Podobné články

Obec Hamuliakovo
Obec Veľké Leváre
Mesto Banská Štiavnica
Mesto Banská Bystrica
Obec Michal na Ostrove
Zdravie - oddych - zážitok v Podhájskej

Viac od autora

Obec Čakany
Mesto Liptovský Mikuláš
Obec Blatné
Obec Bernolákovo
Hrad Beckov
Arborétum Mlyňany

Mestá a obce

Obec Veľké Úľany

Slovensko Zdola
1 komentár

Chotár obce Veľké Úľany bol osídlený od pradávna. Dokazuje to množstvo archeologických nálezov. Najstaršie osídlenie je z mladšej doby hallštatskej a dokazuje ho mohylník kalenderberskej kultúry.

V rokoch 1828 - 1842 tu bol cukrovar Mikuláša Lacsneho, ktorý bol prvým cukrovarom v strednej Európe. R.1808 sa meno obce spomína dokonca v slovenskom jazyku ako Welky Fedýmeš.
Obec postihlo viac prírodných katastrof:  r.1862 veľká povodeň, r.1865 obec padla za obeť požiaru a r.1866 tu vypukla cholera. R.1869 žilo v obci 2121 obyvateľov, r.1900 už 2705 a ich počet sa neustále zvyšoval - r.1930 to bolo 3002 obyvateľov, r.1948 - 3258 a r.1970 až 3854.
Zaujímavý je aj vývoj názvu obce: úradný názov obce za čias Rakúsko-Uhorska bol Nagyfödémes, za čias I.ČSR bol poslovenčený na Veľký Fedýmeš a r. 1948 zmenený na Veľké Úľany.

Komentáre a hodnotenia

Pre informácie o aktuálnych otváracích hodinách kontaktuje priamo prevádzkovateľa!
14. 8. 2022
Anonymný užívateľ

Odber noviniek

Pravidelné informácie o nových udalostiach, zaujímavých výletoch a článkoch.

Problém s komentárom?