V okolí zobraziť viac

Miesta a výlety
Ubytovanie

Predpoveď počasia

Myjava - erb

Myjava

Prvá zmienka Rozloha Počet obyvateľov Nadmorská výška
rok 1262 48,54 km² 11 831 325 m n. m.

Udalosti zobraziť predchádzajúce

Plagát Ľudovít Štúr

Ľudovít Štúr

25. 10. 2023   –   7. 1. 2024 Múzeum Slovenských národných rád

Autor výstavy Prof. MUDr. Peter Ondruš, CSc. na 10 rollupových paneloch predstavuje komplexný pohľad na osobnosť Ľudovíta Štúra ako kodifikátora slovenského jazyka, básnika, novinára, vedca či politika.

Plagát Farby prírody

Farby prírody

16. 2. 2023   –   4. 6. 2023 Múzeum Slovenských národných rád

Cieľom výstavy je poukázať na fyzikálne a chemické procesy v prírode, prostredníctvom ktorých vzniká celá škála farieb, ale aj objasniť, ako tieto farby vníma človek a živočíchy. Nočné videnie alebo termovidenie niektorých druhov sa fylogeneticky zdokonalilo tak, že ho dokonale vedia využiť na lov aj obranu. Preto okrem zooptiky bude výstava zameraná aj na obranný mechanizmus živočíchov pri ich prežití a pri love koristi. Na výstave budú prezentované predmety z anorganického, botanického a zoologického zbierkového fondu SSM v ich farebnej pestrosti. Súčasťou výstavy budú interaktívne prvky.

Plagát Betlehemy ako ich nepoznáte

Betlehemy ako ich nepoznáte

8. 12. 2022   –   31. 1. 2023 Múzeum Slovenských národných rád

Betlehem je stvárnením biblického výjavu, ktorý je opísaný v Matúšovom a najmä Lukášovom evanjeliu. Za jeho prvého tvorcu je považovaný František z Assisi.

Na našom území sa rozširovanie betlehemov spája s reformami Jozefa II. a preorientovaním sa mnohých sakrálnych umelcov na tvorbu betlehemov v ľudovom prostredí.

Plagát Čas a energia

Čas a energia

22. 9. 2022   –   4. 12. 2022 Múzeum Slovenských národných rád

ukáš Krč navštevoval Základnú umeleckú školu na Myjave a odbor reprodukčnej maľby na Strednej umeleckej škole scénického výtvarníctva v Bratislave. Jeho novým pôsobiskom sa stala Praha, kde v roku 2015 nadviazal spoluprácu s umeleckým ateliérom Exponut pri práci na projekte gigantických sôch pod názvom MIKROKOSMOS (tieto sochy boli tiež vystavené v r. 2018 v sídelnej budove SNM). V roku 2017 sa stal členom skupiny výtvarníkov v umeleckom ateliéri Alexa Dowisa. Venoval sa najmä živým vystúpeniam maľovania svetlom, tzv. Light Art Show.

Plagát Košieľočka dorúbaná

Košieľočka dorúbaná

15. 6. 2022   –   19. 9. 2022 Múzeum Slovenských národných rád

Košeľa bola základnou odevnou súčiastkou každého muža v minulosti. Široká variabilnosť jej výzdoby, strihu a materiálu predstavovala regionálne či lokálne špecifiká.Kolekcie mužských košieľ zo zbierok Etnografického múzea v Martine dotvárajú veľkoformátové fotografie zo zbierok významného slovenského fotografa a etnografa Pavla Socháňa.

Plagát Metamorfózy slovenskej a českej ženy v modernej histórii

Metamorfózy slovenskej a českej ženy v modernej histórii

11. 1. 2024   –   30. 4. 2024 Múzeum Slovenských národných rád

V druhej polovici 19. storočia bola väčšina slovenských a českých žien v domácnosti a plnila úlohu matky a ochrankyne rodinného tepla. Ženy rodili, vyšívali, pracovali na poli, varili a piekli, starali sa o deti a čistotu domova. Boli ženami v domácnosti s nižším vzdelaním, úplne závislé od svojho manžela. Vyššie ambície, ktoré presahovali ich tradičnú úlohu, boli v spoločnosti považované za škodlivé. Mnohé ženy však túžili po zmene ich postavenia v spoločnosti.

1 € Dospelí
0,50 € Deti
Plagát 55 naj... zo zbierok múzea

55 naj... zo zbierok múzea

13. 9. 2023   –   8. 3. 2024 Múzeum Slovenských národných rád

Návštevník sa oboznámi s prvotnou myšlienkou založenia múzea a s jej realizáciou, ktorá vyvrcholila 21. septembra 1968 jeho slávnostným otvorením. Výstava tiež priblíži postupný vývin, napredovanie a poslanie múzea, a to aj prostredníctvom práce odborných pracovníkov a ďalších zamestnancov múzea. Zároveň upriami pozornosť na to, že táto inštitúcia dodnes prostredníctvom expozície, menných výstav, vzdelávacích programov, besied a iných podujatí svojim návštevníkom sprostredkúva pohľad do našich národných, ale i regionálnych, dejín.

1 € Dospelí
0,50 € Deti

Výlety v okolí mesta Myjava zobraziť viac

Odber noviniek

Pravidelné informácie o nových udalostiach, zaujímavých výletoch a článkoch.

Problém s mestom Myjava?