V okolí zobraziť viac

Miesta a výlety
Ubytovanie

Predpoveď počasia

Múzeá

Múzeum Slovenských národných rád

1 komentár
vytlačiť
Múzeum Slovenských národných rád© Jaromir Triska
Múzeum Slovenských národných rád© Jaromir Triska
Múzeum Slovenských národných rád© Jaromir Triska
Múzeum Slovenských národných rád© Jaromir Triska
Múzeum Slovenských národných rád© Jaromir Triska

Otváracie hodiny

Po Ut St Št Pi So Ne Posledný vstup
1. 1. - 31. 5. 12:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 - - 15:00
1. 6. - 30. 9. 12:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 - 15:00
1. 10. - 31. 12. 12:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 - - 15:00

Cenník

Deti do 6rDeti 6-15r, študenti Dospelí DôchodcoviaZŤP
Expozícia zdarma3 € 4 € 3 €zdarma
Výstava zdarma0,50 € 1 € 0,50 €zdarma

Udalosti zobraziť predchádzajúce

Plagát Metamorfózy slovenskej a českej ženy v modernej histórii

Metamorfózy slovenskej a českej ženy v modernej histórii

11. 1. 2024   -   30. 4. 2024

V druhej polovici 19. storočia bola väčšina slovenských a českých žien v domácnosti a plnila úlohu matky a ochrankyne rodinného tepla. Ženy rodili, vyšívali, pracovali na poli, varili a piekli, starali sa o deti a čistotu domova. Boli ženami v domácnosti s nižším vzdelaním, úplne závislé od svojho manžela. Vyššie ambície, ktoré presahovali ich tradičnú úlohu, boli v spoločnosti považované za škodlivé. Mnohé ženy však túžili po zmene ich postavenia v spoločnosti.

Plagát Veľkonočné inšpirácie

Veľkonočné inšpirácie

26. 3. 2024   -   21. 4. 2024

V rámci podujatia sa žiaci základných škôl budú môcť oboznámiť s veľkonočnými tradíciami na Slovensku v kontexte zvykov iných kultúr, s ktorými sa mohol stretnúť M. R. Štefánik na svojich vedeckých a diplomatických misiách.

Návštevníci si zároveň pod odborným vedením môžu vytvoriť vlastné veľkonočné výrobky či jarnú výzdobu z prútia, výduškov a iných materiálov.

Plagát 55 naj... zo zbierok múzea

55 naj... zo zbierok múzea

13. 9. 2023   -   8. 3. 2024

Návštevník sa oboznámi s prvotnou myšlienkou založenia múzea a s jej realizáciou, ktorá vyvrcholila 21. septembra 1968 jeho slávnostným otvorením. Výstava tiež priblíži postupný vývin, napredovanie a poslanie múzea, a to aj prostredníctvom práce odborných pracovníkov a ďalších zamestnancov múzea. Zároveň upriami pozornosť na to, že táto inštitúcia dodnes prostredníctvom expozície, menných výstav, vzdelávacích programov, besied a iných podujatí svojim návštevníkom sprostredkúva pohľad do našich národných, ale i regionálnych, dejín.

Plagát Ľudovít Štúr

Ľudovít Štúr

25. 10. 2023   -   7. 1. 2024

Autor výstavy Prof. MUDr. Peter Ondruš, CSc. na 10 rollupových paneloch predstavuje komplexný pohľad na osobnosť Ľudovíta Štúra ako kodifikátora slovenského jazyka, básnika, novinára, vedca či politika.

Plagát Farby prírody

Farby prírody

16. 2. 2023   -   4. 6. 2023

Cieľom výstavy je poukázať na fyzikálne a chemické procesy v prírode, prostredníctvom ktorých vzniká celá škála farieb, ale aj objasniť, ako tieto farby vníma človek a živočíchy. Nočné videnie alebo termovidenie niektorých druhov sa fylogeneticky zdokonalilo tak, že ho dokonale vedia využiť na lov aj obranu. Preto okrem zooptiky bude výstava zameraná aj na obranný mechanizmus živočíchov pri ich prežití a pri love koristi. Na výstave budú prezentované predmety z anorganického, botanického a zoologického zbierkového fondu SSM v ich farebnej pestrosti. Súčasťou výstavy budú interaktívne prvky.

Plagát Zmysel to má aj bez zmyslov

Zmysel to má aj bez zmyslov

18. 3. 2024   -   9. 6. 2024

Zmysel to má aj bez zmyslov je interaktívna výstava, ktorá vznikla na pôde Medzinárodného domu umenia pre deti Bibiana s ambíciou ponúknuť empatický pohľad do života ľudí s postihnutím a predstaviť pestrú paletu literatúry pre deti z rôznych končín sveta.

Detský návštevník sa tu dozvie o živote svojich vrstovníkov s postihnutím (narušená hybnosť, elektívny mutizmus, Downov syndróm, autizmus, sluchové a zrakové postihnutia) a zároveň prostredníctvom hry, pri ktorej je potrebné plniť úlohy v koži dieťaťa so špeciálnymi potrebami, spozná hrdinov výnimočných kníh.

1 € Dospelí
0,50 € Deti

Info o doprave zobraziť na mape

Verejná doprava

V meste Myjava sa nachádza vlaková aj autobusová stanica alebo zastávka.

Komentáre a hodnotenia

Pre informácie o aktuálnych otváracích hodinách kontaktuje priamo prevádzkovateľa (muzeumsnr@snm.sk)!
Pre informácie ohľadne potreby testov, či vstupov kvôli COVID-u kontaktuje priamo prevádzkovateľa (muzeumsnr@snm.sk)!
13. 9. 2020
Anonymný užívateľ

Odber noviniek

Pravidelné informácie o nových udalostiach, zaujímavých výletoch a článkoch.

Problém s miestom?

Problém s komentárom?