Podobné články

Obec Michal na Ostrove
Obec Dubová
Mesto Banská Bystrica
Obec Báhoň
Obec Blatné

Viac od autora

Mesto Liptovský Mikuláš
Čákiho kaštiel v Prievoze
Obec Michal na Ostrove
Obec Malé Leváre
Mesto Banská Štiavnica

Chotár obce Veľké Úľany bol osídlený od pradávna. Dokazuje to množstvo archeologických nálezov. Najstaršie osídlenie je z mladšej doby hallštatskej.

Mestá a obce

Obec Veľké Úľany

Slovensko Zdola
0 komentárov
vytlačiť

Chotár obce Veľké Úľany bol osídlený od pradávna. Dokazuje to množstvo archeologických nálezov. Najstaršie osídlenie je z mladšej doby hallštatskej a dokazuje ho mohylník kalenderberskej kultúry.

V rokoch 1828 - 1842 tu bol cukrovar Mikuláša Lacsneho, ktorý bol prvým cukrovarom v strednej Európe. R.1808 sa meno obce spomína dokonca v slovenskom jazyku ako Welky Fedýmeš.
Obec postihlo viac prírodných katastrof:  r.1862 veľká povodeň, r.1865 obec padla za obeť požiaru a r.1866 tu vypukla cholera. R.1869 žilo v obci 2121 obyvateľov, r.1900 už 2705 a ich počet sa neustále zvyšoval - r.1930 to bolo 3002 obyvateľov, r.1948 - 3258 a r.1970 až 3854.
Zaujímavý je aj vývoj názvu obce: úradný názov obce za čias Rakúsko-Uhorska bol Nagyfödémes, za čias I.ČSR bol poslovenčený na Veľký Fedýmeš a r. 1948 zmenený na Veľké Úľany.

Komentáre a hodnotenia

Odber noviniek

Pravidelné informácie o nových udalostiach, zaujímavých výletoch a článkoch.