoce v múzeu

27. 12. 2019 9:00   –   14:00 viac informácií

Pripravili sme pre vás podujatie s názvom „Vianoce v múzeu“. Podujatie sa bude konať dňa 27. decembra 2019 od 9:00 do 14:00 vo všetkých prevádzkach Baníckeho múzea v Rožňave. Tešíme sa na Vás a želáme Vám šťastné a veselé Vianoce!

Plagát Spomienka na November

Spomienka na November

15. 11. 2019 16:00   –   18:00 viac informácií

Pozývame vás na podujatie s názvom „Spomienka na November“, ktoré sa uskutoční dňa 15. novembra 2019 o 16:00 hod. v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave.
Program:
- prednáška Pavla Horvátha - November 1989
- komentovaná prehliadka výstavy „Čo bolo pred 1989“.
- premietnutie strihového dokumentu A. Berenteho a B. Heflera „Nežná - Cesta k slobode“
- diskusia „November 89 - 30 rokov po“ s výnimočnými hosťami F. Gálom a R. Káčerom.

Tešíme sa na vás!

Plagát Mlyn Baska Malom 2019

Mlyn Baska Malom 2019

12. 9. 2019   –   30. 10. 2019

Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pripravilo v spolupráci Občianskym združením Pre partnerské mestá Rožňavy výstavu Mlyn Baska Malom 2019, ktorá bude výstupom z Medzinárodného tábora MLYN 2019 Rožňava. Na výtvarnom tábore sa zúčastnilo 16 výtvarných umelcov nielen z Rožňavy a okolia, ale aj z celého Slovenska a partnerských miest Rožňavy – maďarských miest Szerencs, Budapešť a Miškovec, poľského Cieszyna, srbskej Bačka Topole a rumunského Gheorgheni.

Plagát Jana Kušnierová: Špachtľou a štetcom

Jana Kušnierová: Špachtľou a štetcom

8. 8. 2019   –   30. 9. 2019

Tentoraz má pre nás táto významná betliarska rodáčka, výtvarníčka Jana Kušnierová, prichystanú autorskú výstavu s názvom Špachtľou a štetcom. Spomínaná výstava je výberom toho najlepšieho z jej doterajšej tvorby a z toho dôvodu si určite príde na svoje aj ten najkritickejší návštevník.

Plagát RETROvýstava

RETROvýstava

30. 5. 2019   –   3. 9. 2019 viac informácií

Cieľom výstavy je vyvolať u starších nostalgické spomienky na časy nedávno minulé, zároveň priblížiť mladším ročníkom, ako sa v tých časoch žilo, aké predmety sa používali, či už ide o predmety každodennej potreby ako elektronika, hračky a taktiež športové či iné predmety, ktoré používali ich rodičia, či starí rodičia.

Plagát Juraj Halyák: Obrazy a plastiky

Juraj Halyák: Obrazy a plastiky

6. 6. 2019   –   1. 9. 2019

Autor nám tentoraz predkladá k nahliadnutiu výber svojej maliarskej tvorby, ako aj tvorby plastík. Vystavované diela sú špecifické aj tým, že ich vytvoril v období medzi sedemdesiatim šiestym a osemdesiatym prvým rokom svojho života. V modelovaní a ďalších krokoch tvorby plastík, je ako sám autor hovorí, rýdzi autodidakt – samouk, musel však vedieť pracovať s počítačom.

Plagát Ako sa mapovalo v baníctve

Ako sa mapovalo v baníctve

25. 4. 2019   –   31. 7. 2019 viac informácií

Prezentovaná problematika postupne odkrýva čo mapa je, aké mapy využíva baníctvo, historické mapovania a pomôcky, ktoré banský merač používal. Svoje miesto majú na výstave témy - kompas, vytýčenie Bratislavského poludníka, smerové ružice, čo na mape nájdeme – mierka, historické dĺžkové miery, alchýmia na mapách... Úroveň banských máp ovplyvnil vznik banských škôl a vyučovanie banského meračstva. Preto je vývoj mapovania sprostredkovaný cez výnimočné osobnosti, ktoré mapy nielen tvorili, ale aj o nich vzdelávali budúcich banských meračov.

viac na www.banmuz.sk

Plagát Koniec školského roka v múzeu

Koniec školského roka v múzeu

28. 6. 2019 9:00   –   17:00 viac informácií

Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, prichystalo pre svojich školopovinných návštevníkov obrovské prekvapenie, podujatie s názvom Koniec školského roka v múzeu.

V piatok, 28. júna 2019, kedy sa v školách odovzdajú vysvedčenia, je vstup do všetkých prevádzok a expozícii Baníckeho múzea v Rožňave pre deti a mládež, ktoré sa preukážu aktuálnym vysvedčením, bez ohľadu na známky - úplne zdarma. Táto výnimočná akcia platí aj v sobotu 29. júna 2019 v Zážitkovom centre SENTINEL a v Andrássyho obrazárni.

Tešíme sa na vás!

Prezentácia pohľadnicového leporela "RETROrožňava"

27. 6. 2019 12:00   –   15:00 viac informácií

Pozývame vás na prezentáciu pohľadnicového leporela s názvom RETROrožňava, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 27. júna o 16:00 v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave na Námestí baníkov 25.

V rámci sprievodného programu si zúčastnení budú môcť pozrieť unikátnu výstavu RETROvýstava a ako špeciálny hudobný hosť vystúpi rožňavská skupina Massriot.
Leporelo vzniklo vďaka finančnej podpore mesta Rožňava v rámci projektu „Rožňava v 2. polovici 20. storočia na fotografiách“

Plagát Monika Vozárová - Od srdca maľované

Monika Vozárová - Od srdca maľované

11. 4. 2019   –   2. 6. 2019 viac informácií

Pozývame Vás na výstavu Moniky Vozárovej OD SRDCA MAĽOVANÉ, ktorá bude doplnená veľkonočnými kraslicami z dielne Danky Lackovej. Vernisáž výstavy sa uskutoční 11.04.2019 (vo štvrtok) o 15.30 hod. v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave, Námestie baníkov 25.
Maľovať začala pred šiestimi rokmi suchým pastelom, neskôr akrylom v štýle „dlhonohých“. Tri roky sa venuje maľbe folklórnych postáv v pohybe. Maľuje najmä gemerský a telgártský kroj, nakoľko korene má na Horehroní. Svoju tvorbu prezentovala na viacerých výstavách.

viac info na www.banmuz.sk

Plagát Noc múzeí a galérií 2019

Noc múzeí a galérií 2019

18. 5. 2019 17:00   –   23:00 viac informácií

Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, prichystalo v rámci medzinárodného podujatia „Noc múzeí a galérií 2019“ bohatý program pre žiakov a širokú verejnosť. Aj tento rok sa hlavné podujatie uskutoční v sobotu, dňa 18. mája 2019, pričom už tradične nebude chýbať ani sprievodné podujatie Múzejný RETRO deň, ktorý sa bude konať o deň skôr, v piatok 17. mája 2019 v čase od 9:00 do 17:00 hod v areáli Zážitkového centra SENTINEL. Celé podujatie sa bude niesť v duchu časov minulých, kvôli čomu dostalo aj prívlastok RETRO.

Plagát Boris a Viktoryia Kuzma - Dvaja

Boris a Viktoryia Kuzma - Dvaja

4. 4. 2019   –   16. 5. 2019 viac informácií

V rožňavskej galérii bude spoločne s manželkou vystavovať národný umelec Ukrajiny!
Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pozýva všetkých záujemcov na spoločnú výstavu manželov Borisa a Viktoriye Kuzmovcov, ktorú nazvali Dvaja.
Výstava DVAJA bude sprístupnená verejnosti od 4. apríla 2019 a potrvá do 16. mája 2019. Finisáž sa bude konať 16. mája 2019 o 15.30 hod. v priestoroch Galérie Baníckeho múzea v Rožňave, na ktorú záujemcov srdečne pozývame.

Plagát Veľkonočné tvorivé dielne 2019

Veľkonočné tvorivé dielne 2019

26. 3. 2019   –   17. 4. 2019

Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pozýva všetkých žiakov základných škôl na Veľkonočné tvorivé dielne 2019, na ktorých budú mať účastníci možnosť vyrábať jarné a veľkonočné ozdoby z rôznych materiálov.
Aktivity sa budú konať v termíne od 26. marca do 17. apríla 2019 v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave, na Námestí baníkov 25. V prípade záujmu je potrebné sa vopred nahlásiť a dohodnúť si termín.

Plagát Znovuzrodené pamiatky II

Znovuzrodené pamiatky II

22. 2. 2019   –   15. 4. 2019

V rožňavskej galérii už druhýkrát predstavujú výsledky svojej práce dvaja vynikajúci reštaurátori Árpád Mézes a Alexander Koreň. Prvýkrát sme mali možnosť zoznámiť sa s ich prácou ešte v roku 2012, keď tu vystavovali spolu s akad. soch. Ondrejom Csütörtökim z Komárna.

Na výstave sú formou reprezentatívnych fotografií a trojrozmerných ukážok reštaurovaných diel prezentované spoločné i individuálne práce oboch reštaurátorov – obnovené pamiatkové objekty z okresu Rožňava, ale aj z iných miest na Slovensku.

Plagát Rožňava baňa - život a práca

Rožňava baňa - život a práca

27. 11. 2018   –   31. 1. 2019

Výstava prezentuje výsledky výskumu zameraného na vplyv rozvinutého priemyslu na život v meste a zachovanie priemyselného dedičstva.

Mnohí zo súčasných obyvateľov Rožňavy a okolia, ich príbuzní, známi, pracovali, či žili na Rožňava Bani. Závod Železorudné bane Rožňava patril v 80. rokoch s počtom okolo 1 200 pracovníkov k najväčším zamestnávateľom v regióne. Práca na Bani sa tak priamo či nepriamo dotýkala takmer všetkých obyvateľov mesta a blízkeho okolia.

Plagát Tajomstvo medovníkového srdca

Tajomstvo medovníkového srdca

22. 11. 2018   –   18. 1. 2019

Výstava predstaví návštevníkom nielen históriu a osobnosti medovnikárstva, ale aj unikátnu medovnikársku dielňu Lefterovcov, jednej z posledných košických medovnikárskych rodín, ktorá spolupracovala s ďalšou významnou medovnikárskou rodinou Novellyovcov. Výstava je zároveň venovaná genéze a vývoju medovnikárskych foriem a medovníkov, ktoré v priebehu stáročí podliehali rôznym módnym trendom. Výstava prezentuje drevené historické formy z 18. a 19. storočia, plechové formy zo zbierok Východoslovenského múzea.

Plagát Lux et Tenebris

Lux et Tenebris

28. 6. 2018   –   5. 9. 2018

Výstava predstavuje výtvarné práce Mgr. Astridy Kissovej a Mgr. art. Viktórie Zatrochovej. Autorky patria do mladej generácie súčasnej výtvarnej scény. Spoločným menovateľom je expresívny výtvarný jazyk, časté použitie tmavých tónov a tém skúmajúcich hlbšie, často až temné zákutia bytia. Rozličnosť prác sa prejavuje najmä v použití výrazových prostriedkov, odlišnosti tém a východísk.

Plagát Od ihly po šijací stroj

Od ihly po šijací stroj

3. 5. 2018   –   22. 7. 2018

Výstava približujúca dejiny krajčírov a obchodníkov s textilom v Košiciach v období od 16. storočia do začiatku 20. storočia prostredníctvom rukopisov, dobovej tlače, fotografií a trojrozmerného materiálu - cechová truhlica, pečatidlá, zvolávacia tabuľka, šijací stroj, krajčírske pomôcky, ukážky pánskeho a dámskeho odevu. Unikátmi na pripravovanej výstave sú: drevený vývesný štít krajčírov zo 16. storočia, zoznam majstrovského obeda zo 17. storočia, rukopisná kniha predpisov a nákresov k vyhotoveniu majstrovských kusov pre košický krajčírsky cech z roku 1695.

Rozprávkové múzeum

23. 11. 2017   –   24. 1. 2018

Výstava Múzea SNM Bábkarských kultúr a hračiek, Hrad Modrý Kameň Rozprávkový svet sa predstaví v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave. Výstava približuje bábkarstvo so svojím svojbytným prejavom umelcov slovenskej moderny a ich tvorbu pre inštitucionálne bábkové scény. Výstava napriek orientácií predovšetkým na laickú a detskú verejnosť približuje aj dôležité historické skutočnosti vzniku a vývoja profesionálnych tzv. kamenných bábkových divadiel na Slovensku a prezentuje tvorbu týchto divadiel. Výstava potrvá do 24. januára 2018.

Plagát Spomienka muránskej kameniny

Spomienka muránskej kameniny

14. 9. 2017   –   20. 11. 2017 viac informácií

Výstava prezentujúca výrobky muránskej kameninovej manufaktúry zo zbierok Baníckeho múzea v Rožňave, Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote, Múzea Muráň, Múzea vo Svätom Antone, Východoslovenského múzea v Košiciach a predmety súkromných osôb.

Plagát Naďa Koyšová - Akty

Naďa Koyšová - Akty

28. 9. 2017   –   8. 11. 2017

Autorská výstava mladej umeleckej maliarky Nadi Koyšovej z Trenčína.

Plagát Živé múzeum VI.

Živé múzeum VI.

2. 10. 2017   –   31. 10. 2017

Živé múzeum VI. - Tradičné remeslo valchárov a súkenníkov na Gemeri. Plstnenie a splsťovanie. Výstava zbierkových predmetov súvisiacich so spracovaním ovčej vlny na Gemeri zo zbierok Baníckeho múzea v Rožňave a výrobkov z plste od Istvána Vidáka a Dóri Egyházi. Ukážka plstenia, tvorivé dielne a náučné hry.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Plagát MLYN Rožňava 2017

MLYN Rožňava 2017

15. 9. 2017   –   30. 10. 2017 viac informácií

Výstavy diel z Medzinárodného maliarskeho tábora Józsefa Bašku MLYN Rožňava 2017. Organizátorom maliarskeho tábora aj výstavy je Občianske združenie Pre partnerské mestá Rožňavy. Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Plagát Výstava Absolventov ZUŠ Rožňava

Výstava Absolventov ZUŠ Rožňava

15. 6. 2017   –   29. 9. 2017 viac informácií

Výstava absolventov Základnej umeleckej školy v Rožňave: Sarah Gembická, Andrea Gibasová, Nicol Garajová, Viktória Valková, Anabela Vaszilová, Katarína Stohrová a Daniela Majorčíková.

Plagát Géza Dámosy - Obkreslený svet

Géza Dámosy - Obkreslený svet

6. 7. 2017   –   6. 9. 2017

Zaujímavá výstava cestokresieb umeleckého grafika a svetobežníka Gézu Dámosyho - Obkreslený svet.

Plagát Andrej Dúbravský a Ryosuke Kumakura - Rurálna epopej

Andrej Dúbravský a Ryosuke Kumakura - Rurálna epopej

27. 7. 2017   –   4. 9. 2017

Aktuálny piaty ročník cyklu výstav súčasného umenia pre mesto Rožňava, s názvom Rožňavské radiály, v rámci ktorého kurátorská dvojica Noro Lacko a Silvia L. Čúzyová, pripravila pre rožňavskú verejnosť viac ako 20 výstav, prednášok a ďalších sprievodných podujatí a predstavili tvorbu nemenej než 50 súčasných umelcov a kurátorov, ide do svojho veľkého finále.

Plagát "Aha deti, čo to letí..." a Vlk dravý (Canis lupus) a jeho potomkovia

"Aha deti, čo to letí..." a Vlk dravý (Canis lupus) a jeho potomkovia

19. 4. 2017   –   19. 7. 2017

Obidve výstavy, ktorých autorom je známy zoológ Miroslav Fulín, sú zamerané na milovníkov prírody a všetkých záujemcov, ktorí sa chcú bližšie zoznámiť so životom bociana a vlka dravého; zvierat ktoré sú pre verejnosť známe i neznáme, často priam tajomné. Prezentované výstavy Východoslovenského múzea v Košiciach pripravilo vo svojich priestoroch pre návštevníkov Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja.

Plagát Žiť

Žiť

4. 5. 2017   –   19. 7. 2017

Výstava troch mladých rožňavských výtvarníčiek - Alexandry Selmeciovej, Veroniky Trnečkovej a Viktórie Zatrochovej.

Plagát Šuster, drž sa svojho kopyta

Šuster, drž sa svojho kopyta

27. 4. 2017   –   28. 6. 2017

Výstava Východoslovenského múzea v Košiciach doplnená o zbierky Baníckeho múzea v Rožňave.

Odber noviniek

Pravidelné informácie o nových udalostiach, zaujímavých výletoch a článkoch.