Podobné články

Obec Bernolákovo
Obec Čataj
Obec Veľké Leváre
Mesto Levoča
Obec Dubová

Viac od autora

Obec Cífer
Mesto Liptovský Mikuláš
Obec Dechtice
Pútnické miesto Marianka
Obec Veľké Úľany

Starobylé mestečko Kežmarok pod Vysokými Tatrami je klenotnica historických pamiatok. Svedčí o tom i fakt, že bolo vyhlásené za Mestskú pamiatkovú rezerváciu.

Mestá a obce

Mesto Kežmarok

Slovensko Zdola
1 komentár
vytlačiť

Toto malé starobylé mestečko pod Vysokými Tatrami je klenotnica historických pamiatok. Svedčí o tom i fakt, že bolo vyhlásené za Mestskú pamiatkovú rezerváciu s troma.

Kežmarok je sídlom okresu a jedným zo spišských centier kultúrneho života a turistického ruchu podtatranskej oblasti. Mesto vzniklo zlúčením viacerých osád pôvodného slovanského obyvateľstva s osadou nemeckých prisťahovalcov.
Prvá písomná zmienka o meste je z roku 1251. Kežmarok získal mestské práva roku 1269. V 15. storočí pribudli mestu ďalšie privilégiá - právo dvoch výročných trhov, právo meča, právo používať erb atď. V súvislosti s výhodnou polohou mesta viedli cez neho dôležité obchodné cesty smerujúce z Orientu na sever Európy. V 15.-19.storočí pracovalo v meste vyše 40 cechov a tým patrilo medzi prvé štyri mestá na Slovensku (v roku 1715 bolo v meste 263 remeselníckych dielní).
Bohaté tradície má aj školstvo, kultúra a folklór. V meste študovalo a pôsobilo veľa významných spisovateľov, umelcov a vedcov Slovenska, ktorí boli známi v celej Európe. Prvá správa o škole je zo 14.storočia - škola je spojená so začiatkom hudobného, výtvarného a divadelného umenia.
Mesto malo stále multinacionálnu povahu. Súčasné obyvateľstvo mesta je zastúpené Slovákmi, Rómami, Čechmi, Poliakmi, Nemcami, Maďarmi, Rusínmi a Ukrajincami.
Vyše sedem storočí existencie mesta sa odrazilo aj v jeho architektúre, ktorá obsahuje každý stavebný sloh - románsky, gotický, renesančný a barokový. Zvláštnosťou mesta je urbanistické riešenie námestia vidlicového tvaru v strede s radnicou, ukončené mestským zámkom. Kežmarok je jednou z významných mestských pamiatkových rezervácií Slovenska a môže sa pochváliť množstvom historických pamiatok (zámok, kostoly, staré meštianske domy a pod.) z ktorých najvýznamnejšie sú dve národné kultúrne pamiatky - drevený evanjelický artikulárny kostol z roku 1717 a evanjelické lýceum z roku 1775. Rímskokatolíckemu kostolu sv.Kríža z roku 1498 bol pápežom v roku 1998 udelený titul Basilica minor.
Na tradícii ľudových remesiel je založená významná akcia mesta - Európske ľudové remeslo (EĽRO), ktoré sa už od roku 1991 uskutočňuje stále cez druhý júlový víkend.


Komentáre a hodnotenia

Pre informácie o aktuálnych otváracích hodinách kontaktuje priamo prevádzkovateľa!
10. 2. 2018
Anonymný užívateľ

Odber noviniek

Pravidelné informácie o nových udalostiach, zaujímavých výletoch a článkoch.

Problém s komentárom?