Archív udalostí pre mesto Kremnica zobraziť mesto

Plagát Milan, Marek, Renata, Mišo, Maxim - Ormandík dík

Milan, Marek, Renata, Mišo, Maxim - Ormandík dík

12. 5. 2023   –   30. 7. 2023 Múzeum mincí a medailí

Jedno meno, tri generácie, päť osobností výtvarných umelcov Výberom z retrospektívnej umeleckej tvorby sa v galérii NBS – Múzea mincí a medailí v Kremnici predstavuje Milan Ormandík, zakladateľ umeleckého rodu Ormandíkovcov, ktorý si tentoraz prial spoločnú výstavu so synom Marekom, jeho pani Renatou a vnukmi Mišom a Maximom. Rodina multimediálnych umelcov pozvanie prijala a zvolili si netradičnú formu prezentácie komentovaním Milanových sochárskych diel. Všetkých spája absolvovanie rovnakej strednej umeleckej školy v Bratislave, láska, pracovitosť a váženie si slobody v tvorbe, aj živote.

Plagát Od mince k medaile, od medaily k minci

Od mince k medaile, od medaily k minci

15. 6. 2023   –   30. 7. 2023 Múzeum mincí a medailí

V roku 2023 si Národná banka Slovenska pripomína tridsiate výročie svojej existencie. Popri generálnej funkcii prognostika a regulátora ekonomických perspektív SR napĺňa aj široký program podpory kultúrnych aktivít v krajine. Počnúc rokom 1994 včlenila do svojej organizačnej štruktúry Múzeum mincí a medailí v Kremnici. Vďaka tomu získalo múzeum priaznivé podmienky na modernizáciu historických muzeálnych objektov, ktoré v meste Kremnica fungujú pod jeho správou.

Plagát Nocturno 2023

Nocturno 2023

1. 7. 2023 19:00   –   23:00 Zechenterova záhrada

Kultúrne centrum Akropola Kremnica už po tretí krát pripravuje podujatie NOCTURNO, ktoré sa uskutoční 1. júla 2023 v Zechenterovej záhrade v malebnom meste Kremnica. Obklopení kremnickými vrchmi sa aj tento rok, prvú júlovú noc ponoríme do čarovného sveta, v ktorom bude mať hlavnú úlohu svetlo.
Názov NOCTURNO pochádza zo slova ,,nokturno“ čo v preklade znamená nočná hudba alebo inštrumentálna skladba hraná vonku, napríklad ako serenáda. Noc počas NOCTURNA by mala byť tiež akousi skladbou, krásnou hudbou vizuálneho umenia. 1.júl sa totiž bude niesť v duchu svetelných projekcií a inštalácií, v bývalej botanickej záhrade, ktorú pri svojom dome vybudoval spisovateľ Gustáv Kazimír Zechenter-Laskomerský.

Plagát Veronika Bílková - Ilustrácia a maľba

Veronika Bílková - Ilustrácia a maľba

17. 2. 2023   –   29. 4. 2023 Múzeum mincí a medailí

Veronika Bílková, maliarka a ilustrátorka, študovala odbor Ilustrácia a grafika na Fakulte dizajnu a umenia na Západočeskej univerzite v Plzni. Už od detstva sa venuje hudbe, ktorá je v jej výtvarnej tvorbe najväčšou inšpiráciou. Štúdium v roku 2019 ukončila diplomovou prácou - didaktickou non-fiction knihou Ludwig van Beethoven. Kniha bola v roku 2020 vydaná vo vydavateľstve Verzone, bola nominovaná na Zlatú stuhu ako výtvarný počin a zaradená do katalógu Najlepšie knihy deťom 2020. V roku 2021 reprezentovala českú ilustráciu na medzinárodnom Bienále ilustrácií v Bratislave, kde získala Čestné uznanie za vydavateľský počin. Žije v Litomyšli, kde posledné dva roky písala a ilustrovala knihu o Bedřichovi Smetanovi.

Plagát Pod betlehemskou hviezdou

Pod betlehemskou hviezdou

7. 12. 2022   –   31. 1. 2023 Múzeum mincí a medailí

Už niekoľko storočí patrí betlehem ako zobrazenie biblického príbehu o narodení Ježiša Krista k súčastiam Vianoc. Názov sa odvodzuje od mesta Betlehem, kde sa podľa Nového zákona narodil v maštali Ježiš Kristus. Betlehemská hviezda všetkým zvestovala, že sa práve narodil syn Boží. Medzi prvými, ktorí sa prišli pokloniť budúcemu Spasiteľovi, boli pastieri z blízkeho okolia a potom sa poponáhľali uctiť si Jezuliatko traja králi z východu – Gašpar, Melichar a Baltazár. Základ betlehemu tvorí dieťatko ležiace na slame v jasličkách, pri ktorom stoja či sedia jeho matka Panna Mária, svätý Jozef a dieťatko svojím dychom zohrievajú osol a vôl. Postupne sa k výjavu pripájali ďalšie postavy, najprv Traja králi.

Plagát Potulky starou Kremnicou

Potulky starou Kremnicou

6. 10. 2022   –   25. 11. 2022 Múzeum mincí a medailí

Ján Allerám (1936 – 2013) patril do rodiny s bohatými umeleckými tradíciami, ktorej príslušníci viac ako dvesto rokov vkladali svoj um, nadanie a poctivé remeslo do služieb kremnickej mincovne. Už jeho najstarší známy predok Mathias Alleram, narodený roku 1774 vo Viedni, bol rytcom, absolventom viedenskej ryteckej akadémie. V roku 1800 prišiel do Kremnice, čím sa stal zakladateľom kremnickej vetvy rodu a prepracoval sa až na post hlavného rytca. Mladý Ján Allerám sa spočiatku venoval umeleckej fotografii, ktorú študoval na Umeleckopriemyselnej škole v Bratislave. V rokoch 1953 – 1955 pokračoval v štúdiu na Priemyselnej škole pre pracujúcich vo Zvolene.

Plagát toto! sú poklady slovenskej ilustrácie

toto! sú poklady slovenskej ilustrácie

12. 5. 2022   –   7. 8. 2022 Múzeum mincí a medailí

Tie diela, ktoré sú práve teraz vystavené v galérii NBS– Múzeum mincí a medailí Kremnica nazbierali Miloš Kopták, Mária Rojko a Ida Želinská z galérie ilustrácie — TOTO! je galéria za viac než desať rokov. Niektoré z nich získali ľahko– jednoducho poznali tých, čo ich vytvorili. Alebo ich de. A iné, e sa hľadali dlho. Hodiny za počítačom pri prehľadávaní búrz, aukcií. Hodiny na burzách, v ankvariátoch a starinárstvach. Niektoré priniesli ľudia priamo do galérie. A k niektorým sa dostali efektom „snehovej gule“. Nabaľovaním informácií, spájaním kontaktov. Keby e papierové obrazy nepozbierali, asi by sa mnohé z nich strali v čase. Pretože ilustrácia je krehké médium. Ľahko sa znehodno, zničí. Stačí ju pokrčiť, alebo nechať dlho na svetle. Keď sa zle uskladní, navlhne, farby zmiznú.

Plagát Nocturno 2022

Nocturno 2022

30. 7. 2022 19:00   –   23:00 Zechenterova záhrada

Kultúrne centrum Akropola Kremnica už po druhý krát pripravuje podujatie NOCTURNO, ktoré sa uskutoční 30. júla v Zechenterovej záhrade v malebnom meste Kremnica. Obklopení kremnickými vrchmi sa aj tento rok, v predposlednú júlovú noc ponoríme do čarovného sveta, v ktorom bude mať hlavnú úlohu svetlo.
Názov NOCTURNO pochádza zo slova ,,nokturno“ čo v preklade znamená nočná hudba alebo inštrumentálna skladba hraná vonku, napríklad ako serenáda. Noc počas NOCTURNA by mala byť tiež akousi skladbou, krásnou hudbou vizuálneho umenia. 30.júl sa totiž bude niesť v duchu svetelných projekcií a inštalácií, v bývalej botanickej záhrade, ktorú pri svojom dome vybudoval spisovateľ Gustáv Kazimír Zechenter-Laskomerský.

Plagát Mia Čopíková: Ungroup, Group

Mia Čopíková: Ungroup, Group

29. 6. 2022   –   30. 7. 2022 Múzeum mincí a medailí

Kamene majú fascinujúcu vnútornú dynamiku. Sú symbolom hĺbky geologického času, je v nich „zamrznutý“ pohyb zemských hlbín a niekedy pochádzajú z iných hviezd. Kamene na brehu rieky alebo mora. Ich štruktúry a tvary, ktoré podnecujú predstavivosť. Mnoho výtvarníkov v nich nachádza materiál a východisko pre svoje diela.

Plagát Viliam Pirchala - Grafika

Viliam Pirchala - Grafika

10. 2. 2022   –   1. 5. 2022 Múzeum mincí a medailí

Výstavnú sezónu v roku 2022 zahajuje NBS - Múzeum mincí a medailí vo svojich galerijných priestoroch výstavou minuloročného jubilanta akad. maliara Viliama Pirchalu, roky spojeného s Kremnicou. Autor patrí medzi významných umelcov generácie nadväzujúcej na predstaviteľov slovenskej výtvarnej moderny (Galanda, Fulla, Bazovský) a skupiny Galandovcov, inšpirovaných kultúrnym dedičstvom. V celej svojej tvorivej práci uplatňuje a rozvíja princípy fantazijného realizmu. Vlastným spôsobom interpretuje a transformuje svoje osobné prežívanie. Skúma a reflektuje svet, vzťahy človeka a krajiny, muža a ženy, a vkladá do nich túžby, predstavy, pocity, vnemy.

Plagát Ján Juhaniak: In somnis veritas

Ján Juhaniak: In somnis veritas

30. 9. 2021   –   30. 11. 2021 Múzeum mincí a medailí

Na výstave majú návštevníci možnosť nahliadnuť aj na útržky z autorových skicárov, ktoré si viedol prevažne po svojich cestách po Francúzsku. Do nich vlepoval autentické materiály z daných miest, ktoré navštívil. Či sú to návštevy výstav, kresbové poznámky, či rôzne texty denníkového charakteru.

Juhaniak hľadá možnosti nových rozmerov a posunov koláže z plochy do priestoru prostredníctvom prezentácie až k objektom i cez slovné hry v názvoch niektorých diel. Úlohou expozície je tak aj reflektovať a vizuálne priblížiť časové a procesuálne kritérium vzniku samotných výtvarných prác.

Plagát Ukážky organovej hudby

Ukážky organovej hudby

3. 7. 2021   –   22. 8. 2021 Mestský hrad Kremnica

V Kostole sv. Kataríny v Kremnici sa nachádza jeden z významných kvalitných nástrojov v chrámovom priestore na Slovensku, ktorý postavila v roku 1992 firma Rieger-Kloss z Krnova. Organ má 47 registrov a 3475 znejúcich píšťal. Zaujímavosťou nástroja je rozdelenie jeho jednotlivých častí v priestore kostola, ktoré vychádza z architektonických špecifík chrámu. Päť častí je rozložených na chóre a šiesta umiestnená vo výklenku bočného chóra. Vďaka kvalitnému vyhotoveniu, intonácii píšťal, zvukovej koncepcii, rozmiestneniu a mimoriadne dobrým akustickým podmienkam priestoru poskytuje tento organ poslucháčovi originálny zvukový zážitok.

Plagát Ivana Olbricht: Zlato v obrazoch

Ivana Olbricht: Zlato v obrazoch

1. 10. 2020   –   15. 11. 2020 Múzeum mincí a medailí

Ivana Olbricht miluje abstraktné umenie. Jej diela nepotrebujú dlhé popisy, prehovoria k vám samé. Ako sama hovorí, každý deň môžete v obraze vidieť niečo iné, objaviť niečo nové, neprestanú nudiť. Vidí svet ako spektrum farieb, “rozbíja“ realitu na malé kúsky, pozerá sa pod povrch, vyťahuje na povrch podstatu vecí a udalostí a snaží sa toto videnie preniesť na plátno. Necháva sa unášať spontánnymi ťahmi ruky, neplánuje výsledný vzhľad diela, zastaví sa, keď vnútorne cíti, že je dielo hotové. Preto je každá jej práca jedinečná a nekopírovateľná.

Plagát Detské vypletačky - drevené hračky

Detské vypletačky - drevené hračky

1. 10. 2020   –   30. 10. 2020 Múzeum mincí a medailí

V priestoroch expozície Líce a rub peňazí vystavia drevené hračky, ktoré sú originálnym dizajnérskym návrhom a zároveň spôsobom hry nielen pre deti. Základom kolekcie sú jednoduché, sústružené geometrické tvary z dreva, ktoré sú opletané alebo vyplnené textilnými vláknami a farebnými kombináciami vlny, čo vytvára nevšedný vizuálny zážitok.

Plagát Salón < 55 kremnických výtvarníkov

Salón < 55 kremnických výtvarníkov

20. 2. 2020   –   10. 5. 2020 Múzeum mincí a medailí

Aktuálna výstava nadväzuje na tradíciu kolektívnych a autorských výstav domácich umelcov prezentujúcich sa na pôde kremnického múzea, v tomto roku už 130. ročného jubilanta. Tentoraz ponúka príležitosť kolektívne predstaviť tvorbu strednej, mladšej a mladej generácie výtvarníkov z Kremnice a blízkeho okolia.

Plagát Textilná tvorba 2019

Textilná tvorba 2019

13. 12. 2019   –   31. 1. 2020 Múzeum mincí a medailí

Textilná tvorba poskytuje priestor pre prezentáciu a konfrontáciu autorom, ktorí vo svojej tvorbe vychádzajú a inšpirujú sa tradičnou textilnou tvorbou a remeselnými tradíciami. Posun tradičných textilných techník smerom do novej, modernej polohy prináša potešenie a inšpiráciu súčasnému divákovi.

Súťažilo sa v dvoch skupinách a šiestich kategóriách. Do súťaže sa prihlásilo 122 autorov s 249 prácami a zapojili sa 4 stredné odborné školy s textilným zameraním. Udelených bolo 34 cien.

Plagát Detský Halloween v Kremnici 2019

Detský Halloween v Kremnici 2019

30. 10. 2019 15:30   –   18:00 viac informácií

Halloweenská akcia začína už o 15:30 h detskou diskotékou v kine Akropola. Oblečte si svoje halloweenske kostýmy a príďte sa zabaviť s ostatnými deťmi. Okrem dobrej hudby a zábavy čaká na deti halloweenský tekvicový hrniec plný sladkostí, magický čajík a prekvapenie od Hauríkov. Vstup v maskách a kostýmoch je vítaný, ale privítame aj tých, ktorí masku nemajú a chcú sa zabaviť. Na konci diskotéky bude vyhlásená súťaž o najkrajšiu halloweenskú masku alebo kostým.

Plagát Kremnické gagy 2019: Karikaúry

Kremnické gagy 2019: Karikaúry

21. 8. 2019   –   22. 9. 2019 Múzeum mincí a medailí

Vernisáž výstavy sa uskutoční v rámci 39. ročníka Európskeho festivalu humoru a satiry KREMNICKÉ GAGY 2019 v piatok 23. 8. 2019 o 14.30 hodine v galérii múzea. Súčasťou vernisáže bude Dražba čistého papiera s dodatočným kreslením prítomných karikaturistiek.

Plagát 25. medzinárodné sympózium umeleckého šperku v Kremnici

25. medzinárodné sympózium umeleckého šperku v Kremnici

12. 7. 2019   –   8. 9. 2019 Múzeum mincí a medailí

Kremnica je už tradične v letných mesiacoch miestom vzájomných stretnutí autorov, ktorí sa zaoberajú výtvarným šperkom. Vznik nových šperkov či objektov je spätý s atmosférou miesta, pričom priestor na tvorivú prácu nachádzajú autori v zlatníckej dielni Súkromnej školy úžitkového výtvarníctva v Kremnic

Plagát Kremnické Gagy 2019

Kremnické Gagy 2019

24. 8. 2019   –   26. 8. 2019

Európsky Festival humoru a satiry Kremnické gagy je originálne medzinárodné kultúrne podujatie s dlhoročnou tradíciou. Vznikol a realizuje sa od roku 1981 v krásnom historickom meste Kremnica, v geografickom strede Európy. Počas posledného augustového víkendu vyhľadáva a následne uvádza inšpiratívne diela či výkony umelcov z celého sveta. Cieľom festivalu je monitorovanie domácej a zahraničnej tvorby, výsledkom ktorej je multižánrová prehliadka umeleckého programu s dôrazom na humor, satiru a kultivovanú zábavu.

Plagát Averz / Reverz - Sebastian Mikołajczak

Averz / Reverz - Sebastian Mikołajczak

20. 6. 2019   –   11. 8. 2019 Múzeum mincí a medailí

Sebastian Mikołajczak patrí k mladej generácii sochárskych umelcov, ktorá už roky veľmi úspešne a tvorivo pôsobí v oblasti numizmatiky, najmä v oblasti mincí. Pri navrhovaní mincí využíva rôzne technologické riešenia, ktoré otvárajú nové umelecké možnosti v medailérskom umení. Pre Sebastiana Mikołajczaka je medailérske umenie prostriedkom osobného umeleckého vyjadrenia. Z tohto dôvodu často prekračuje klasické vnímanie medaily, či už z hľadiska predmetu, použitia výrobného materiálu a formy. Jeho práca je obmedzená iba veľkosťou medaily, ale neobmedzuje ho v kreativite.

Plagát Pavol Hammel - Melódia farieb

Pavol Hammel - Melódia farieb

10. 5. 2019   –   16. 6. 2019 Múzeum mincí a medailí

Pavol Hammel je síce známy predovšetkým ako vynikajúci profesionálny spevák, hudobník a skladateľ, ale už niekoľko rokov pôsobí aj v oblasti výtvarného umenia. Bol to rok 2005, kedy Pavel Hammel prvýkrát predstavil verejnosti svoje umelecké výpovede na výstavách. Venuje sa najmä abstraktnému umeniu, no každý obraz má svoj hlboký obsah, význam, čo napokon odrážajú aj názvy jeho diel. Každý jeho obraz má dušu a príbeh. Inšpiráciu čerpá v textoch svojich piesní, ale sú i dielom náhody a intuície. Sú veselé, plné farieb, vyžaruje z nich optimizmus.

Plagát Jarné prázdniny v múzeu

Jarné prázdniny v múzeu

18. 2. 2019   –   9. 3. 2019 Múzeum mincí a medailí

V expozícii Líce a rub peňazí sa návštevníci môžu zoznámiť s historickými listinami a dobovým písmom, a dokonca si sami môžu vyskúšať dávny spôsob písania brkom. Zároveň môžu využiť svoju kreativitu pri tvorbe vlastného návrhu mince. Na Mestskom hrade si zas návštevníci môžu vytvoriť odznak s motívom podľa svojej fantázie, alebo sa zahrať s farbami pri veselých jarných omaľovánkach, pohľadniciach, záložkách do kníh a veľkonočných origami. Svoju tvorivosť môžu tiež rozvíjať návštevníci výstavy Pôvab kameninových záhrad, ktorí sa zapoja do tvorivej dielne pod názvom kreatívne kvety.

Plagát Cesta kremnickej čipky

Cesta kremnickej čipky

13. 12. 2018   –   28. 2. 2019 Múzeum mincí a medailí

V novembri 2018 uplynulo 130 rokov od začiatku štátnej výučby paličkovania v kremnickej oblasti, kedy vďaka iniciatíve učiteľa kreslenia Vojtecha Angyala a jeho sestry Emy Angyalovej, sa domácke paličkovanie rozšírené v okolitých obciach už od 17. storočia posunulo na vyššiu úroveň vznikom kremnickej čipkárskej školy. Centrom výroby čipiek, ktoré za Rakúsko-Uhorska získavali tie najvyššie ocenenia na medzinárodných výstavách v Bruseli, Paríži, Miláne, či Londýne sa stali Kremnické Bane a postupne vznikli pobočky v Starých Horách, Lúčkach, Kremnici, Kunešove a Krahuliach.

Plagát Małgorzata Strzelec: Rozhovory s kameňmi / Jaroslav Uhel: Sententia – Pocit ako zobrazenie

Małgorzata Strzelec: Rozhovory s kameňmi / Jaroslav Uhel: Sententia – Pocit ako zobrazenie

27. 9. 2018   –   30. 11. 2018 Múzeum mincí a medailí

Kultivovaná tvorba autorky poukazuje na cestu hľadania tvorením vlastných foriem a matérií, pre ktoré inšpiráciu hľadá v prírode. Maľuje prevažne olejom, no v poslednom období hlavne technikou akvarelu.

Komorná maľba je výtvarnému prejavu umelca so širším spektrom výtvarných médií a aktivít najbližšia. Výstava predstavuje výber z jeho tvorby v dvoch polohách. Na jednej strane, nesú jeho veľkorozmerné diela, princípy sugestívnej impresie so zameraním na fragmentáciu priestoru. Svojim prejavom balansujú na hranici moderného realizmu a novouimpresionizmu.

Plagát Kremnická slávnosť vína 2018

Kremnická slávnosť vína 2018

17. 11. 2018 15:00   –   20:00 Gotické pivnice v historickom centre

Pri príležitosti 690. výročia mesta Kremnica sa uskutoční 2. ročník Kremnickej slávnosti vína. 8 otvorených gotických pivníc, viac ako 25 vinárstiev, farmárske gastrošpeciality a špeciálne menu kremnických reštaurácii, ľudová hudba Majerovci, komentovaná degustácia vín s koncertom husľového virtuóza Petra Michalicu, jedinečná výstava zbierky známok s motívom vína.

Plagát Tri výstavy: Karikaturisti / 68 / Peter Stankovič

Tri výstavy: Karikaturisti / 68 / Peter Stankovič

22. 8. 2018   –   25. 9. 2018 Múzeum mincí a medailí

Múzeum v spolupráci s organizátormi Kremnických gagov pripravilo hneď tri výstavy, ktoré sú súčasťou 38. ročníka Európskeho Festivalu humoru a satiry KREMNICKÉ GAGY 2018.

Plagát Príbehy v múzeu: Zrodenie stredovekej Kremnice

Príbehy v múzeu: Zrodenie stredovekej Kremnice

11. 8. 2018   –   25. 8. 2018 Múzeum mincí a medailí

Divadelné prehliadky z histórie Kremnice vás zavedú k mimoriadnej udalosti prvej polovice 14. storočia - k založeniu Kremnice a získaniu mestských a hospodárskych výsad.

Plagát Príbehy: biblické témy, staroveké mýty a iné

Príbehy: biblické témy, staroveké mýty a iné

15. 5. 2018   –   31. 7. 2018 Múzeum mincí a medailí

Výstava pozostáva z diel umelcov, ktoré evokujú šokujúci a surrealistický snový obraz počiatku dvadsiateho storočia. Môžeme tu obdivovať litografie týchto výnimočných umeleckých osobností zobrazujúce náboženské a mýtické témy, ktoré tvorili významnú súčasť ich duchovného života a sú zhmotnené v ich majstrovských dielach.

Plagát Jarné prázdniny v múzeu

Jarné prázdniny v múzeu

19. 2. 2018   –   10. 3. 2018 Múzeum mincí a medailí

Séria tvorivých aktivít, ktoré počas troch prázdninových týždňov oživia prehliadku múzea.

Big Air v meste

9. 2. 2018   –   10. 2. 2018

To najlepšie zo zimnej zábavy opäť priamo v centre mesta prináša do slávneho banského mesta po jedenásty raz Big Air. Na Štefánikovom námestí v Kremnici to 9. a 10. februára bude žiť snowboardingom a freeskiingom, ale aj početnými koncertmi a vystúpeniami, nebude chýbať detská zóna, skvelé jedlo, vynikajúce nápoje, výborná afterparty a snáď ani poriadna dávka snehu.

Plagát Textilná tvorba 2017

Textilná tvorba 2017

8. 12. 2017   –   31. 1. 2018 Múzeum mincí a medailí

Súťažná výstava Textilná tvorba sa organizuje formou bienále, umožňuje autorom zaoberajúcim sa textilnou tvorbou predstaviť sa verejnosti v ucelenej kolekcii, prezentujúc tradičnú slovenskú textilnú tvorbu s využitím moderného autorského prístupu a s uplatnením v súčasnej dobe.

Plagát Ora et Ars Viator - Skalka putujúca

Ora et Ars Viator - Skalka putujúca

13. 10. 2017   –   24. 11. 2017 Múzeum mincí a medailí

Výstava prezentujúca výberovú kolekciu výtvarných diel z Medzinárodného výtvarno-literárneho tvorivého sympózia Ora et Ars - Skalka.

Kremnické gagy

1. 9. 2017   –   3. 9. 2017

Stredoveké banícke a minciarske mesto privíta už 37. ročník medzinárodnej prehliadky amatérskych a profesionálnych kulinárov humoru a satiry – Európsky Festival humoru a satiry Kremnické gagy. Do historického centra Kremnice príde predviesť svoje majstrovské umenie viac ako 200 autorov a interpretov z piatich štátov Európy, Nového Zélandu a Slovenska.

Múzeum gýča počas festivalu Kremnické Gagy 2017

1. 9. 2017   –   3. 9. 2017 Múzeum gýča

Našou snahou je ísť s dobou – „keďže sme gýčové múzeum“ a ponúkame novinky ako 3D prezentáciu exponátov a nový vizuálny štýl. Veríme, že Vás osloví a priláka k nám do múzua počas festivalu Kremnické Gagy 2017.
Keď budete mať na festivale pocit že teraz sa chcem zasmiať, uvidieť čo má naša babka v obývačke, alebo ako sa dá umenie ponížiť na gýč neváhajte budeme sa na Vás tešiť.
Počas festivalu humoru a satiry Kremnické GAGY (1-3. septembra 2017) bude otvorené Múzeum gýča nasledovne:
Piatok, 1. septembra: 11:00 - 20:00
Sobota, 2. septembra: 10:00 - 20:00
Nedeľa, 3. septembra: 10:00 - 15:00

Letná noc múz - strašidlá na hrade

20. 8. 2017 19:00   –   23:00 Mestský hrad Kremnica

Hrôzy minulosti zostávajú často zatratené v zabudnutí dejín. Na Mestskom hrade v Kremnici niektoré z nich však opäť ožijú a pripomenú návštevníkom desivé scény plné príbehov, legiend i reálnych udalostí z histórie Kremnice a okolia, na podujatí z cyklu Letné noci múz.

Ja som surrealizmus!

13. 5. 2017   –   13. 8. 2017 Múzeum mincí a medailí

Výstava prezentuje zaujímavú kolekciu viac ako 80 originálnych diel Salvadora Dalího. Dalí, ktorý o sebe vyhlasoval „Ja som surrealizmus“, bol nesmierne talentovaným a plodným umelcom. Popri maľbe sa venoval sochárstvu, filmu, dizajnu, navrhoval šperky, nábytok, divadelné kostýmy, písal a ilustroval knihy. Túto umeleckú všestrannosť dokumentuje aj aktuálna výstava, ktorá predstaví predovšetkým rôzne rarity z tvorby Salvadora Dalího - od litografií cez serigrafie, tapisérie, maľbu na porcelán a práce z oblasti dizajnu, až po modely poštových známok a medaily.

Plagát Capella Mariana - Pieseň piesní

Capella Mariana - Pieseň piesní

10. 8. 2017 19:00   –   22:00 Mestský hrad Kremnica

Už po 11-ty raz sa otvárajú brány festivalu Cap à l’Est v regióne, ktorý v roku 2017 prináša naozajstnú lahôdku pre milovníkov renesančného umenia. Počas koncertného turné po banskobystrickom kraji sa predstaví české komorné hudobné teleso Cappella Mariana s vokálnou sekciou. Štyria vokalisti, dvaja tenori, bas a barytón, neopakovateľným spôsobom podajú starovekú Pieseň piesní v prevedení renesančných európskych skladateľov.

Plagát Piknik na hrade

Piknik na hrade

29. 7. 2017 9:00   –   16:00 Mestský hrad Kremnica

K dobrému jedlu patrí zábava, a preto budú môcť hostia zažiť šermiarske vystúpenie, ktoré odhalí schopnosti, ale aj strasti šermiarskych majstrov v 16. storočí. Krutú tvár vojny bude možno spoznať prostredníctvom predstavenia palných zbraní a ich ničivých schopností.

Kremnický jarmok - Cechové hody kremnické

21. 7. 2017 12:00   –   16:00

Ponorte sa do sveta tradičných remesiel slávneho banského a minciarskeho mesta.

Noc v Múzeu gýča 2017

20. 5. 2017 18:00   –   21:00 Múzeum gýča

Pri príležitosti noci múzeí a galérií pre Vás otvárame naše brány.
Navštívte nás v tomto nezvyčajnom čase, prípadne doneste gýč, na ktorý Vám doma padá prach. To môže aj u nás :)
Tešíme sa na Vás.
PS: vstup je samozrejme zdarma.

Plagát Kresba v procese

Kresba v procese

23. 2. 2017   –   28. 4. 2017 Múzeum mincí a medailí

Čo je kresba? Záujem o bližšie spoznávanie tejto základnej výtvarnej disciplíny podnietil kremnické múzeum k tomu, aby pre proces odborného vzdelávania širokej verejnosti oslovilo k spolupráci Kabinet kresby z VŠVU v Bratislave. Po úvahách nad zreálnením obsahu pripravili spoločné naplnenie galerijného priestoru tromi samostatnými celkami, ktoré spája podtitul „študentská kresba“. Jedným je výber zo zbierkového fondu NBS-MMM. Ide o zachované vyše storočné kresby, prevažne portréty, od dvoch regionálnych umelcov Gejzu Angyala a Rafaela Longina.

Odber noviniek

Pravidelné informácie o nových udalostiach, zaujímavých výletoch a článkoch.