V okolí zobraziť viac

Miesta a výlety
Ubytovanie

Predpoveď počasia

Myjava - erb

Myjava

Prvá zmienka Rozloha Počet obyvateľov Nadmorská výška
rok 1262 48,54 km² 11 831 325 m n. m.

Udalosti zobraziť predchádzajúce

Plagát Zmysel to má aj bez zmyslov

Zmysel to má aj bez zmyslov

18. 3. 2024   –   9. 6. 2024 Múzeum Slovenských národných rád

Zmysel to má aj bez zmyslov je interaktívna výstava, ktorá vznikla na pôde Medzinárodného domu umenia pre deti Bibiana s ambíciou ponúknuť empatický pohľad do života ľudí s postihnutím a predstaviť pestrú paletu literatúry pre deti z rôznych končín sveta.

Detský návštevník sa tu dozvie o živote svojich vrstovníkov s postihnutím (narušená hybnosť, elektívny mutizmus, Downov syndróm, autizmus, sluchové a zrakové postihnutia) a zároveň prostredníctvom hry, pri ktorej je potrebné plniť úlohy v koži dieťaťa so špeciálnymi potrebami, spozná hrdinov výnimočných kníh.

Plagát Metamorfózy slovenskej a českej ženy v modernej histórii

Metamorfózy slovenskej a českej ženy v modernej histórii

11. 1. 2024   –   30. 4. 2024 Múzeum Slovenských národných rád

V druhej polovici 19. storočia bola väčšina slovenských a českých žien v domácnosti a plnila úlohu matky a ochrankyne rodinného tepla. Ženy rodili, vyšívali, pracovali na poli, varili a piekli, starali sa o deti a čistotu domova. Boli ženami v domácnosti s nižším vzdelaním, úplne závislé od svojho manžela. Vyššie ambície, ktoré presahovali ich tradičnú úlohu, boli v spoločnosti považované za škodlivé. Mnohé ženy však túžili po zmene ich postavenia v spoločnosti.

Plagát Veľkonočné inšpirácie

Veľkonočné inšpirácie

26. 3. 2024   –   21. 4. 2024 Múzeum Slovenských národných rád

V rámci podujatia sa žiaci základných škôl budú môcť oboznámiť s veľkonočnými tradíciami na Slovensku v kontexte zvykov iných kultúr, s ktorými sa mohol stretnúť M. R. Štefánik na svojich vedeckých a diplomatických misiách.

Návštevníci si zároveň pod odborným vedením môžu vytvoriť vlastné veľkonočné výrobky či jarnú výzdobu z prútia, výduškov a iných materiálov.

Plagát 55 naj... zo zbierok múzea

55 naj... zo zbierok múzea

13. 9. 2023   –   8. 3. 2024 Múzeum Slovenských národných rád

Návštevník sa oboznámi s prvotnou myšlienkou založenia múzea a s jej realizáciou, ktorá vyvrcholila 21. septembra 1968 jeho slávnostným otvorením. Výstava tiež priblíži postupný vývin, napredovanie a poslanie múzea, a to aj prostredníctvom práce odborných pracovníkov a ďalších zamestnancov múzea. Zároveň upriami pozornosť na to, že táto inštitúcia dodnes prostredníctvom expozície, menných výstav, vzdelávacích programov, besied a iných podujatí svojim návštevníkom sprostredkúva pohľad do našich národných, ale i regionálnych, dejín.

Plagát Ľudovít Štúr

Ľudovít Štúr

25. 10. 2023   –   7. 1. 2024 Múzeum Slovenských národných rád

Autor výstavy Prof. MUDr. Peter Ondruš, CSc. na 10 rollupových paneloch predstavuje komplexný pohľad na osobnosť Ľudovíta Štúra ako kodifikátora slovenského jazyka, básnika, novinára, vedca či politika.

Plagát Staň sa múzejníkom

Staň sa múzejníkom

26. 6. 2024   –   31. 7. 2024 Múzeum Slovenských národných rád

Cieľom vzdelávacieho programu bolo priblížiť jeho účastníkom význam múzeí pre spoločnosť, ich zbierkotvornú činnosť a tiež ich oboznámiť s osobnosťou Jána Bradáča pri príležitosti 140. výročia.

Úlohou žiakov v rámci druhej fázy projektu bolo objaviť vo svojom rodinnom prostredí vzácny predmet vhodný na uloženie do zbierkového fondu múzea a jeho prezentovanie verejnosti. Žiak zároveň vyplnením katalogizačnej karty spracoval všetky prvotne dostupné informácie o danom predmete.

1 € Dospelí
0,50 € Deti

Výlety v okolí mesta Myjava zobraziť viac

Odber noviniek

Pravidelné informácie o nových udalostiach, zaujímavých výletoch a článkoch.

Problém s mestom Myjava?