Archív udalostí pre mesto Zvolen zobraziť mesto

Plagát Premeny dreva

Premeny dreva

11. 5. 2023   –   18. 6. 2023 Lesnícke a drevárske múzeum

Návštevníci Lesníckeho a drevárskeho múzea majú jedinečnú príležitosť zoznámiť sa s maturitnými prácami študentov končiacich štúdium v študijnom odbore Tvorba nábytku a interiéru. V tomto ročníku dostali naši dizajnéri možnosť odprezentovať výsledky maturitných projektov, v ktorých môžete nájsť odraz jednotlivých osobností ako aj aplikované nadobudnuté poznatky. Na výstave budete mať možnosť vidieť originálnu tvorbu vo forme stoličiek, barových sedení, kresiel, konferenčných stolíkov a detskej stoličky.

Plagát Ochotnícke divadlo vo Zvolene

Ochotnícke divadlo vo Zvolene

26. 5. 2023   –   11. 6. 2023 Lesnícke a drevárske múzeum

Srdečne pozývame na výstavu približujúcu dejiny ochotníckeho divadla vo Zvolene.

Plagát Zelený objektív 2022

Zelený objektív 2022

30. 3. 2023   –   11. 6. 2023 Lesnícke a drevárske múzeum

Apríl – mesiac lesov patrí v Lesníckom a drevárskom múzeu už tradične aktivitám s tematikou prírody a lesa. Na tento rok sme pripravili už 22. výstavu s názvom Zelený objektív. Výstava prezentuje najlepšie fotografie z rovnomennej súťaže, ktorú v spolupráci so Združením lesníčiek a Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku organizuje Lesnícke a drevárske múzeum už od roku 2001. Súťaž je určená mladým fotografom – žiakom základných škôl a študentom stredných škôl a kladie si za cieľ podchytiť talenty a dať im priestor pre verejnú prezentáciu. Témou súťaže je les.

Plagát Tetrovovité

Tetrovovité

19. 1. 2023   –   7. 5. 2023 Lesnícke a drevárske múzeum

Témou tohtoročnej výstavy bude skupina veľmi atraktívnych vtákov, ktorá je jednoznačne pýchou našej prírody. U nás žijúce kurovité vtáky zaradené do čeľade tetrovovitých sú predmetom mnohých diskusií jednak odborníkov, ale tešia sa aj záujmu všetkých obdivovateľov našej fauny. Návštevník sa dozvie zaujímavé poznatky o správaní, o potrave či o ideálnom biotope Tetrova hlucháňa i Tetrova hoľniaka. Nebude chýbať ani menej nápadný a menej známy Jariabok hôrny. Diorámy imitujúce prírodné prostredie a dermoplastické preparáty, budú doplnené fotografiami a textom, ktorý podá podrobné informácie o tejto čeľadi.

Plagát Ako sa hrali naši

Ako sa hrali naši

11. 10. 2022   –   31. 12. 2022 Lesnícke a drevárske múzeum

Výstava Ako sa hrali naši predstavuje výber z unikátnej zbierky historických hračiek z depozitárov Múzea mesta Bratislavy. Kurátorka zbierky a autorka výstavy Mgr. Marta Janovíčková vybrala podstatnú časť hračiek detí z bratislavských domácností z obdobia od druhej polovice 19. do konca 20. storočia, ktoré návštevník uvidí na výstave ako autentické exponáty. Výstava je pozvánkou do sveta detí a ukážku toho ako sa hrali generácie pred nami a súčasne odovzdáva významné posolstvo dospelým aj deťom: Spomínajte a rozprávajte sa so svojim potomstvom! Deti, mladí ľudia, načúvajte trpezlivo svojim rodičom a prarodičom, počúvajte príbehy starších. Spoznáte ich v úplne inom svetle, získate inšpirácie, múdrosť a neraz pochopíte historické súvislosti.

Plagát Život v pralese

Život v pralese

11. 10. 2022   –   31. 12. 2022 Lesnícke a drevárske múzeum

Výstava súťažných prác výtvarnej výzvy Život v pralese pripravená v spolupráci so Správou Chránenej krajinnej oblasti – Biosférickej rezervácie Poľana. Do súťažnej výzvy sa zapojilo 61 detí zo šiestich základných umeleckých škôl - ZUŠ Hriňová, ZUŠ Očová, ZUŠ Zvolen Nádvorná, Súkromná ZUŠ QUO VADIS, Súkromná ZUŠ Zacharová, ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica. Prales, ľudskou činnosťou nedotknuté, mystické a tajuplné miesto, predstavuje unikátnu učebnicu divokej prírody, priestor prebúdzajúci fantáziu. Presne tak zapôsobila výtvarná výzva Život v pralese na talentovaných školákov. Prebudila v nich predstavy plné farieb, tvarov, obrazov a života, ktoré pretavili do diel prekypujúcich životnou energiou rovnako ako samotný prales.

Plagát Ľudovít Štúr – od štúdia k činom

Ľudovít Štúr – od štúdia k činom

1. 10. 2022   –   27. 11. 2022 Lesnícke a drevárske múzeum

ýstava je realizovaná pri významnom jubileu, 175. výročí zvolenia Ľudovíta Štúra za poslanca do uhorského snemu za mesto Zvolen. Lesnícke a drevárske múzeum sa pri tejto príležitosti rozhodlo priblížiť svojim návštevníkom výstavu z autorskej dielne SNM - Múzea Ľudovíta Štúra v Modre pod názvom Ľudovít Štúr – od štúdia k činom. Výstava obohacuje expozíciu venovanú Štúrovi a šľachtickej rodine Ostrolúckych, ktorá bola sprístupnená pri 200. výročí narodenia našej najvýznamnejšej buditeľskej osobnosti v r. 2015. Ponúka zasvätené informácie o vývoji Štúrovej osobnosti od študentských čias až po jeho posledné roky, strávené v Modre, spolu s prehľadom najdôležitejších slovenských aktivít v 30. a 40. rokoch 19. storočia.

Plagát Spomienky na Vianoce

Spomienky na Vianoce

6. 12. 2020   –   10. 1. 2021 Lesnícke a drevárske múzeum

Srdečne vás pozývame na návrat do minulosti symbolicky stvárnenej sviatočnou obývačkou z polovice 20. storočia. Dominuje jej vianočný stromček a dopĺňa ju kolekcia vianočných ozdôb zo zbierok múzea. Prvky interiéru – nábytok, bytové doplnky, vianočné darčeky, sviatočné prestieranie a ďalšie exponáty pochádzajú najmä zo zbierok múzea. Vianočná reminiscencia múzea má byť vianočným pozdravom našim návštevníkom a uistením, že romantiku minulých Vianoc môžeme prežívať aj dnes.

Plagát Zelený objektív 2019

Zelený objektív 2019

23. 10. 2020   –   10. 1. 2021 Lesnícke a drevárske múzeum

Výstava prezentuje najlepšie fotografie z rovnomennej súťaže, ktorú v spolupráci so Združením lesníčiek a Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku organizuje Lesnícke a drevárske múzeum už od roku 2001. Súťaž je určená mladým fotografom – žiakom základných škôl a študentom stredných škôl a kladie si za cieľ podchytiť talenty a dať im priestor pre verejnú prezentáciu. Témou súťaže je les.

Plagát Zvolenská zima a Vianočná dedina 2019

Zvolenská zima a Vianočná dedina 2019

29. 11. 2019   –   26. 12. 2019 viac informácií

Dovoľte nám predstaviť vám program tohtoročnej Zvolenskej zimy a Vianočnej dediny, ktorú otvoríme 29.11. a potrvá do 26.12. Čaká vás bohatá ponuka výrobkov, dobrôt a rozšírený kultúrny program.

Plagát Výstava FLO.RYT

Výstava FLO.RYT

21. 1. 2019   –   30. 6. 2019 Krajská knižnica Ľ. Štúra

Pozývame vás do knižnice, kde je v priestoroch hlavného schodiska sprístupnená výstava prác študentov Súkromnej strednej umeleckej školy scénického výtvarníctva.

Plagát Vianočné trhy Zvolen 2018

Vianočné trhy Zvolen 2018

30. 11. 2018   –   23. 12. 2018 viac informácií

Program tohtoročnej Zvolenskej zimy a Vianočnej dediny potrvá do 23. 12. 2018. Čaká vás bohatá ponuka výrobkov, dobrôt a rozšírený kultúrny program.

Zelený objektív 2017

10. 4. 2018   –   11. 5. 2018 Lesnícke a drevárske múzeum

Zelený objektív 2017
Výstava fotografií prezentujúca najlepšie práce prestížnej rovnomennej celoslovenskej fotosúťaže žiakov základných a stredných škôl na tému les.

Novoročný koncert vo Zvolene

13. 1. 2018 12:00   –   16:00

Na sobotu 13. januára si novoročný koncert prichystala aj Zvolenská kapela. V Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene sa predstaví Prvá zvolenská dychovka a jej sólisti Anna Jakubíková, Jaroslav Knápek a Ľuboš Kovačech.

Trojkráľový koncert na Zvolenskom zámku

6. 1. 2018 12:00   –   16:00

Milovníci zborového umenia si určite prídu na svoje na Troch kráľov v čarovnom prostredí Zvolenského zámku. Oceňovaný Ženský spevácky zbor Belius z Očovej, ktorý nesie meno po slávnom rodákovi Matejovi Belovi, prinesie do Zvolena čaro trojkráľovej hudby.

Plagát Obrázky vianoc II. - Vôňa slamy a ihličia

Obrázky vianoc II. - Vôňa slamy a ihličia

7. 12. 2017   –   12. 1. 2018 Lesnícke a drevárske múzeum

Výstava bude venovaná tradičnej výzdobe príbytkov a hospodárstiev vo vidieckom prostredí počas vianočného obdobia, pričom sa zameria na jej magicko-obradovú stránku. Prostredníctvom zbierkových predmetov, textov a fotografií poukáže na výzdobu, ktorá v minulosti predchádzala vianočným stromčekom a iným novším formám vianočnej dekorácie, ale zároveň návštevníkom priblíži aj vývoj vianočného stromčeka a jeho prenikanie do ľudového prostredia.

Plagát Viete sa ešte hrať? Škola hrou

Viete sa ešte hrať? Škola hrou

5. 10. 2017   –   30. 11. 2017 Lesnícke a drevárske múzeum

Prezentované práce - interiérové doplnky, solitéry, dekoratívne predmety a hračky boli úspešné aj na celoslovenských súťažiach dizajnu z dreva, ako sú Etudy z dreva, Kruhy na vode. Vystavené práce vytvorené študentami odboru Dizajn produktov a hračiek spracovali zadanú tému netradičným spôsobom, pričom postupovali pod vedením známeho dizajnéra Mgr. Art. Michala Hanulu, ktorý sa etabloval spájaním tradičných remesiel s novodobým dizajnom.

Plagát Huby

Huby

11. 10. 2017   –   13. 10. 2017 Lesnícke a drevárske múzeum

Cieľom výstavy je ukázať druhové bohatstvo a krásu húb v našej prírode, rozšíriť vedomosti verejnosti o tejto tajuplnej skupine organizmov, pritiahnuť mládež k zberu húb a k aktívnemu tráveniu voľného času v prírode. Ďalším cieľom je naučiť praktických hubárov bezpečne poznať smrteľne jedovaté druhy húb, ktoré si každoročne vyberajú svoju daň.

Plagát Roman Uhliar: Tatranky, horalky, bájky

Roman Uhliar: Tatranky, horalky, bájky

3. 8. 2017   –   15. 9. 2017 Lesnícke a drevárske múzeum

Horalky a tatranky majú ešte jednu zaujímavosť, pomer strán a veľkosť je takmer totožná s formátom panoramatického negatívu, ktorý autor používa vo svojej tvorbe.
Bájky sú kresby na prvý pohľad nesúvisiacich obrazov a príbehov. Sú to kresby hôr a horaliek, Tatier a tatraniek.

Plagát Stopy českých záhradných architektov na Slovensku

Stopy českých záhradných architektov na Slovensku

6. 7. 2017   –   31. 8. 2017 Lesnícke a drevárske múzeum

ýstava poskytuje obraz záhradno-architektonickej tvorby v medzivojnovom Československu ako jeden z dôležitých článkov histórie záhradného umenia, ktorá bola násilne pretrhnutá druhou svetovou vojnou. Zameriava sa najmä na dielo a charakteristické črty tvorby ako aj životné osudy troch z nich, Josefa Minibergera, Josefa Kumpána a Josefa Vaňeka.

Zvolenské nedeľné korzo

4. 6. 2017   –   25. 6. 2017

Korzovať vo Zvolene sa naozaj oplatí. Mesiac skvelej zábavy v centre robí mesto v júni ešte atraktívnejším.

1. máj vo Zvolene

1. 5. 2017 12:00   –   16:00

Retro zábavu, vystavené veterány a dobré jedlo ponúkne 1. máj 2017 vo Zvolene.

Veľkonočné trhy vo Zvolene

12. 4. 2017   –   13. 4. 2017

Mesto Zvolen a Zvolenské kultúrne centrum pozývajú na tradičné veľkonočné trhy, ktoré sa uskutočnia v dňoch 12. a 13. apríla 2017 na Námestí SNP. Vo štvrtok 13.4. sa o zábavu postará od 15.00 hod Zvolenská kapela.

Veľkonočné tvorenie s pavúkom Ľudom

9. 4. 2017 12:00   –   16:00

Bol raz jeden pavúk, ale nebol to taký obyčajný pavúk, pretože býval v detskom ateliéri na Zvolenskom zámku. Tu priadol svoje tvorivé siete, do ktorých rád zapletal deti a ich rodičov. Ak sa chcete s nami zapliesť a niečo pekné vytvoriť, pozývame vás do SNG na Zvolenský zámok.

Plagát Vlk dravý

Vlk dravý

12. 1. 2017   –   15. 2. 2017 Lesnícke a drevárske múzeum

Výstava približuje život ďalšej veľkej šelmy našich lesov vlka ako člena svorky s bohatým rodinným životom a prísnou hierarchiou vzťahov medzi jednotlivými členmi. Vlk je náš najznámejší ale aj najproblémovejší druh z európskych veľkých šeliem. Aj dermoplastické preparáty viacerých vlkov znázorňujú spôsob jeho života.

Odber noviniek

Pravidelné informácie o nových udalostiach, zaujímavých výletoch a článkoch.