V okolí zobraziť viac

Miesta a výlety
Ubytovanie

Predpoveď počasia

Galérie

Oravská galéria

2 komentáre
vytlačiť
Oravská galéria© Oravská galéria Dolný Kubín
Oravská galéria© Peter Josipčuk
Oravská galéria© Tomas Klacko

Otváracie hodiny

Po Ut St Št Pi So Ne
-Otvorené od 10:00 - 17:00

Cenník

Deti do 6rDeti 6-18rŠtudenti Dospelí Dôchodcovia, ZŤP
Stále expozície zdarma0,50 €3 € 4 € 3 €
Výstavy zdarma0,50 €3 € 3 € 3 €

Udalosti zobraziť predchádzajúce

Plagát Braňo Jánoš – Príbeh krajiny / Kresby 1987 – 2022

Braňo Jánoš – Príbeh krajiny / Kresby 1987 – 2022

26. 5. 2023   -   10. 9. 2023

Výtvarné dielo banskoštiavnického rodáka Braňa Jánoša sa dá vo všeobecnej rovine charakterizovať slovami poctivosť, pravdivosť, minucióznosť, dôkladnosť a umeleckoremeselná zručnosť. Hlavný prúd jeho tvorby, jeho závesné obrazy, pri ktorých využíva kombinovanú techniku, sú okrem týchto atribútov poznačené aj ďalšími aspektami jeho tvorivosti, ktorými sú fantázia, snivosť, magickosť, zmysel pre zdobnosť, výpravnosť, aplikovanie symbolických odkazov a významových vrstiev. Obsahom výstavy Príbeh krajiny, s podtitulom Kresby 1987 – 2022, je o niečo menej známa oblasť tvorby Braňa Jánoša, ktorou je jeho kresba.

Plagát Martin Augustín: Zrkadlo duše

Martin Augustín: Zrkadlo duše

30. 3. 2023   -   2. 7. 2023

Autorská výstava Zrkadlo duše mapuje vyše tri dekády výtvarnej tvorby a života slovenského výtvarníka Martina Augustína (nar. 1968), ktorý svoje vysokoškolské štúdiá absolvoval na pražskej UMPRUM. Ako sám umelec tvrdí, „hranica medzi životom a výtvarnou tvorbou neexistuje“. Aj preto táto výstava nie je koncipovaná ako tradičná akademická expozícia, ale ako púť časom, počas ktorej sa zlomky poznania skladajú do obrazu estetiky krásy. Obsahovo vychádza z autorovej reprezentatívnej monografie, ktorá pred dvomi rokmi vyšla vo vydavateľstve IKAR.

Plagát S tromi medzi stromami

S tromi medzi stromami

30. 3. 2023   -   2. 7. 2023

Výstavy akademických sochárov Viliama a Marcely Loviškovej sú ako ich monumentálne diela v architektúre. Skladajú sa z mnohých väčších, či menších obrazov, sôch či objektov a nespočetných okamihov myšlienok, ale navonok sú kompaktné ako modranská žula. Sú tvárne i magické, rozprávajú samostatné príbehy, aby sa na divákovej sietnici spojili do syntetického obrazu. Ich diela sú o malých i veľkých objavoch, tvorivom premýšľaní naprieč stáročiami, konfrontáciách s autormi, ktorých stretli alebo ich inšpirovali, ale aj vytrvalej túžbe priniesť svoju podobu krásy.

Plagát Kristína Rambousek – Herbár imaginácií

Kristína Rambousek – Herbár imaginácií

17. 2. 2023   -   21. 5. 2023

Kristína Rambousek sa vo svojej tvorbe, pevne naviazanej na teritórium, v ktorom žije, zaoberá vzťahom medzi krajinou a ľudskou podstatou. Už počas štúdia na Akadémii umení v Banskej Bystrici, ktoré ukončila v minulom roku, začala v maľbe osobitým spôsobom tematizovať rodinnú bylinkársku tradíciu a hodnoty odovzdávané v ženskej rodovej línii. Experimentuje s prírodnými pigmentmi, ktoré získava z miestnych rastlín a vlastnoručne z nich vyrába prírodné tuše. Tie potom akvarelovým spôsobom nanáša na papier alebo maliarske plátno. Ich vzájomným prelínaním vzniká príťažlivý koktail farieb, ktoré komunikujú autorkine vizuálne podnety, myšlienky a emócie. Samotný proces výroby prírodných tušov vrátane zberu rastlín, považuje Kristína Rambousek za rituálnu súčasť svojej tvorby.

Plagát Konkurz

Konkurz

12. 1. 2023   -   26. 3. 2023

Selekcia – výber vhodných artefaktov, ktoré budú zahrnuté do zbierkového fondu, nie je realizovaná jedným človekom. K uvedenému kroku sú každoročne zvolávané komisie na tvorbu zbierok, aby sa menovaní členovia vyjadrili k prezentovaným, navrhovaným dielam. Ponúkané diela tak prechádzajú istým „konkurzom“. Samotným nadobudnutím diel do zbierok, sa však odborná činnosť galérie nekončí, práve naopak.

Výstavným, kurátorským projektom pootvoríme dvere do zákulisia galérie. Prostredníctvom fotografických zátiší Roba Kočana a manipulovaných fotografií Petra Saxuna (dlhoročného konzervátora Oravskej galérie), poukážeme na potenciál bohatstva depozitárov galérie ako inšpirácií i pre tvorbu súčasných umelcov.

Plagát Michal Machciník: Subfossil Turnover / Subfosílny obrat

Michal Machciník: Subfossil Turnover / Subfosílny obrat

18. 5. 2023   -   15. 10. 2023

Výstavný projekt je výstupom dva roky trvajúceho výskumu a multimediálnej práce Michala Machciníka (*1989). Subfosílny obrat predstavuje výsledky výskumu nájdených subfosílnych drevín ako odtlačkov života prírody bez zásahu človeka, so zámerom jej autentického zachovania v priestore i čase a bez narušenia jej biologickej rovnováhy. Človek s ňou v prípade Machciníka komunikuje vlastným, neinvazívnym spôsobom, ktorý ďalej rozvíja v naratívoch vystavených objektov. Tie sú konštruované človekom - umelcom, no vznikli v úzkom prepojení s prírodou, ktorá ich sama vyčlenila, zapožičala alebo vrátila.

3 € Dospelí
0,50 € Deti
Plagát Ján Vasilko - Konštruktér mesta

Ján Vasilko - Konštruktér mesta

6. 7. 2023   -   8. 10. 2023

Oravská galéria v Dolnom Kubíne prináša prvú samostatnú výstavu popredného slovenského maliara Jána Vasilka (1979), ktorý patrí k prvým úspešným absolventom košickej katedry umení a intermédií, k silnej skupine mladej nastupujúcej generácie tejto školy (medzi nimi Lucia Dovičáková, Svetlana Fialová, Jaroslav Kyša, Matúš Lányi, Boris Sirka, Vlasta Žáková atď.).

3 € Dospelí
0,50 € Deti
Plagát Lucia Papčová & Štefan Papčo – Ďalšie leto / Summer Again

Lucia Papčová & Štefan Papčo – Ďalšie leto / Summer Again

6. 7. 2023   -   8. 10. 2023

Výstavný projekt pod názvom ĎALŠIE LETO / SUMMER AGAIN v autorskej koncepcii Lucie PAPČOVEJ a Štefana PAPČA ponúka reflexiu na tému slobody a následnej pozitívnej a negatívnej deštrukcie. Uvedené tematické zameranie vychádza z aktuálnej spoločensko-politickej situácie a jej dopadu na individuálne životy ľudí, odhliadnuc od ich národnosti. Sloboda voľného pohybu jednotlivca a jeho únik do horského prostredia, únik pred vojnou do jej epicentra za vidinou slobody, dôsledky deštrukcie krajiny na osobné životy a naopak. Čo ľudí spája a čo ich rozdeľuje?

3 € Dospelí
0,50 € Deti

Info o doprave zobraziť na mape

Verejná doprava

V meste Dolný Kubín sa nachádza vlaková aj autobusová stanica alebo zastávka.

Komentáre a hodnotenia

Pre informácie o aktuálnych otváracích hodinách kontaktuje priamo prevádzkovateľa (orgaldk@vuczilina.sk)!
Pre informácie ohľadne potreby testov, či vstupov kvôli COVID-u kontaktuje priamo prevádzkovateľa (orgaldk@vuczilina.sk)!
11. 1. 2020
Anonymný užívateľ
11. 8. 2017
Anonymný užívateľ

Odber noviniek

Pravidelné informácie o nových udalostiach, zaujímavých výletoch a článkoch.

Problém s miestom?

Problém s komentárom?