Archív udalostí pre Podjavorinské múzeum zobraziť miesto

Oznamy

14. 6. 2021   –   31. 12. 2021 viac informácií

Návštevníkom oznamujeme, že od 14. júna 2021 je Podjavorinské múzeum v rekonštrukcii. O jeho opätovnom otvorení (v mesiacoch október - november) Vás budeme informovať.

Ďakujeme za pochopenie.

70. výročie založenia múzea v Novom Meste nad Váhom

20. 8. 2020   –   31. 3. 2021 Vhodné pre deti

Bývalé Okresné múzeum v Novom Meste nad Váhom, dnešné Podjavorinské múzeum, si v roku 2020 pripomína 70. výročie svojho vzniku. Sídli v barokovej budove, podľa jedného z majiteľov nazývanej Ghillányho dom alebo “Ghillányovec”, postavenej uprostred západnej strany námestia. Výstava 70. výročie založenia múzea v Novom Meste nad Váhom predstavuje výsledky práce za obdobie rokov 1950 – 2020. Výstava dokumentuje výsledky činnosti múzea a výber zbierkových predmetov získaných v predmetnom období. Tešíme sa na Vašu návštevu!

Plagát 70. výročie založenia múzea v Novom Meste nad Váhom

70. výročie založenia múzea v Novom Meste nad Váhom

20. 8. 2020   –   13. 11. 2020 Vhodné pre deti

Bývalé Okresné múzeum v Novom Meste nad Váhom, dnešné Podjavorinské múzeum, si v roku 2020 pripomína 70. výročie svojho vzniku. Výstava "70. výročie založenia múzea v Novom Meste nad Váhom" dokumentuje výsledky činnosti múzea a výber zbierkových predmetov získaných v rokoch 1950 – 2020. Múzeum má bohatý a rôznorodý zbierkový fond, ktorým približuje vývoj spoločnosti na strednom Považí a výstava prezentuje predmety, ktoré verejnosť bežne neuvidí. Výstavu môžete vidieť v priestoroch múzea do 13.11.2020. Tešíme sa na Vašu návštevu!

Plagát Nové Mesto nad Váhom v praveku

Nové Mesto nad Váhom v praveku

13. 2. 2020   –   31. 7. 2020 Vhodné pre deti

Výstava nám približuje dve vybrané archeologické kultúry, ktorých stopy môžeme nájsť v Novom Meste nad Váhom a jeho okolí. Prvou z nich je bošácka skupina, ktorá dostala pomenovanie podľa prvých nálezov z neďalekej Bošáce, z polohy „Pohančeniščia“. Centrum jej rozšírenia sú hlavne obe strany Malých a Bielych Karpát. Sídliská bošáckej skupiny sa nachádzajú na miernych svahoch, alebo na vyvýšeninách (napríklad v Ivanovciach, alebo Podolí) a často bývajú opevnené. Druhá časť výstavy je zameraná na dobu bronzovú, hlavne na lužickú kultúru v Novom Meste nad Váhom.

Plagát Nové Mesto nad Váhom v praveku

Nové Mesto nad Váhom v praveku

13. 2. 2020   –   10. 5. 2020 Vhodné pre deti

Výstava Nové Mesto nad Váhom v praveku priblíži dve vybrané archeologické kultúry, ktorých stopy môžeme nájsť v Novom Meste nad Váhom a jeho okolí. Prvou z nich je bošácka skupina, ktorá dostala pomenovanie podľa nálezov z neďalekej Bošáce. Je to kultúrna skupina rozšírená v strednej fáze eneolitu. Vystavený bude hlavne keramický súbor z archeologického výskumu v Podolí. Druhá časť výstavy sa zameria na mladšiu dobu bronzovú, konkrétne na lužickú kultúru v Novom Meste nad Váhom. Priblíži záchranné archeologické výskumy, ktoré sa tu uskutočnili.

Plagát Pohyblivé betlehemy

Pohyblivé betlehemy

1. 12. 2019   –   28. 3. 2020 Vhodné pre deti

Expozíciu Podjavorinského múzea v Novom Meste nad Váhom aj tento rok tradične oživia pohyblivé betlehemy.

Autorom jedného z nich je Marián Mikulec, rodák zo Zemianskeho Podhradia. Centrom betlehemu je zobrazenie narodenia Ježiša Krista so Svätou rodinou vsadené do prostredia mesta Betlehem. Autor pri tvorbe betlehemov vychádzal z moravských ľudových betlehemov a stvárnenie betlehemu je blízke našim kultúrnym tradíciám. Epoxidové figúrky vytvoril podľa existujúcich originálov poškodených drevených sôch od neznámych autorov z Moravy.

Tešíme sa na Vašu návštevu. :)

Plagát Ľudové hudobné nástroje zo zbierky Kornela Duffeka

Ľudové hudobné nástroje zo zbierky Kornela Duffeka

14. 11. 2019   –   8. 2. 2020 Vhodné pre deti

Výstava Ľudové hudobné nástroje zo zbierky Kornela Duffeka je organizovaná v spolupráci so Slovenským národným múzeom-Hudobným múzeom.
Kornel Duffek kompletizoval zbierku ľudových hudobných nástrojov dlhé roky, ale najmä v rokoch 1967 – 1969, prevažne zo stredoslovenských dedín a salašov. Ľudové nástroje sú rozdelené podľa prijatého systému delenia do nástrojových skupín, teda na samozvučné nástroje (fokoš, kuľaga, rapkáč, zvonce), strunozvučné nástroje (cimbal, citara, husle) a vzduchozvučné nástroje (fujara, píšťala, píšťalka). Za pozornosť stojí Fujara trombita, ktorá má dĺžku až 4 metre

Odber noviniek

Pravidelné informácie o nových udalostiach, zaujímavých výletoch a článkoch.