Archív udalostí pre Lesnícke a drevárske múzeum zobraziť miesto

Plagát Spomienky na Vianoce

Spomienky na Vianoce

6. 12. 2020   –   10. 1. 2021

Srdečne vás pozývame na návrat do minulosti symbolicky stvárnenej sviatočnou obývačkou z polovice 20. storočia. Dominuje jej vianočný stromček a dopĺňa ju kolekcia vianočných ozdôb zo zbierok múzea. Prvky interiéru – nábytok, bytové doplnky, vianočné darčeky, sviatočné prestieranie a ďalšie exponáty pochádzajú najmä zo zbierok múzea. Vianočná reminiscencia múzea má byť vianočným pozdravom našim návštevníkom a uistením, že romantiku minulých Vianoc môžeme prežívať aj dnes.

Plagát Zelený objektív 2019

Zelený objektív 2019

23. 10. 2020   –   10. 1. 2021

Výstava prezentuje najlepšie fotografie z rovnomennej súťaže, ktorú v spolupráci so Združením lesníčiek a Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku organizuje Lesnícke a drevárske múzeum už od roku 2001. Súťaž je určená mladým fotografom – žiakom základných škôl a študentom stredných škôl a kladie si za cieľ podchytiť talenty a dať im priestor pre verejnú prezentáciu. Témou súťaže je les.

Zelený objektív 2017

10. 4. 2018   –   11. 5. 2018 Vhodné pre deti

Zelený objektív 2017
Výstava fotografií prezentujúca najlepšie práce prestížnej rovnomennej celoslovenskej fotosúťaže žiakov základných a stredných škôl na tému les.

Plagát Obrázky vianoc II. - Vôňa slamy a ihličia

Obrázky vianoc II. - Vôňa slamy a ihličia

7. 12. 2017   –   12. 1. 2018 Vhodné pre deti

Výstava bude venovaná tradičnej výzdobe príbytkov a hospodárstiev vo vidieckom prostredí počas vianočného obdobia, pričom sa zameria na jej magicko-obradovú stránku. Prostredníctvom zbierkových predmetov, textov a fotografií poukáže na výzdobu, ktorá v minulosti predchádzala vianočným stromčekom a iným novším formám vianočnej dekorácie, ale zároveň návštevníkom priblíži aj vývoj vianočného stromčeka a jeho prenikanie do ľudového prostredia.

Plagát Viete sa ešte hrať? Škola hrou

Viete sa ešte hrať? Škola hrou

5. 10. 2017   –   30. 11. 2017

Prezentované práce - interiérové doplnky, solitéry, dekoratívne predmety a hračky boli úspešné aj na celoslovenských súťažiach dizajnu z dreva, ako sú Etudy z dreva, Kruhy na vode. Vystavené práce vytvorené študentami odboru Dizajn produktov a hračiek spracovali zadanú tému netradičným spôsobom, pričom postupovali pod vedením známeho dizajnéra Mgr. Art. Michala Hanulu, ktorý sa etabloval spájaním tradičných remesiel s novodobým dizajnom.

Plagát Huby

Huby

11. 10. 2017   –   13. 10. 2017

Cieľom výstavy je ukázať druhové bohatstvo a krásu húb v našej prírode, rozšíriť vedomosti verejnosti o tejto tajuplnej skupine organizmov, pritiahnuť mládež k zberu húb a k aktívnemu tráveniu voľného času v prírode. Ďalším cieľom je naučiť praktických hubárov bezpečne poznať smrteľne jedovaté druhy húb, ktoré si každoročne vyberajú svoju daň.

Plagát Roman Uhliar: Tatranky, horalky, bájky

Roman Uhliar: Tatranky, horalky, bájky

3. 8. 2017   –   15. 9. 2017

Horalky a tatranky majú ešte jednu zaujímavosť, pomer strán a veľkosť je takmer totožná s formátom panoramatického negatívu, ktorý autor používa vo svojej tvorbe.
Bájky sú kresby na prvý pohľad nesúvisiacich obrazov a príbehov. Sú to kresby hôr a horaliek, Tatier a tatraniek.

Plagát Stopy českých záhradných architektov na Slovensku

Stopy českých záhradných architektov na Slovensku

6. 7. 2017   –   31. 8. 2017

ýstava poskytuje obraz záhradno-architektonickej tvorby v medzivojnovom Československu ako jeden z dôležitých článkov histórie záhradného umenia, ktorá bola násilne pretrhnutá druhou svetovou vojnou. Zameriava sa najmä na dielo a charakteristické črty tvorby ako aj životné osudy troch z nich, Josefa Minibergera, Josefa Kumpána a Josefa Vaňeka.

Plagát Vlk dravý

Vlk dravý

12. 1. 2017   –   15. 2. 2017

Výstava približuje život ďalšej veľkej šelmy našich lesov vlka ako člena svorky s bohatým rodinným životom a prísnou hierarchiou vzťahov medzi jednotlivými členmi. Vlk je náš najznámejší ale aj najproblémovejší druh z európskych veľkých šeliem. Aj dermoplastické preparáty viacerých vlkov znázorňujú spôsob jeho života.

Odber noviniek

Pravidelné informácie o nových udalostiach, zaujímavých výletoch a článkoch.