Archív udalostí pre mesto Skalica zobraziť mesto

Plagát Zelené kádre. Sedliacke vzbury a hnutia v Rakúsko-Uhorsku a jeho nástupníckych štátoch

Zelené kádre. Sedliacke vzbury a hnutia v Rakúsko-Uhorsku a jeho nástupníckych štátoch

1. 7. 2022   –   31. 8. 2022 Záhorské múzeum v Skalici

Výstava ponúka ojedinelý pohľad na roľnícku históriu Záhoria a ďalších regiónov bývalej rakúsko-uhorskej monarchie v období svetových vojen. Zameriava sa na dedinčanov a aktivistov, ktorí sa snažili roľníkom priznať právo na sebaurčenie rôznymi cestami od konca 1. svetovej vojny cez 2. svetovú vojnu. Niektorí z nich sa uchýlili k odvetnému násiliu, ako sedliaci v predchádzajúcich revolúciách v minulých storočiach. Ďalší navrhovali nové formy sebaurčenia, samosprávy a viedli roľnícke politické hnutia, ktoré dramaticky expandovali po roku 1918. Mnohými z týchto udalostí sa ako zelená niť tiahlo tieňové vojenské hnutie desiatok stoviek sedliackych dezertérov, ktorí sa objavovali ku koncu 1. svetovej vojny naprieč slovanskými územiami Rakúsko-Uhorska.

Plagát Rodinné obyčaje v tradičnej ľudovej kultúre Záhoria

Rodinné obyčaje v tradičnej ľudovej kultúre Záhoria

4. 12. 2020   –   31. 1. 2021 Záhorské múzeum v Skalici

Výstava približuje rodinné zvyky späté s tromi kľúčovými momentmi v živote človeka: narodenie, svadba a pohreb. Vzťahujú sa k vidieckemu obyvateľstvu, ktorého prevažným zamestnaním bolo roľníctvo, z časového hľadiska ide o rozpätie 2. polovice 19. storočia – 1. polovice 20. storočia. Rôznorodosť rodinných obyčají ilustrujú bohatý zbierkový fond a archív Záhorského múzea v Skalici, doplnený fotografiami z archívov pamäťových a kultúrnych inštitúcií a súkromných osôb z oblasti Záhoria a Myjavy z konca 19. storočia – 70. rokov 20. storočia.

Plagát Maliari Slovácka v 19. a 20. storočí

Maliari Slovácka v 19. a 20. storočí

14. 8. 2020   –   20. 11. 2020 Záhorské múzeum v Skalici

Koncom 19. a začiatkom 20. storočia MUDr. Pavel Blaho spolu s ThDr. Ľudovítom Okánikom intenzívne spolupracovali s mnohými moravskými dejateľmi a maliarmi pri organizácii výstav, vzniku spolkov a v národom kultúrnom dianí na oboch brehoch rieky Moravy. Najvýraznejším dokladom vzájomnej spolupráce je budova Spolkového domu (v súčasnosti Domu kultúry) v Skalici, ktorú dal MUDr. Blaho postaviť podľa návrhu architekta Dušana Jurkoviča v roku 1905. Nástenné maľby v centrálnej divadelnej dvorane realizoval Antoš Frolka podľa prác Jožu Uprku.

AMFO 2020

15. 6. 2020   –   31. 7. 2020 Záhorské múzeum v Skalici

Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast jednotlivcov a kolektívov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti amatérskej fotografickej tvorby. Súťaž je určená deťom, mládeži a dospelým, nie je tematicky zameraná, ani vymedzená a koná sa každý rok.

Plagát Stratené pralesy

Stratené pralesy

7. 2. 2020   –   27. 3. 2020 Záhorské múzeum v Skalici

Na výstave sa návštevníci môžu oboznámiť s dávno vyhynutými rastlinami vo forme fosílií, napríklad s obrovskými plavúňmi a prasličkami, ktoré rástli v prvohorách. Je vhodnou metodickou pomôckou pre žiakov základných, stredných a vysokých škôl. Vystavované exponáty sú dôkazom premeny a prispôsobovania sa rastlín v procese evolúcie na našej planéte, ktorá neustále prebieha aj v súčasnom období.

Plagát Pavel Michalič: Kresba, grafika, maľba, Ilustrácie k rozprávkovej knihe Františka Višvádera

Pavel Michalič: Kresba, grafika, maľba, Ilustrácie k rozprávkovej knihe Františka Višvádera

22. 11. 2019   –   31. 1. 2020 Záhorské múzeum v Skalici

Maľba sa pre akademického maliara Pavla Michaliča stala, ako sám hovorí: „základným vyjadrovacím prostriedkom (médiom) zobrazenia imaginárnych, abstrahovaných predstáv s nádychom vizuálnej štylizácie znaku, šifrujúceho určitý význam, ktorého interpretácia nemusí úplne podliehať verifikácii.“

Výstava okrem ilustrácií knihy, ktoré sú súčasťou grafickej tvorby autora, bude prezentovať výber z jeho tvorby v oblasti kresby, grafiky a maľby.

Plagát Eduard Timko - Fotografie

Eduard Timko - Fotografie

19. 9. 2019   –   15. 11. 2019 Záhorské múzeum v Skalici

Eduard Timko, grafik, dizajnér a fotograf sa narodil 18. augusta 1969 v Skalici. Po štúdiu na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Bratislave, odbor grafika, pracoval do roku 1993 v spoločnosti Grafobal ako grafický dizajnér. Od roku 1993 vlastní súkromnú firmu Ateliér EDO, s. r. o., v ktorej sa venuje tvorbe reklamy, dizajnu, reklamnej, umeleckej a reportážnej fotografii a ktorá získala viacero ocenení. Fotografiou sa zaoberá od svojich desiatich rokov. Vo voľnej tvorbe vyjadruje obdiv prírode, krajine a jej obyvateľom, za fotografiami cestuje po svete

Plagát Peter Pollák, Vlasta Peltznerová - Návraty

Peter Pollák, Vlasta Peltznerová - Návraty

4. 7. 2019   –   8. 9. 2019 Záhorské múzeum v Skalici

Keramikár Peter Pollák po ukončení štúdia na umeleckopriemyselnej škole v Uherskom Hradišti u prof. Jiřího Vacha a Vladimíra Groša pracuje od roku 1984 ako keramik. Od roku 1992 spolu s manželkou vlastní a vedie firmu zameranú najmä na výrobu výrobkov v barokovo-rokovovom štýle starej holíčskej fajansy. Ďalším smerom v tvorbe je výroba dekoratívnych keramických motýľov. Autor sa venuje i voľnej tvorbe, kde vytvára rôzne objekty, mozaiky, figúrky. Fotoaparátom zachytáva krajinu a jej detaily spracováva na kresby.

Plagát A ako animátor

A ako animátor

8. 3. 2019   –   2. 6. 2019 Záhorské múzeum v Skalici

Ambíciou tejto výstavy je prostredníctvom hravosti a kreativity nenásilne priblížiť detskému návštevníkovi nielen zaujímavosti zo sveta technického spracovania animovaných filmov, ale zoznámiť sa aj s tými málo známymi, nekonečne trpezlivými ľuďmi – animátormi, ktorí hrdinom z animovaných filmov vdychujú život.

Plagát Trdlofest 2019

Trdlofest 2019

18. 5. 2019 10:00   –   18:00 Františkánska záhrada

Mesto Skalica si pre Vás pripravilo jednodňový festival tradičnej hudby, folklóru a najmä bohatého sprievodného programu. Trdlofest možno chápať ako oslavu nášho Skalického trdelníka, pričom pred zrakmi návštevníkov sa táto delikatesa pripravuje na pahrebe. Počas týchto osláv sa začína v Skalici letná turistická sezóna. Srdečne Vás na toto podujatie pozývame. Vychýrenou skalickou špecialitou je už od dávna Skalický trdelník a neodmysliteľne k tomu patrí výborné skalické víno.

Plagát Ľudový odev na Záhorí - tradícia a dnešok

Ľudový odev na Záhorí - tradícia a dnešok

14. 2. 2019   –   15. 3. 2019 Záhorské múzeum v Skalici

Výstava mapuje lokálne formy sviatočného a obradového mužského a ženského odevu, vychádzajúc z historického vývoja Záhoria rozdeleného na panstvá. Prostredníctvom kompletných odevov inštalovaných na figurínach, jednotlivých súčiastok, textov a obrazového materiálu oboznámi návštevníka s podobami skalického, holíčskeho, šaštínskeho, senického, jablonického, moravskosvätojánskeho, malackého a plaveckého ľudového odevu v minulosti.

Plagát 100 rokov TJ Sokol Skalica

100 rokov TJ Sokol Skalica

8. 12. 2018   –   22. 2. 2019 Záhorské múzeum v Skalici

Výstava prináša množstvo zaujímavých informácií o histórii i súčasnosti TJ Sokol a tvoria ju panely s textami a fotografiami, ktoré doplnia trojrozmerné exponáty súvisiace s činnosťou TJ Sokol v Skalici; sokolská zástava z roku 1938, sokolské uniformy, cvičebné oblečenia, odznaky, propagačné predmety sokolskej myšlienky, sokolských zletov, množstvo fotografií, plagátov a dokumentácie.

Plagát Hana Annyotty Veselá - Jubileum

Hana Annyotty Veselá - Jubileum

14. 9. 2018   –   19. 10. 2018 Záhorské múzeum v Skalici

Autorka na slovenskú výtvarnú scénu vstúpila v 80. rokoch 20. storočia po ukončení absolutória na Pedagogickej fakulte v Nitre /1987/, kde študovala maľbu pod vedením doc. akad. mal. Ľudovíta Jelenáka, v odbore tvarovania ju viedol akad. soch. Milan Marciňa. Jej prvé samostatné diela v médiu užitého umenia, najmä v keramike boli poznačené štúdiom grafického školenia, ktoré absolvovala na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Bratislave pod vedením akad. mal. Jána Ondrisku.

Plagát ORTHS, Obrazy a objekty

ORTHS, Obrazy a objekty

13. 7. 2018   –   9. 9. 2018 Záhorské múzeum v Skalici

Záhorské múzeum v Skalici pripravilo na letnú turistickú sezónu sviežu a širokou diváckou obcou kladne akceptovanú výstavu, tematizujúcu krajinu, prírodu a naturálny svet vôbec. Je usporiadaná k životnému jubileu maliara a člena Umeleckej besedy slovenskej, pedagóga ZUŠ Senica, fotografa a kurátora Galérie ZUŠ Senica, dlhoročného zapáleného aktivistu výtvarnej kultúry Štefana Ortha st. (1943 Gajary).

Plagát Amfo 2018

Amfo 2018

8. 6. 2018   –   1. 7. 2018 Záhorské múzeum v Skalici

Prihlásení autori súťažia so svojimi fotografickými prácami v troch základných skupinách: v skupine autorov do 16 rokov, v skupine autorov od 16 do 21 rokov a v skupine dospelých autorov – nad 21 rokov, pričom v každej skupine sa súťaží v kategórii: čiernobiela fotografia, farebná fotografia a multimediálna prezentácia fotografií bez rozlíšenia veku.

Plagát Jozef Chrena: Z tvorby

Jozef Chrena: Z tvorby

6. 4. 2018   –   3. 6. 2018 Záhorské múzeum v Skalici

Maliarsku tvorbu Jozefa Chrenu charakterizuje hlavne rýchla, vcelku realistická škvrnová impresívna maľba poväčšine špachtľou, popri olejomaľbe najčastejšie rýchlo schnúcimi akrylovými farbami. Okrem dynamickej maľby, najmä krajinárskej, sa Jozef Chrena venuje aj kresbe najmä rudkou a potom aj monumentálnejšej maliarskej výzdobe interiérov stavieb v rodnom Moravskom Svätom Jáne.

Svetový deň sprievodcov v Skalici

24. 2. 2018 12:00   –   16:00

Koniec februára sa v tradične Skalici spája aj s tematickými prehliadkami pamätihodností mesta. 24. februára na vás čakajú v Skalici sprievodcovia, s ktorými môžete osláviť Svetový deň sprievodcov. Miestna turistická informačná kancelária pri príležitosti osláv tohto dňa umožní bezplatne navštíviť skalické pamiatky s výkladom sprievodcu.

Plagát Ľudový odev na Záhorí - tradícia a dnešok

Ľudový odev na Záhorí - tradícia a dnešok

8. 12. 2017   –   23. 2. 2018 Záhorské múzeum v Skalici

Výstava mapuje lokálne formy sviatočného a obradového mužského a ženského odevu, vychádzajúc z historického vývoja Záhoria rozdeleného na panstvá. Prostredníctvom kompletných odevov inštalovaných na figurínach, jednotlivých súčiastok, textov a obrazového materiálu oboznámi návštevníka s podobami skalického, holíčskeho, šaštínskeho, senického, jablonického, moravskosvätojánskeho, malackého a plaveckého ľudového odevu v minulosti.

Plagát Karol Machata, Anna Poláková

Karol Machata, Anna Poláková

27. 10. 2017   –   1. 12. 2017 Záhorské múzeum v Skalici

Záhorské múzeum v Skalici v spolupráci s Divadelným ústavom Bratislava prinášajú návštevníkom panelové výstavy venované dvom významným osobnostiam divadelného sveta, pôvodom zo Záhoria.

Plagát Žili v Skalici - Miroslav Sylla, Ján Blaha

Žili v Skalici - Miroslav Sylla, Ján Blaha

14. 7. 2017   –   20. 7. 2017 Záhorské múzeum v Skalici

Výstava pozostáva z panelovej časti, u Miroslava Syllu doplnenej obrazmi a dokumentáciou jeho činnosti, u Jána Blahu výberom z obľúbených vyrezávaných reliéfov, ukážkami náradia, návrhmi rôznych zariadení i niekoľkými jeho výrobkami.

Ľudové umelecké remeslá v Skalici

7. 7. 2017 12:00   –   16:00

Všetkých priaznivcov starých a krásnych remesiel určite poteší v poradí piate stretnutie ľudových remeselníkov v Skalici.

Plagát amfo 2017

amfo 2017

9. 6. 2017   –   2. 7. 2017 Záhorské múzeum v Skalici

Poslaním krajskej súťaže a výstavy je vytvoriť podmienky pre zhodnotenie, konfrontáciu výsledkov súčasnej tvorby amatérskych fotografov v Trnavskom kraji. Verejnou prezentáciou súťažných prác na výstavách motivovať záujem širokej verejnosti o fotografie rôzneho regionálneho pôvodu, tematického, žánrového zamerania, formálneho a technického spracovania, a tak prispieť k rozvoju amatérskej fotografie na Slovensku.

Plagát Laco Csurma - Deťom pre radosť

Laco Csurma - Deťom pre radosť

28. 4. 2017   –   4. 6. 2017 Záhorské múzeum v Skalici

Výstava bude prezentovať výber z autorovej tvorby venovanej predovšetkým detskému publiku.

Plagát Jozef Miloslav Hurban a Ľudovít Štúr na javiskách slovenských divadiel

Jozef Miloslav Hurban a Ľudovít Štúr na javiskách slovenských divadiel

24. 3. 2017   –   21. 4. 2017 Záhorské múzeum v Skalici

Nosná časť výstavy Divadelná tvár Ľudovíta Štúra, ktorá bola inštalovaná v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave bude doplnená novými výstavnými panelmi a pod zmeneným názvom prináša pohľad na najznámejších národných dejateľov.

Plagát Maliari Slovácka v 19. a 20. storočí

Maliari Slovácka v 19. a 20. storočí

10. 2. 2017   –   17. 3. 2017 Záhorské múzeum v Skalici

Výstava je venovaná 150. výročiu narodenia lekára, politika, hospodárskeho a kultúrneho činiteľa, zakladateľa skalického múzea MUDr. Pavla Blahu, ktorý mal ku kultúrnemu dianiu a umelcom blízkej Moravy úprimný vzťah. S mnohými maliarmi ho spájali priateľské kontakty, predovšetkým však regionálna i myšlienková spriaznenosť.

Láska k folklóru

2. 12. 2016   –   30. 1. 2017 Záhorské múzeum v Skalici

Výstava tradičného folklóru na území Slovenska.

Plagát Vianočná prehliadka v Skalici

Vianočná prehliadka v Skalici

17. 12. 2016 12:00   –   16:00

Na netradičnú Vianočnú prehliadku Vás pozýva TIK Skalica dňa 17. decembra 2016 o 17:00 hod.

Plagát Predvianočný koncert

Predvianočný koncert

2. 12. 2016 18:00   –   22:00 Záhorské múzeum v Skalici

Na koncerte vystúpi slovenská kapela Funny Fellows, ktorá vznikla v roku 1993. Základnú formáciu tvorí kvarteto erudovaných muzikantov s lídrom Romanom Féderom, ktorý je zároveň spevákom i moderátorom. Majú za sebou nahraté úspešné albumy, napr. Spievanie vo vani (1998), U veselého chlapíka (2001), Jaj Zuzka, Zuzička (2009), ale najmä celý rad koncertných vystúpení na festivaloch a rôznych spoločenských podujatiach.

Skalica 1950 – 1980 vo fotografii

21. 10. 2016   –   25. 11. 2016 Záhorské múzeum v Skalici

História mesta Skalica zachytená pohľadom objektívu v rokoch 1950 - 1980.

Odber noviniek

Pravidelné informácie o nových udalostiach, zaujímavých výletoch a článkoch.