Archív udalostí pre mesto Levice zobraziť mesto

Plagát Ornament

Ornament

13. 7. 2023   –   5. 11. 2023 Tekovské múzeum

Výstava Ornament predstavuje predmety dennej potreby z regiónu Kysuce a je zapožičaná z Kysuckého múzea v Čadci. Vystavené predmety sú zdobené jednoduchými, ale aj komplikovanejšími ornamentmi typickými pre tento región. Jednoduché geometrické tvary ako sú línie, pásy, zuby,

Plagát Svetlá a tiene v krajine a prírode

Svetlá a tiene v krajine a prírode

10. 7. 2023   –   15. 10. 2023 Tekovské múzeum

TEKOVSKÉ MÚZEUM V LEVICIACH
Alexander Začka

Vás pozýva na výstavu

"Svetlá a tiene v krajine a v prírode"
10.7. - 15.10.2023

Plagát Premeny hradu

Premeny hradu

8. 7. 2023   –   24. 9. 2023 Tekovské múzeum

Pätnásť pohľadníc v nadrozmernej veľkosti, umiestnených v areáli Levického hradu, poskytuje možnosť porovnať vzhľad pamiatky v minulosti a dnes.
Výstava prezentuje akvizičnú činnosť Tekovského múzea v Leviciach.
Od procesu nadobudnutia, následného odborného spravovania a vedeckého skúmania až po prezentáciu.

Plagát Dni fotografie v Leviciach 2023

Dni fotografie v Leviciach 2023

5. 5. 2023   –   30. 6. 2023 Tekovské múzeum

Zámerom organizátorov pri organizovaní a realizovaní podujatí Dní fotografie v Leviciach je ponúknuť obyvateľom sériu fotografických výstav, profesionálov a amatérov, fotoklubov zo Slovenska a zahraničia, ponúknuť viacero sprievodných podujatí blízkych fotografickému umeniu. Jeho hlavným cieľom je usporiadanie série výstav venovaných širšej kultúrnej verejnosti, ale aj odborníkom a znalcom fotografického umenia. Hlavným organizátorom je Regionálne osvetové stredisko v Leviciach a spoluorganizátorom Fotogravity o.z.

Plagát Paralelný svet

Paralelný svet

3. 3. 2023   –   26. 4. 2023 Tekovské múzeum

Fredderika Rose, professional artist,
je známou zlato-moraveckou profesionálnou výtvarníčkou. Je členka rôznych umeleckých organizácií. / 25 rokov zvuzs /SVU, ARTEM Bratislava, La tavolozza Italia, Novum-basel - Basel / Švajčiarsko , WAG Croatia – Chorvátsko. Členka Oxfordskej encyklopédie slovenských a českých osobností je od roku 2015.
Prezentuje Slovensko v oblasti Arts Culture and Museums. Od roku 2015 členka FPU Ba. Od roku 2020 IndividuálnačlenkaSVU/IAIAP/IAA: Siege UNESCO v Bratislave.

Plagát Salón 2023

Salón 2023

4. 2. 2023   –   24. 4. 2023 Tekovské múzeum

Výstava umeleckých diel zo združenia výtvarných umelcov západného Slovenska.

Plagát Miriam a Monika - výber z tvorby

Miriam a Monika - výber z tvorby

2. 1. 2023   –   24. 2. 2023 Tekovské múzeum

Výber z tvorby sestier Miriam a Moniky Elekových.
Miriam Eleková - drôtikovanie.
Monika Eleková - obrazy a ikony

Plagát Z rozprávky do rozprávky

Z rozprávky do rozprávky

8. 11. 2022   –   26. 3. 2023 Tekovské múzeum

Tekovské múzeum v Leviciach a Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre pozývajú na výstavu bábok a divadelných kulís s názvom „Z rozprávky do rozprávky“. Bábkarstvo na Slovensku a v Čechách je od roku 2016 zapísané na reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Predstavuje tradičný kultúrny prvok, ktorý v sebe spája dramatické, inscenačné, interpretačné, výtvarné i hudobné umenie. Je neoddeliteľnou súčasťou slovenskej divadelnej a literárnej tradície. Samotné bábky a divadelné kulisy predstavujú jedinečné umelecké dielka a remeselnú zručnosť ich tvorcov. Divadlo vyjadruje rôzne uhly pohľadu na svet, nakoľko sa zameriava na detského diváka, aj na výchovu v duchu morálnych hodnôt.

Plagát Transcript

Transcript

25. 11. 2022   –   29. 1. 2023 Tekovské múzeum

Richard Aradský sa v projekte Transcript sústreďuje na subjektívne chápanie zvukového vnemu. Zámerom je prepisovať priestorové zvuky prírodných úkazov do priestorových objektov a sôch pričom sa pracuje výlučne s prírodnými materiálmi nájdených v prostredí lužných lesov, kým v technologickej časti sú využívané skôr fyzikálne princípy, ako chemické a neprirodzené prvky. Všetky zvuky sú nahrávané prostredníctvom stereo diktafónu, ktorý umožňuje zaznamenávať priestorové znenie.

Plagát Výstava k 450. výročiu úmrtia tekovského župana Štefana Dobó

Výstava k 450. výročiu úmrtia tekovského župana Štefana Dobó

2. 7. 2022   –   27. 11. 2022 Tekovské múzeum

Štefan Dobó bol slávny protiturecký bojovník, majiteľ levického hradného panstva a kapitán obrany banských miest.

Výstava je rozdelená do dvoch častí.
V prvej sa venujeme životu Štefana Dobóa bohatému na jeho hrdinské činy a rovnako významnejším udalostiam jeho doby. Vystavené budú aj archeologické nálezy z Levíc dokumentujúce obdobie osmanských bojov, staré zbrane a grafické listy.

V druhej časti si prídu na svoje najmä deti (a možno nielen oni) ktoré v krbovej miestnosti Dobóovského kaštieľa nájdu drevené repliky zbraní (ktoré si môžu aj vyskúšať), puzzle z historickou podobou hradu a môžu si postaviť z kociek aj vlastný hrad.

Plagát Výtvarné spektrum 2022

Výtvarné spektrum 2022

8. 10. 2022   –   14. 11. 2022 Tekovské múzeum

Regionálne osvetové stredisko v Leviciach Vás srdečne pozýva na výstavu - 59. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2022 v Tekovskom múzeu v Leviciach.

Plagát Pesničky trampských ciest

Pesničky trampských ciest

13. 8. 2022   –   30. 10. 2022 Tekovské múzeum

Vyše sto rokov je tu tramping, tento česko-slovenský fenomén, a po celý čas sú tu s ním trampské pesničky. Mnohé z nich zľudoveli a málokto tuší, že prvý krát zazneli pri trampskom ohníku kdesi v lese.

Plagát Paleta štýlov XV.

Paleta štýlov XV.

4. 7. 2022   –   25. 9. 2022 Tekovské múzeum

Tekovské múzeum v Leviciach a Škola umeleckého priemyslu Ladislava Bielika Vás pozývajú na výstavu maturitných prác žiakov.

Plagát Po páde slovenskej Tróje

Po páde slovenskej Tróje

6. 5. 2022   –   7. 8. 2022 Tekovské múzeum

Od 6. mája do 7. augusta 2022 bude vo výstavnej miestnosti Kapitánskej budovy Tekovského múzea v Leviciach návštevníkom sprístupnená archeologická výstava približujúca dianie na území južného Slovenska v strednej dobe bronzovej (15. – 13. storočie p.n.l.). To nasledovalo bezprostredne po zániku staršej opevnenej osady na lokalite európskeho významu situovanej v Šuranoch, časť Nitriansky Hrádok, poloha Zámeček, ktorá si získala príznačné pomenovanie „slovenská Trója“.

Výstava je zameraná na prezentáciu archeologických nálezov zo strednej doby bronzovej (1550/1500 – 1300/1250 p.n.l.) pochádzajúcich z lokalít na južnom Slovensku. Tieto pamiatky odrážajú hmotný prejav karpatskej mohylovej kultúry, ktorej pomenovanie je odvodené od špecifického spôsobu pochovávania zosnulých.

Plagát Dni fotografie v Leviciach

Dni fotografie v Leviciach

6. 5. 2022   –   26. 6. 2022 Tekovské múzeum

V týchto dňoch ROS Levice, v spolupráci s O.z.fotogravity pripravuje tri výstavy v rámci Dní (nielen) fotografie v Leviciach. Všetky v Tekovskom múzeu. Cieľom je, aby sme prispeli k metodickému a odbornému vzdelávaniu amatérskych fotografov a propagovať význam fotografie, ako jedného z najvýznamnejších vizuálnych umeleckých médií. V galérií Jozefa Nécseyho sa predstaví maďarská fotografka Enikő Hodosy a v Dobóvskom kaštieli poľskí fotografi Jerzy Olek a Boguslaw Michnik.

Plagát GABRIEL KOSMÁLY - Novšie obrazy

GABRIEL KOSMÁLY - Novšie obrazy

3. 3. 2022   –   1. 5. 2022 Tekovské múzeum

Umelecký fotograf Gabriel Kosmály

Výstava sprístupňuje posledné dva roky tvorby Gabriela Kosmályho.
Väčšina obrazov nebola ešte vystavená a odzrkadľuje tvorivé dvojročné hľadanie autora.
Zaujímavosťou sú obrazy, ktoré vznikli na základe autorovho pobytu na výstavy v Číne.

Plagát Zberateľská výstava - "DOPRAVA"

Zberateľská výstava - "DOPRAVA"

6. 12. 2021   –   30. 4. 2022 Tekovské múzeum

Zberateľstvo má v živote ľudí hlboké korene a zaberá prakticky celú oblasť nášho života.

Táto výstava je venovaná tematike DOPRAVA a prezentuje jednak rôzne druhy dopravných prostriedkov
(autá, vlaky, lietadlá, lode a podobne), ako aj zberateľské odbory, ktoré sa tejto tematike venujú
( modely rôzneho typu, filatélia, filokartia, zápalkové krabičky, kalendáre, hračky).

Touto výstavou chceme návštevníkom poskytnúť nielen príjemný zážitok z prehliadky výstavy,
ale aj inšpiráciu pre hodnotné využitie voľného času.
Je nainštalovaná vo výstavných priestoroch Kapitánskej budovy a potrvá od 6. 12. 2021 do 30. 4. 2022.

Plagát Adriena Kutaková - KERAMIKA

Adriena Kutaková - KERAMIKA

6. 12. 2021   –   28. 2. 2022 Tekovské múzeum

Keď som si zvolila túto profesiu, nadchli ma takmer neobmedzené možnosti, ktoré sa ukrývali v hline, najmä obrovské bohatstvo foriem a farieb.
Výsledkom mnou používanej techniky - americkej raku, olejové raku, ale aj iných pokusných technológií môže byť ohromujúca,
nádherná kavalkáda foriem a farieb.
Vďaka týmto postupom sa mi darí docieliť, že každé z mojich vytvorených diel je tajomstvom,
v ktorom magická sila zeme a ohňa spolu s inšpiráciou splodia zázrak - KERAMIKU.

Plagát Známi-neznámi Levičania

Známi-neznámi Levičania

9. 9. 2021   –   28. 11. 2021 Tekovské múzeum

Projekt s názvom „Známi – neznámi Levičania“ prostredníctvom dvojice výstav približuje život a dielo levických osobností, ktoré sa významným spôsobom zapísali do histórie mesta Levice i do celospoločenského diania.

Plagát Výtvarné spektrum 2021

Výtvarné spektrum 2021

8. 10. 2021   –   31. 10. 2021 Tekovské múzeum

58. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby

Plagát Kam do prírody z Levíc

Kam do prírody z Levíc

12. 7. 2021   –   3. 10. 2021 Tekovské múzeum

Cieľom našej výstavy je poskytnúť najpotrebnejšie informácie o náučných chodníkoch (NCH), budovaných v lokalitách situovaných na území Hronskej nivy a Ipeľskej pahorkatiny od roku 1990 až po súčasnosť a zároveň vás pozvať na ich návštevu.

Plagát Exteriériy M+M

Exteriériy M+M

9. 7. 2021   –   1. 9. 2021 Tekovské múzeum

Výstava Exteriéry M + M zachytáva užší výber z tvorby Moniky Orémusovej a Michaely Šuranskej. Zjednocujúci motív je jednoznačný – exteriér. Pohnútky vedúce k tomu, že sa ním autorky zaoberajú, či už evidentne alebo iba čiastočne, referujúc v náznakoch, odkazoch a súvislostiach, sú rôzne.
Vo vystavených dielach pohybujúcich sa v rozmedzí kresby, maľby, koláže, grafiky a priestorovej site-specific inštalácie, je zreteľných viac polôh a prístupov- meditatívny a intuitívny, racionálny a konceptuálny alebo spontánny a systematický.

Plagát Fajka súťažná versus nesúťažná

Fajka súťažná versus nesúťažná

21. 5. 2021   –   1. 9. 2021 Tekovské múzeum

Na výstave budú fajky zo zbierkového fondu členov Pipe Club Nitra.

Plagát Po 2. svetovej vojne

Po 2. svetovej vojne

8. 5. 2021   –   5. 7. 2021 Tekovské múzeum

Tekovské múzeum v Leviciach v spolupráci s občianskym združením Post Bellum pripravili netradičnú výstavu s názvom Po 2. svetovej vojne. Ide o 15 príbehov ľudí, ktorí prežili 2. svetovú vojnu. Profily tých, ktorí prežili peklo, sú umiestnené na veľkoplošných transparentoch na štyroch vežiach. Medzi hrdinami výstavy nájdeme napríklad Martu Szilárdovú, preživšiu geto, koncentračný tábor Auschwitz a pochod smrti. Ďalším hrdinom je právnik a novinár, väzeň v koncentračnom tábore a partizán Otto Šimko. Výstavu už videli vo viacerých slovenských mestách, ako napríklad Žilina, Prešov, Topoľčany, Revúca či Hlohovec. Podujatie bolo financované s finančným príspevkom Mesta Levice.

Plagát Dni fotografie v Leviciach 2021

Dni fotografie v Leviciach 2021

22. 5. 2021   –   5. 7. 2021 Tekovské múzeum

14. ročník medzinárodného fotografického festivalu.
Organizátor: ROS Levice, Nitriansky samosprávny kraj
Spolupráca: Tekovské múzeum v Leviciach
V galérii Nécseyho - Erika Szőke/SK
V Dobóovskom kaštieli - Gabriella Héja/DE a Marcin Ryczek/PL

Plagát Farmárska nedeľa

Farmárska nedeľa

27. 6. 2021 9:00   –   17:00 Tekovské múzeum

Obec Bohunice a Tekovské múzeum v Leviciach, Vás pozývajú do vysunutej expozície Vodný mlyn v Bohuniciach na prvú farmársku nedeľu v tomto roku.

Vstup na podujatie bude podľa aktuálnych pandemických opatrení.

Plagát Levické hradné slávnosti 2021

Levické hradné slávnosti 2021

12. 6. 2021 11:30   –   22:00 Levický hrad

Program ,,Dobový výjav – Nástup veľkomoravských kniežat“, sa odohrá na levickom hradnom nádvorí. Táto historická udalosť je témou tohtoročných LEVICKÝCH HRADNÝCH SLÁVNOSTÍ, na ktoré Vás srdečne pozývame.

Plagát Levické hradné slávnosti 2021

Levické hradné slávnosti 2021

12. 6. 2021 11:30   –   22:00 Tekovské múzeum

Program ,,Dobový výjav – Nástup veľkomoravských kniežat“, sa odohrá na levickom hradnom nádvorí. Táto historická udalosť je témou tohtoročných LEVICKÝCH HRADNÝCH SLÁVNOSTÍ, na ktoré Vás srdečne pozývame.

Plagát Noc múzeí a galérií

Noc múzeí a galérií

15. 5. 2021 10:00   –   20:30 Tekovské múzeum

Múzeum bude 15.5. 2021 otvorené od 10:00 hod. - 20:30hod.
Bude sprístupnená stála expozícia podľa aktuálnych hygienických nariadení.

Program múzea - online:
- Krátky dokument o Siegfriedovi Kollonichovi
- Dokudráma - Rytier zlatej ostrohy
- Prednáška - Z entomologického depozitára múzea
- Prednáška - Práca prírodovedcov múzea
- Prednáška - Sprievodca odbornej činnosti etnografa v múzeu

Space love

18. 12. 2020   –   21. 2. 2021 Tekovské múzeum

Tekovské múzeum v Leviciach pozýva do Galérie Jozefa Nécseyho na výstavu obrazov, levickej umelkyne, Dominiky Forgáčovej.

Plagát Havrany a ich príbuzní

Havrany a ich príbuzní

15. 10. 2020   –   7. 2. 2021 Tekovské múzeum

Výstava „Havrany a ich príbuzní“ predstavuje krkavcovité vtáky žijúce na území Slovenska, ich život, inteligenciu, miesto v prírode, vzťah s človekom, mýty a legendy, ktoré ich obklopujú. Krkavcovité vtáky patria do radu spevavcov, podobne ako napríklad vrabce alebo sýkorky. Sú pomerne veľké, majú silný zobák a väčšinou sú sfarbené čierno. Vtáky tejto čeľade patria k najinteligentnejším vtákom a živočíchom vôbec. Prostredníctvom fotografií a dermoplastických preparátov sa návštevník naučí rozlišovať jednotlivé druhy vtákov tohto taxónu, zoznámi sa s mýtmi, bájkami a poverami, ktoré sa s nimi s

Plagát Herci v školských laviciach

Herci v školských laviciach

17. 9. 2020   –   13. 12. 2020 Tekovské múzeum

Výstava Herci v školských laviciach predstavuje popredných hercov Slovenského národného divadla – od tých skôr narodených až po najmladšiu hereckú generáciu – z menej známej stránky: z rokov ich vlastného školovania, štúdia, prípadne z vlastnej učiteľskej práce. Podobne ako my všetci, i oni museli prejsť školskými lavicami, zažívali svoje žiacke a študentské strasti a radosti, zo školskej triedy viedli ich kroky nakoniec k umeleckému majstrovstvu, hereckej profesii. Prostredníctvom výstavných panelov vypovedajú o svojich žiackych a školských rokoch, spomínajú na svojich učiteľov, zamýšľajú sa

Plagát Chráňme včely - učme sa konať ako včely

Chráňme včely - učme sa konať ako včely

7. 9. 2020   –   31. 10. 2020 Tekovské múzeum

Tekovské múzeum v Leviciach a ZO SZV Levice v rámci spolupráce na projekte Chráňme včely – učme sa konať ako včely pripravili pre žiakov základných a stredných škôl výukový program priamo na včelnici v záhrade Levického hradu. Interaktívna prednáška s návštevou včelnice prebieha v závislosti od počasia. Program je rozdelený na dve časti, prednášku a návštevu včelnice. Pod dohľadom včelára sa žiaci, chránení včelárskymi klobúkmi, pozrú priamo do úľa. Zoznámia sa s prácou včelára, úlohou včiel v prírode a ich životom v úli.

Plagát Merkur

Merkur

3. 7. 2020   –   25. 10. 2020 Tekovské múzeum

Pre najmenších, ale aj pre dospelých, ktorí si chcú zaspomínať na svoje detstvo, Tekovské múzeum v Leviciach pripravilo v Dobóovskom kaštieli na leto interaktívnu výstavu Merkur. Táto legendárna hračka patrí k výbave detských izieb už dlhé roky. Najväčším zberateľom a staviteľom tejto populárnej českej stavebnice je Jiří Mládek. Jeho najväčší model, Oceľové mesto, ktorý je trvalo vystavený v múzeu v Polici nad Metují, mu priniesol i zápis do Guinessovej knihy rekordov. Do Levíc sa jeho zbierka opäť vracia po 9 rokoch. História tejto českej stavebnice siaha až do 20. rokov 20. storočia. Kovové

Plagát Tvorba drotárov

Tvorba drotárov

31. 7. 2020   –   11. 10. 2020 Tekovské múzeum

Tekovské múzeum v Leviciach Vás srdečne pozýva do priestorov Kapitánskej budovy v hradnom areáli na výstavu s názvom Tvorba drotárov. Prostredníctvom umeleckých výrobkov Anny Kamody Budovej, Henricha Kamody a Zuzany Necpálovej predstavujeme toto jedinečné slovenské remeslo. Drotárstvo a jeho tradícia sú od roku 2019 zapísané na reprezentatívnom Zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.

Plagát Fotodialóg

Fotodialóg

28. 7. 2020   –   13. 9. 2020 Tekovské múzeum

Výber z fotografickej tvorby Ladislav Szabó z Komárna.

Plagát Po hrade s Peťom

Po hrade s Peťom

12. 9. 2020 10:00   –   16:00 Levický hrad

V rámci podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2020 Tekovské múzeum v Leviciach organizuje komentovanú prehliadku po Levickom hrade. Sprevádzať vás bude lektor a historik múzea, Mgr. Peter Pleva. O 10.00 na tému Povesti a strašidlá na Levickom hrade a o 14.00 na tému Na hraniciach Osmanskej ríše. Vstup zdarma. Vidíme sa 12. septembra v sobotu na hrade!

Plagát Letné kino

Letné kino

7. 8. 2020   –   28. 8. 2020 Levický hrad

Tekovské múzeum v Leviciach v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom Levice aj v mesiaci august pripravili obľúbené premietanie na hradnom amfiteátri. Každý piatok o 21.00. Vstup zdarma. V prípade nepriaznivého počasia sa premietanie ruší.

Plagát Spýtaj sa vašich 68

Spýtaj sa vašich 68

28. 8. 2020 20:30   –   21:00 Levický hrad

Kvôli technickým problémom sa premietanie dokumentárneho filmu Barbory Berezňákovej projekt Spýtaj sa vašich 68 presúva z 21. 8. 2020 na 28. augusta. Jedinečný dokument si môžete pozrieť vďaka spolupráci Tekovského múzea v Leviciach s Mestským kultúrnym strediskom Levice a Neziskovej organizácie Anny Vydrovej. Vstup je voľný, dokument je predskokanom piatkového premietania.

Plagát Spýtaj sa vašich 68

Spýtaj sa vašich 68

21. 8. 2020 20:30   –   21:00 Levický hrad

V deň výročia vstupu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa sa na hradnom amfiteátri bude premietať dokumentárny film Barbory Berezňákovej projekt Spýtaj sa vašich. Jedinečný dokument si môžete pozrieť vďaka spolupráci Tekovského múzea v Leviciach s Mestským kultúrnym strediskom Levice a Neziskovej organizácie Anny Vydrovej. Vstup je voľný, dokument je predskokanom piatkového premietania.

Plagát Letné kino

Letné kino

10. 7. 2020   –   31. 7. 2020 Levický hrad

Tekovské múzeum v Leviciach v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom Levice opäť pripravili obľúbené letné premietanie na hradnom amfiteátri. Každý piatok o 21:30, vstupné zdarma.

Plagát Čo sa skrýva pod šatami

Čo sa skrýva pod šatami

11. 2. 2020   –   26. 7. 2020 Tekovské múzeum

ČO SA SKRÝVA POD ŠATAMI
Výstava zo zbierok Tekovského múzea v Leviciach a súkromných zbierok, prezentujúca históriu spodného prádla od polovice 19. storočia do polovice 20. storočia. Verejnosti bude sprístupnená v Kapitánskej budove múzea v hradnom areáli od 11.2.2020 do 18.5.2020.

Plagát Popri Hrone

Popri Hrone

3. 6. 2020   –   26. 7. 2020 Tekovské múzeum

Mgr. art. Štefan Kocka (3.1. 1961) je absolventom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, kde v roku 1997 ukončil odbor reštaurovanie maľby, reštaurovanie papiera, umeleckých diel na papieri, pergamenu, kresieb, historickej knižnej väzby a dokumentov. Prešiel mnohými fázami v rôznych povolaniach, v rokoch 2004 - 2005 pôsobil v Inštitúte reštaurovania a konzervačných techník (IRTK) v Litomyšli, ako vedúci ateliéru reštaurovania knižnej väzby a dokumentov. V súčasnosti spolupracuje v odbore s mnohými múzeami a galériami, nielen doma, ale aj v zahraničí.

Plagát Kam sa pieseň schovala

Kam sa pieseň schovala

20. 7. 2020   –   23. 7. 2020 Tekovské múzeum

Tekovské múzeum v Leviciach v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom Levice pripravili podujatie s interaktívnymi prednáškami, prehliadkami a tvorivými dielničkami. 20. 7. 2020 v areáli Levického hradu, 21. 7. 2020 vo Vodnom mlyne Bohunice, 23. 7. 2020 v Skalných obydliach Brhlovce.

Plagát Kyvadlo - vedecká hračka

Kyvadlo - vedecká hračka

19. 3. 2020   –   30. 6. 2020 Tekovské múzeum

Interaktívnu výstavu „Kyvadlo – vedecká hračka“ pripravilo banskobystrické občianske združenie Vedecká hračka. V období 19.3.2020 – 18.5.2020 si ju bude môcť pozrieť návštevník vo výstavných priestoroch Tekovského múzea v Leviciach - Dobóovský kaštieľ. Výstavu tvoria vedecké hračky, teda dobré kvalitné hračky, ktorými možno priblížiť najmä fyzikálne zákonitosti a technické fenomény. Základom výstavy sú kyvadlá: Newtonovo, Galileovo, Maxwellovo, Rothovo, magnetické, chaotické a spriahnuté. Krátky videofilm približuje aj matematické a Foucaultovo kyvadlo.

Plagát Koncert Maok

Koncert Maok

28. 6. 2020 19:00   –   20:30 Levický hrad

Pozývame si Vás na koncert MAOK v nedeľu 28.6.2020 o 19:00 hod. do hradného areálu v Leviciach.
Benefičný koncert multiinštrumentalistu, improvizátora, skladateľa a speváka v jednej osobe.
V prípade nepriaznivého počasia sa koncert uskutoční v levickej synagóge.
Vstupné : 15 €
Predpredaj vstupeniek : online https://www.mskslevice.sk/ alebo v Levickej informačnej agentúre, Ul. Ľ. Štúra č. 3 , Levice. Tel.: 036/6318 037 , 0903 237 037

Plagát Hviezdoslavov Kubín 2020

Hviezdoslavov Kubín 2020

16. 4. 2020 9:00   –   13:00 Tekovské múzeum

Krajská postupová súťaž a prehliadka
Hviezdoslavov Kubín 2020 -
IV. a V. kategória, detské recitačné kolektívy a divadlá poézie -
koncertná sála v stálej expozícii múzea.

Plagát Technológia včelárenia

Technológia včelárenia

25. 1. 2020 15:00   –   16:30 Tekovské múzeum

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti prednášku s včelárskou problematikou 25. januára 2020 o 15.00 v koncertnej sále múzea , ktorá je pokračovaním projektu Tekovského múzea v Leviciach a Základnej organizácie Slovenského zväzu včelárov v Leviciach „CHRÁŇME VČELY – učme sa konať ako včely“.

Plagát Povznesenie

Povznesenie

4. 12. 2019   –   9. 2. 2020 Tekovské múzeum

Výstava prezentujúca tvorbu Mgr. Henriety Kováčovej

Henrieta Kováčová sa v maliarskej tvorbe venuje rôznym témam: portrét, krajinomaľba, figurálna kompozícia a abstrakcia. Hlavným motívom vystavovaných umeleckých diel je postava človeka, portrét a abstrakcia. Jej tvorbou sa vinie niť farebnosti, expresie, alebo impresie a kontrastov. Niekoľko rokov sa venuje téme: „duša človeka je ako vesmír“.

Plagát História mesta kráľovien-obec Bátovce

História mesta kráľovien-obec Bátovce

10. 10. 2019   –   2. 2. 2020 Tekovské múzeum

Výstava približujúca históriu obce Bátovce, bývalého slobodného kráľovského mesta, z obecných a súkromných zbierok pripravila Monika Miškovičová-Savová a obec Bátovce.

Plagát Osvetlenie Levického hradu

Osvetlenie Levického hradu

13. 12. 2019 16:00   –   17:30 Levický hrad

13.12.2019 o 16.00 sa uskutoční slávnostné stretnutie k uvedeniu osvetlenia Levického hradu do prevádzky.

Plagát Benefičná aukcia obrazov ART for help 2019

Benefičná aukcia obrazov ART for help 2019

8. 12. 2019 15:00   –   17:00 Tekovské múzeum

Benefičná aukcia obrazov v synagóge v Leviciach 8.12.2019 od 15.00. Výťažok z benefície bude venovaný sociálne slabším rodinám a seniorom v regióne.

Plagát Art for help 2019

Art for help 2019

1. 12. 2019   –   8. 12. 2019 Tekovské múzeum

Benefičná výstava výtvarných diel umelcov, ktorí darovali svoje práce na benefičnú aukciu ART FOR HELP 2019 v synagóge Levice 1.12.-8.12.2019.

Plagát Kroje Tekovského regiónu v meste New York

Kroje Tekovského regiónu v meste New York

10. 10. 2019   –   4. 12. 2019 Tekovské múzeum

Výstava fotografií dokumentujúca pobyt propagátorov ľudového odevu "čilejkárskeho" mikroregiónu v New Yorku.

Plagát Normalizované životy

Normalizované životy

9. 9. 2019   –   1. 12. 2019 Tekovské múzeum

Výstava dokumentujúca život v regióne od okupácie po nežnú revolúciu prostredníctvom zbierkových predmetov, dobových materiálov a fotografií.
KOMENTOVANÉ PREHLIADKY
Od októbra až do konca výstavy 1.12.2019 komentované prehliadky v pracovných dňoch pondelok až piatok, ktoré zabezpečuje Mgr. Peter Pleva, autor výstavy.
Prehliadka bude obsahovať aj interaktívne vstupy kde sa dostanú k slovu návštevníci. Budú spoznávať nielen politické dejiny, ale aj ako v tej dobe žili bežní ľudia a aké mali každodenné starosti. Aké zmeny priniesol november 1989 a čo od toho občania očakávali. Vstupné 0.50 €.

Plagát Nové smery vo včelárstve

Nové smery vo včelárstve

30. 11. 2019 15:00   –   17:00 Tekovské múzeum

Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Levice a Tekovské múzeum v Leviciach Vás pozývajú na prednášku, ktorá sa kona v rámci projektu "CHRÁŇME VČELY - učme sa konať ako včely".
Koncertná sála v stálej expozícii múzea
30.11.2019 15.00
Nové smery vo včelárstve

Komentované prehliadky k výstave Normalizované životy

1. 10. 2019   –   29. 11. 2019 Tekovské múzeum

KOMENTOVANÉ PREHLIADKY
Od októbra až do konca výstavy 1.12.2019 komentované prehliadky v pracovných dňoch pondelok až piatok, ktoré zabezpečuje Mgr. Peter Pleva, autor výstavy.
Prehliadka bude obsahovať aj interaktívne vstupy kde sa dostanú k slovu návštevníci. Budú spoznávať nielen politické dejiny, ale aj ako v tej dobe žili bežní ľudia a aké mali každodenné starosti. Aké zmeny priniesol november 1989 a čo od toho občania očakávali. Vstupné 0.50 €. Informácie na 036/6312 112 Mária Bedejová.

Plagát Ekonomický chov včiel

Ekonomický chov včiel

26. 10. 2019 15:00   –   17:00 Tekovské múzeum

Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Levice a Tekovské múzeum v Leviciach Vás pozývajú na prednášku, ktorá sa kona v rámci projektu "CHRÁŇME VČELY - učme sa konať ako včely".

Koncertná sála v stálej expozícii múzea
26.10.2019 15.00
Ekonomický chov včiel

Plagát Magická príroda

Magická príroda

7. 8. 2019   –   6. 10. 2019 Tekovské múzeum

Výstava Alexandra Začku s tématikou prírody

Plagát Remeselníci

Remeselníci

1. 8. 2019   –   6. 10. 2019 Tekovské múzeum

Putovná výstava remeselníkov maďarskej národnosti, ktorú pripravuje O.z. Zväz maďarských remeselníkov na Slovensku

Plagát Umenie a zážitok na Levickom hrade

Umenie a zážitok na Levickom hrade

27. 9. 2019 17:00   –   18:00 Tekovské múzeum

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2019
26.9.2019 o 17.00 koncert pod názvom Európske umenie pre širokú verejnosť.

Plagát Umenie a zážitok na Levickom hrade

Umenie a zážitok na Levickom hrade

24. 9. 2019 9:00   –   12:00 Tekovské múzeum

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2019
24.9.2019 9.00 a 10.30 výchovný koncert Základnej umeleckej školy v Leviciach pre žiakov I.stupňa v koncertnej sále múzea v stálej expozícii, tvorivé dielne v kultúrno-výchovnej miestnosti 9.00 - 12.00..
26.9.2019 o 17.00 koncert pod názvom Európske umenie pre širokú verejnosť.

Plagát Tekovské kocky I.

Tekovské kocky I.

7. 6. 2019   –   31. 8. 2019 Tekovské múzeum

Výstava lego hračiek, ktorú pripravuje Tatra LUG-slovenský fanklub

Plagát Nočné premietanie na hradnom amfiteátri

Nočné premietanie na hradnom amfiteátri

30. 8. 2019 21:00   –   23:00 Levický hrad

Mestské kultúrne stredisko a Tekovské múzeum v Leviciach Vás pozývajú každý augustový piatok o 21.00 hod. do hradného amfiteátra na premietanie filmu pod hviezdnou oblohou.

30.august (piatok) o 21,00 h - LÁSKA NA DRUHÝ POHĽAD

VSTUP VOĽNÝ.

Plagát Nočné premietanie na hradnom amfiteátri

Nočné premietanie na hradnom amfiteátri

23. 8. 2019 21:00   –   23:00 Levický hrad

Mestské kultúrne stredisko a Tekovské múzeum v Leviciach Vás pozývajú každý augustový piatok o 21.00 hod. do hradného amfiteátra na premietanie filmu pod hviezdnou oblohou.

23.august (piatok) o 21,00 h - JURSKÝ SVET: ZÁNIK RÍŠE
VSTUP VOĽNÝ.

Plagát Slepá spravodlivosť

Slepá spravodlivosť

17. 8. 2019 20:30   –   22:00 Levický hrad

Amfiteáter v Levickom hradnom areáli sa 17. augusta 2019 vráti do tajomných čias Mateja Korvína.
O 20.30 Vás pozývame na stredoveký súdny proces. Rozhodnite s nami o vine a treste Ondreja Praženicu!
Divadelný súbor DEMOscéna v spolupráci s Tekovským múzeum v Leviciach pre vás pripravili divadelný zážitok priamo v priestoroch amfiteátra v Levickom hradnom areáli. Prostredníctvom divadelnej inscenácie Slepá spravodlivosť sa ocitneme v temných časoch stredovekého Uhorska.

Plagát Nočné premietanie na hradnom amfiteátri

Nočné premietanie na hradnom amfiteátri

16. 8. 2019 21:00   –   23:00 Levický hrad

Mestské kultúrne stredisko a Tekovské múzeum v Leviciach Vás pozývajú každý augustový piatok o 21.00 hod. do hradného amfiteátra na premietanie filmu pod hviezdnou oblohou.

16.august (piatok) o 21,00 h - LOVEnie
VSTUP VOĽNÝ.

Plagát Nočné premietanie v hradnom amfiteátri

Nočné premietanie v hradnom amfiteátri

9. 8. 2019 21:00   –   23:00 Levický hrad

Mestské kultúrne stredisko a Tekovské múzeum v Leviciach Vás pozývajú každý augustový piatok o 21.00 hod. do hradného amfiteátra na premietanie filmu pod hviezdnou oblohou.

9. august (piatok) o 21,00 h- ZRODILA SA HVIEZDA
VSTUP VOĽNÝ.

Plagát Spojenie

Spojenie

5. 6. 2019   –   4. 8. 2019 Tekovské múzeum

Miroslav Vajda pochádza z Levíc , no v súčasnosti žije v Prahe.Amatérsky výtvarník , ktorý neštudoval na žiadnej umeleckej škole ,ale umenie ho vždy lákalo. Začínal kresbou ceruzkou, pastelom, uhlíkom i farbami .Má rád detaily v obrazoch a tak ho zaujala kresba guličkovým perom. Táto technika ho fascinovala a vedel , že sa bude uberať týmto smerom. V posledných rokoch začal maľovať na plátno ,kde štruktúrou vytvára plastické obrazy.Techniky kombinuje , obrazy sú tým zaujímavejšie. Tvorí predovšetkým abstrakcie a má rád , keď si návštevník nájde svoj svet.

Plagát Nočné premietanie na hradnom amfteátri

Nočné premietanie na hradnom amfteátri

2. 8. 2019 21:00   –   23:00 Levický hrad

Mestské kultúrne stredisko a Tekovské múzeum v Leviciach Vás pozývajú každý augustový piatok o 21.00 hod. do hradného amfiteátra na premietanie filmu pod hviezdnou oblohou.

2. august (piatok) o 21,00 h - DEADPOOL 2

VSTUP VOĽNÝ.

Plagát Paleta štýlov XIII

Paleta štýlov XIII

5. 6. 2019   –   28. 7. 2019 Tekovské múzeum

Výstava maturitných prác študentov Strednej umeleckej školy Ladislava Bielika v Leviciach v Kapitánskej budove múzea. V tomto roku sa skutočňuje už 13.ročník tejto výstavy.

Plagát Slepá spravodlivosť

Slepá spravodlivosť

27. 7. 2019 21:00   –   23:00 Levický hrad

POZOR 27.7.2019 sa predstavenie Slepá spravodlivosť kvôli počasiu nekoná. Náhradný termín 17.8.2019 o 20.30 hod.

Amfiteáter v Levickom hradnom areáli sa 27. júla 2019 vráti do tajomných čias Mateja Korvína.
O 21.00 h Vás pozývame na stredoveký súdny proces. Rozhodnite s nami o vine a treste Ondreja Praženicu!
Divadelný súbor DEMOscéna v spolupráci s Tekovským múzeum v Leviciach pre vás pripravili divadelný zážitok priamo v priestoroch amfiteátra v Levickom hradnom areáli. Prostredníctvom divadelnej inscenácie Slepá spravodlivosť sa ocitneme v temných časoch stredovekého Uhorska.

Plagát Nočné premietanie v hradnom amfiteátri

Nočné premietanie v hradnom amfiteátri

26. 7. 2019 21:30   –   23:00 Levický hrad

Obľúbené letné večerné premietanie filmov každý piatok v mesiaci júl v hradnom amfiteátri, ktoré organizujú MsKS Levice a Tekovské múzeum v Leviciach.
26.7.2019 Po čom túžia muži

Plagát Nočné premietanie v hradnom amfiteátri

Nočné premietanie v hradnom amfiteátri

19. 7. 2019 21:30   –   23:30 Levický hrad

Obľúbené letné večerné premietanie filmov každý piatok v mesiaci júl v hradnom amfiteátri, ktoré organizujú MsKS Levice a Tekovské múzeum v Leviciach.
19.7.2019 Trhlina

Plagát Nočné premietanie na hradnom amfiteátri

Nočné premietanie na hradnom amfiteátri

12. 7. 2019 21:30   –   23:10 Levický hrad

Obľúbené letné večerné premietanie filmov každý piatok v mesiaci júl v hradnom amfiteátri, ktoré organizujú MsKS Levice a Tekovské múzeum v Leviciach.
12.7.2019 Ženy v behu

Plagát Nočné premietanie na hradnom amfiteátri

Nočné premietanie na hradnom amfiteátri

5. 7. 2019 21:30   –   23:30 Levický hrad

Obľúbené letné večerné premietanie filmov každý piatok v mesiaci júl v hradnom amfiteátri, ktoré organizujú MsKS Levice a Tekovské múzeum v Leviciach.
5.7.2019 Bohemian Rhapsody

Plagát Leto na hrade

Leto na hrade

29. 6. 2019 11:00   –   20:00 Levický hrad

Kresťanská policajná asociácia už po piaty krát pozýva na festival Leto na hrade v priestoroch levického hradu. Pod prekvapením v programe sa skrýva raper EGO a ešte kopa vecí .
vstup je voľný
Účínkujú: ESPÉ, ZAHRAJKO, CROSS ROADS, TIMOTHY, MARTIN REPÁŇ,
LÁMAČSKÉ CHVÁLY a atrakcie pre deti, prezentácia techniky a výstroje hasičov, policajtov a vojakov.

Plagát Prezentácia publikácie Tekovská stolica

Prezentácia publikácie Tekovská stolica

24. 6. 2019 15:30   –   17:00 Tekovské múzeum

Kysucké múzeum v Čadci a Tekovské múzeum v Leviciach pozývajú na prezentáciu publikácie Matej Bel TEKOVSKÁ STOLICA 24.6.2019 o 15.30 v koncertnej sále múzea.
VYDANIE PUBLIKÁCIE Z VEREJNÝCH ZDROJOV PODPORIL FOND NA PODPORU UMENIA.

Plagát Stredoveké dni na Levickom hrade

Stredoveké dni na Levickom hrade

18. 6. 2019   –   19. 6. 2019 Levický hrad

Hry a zábava v štýle stredoveku. Zvolenskí rytieri VIR FORTIS, život v tábore, šermiarske vystúpenia, streľba z luku, kuše, dobové zbrane, stredoveká verbovačka a iné prekvapenia..
Rezervácia 0914 202 028
Vstupné 1 Euro
PODUJATIE PODPORILO MESTO LEVICE

Pomáhať druhým sme sa naučili keď sme boli ešte malí

18. 6. 2019 11:00   –   13:00 Tekovské múzeum

V rámci podujatia Noc múzeí a galérií 2019 4.ročník výstavy výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku „ Pomáhať druhým sme sa naučili keď sme boli ešte malí“. Pripravuje Klub zdravých materských škôl pri ÚS SČK v Leviciach.

Plagát Prezentácia publikácie Babylon armád 2

Prezentácia publikácie Babylon armád 2

13. 6. 2019 17:00   –   19:00 Tekovské múzeum

Prezentácia publikácie Pavla Šteinera Babylon armád 2, zameranú na obdobie druhej svetovej vojny - boje medzi riekami Hron a Váh v období február - apríl 1945. Tešíme sa na Vás spolu s autorom publikácie Pavlom Šteinerom 13.6.2019 o 17.00 v koncertnej sále v stálej expozícii múzea.

Plagát Levické hradné slávnosti

Levické hradné slávnosti

8. 6. 2019 11:00   –   22:00 Levický hrad

Tradičné podujatie zamerané na históriu mesta a hradu - tohto roku Levické biele husi, vystúpenia hudobných skupín, divadlo pre deti, maľovanie pieskom, ohňová show, ohňostroj, tradičný jarmok,výstava Tekovské kocky I.

Plagát Noc literatúry

Noc literatúry

22. 5. 2019 18:00   –   22:00 Tekovské múzeum

Noci literatúry 22.5.2019. Počas jednej noci si budete môcť vypočuť ukážky z diel súčasných európskych autorov v podaní hercov či miest-nych osobností a budú môcť navš-tíviť miesta, budovy, do ktorých by za bežných okolností vstúpiť nemohli, respektíve ich uvidia v inom čase a za iných okolností ako obyčajne. Tu je prehľad jednotlivých miest, kníh a osobností, ktoré môžete vidieť a zažiť:
*Galéria Jozefa Nécseyho, Tekovské múzeum v Leviciach* - Mariateresa Di Lascia: Cesta tieňmi / Taliansko
*Altánok v Schoellerovom parku* - Ajelet Gundar Gošen: Klamárk......

Plagát Noc múzeí a galérií 2019

Noc múzeí a galérií 2019

18. 5. 2019 10:00   –   23:00 Tekovské múzeum

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2019 AREÁL LEVICKÉHO HRADU-SOBOTA 18.5.2019 10.00-24.00 Vstupné1 €
10.00-18.00 Zábavný park - skákací hrad, veľká trampolína, kolotoč,nafu-kovacia šmýkačka 10.00-18.00 Zvukové hádanky z prírody-Jozef Hlásnik (Kultúrno-výchovná miest-nosť) 10.00-18.00 Detský kútik so živými zvieratami-Detská farma Humanita pri Kráľovej nad Váhom
10.00-18.00 „Chráňme včely - učme sa konať ako včely“ - presklený úľ, predaj včelích predaj včelích pro-duktov, prezentácia činnosti a členov - Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Leviciach a celý rad podujatí.

Plagát Noc múzeí a galérií 2019

Noc múzeí a galérií 2019

18. 5. 2019 10:00   –   23:00 Levický hrad

Celoslovenské podujatie k Medzinárodnému dňu múzeí s bohatým kultúrnym programom, prehliadkou výstav a stálych expozícií do polnoci.

Plagát Levické putovanie za vínom

Levické putovanie za vínom

11. 5. 2019 12:00   –   20:00 Tekovské múzeum

11 vinárov zo združenia TERROIR TEKOV po piaty krát predstaví vyše 100 vzoriek vína na nádvorí Levického hradu. Ochutnávka spojená s dobrou hudbou a regionálnou gastronómiou.

Plagát Historické remeslo od praveku po súčasnosť

Historické remeslo od praveku po súčasnosť

14. 2. 2019   –   6. 5. 2019 Tekovské múzeum

„ HISTORICKÉ REMESLÁ od praveku po súčasnosť“. Súkromná stredná umelecká škola Hodruša-Hámre realizovala viacero projektov v úzkej spolupráci s Archeologickým múzeom v Bratislave, konkrétne študenti školy v rámci SOČ respektíve svojich záverečných prác vyrobili repliky viacerých artefaktov, ktoré sú uložené v zbierkach múzea. Napríklad replika keltského meča starého 2200 rokov, ktorý objavili archeológovia v nálezisku pri Plešivci. Kňažnú z Dedinky a Čakankého bojovníka z mladšej doby kamennej respektíve repliku Karlínskeho či Keltského meča a najnovšie „ Avarského vojaka“.

Plagát Ilúzia krajiny

Ilúzia krajiny

3. 4. 2019   –   6. 5. 2019 Tekovské múzeum

Výstava obrazov - olejomalieb znázorňujúca krajinu v rozličných podobách z okolia rodiska autorky.
Mgr. art Monika Boldišová žije a tvorí v Čajkove, vystavovala vo viacerých slovenských múzeách a galériách.
Jej pracoviskom v súčasnej dobe je Stredná umelecká škola Ladislava Bielika v Leviciach.

Plagát Sea-vedecká hračka

Sea-vedecká hračka

1. 3. 2019   –   29. 4. 2019 Tekovské múzeum

Interaktívnu výstavu tvorí súbor vedeckých hračiek a jednoduchých fyzikálnych experimentov, ktoré približujú alebo využívajú nejaký fenomén súvisiaci s morom či vodou.
Návštevník bez rozdielu veku alebo vzdelania sa môže hrať s každým exponátom akokoľvek dlho a precítiť a spoznávať pritom konkrétne vlastnosti mora či vody.
Hračka a principiálne zhodný fyzikálny experiment, ktorý si môže návštevník zhotoviť doma, je v centre každej výstavnej plochy (napr. hračka tornádo v stĺpci a fyzikálny pokus tornádo vo fľaši).

Plagát Hviezdoslavov Kubín - krajská súťaž

Hviezdoslavov Kubín - krajská súťaž

17. 4. 2019 9:00   –   12:00 Tekovské múzeum

Krajská súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy detí a mládeže v kategórii IV,V. v koncertnej sále v stálej expozícii múzea.

Plagát Hviezdoslavov Kubín - okresná súťaž

Hviezdoslavov Kubín - okresná súťaž

11. 4. 2019 9:00   –   12:00 Tekovské múzeum

Okresná súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy detí a mládeže v kategórii I, II, III. v koncertnej sále v stálej expozícii múzea.

Plagát Výber z tmy

Výber z tmy

20. 2. 2019   –   31. 3. 2019 Tekovské múzeum

Veľká časť tvorby, ktorá je prezentovaná na výstave spolu nijako nesúvisí, diela spája len rovnaký autor. Sú to náhodné práce z rôzneho obdobia, líšia sa technikou, spracovaním aj myšlienkou. Môžete vidieť kúsok zo všetkého od vektorovej grafiky, cez fotografiu, perokresbu, koláže či fotogram. Práce sa skutočne môžu zdať ako náhodne “vybraté z tmy“. Práce sú koláže a fotografie s post produkciou ktoré naopak spája rovnaká téma aj myšlienka.
Viktória Kosztolányiová pochádza z Levíc, Má 20 rokov a minulý rok ukončila štúdium na medzinárodnej strednej škole LEAF Academy v Bratislave.

Hviezdoslavov Kubín - okresná súťaž recitačné kolektívy

29. 3. 2019 9:00   –   12:00 Tekovské múzeum

Okresná súťaž IV.-V. kategória -detské recitačné kolektívy a divadielka poézie v koncertnej sále v stálej expozícii múzea.

Plagát Bábkové divadlo v múzeu

Bábkové divadlo v múzeu

12. 3. 2019   –   13. 3. 2019 Tekovské múzeum

Bábkové divadlo Janko Hraško v podaní DIVADLA Z DOMČEKA o 9.00, 10.30, 13.30 v koncertnej sále múzea. Klasické bábkové divadlo s pesničkami. Rozpovie sa príbeh malého Janka Hraška po ceste za svojím otcom.

Plagát Obnovené dedičstvo

Obnovené dedičstvo

12. 12. 2019 9:00   –   16:00 Tekovské múzeum

Výstava reštaurovaných umeleckých diel zo zbierky rodiny Nécsey.

Plagát Od chmeľa k pivu

Od chmeľa k pivu

15. 11. 2018   –   25. 2. 2019 Tekovské múzeum

Výstava zo zbierkového fondu Tríbečského múzea v Topoľčanoch na tému pivovarníctvo.

Plagát Čokoláda - sladké pokušenie

Čokoláda - sladké pokušenie

2. 11. 2018   –   9. 2. 2019 Tekovské múzeum

Prostredníctvom rozmanitých dobových exponátov výstava mapuje bohatú tradíciu československého čokoládového a cukrovinkárskeho priemyslu, ktorý patril medzi najvýznamnejšie odvetvia potravinárskeho priemyslu v Československu. Okrem najväčšej československej továrne Orion medzi tradičných veľkých výrobcov čokolády patrili pražská RUPA, Zora v Olomouci, Velim vo Velime, Fiedor v Ostrave, Stollwerck v Bratislave či Fischer (neskôr Figaro) v Trnave. Predmety (rôzne formy, lisy, dózy, obaly, reklamné plagáty, automat na cukríky a iné) dokumentujú výrobu i predaj čokolády a cukroviniek.

Plagát Aukcia Art for help 2018

Aukcia Art for help 2018

9. 12. 2018 15:00   –   18:00 Tekovské múzeum

Každoročná predvianočná aukcia obrazov, ktorej výťažok ide na sociálne účely. Benefičné podujatie sa koná v levickej synagóge.

Plagát Art for help 2018 predaukčná výstava

Art for help 2018 predaukčná výstava

2. 12. 2018   –   9. 12. 2018 Tekovské múzeum

Predaukčná výstava obrazov umelcov, ktorí sa zapájajú do benefičnej aukcii obrazov ART FOR HELP 2018 v levickej synagóge.

Plagát Krst knihy Istvána Babindáka

Krst knihy Istvána Babindáka

24. 11. 2018 16:00   –   18:00 Tekovské múzeum

24.11.2018 o 16.00 sa v koncertnej sále múzea uskutoční krst knihy Istvána Babindáka Megérintelek.

Plagát Spomienky na prvú republiku

Spomienky na prvú republiku

29. 8. 2018   –   11. 11. 2018 Tekovské múzeum

Výstava zo zbierkového fondu múzea k storočnici 1.ČSR.

Plagát Spýtaj sa Vašich

Spýtaj sa Vašich

6. 11. 2018 18:00   –   19:30 Tekovské múzeum

Premietanie dokumentárneho filmu Spýtaj sa Vašich o auguste 1968 v stálej expozícii múzea Ladislav Bielik August 1968 v Kapitánskej budove v hradnom areáli. Súčasťou podujatia bude diskusia s autormi filmu.

Plagát Svet macíkov

Svet macíkov

1. 8. 2018   –   1. 11. 2018 Tekovské múzeum

Výstava macíkov zo súkromnej zbierky Anny Szóda (MR).

Spomienkový večer na Československú republiku

27. 10. 2018 14:00   –   22:00 Tekovské múzeum

Sprievodné podujatie k výstave Spomienky na prvú republiku v areáli Levického hradu 27.10.2018 -ochutnávka československých vín, čítanie z československej literatúry, koncert československých piesní, odborná diskusia k vzniku ČSR.

Plagát Spomienkový večer na Československú republiku

Spomienkový večer na Československú republiku

27. 10. 2018 14:00   –   22:00 Levický hrad

Podujatie zamerané na pripomenutie si 100. rokov od vzniku 1.ČSR- ochutnávka československých vín, čítanie z československej literatúry, koncert československých piesní a odborná diskusia.

Plagát Da Vinciho stroje

Da Vinciho stroje

5. 9. 2018   –   25. 10. 2018 Tekovské múzeum

Výstava je výsledkom umu a práce našich predkov z dielne Františka Kosorína.

Plagát Tradičný levický jarmok

Tradičný levický jarmok

18. 10. 2018   –   21. 10. 2018 Námestie hrdinov

Trojdňový kultúrny program s hudbou od folklóru cez country až po rock, s najrôznejšími kapelami, spevákmi, zabávačmi, divadlom a rôznymi humornými súťažami.

Plagát Oslava 700.výročia prvej písomnej správy o Levickom hrade

Oslava 700.výročia prvej písomnej správy o Levickom hrade

28. 9. 2018 15:00   –   21:00 Levický hrad

Pri príležitosti osláv 700. výročia prvej písomnej zmienky o Levickom hrade a osláv Svetového dňa cestovného ruchu vás pozývame stráviť príjemné popoludnie a podvečer v historických priestoroch Levického hradu, jednej z najikonickejších historických pamiatok Nitrianskeho samosprávneho kraja. Počas podujatia sa vám predstavia členské samosprávy a subjekty Oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov a ponúknu vám kúsok zo svojho produktu, ktorý nás ako región reprezentuje za hranicami náš kraja. Hlavným bodom podujatia je sviditeľniť Levický hrad prostredníctvom bohatého kultúrneho programu.

Plagát Komentovaná prehliadka Levického hradu

Komentovaná prehliadka Levického hradu

16. 9. 2018 10:00   –   17:00 Levický hrad

Stavebný vývoj a históriu Levického hradu priblížia Mgr.Matúš Martinák-pracovník Krajského pamiatkového úradu v Nitre a Mgr. Nikola Mihálová, pracovníčka Tekovského múzea v Leviciach. Podujatie sa koná v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2018.

Plagát 9. Letný festival

9. Letný festival

8. 9. 2018 14:00   –   21:00 Levický hrad

9.letný festival maďarských spoluobčanov mesta Levíc a okolia. Vystúpenia súborov, remeselníci, divadlo a tvorivé dielne pre deti,súťaž vo varení guláša.

Plagát August 1968

August 1968

1. 8. 2018   –   2. 9. 2018 Tekovské múzeum

Výstava fotografií Eleny Košúthovej zachytávajúce augustové dni 1968 v Leviciach v netradičnom prostredí OC Ditúria Levice.

Plagát Vášne

Vášne

2. 7. 2018   –   2. 9. 2018 Tekovské múzeum

Výber z tvorby levickej rodáčky Mgr.art Gabriely Antalovej.

Plagát Film Fakjú pán profesor

Film Fakjú pán profesor

31. 8. 2018 21:00   –   23:00 Levický hrad

Mestské kultúrne stredisko v Leviciach a Tekovské múzeum v Leviciach Vás pozývajú v mesiaci august 2018 každý piatok o 21.00 hod. do hradného amfiteátra na premietanie filmu pod hviezdnou oblohou.

Vstup je voľný.

Plagát Čilejkársky ľudový odev

Čilejkársky ľudový odev

23. 6. 2018   –   31. 8. 2018 Tekovské múzeum

Pozývame do Mestského múzea v Štúrove, kde pripravilo Tekovské múzeum v Leviciach výstavu Čilejkársky ľudový odev v období 23.6.-31.8.2018, ktorá dokumentuje prostredníctvom zbierkových predmetov ľudový odev v "čilejkárskom" mikroregióne.

Plagát Film Backstage

Film Backstage

24. 8. 2018 21:00   –   23:00 Levický hrad

Mestské kultúrne stredisko v Leviciach a Tekovské múzeum v Leviciach Vás pozývajú v mesiaci august 2018 každý piatok o 21.00 hod. do hradného amfiteátra na premietanie filmu pod hviezdnou oblohou.

Vstup je voľný.

Plagát Príroda Levíc

Príroda Levíc

9. 5. 2018   –   19. 8. 2018 Tekovské múzeum

Výber zo zbierkového fondu múzea so zameraním na flóru a fauny Levíc a okolia.

Plagát Film Otcova Volga

Film Otcova Volga

17. 8. 2018 21:00   –   23:00 Levický hrad

Mestské kultúrne stredisko v Leviciach a Tekovské múzeum v Leviciach Vás pozývajú v mesiaci august 2018 každý piatok o 21.00 hod. do hradného amfiteátra na premietanie filmu pod hviezdnou oblohou.

Vstup je voľný.

Plagát Film Pobrežná hliadka

Film Pobrežná hliadka

10. 8. 2018 21:00   –   23:00 Levický hrad

Mestské kultúrne stredisko v Leviciach a Tekovské múzeum v Leviciach Vás pozývajú v mesiaci august 2018 každý piatok o 21.00 hod. do hradného amfiteátra na premietanie filmu pod hviezdnou oblohou.

Vstup je voľný.

Plagát Film Alibi na mieru

Film Alibi na mieru

3. 8. 2018 21:00   –   23:00 Levický hrad

Mestské kultúrne stredisko v Leviciach a Tekovské múzeum v Leviciach Vás pozývajú v mesiaci august 2018 každý piatok o 21.00 hod. do hradného amfiteátra na premietanie filmu pod hviezdnou oblohou.

Vstup je voľný.

Plagát Film Čiara

Film Čiara

27. 7. 2018 21:30   –   23:30 Levický hrad

Mestské kultúrne stredisko v Leviciach a Tekovské múzeum v Leviciach Vás pozývajú v mesiaci júl 2018 každý piatok o 21.30 hod. do hradného amfiteátra na premietanie filmu pod hviezdnou oblohou.

Plagát Paleta štýlov XII.

Paleta štýlov XII.

7. 6. 2018   –   25. 7. 2018 Tekovské múzeum

Výstava maturitných prác študentov Strednej umeleckej školy Ladislava Bielika v Leviciach.

Plagát Film Zlato, čary a láska

Film Zlato, čary a láska

20. 7. 2018 21:30   –   23:30 Levický hrad

Mestské kultúrne stredisko v Leviciach a Tekovské múzeum v Leviciach Vás pozývajú v mesiaci júl 2018 každý piatok o 21.30 hod. do hradného amfiteátra na premietanie filmu pod hviezdnou oblohou.

Plagát Film To

Film To

13. 7. 2018 21:30   –   23:30 Levický hrad

Mestské kultúrne stredisko v Leviciach a Tekovské múzeum v Leviciach Vás pozývajú v mesiaci júl 2018 každý piatok o 21.30 hod. do hradného amfiteátra na premietanie filmu pod hviezdnou oblohou.

Plagát Film Zúfalé ženy robia zúfalé veci

Film Zúfalé ženy robia zúfalé veci

6. 7. 2018 21:30   –   23:30 Levický hrad

Mestské kultúrne stredisko v Leviciach a Tekovské múzeum v Leviciach Vás pozývajú v mesiaci júl 2018 každý piatok o 21.30 hod. do hradného amfiteátra na premietanie filmu pod hviezdnou oblohou.

Plagát Leto na hrade

Leto na hrade

30. 6. 2018 12:30   –   19:00 Levický hrad

Pozývame na tradičné podujatie, ktoré organizuje Spoločnosťou pre prácu s kresťanskými hodnotami v polícií v spolupráci s Tekovským múzeom v Leviciach 30.6.2018. Bohatý program začína o 12.30 a končí okolo 19.00 hod.

Plagát Letná výberovka

Letná výberovka

8. 6. 2018   –   30. 6. 2018 Tekovské múzeum

Výber z výtvarných prác žiakov ZUŠ v Leviciach.

Plagát Movement festival

Movement festival

23. 6. 2018 13:00   –   20:00 Levický hrad

5. ročník festival pohybu
Prvý krát sa koná podujatie v areáli Levického hradu. Spolupráca s mestom Levice a Tekovským múzeom v Leviciach.
Vystúpia
Čarovné ostrohy
Laci Strike Street dance academy
Anta Agni svetelná a ohňová show
Slack show
Born to trick
workshopy
atrakcie pre deti a dospelých

Plagát Stredoveké dni na Levickom hrade

Stredoveké dni na Levickom hrade

18. 6. 2018   –   20. 6. 2018 Levický hrad

Pri príležitosti 700 rokov od prvej písomnej správy o Levickom hrade organizuje Tekovské múzeum v Leviciach podujatie Stredoveké dni na Levickom hrade - čakajú na Vás Zvolenskí rytieri Vir fortis, život v tábore, dobová kuchyňa, stredoveká verbovačka a iné prekvapenia.

Plagát Deň rodiny

Deň rodiny

10. 6. 2018 14:00   –   17:00 Levický hrad

Aktivity pre deti 6-12 rokov, kreatívne úlohy, lezecké aktivity, ľukostreľba a ďalšie športové činnosti.

Plagát Dni fotografie v Leviciach 2018 Melinda Kovács/MR a Ľuba Velecká/SR

Dni fotografie v Leviciach 2018 Melinda Kovács/MR a Ľuba Velecká/SR

11. 5. 2018   –   4. 6. 2018 Tekovské múzeum

Výstava fotografických prác dvoch svetoznámych fotografiek vo výstavných priestoroch Tekovského múzea v Leviciach rámci podujatia Regionálneho osvetového strediska Dni fotografie v Leviciach 2018.

Plagát Noc múzeí a galérií 2018

Noc múzeí a galérií 2018

19. 5. 2018 10:00   –   23:00 Tekovské múzeum

Celoslovenské podujatie k Medzinárodnému dňu múzeí - prehliadka výstav Príroda Levíc, Príroda vo filatelistickej tvorbe, siedmych častí stálej expozície, zábavné atrakcie v hradnom areáli, divadelný rebrinák , vernisáž 3.ročníka prezentácie výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku" Pomáhať druhým sme sa naučili keď sme boli ešte malí". Ďalej to bude Lesná pedagogika, ukážky soko-liarstva a zvukové hry s prírody. Večer 21.30 premietanie filmu Králi hôr. Občerstvenie a šťastná loptička.

Plagát Noc literatúry 2018

Noc literatúry 2018

16. 5. 2018 17:00   –   20:00 Tekovské múzeum

Noc literatúry 2018 - čítanie svetovej literatúry osobnosťami regionu na rôznych historických miestach Levíc a zároveň aj v Tekovskom múzeu v Leviciach

Plagát Levické putovanie za vínom na hrade

Levické putovanie za vínom na hrade

12. 5. 2018 14:00   –   20:00 Levický hrad

Ochutnávka regionálnych vín zo združenia regionálnych pestovateľov hrozna TERROIR TEKOV v historickom prostredí Levického hradu. Súčasťou podujatia je aj regionálna gastronómia.

Cuveé 700

12. 5. 2018 15:00   –   17:00 Levický hrad

Tekovské múzeum v Leviciach a Víno Svetík si Vám dovoľujú predstaviť
CUVÉE 700. Jedinečné víno, ktoré vzniklo pri príležitosti 700. výročia
prvej písomnej zmienky o Levickom hrade. Verejnosti ho predstavíme na
podujatí Levické putovanie za vínom na hrade 12. mája o 15,00 v Rotunde
na hrade, kde si ho môžete následne aj zakúpiť.

Plagát Fľaše trpezlivosti

Fľaše trpezlivosti

15. 2. 2018   –   6. 5. 2018 Tekovské múzeum

Vkladanie modelov do takzvaných fliaš trpezlivosti, známych precíznosťou a náročnosťou spracovania, je tradičnou technikou neprofesionálneho výtvarného umenia. Jeho počiatky siahajú až do druhej tretiny 18. storočia, svojich obdivovateľov však majú aj v súčasnosti. Jedným z nich je aj Pavel Konečný z Novej Bane, ktorý spolu so svojou neterou svoju zbierku predstavujú v TM Levice.
Vo svojich fľašiach stvárňujú ľudové motívy, ktoré znázorňujú remeslá, vinárstvo či religiózne námety. Stvárňujú aj banícke motívy, ktoré dopĺňajú sakrálnymi pamiatkami.

Plagát Banícky stav nech je velebený

Banícky stav nech je velebený

26. 2. 2018   –   29. 4. 2018 Tekovské múzeum

Výstava prezentuje výber zo zbierkového fondu partnerského múzea TM Levice - Múzea Tatabánya (MR).

Plagát Levice v období vzniku Československa

Levice v období vzniku Československa

13. 4. 2018 19:00   –   20:00 Tekovské múzeum

Prednáška Petra Plevu k výročiu ČSR v rotunde na levickom hrade ( cyklus prednášok k výročiu hradu).

Plagát Ja tu šanujem Vás

Ja tu šanujem Vás

7. 2. 2018   –   25. 3. 2018 Tekovské múzeum

Výstava kresieb a aj objektov Mareka Tušana.

Plagát Turci - Levice na hraniciach Osmanskej ríše

Turci - Levice na hraniciach Osmanskej ríše

17. 3. 2018 19:00   –   20:00 Tekovské múzeum

Prednáška Petra Plevu k tématike Turkov v Leviciach. Koná ako súčasť podujatí k 700. výročiu prvej zmienky o Levickom hrade.

Plagát Bábkové divadlo v múzeu

Bábkové divadlo v múzeu

13. 3. 2018   –   14. 3. 2018 Tekovské múzeum

Bábkové predstavenie Divadla z domčeka "Poštár Známka" - deti sa naučia ako sa správať na ceste prostredníctvom veselého rozprávania počtára Známku.

Prezentácia publikácie P.Šteiner:Babylón armád

1. 3. 2018 12:00   –   15:00 Tekovské múzeum

Prezentácia publikácie Pavla Steinera : Babylón armád, ktorá je venovaná bojom počas druhej svetovej vojny medzi Ipľom a Hronom v období 1944-1945.

Plagát Poklad Keltov v Leviciach

Poklad Keltov v Leviciach

9. 2. 2018 19:00   –   21:00 Tekovské múzeum

Druhá prednáška Mgr. Petra Plevu pri príležitosti 700. výročia prvej správy o Levickom hrade.

Plagát Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu

Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu

25. 1. 2018 9:00   –   11:00 Tekovské múzeum

Spomienkové podujatie Obchodnej akadémie v Leviciach, Tekovského múzea v Leviciach a UNIS vo Viedni na obete holokaustu.

Plagát Povesti Levického hradu

Povesti Levického hradu

19. 1. 2018 19:00   –   20:30 Levický hrad

Prvá prednáška z cyklu prednášok venovaná 700. výročiu prvej písomnej zmienky o Levickom hrade. Prednáša Mgr. Peter Pleva, odborný pracovník Tekovského múzea v Leviciach.

Plagát Zlatá éra motocyklistiky

Zlatá éra motocyklistiky

16. 11. 2017   –   18. 2. 2018 Tekovské múzeum

Zo zbierky historických motocyklov Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici

Plagát Bábiky na Slovensku a v zahraničí

Bábiky na Slovensku a v zahraničí

6. 11. 2017   –   4. 2. 2018 Tekovské múzeum

Výstava bábik z celého sveta zo súkromnej zbierky Ing. Jaroslava Burjaniva vo výstavných priestoroch Kapitánskej budovy v hradnom areáli.

Plagát V podvedomí...

V podvedomí...

14. 12. 2017   –   4. 2. 2018 Tekovské múzeum

Výstava kresieb a grafík sestier Eszter a Éva Pölhös v Galérii Jozefa Nécseyho v hradnom areáli.

Plagát Art for help 2017

Art for help 2017

10. 12. 2017 15:00   –   17:00 Synagóga Levice

Benefičná aukcia ktorej výťažok bude venovaný sociálne slabým rodinám a seniorom z regiónu Levíc.

Plagát Voda v prírode

Voda v prírode

8. 11. 2017   –   10. 12. 2017 Tekovské múzeum

Výber z tvorby Mariky Pálovej v Galérii Jozefa Nécseyho v hradnom areáli.

Plagát Vianoce v múzeu

Vianoce v múzeu

9. 12. 2017 9:00   –   15:00 Tekovské múzeum

Tekovské múzeum v Leviciach, ÚzS SČK v Leviciach, Klub zdravých materských škôl pri ÚzS SČK v Leviciach si Vás dovoľujú opäť pozvať na strávenie príjemných predvianočných chvíľ do hradného areálu na podujatia VIANOCE V MÚZEU dňa 9.12.2017 9.00 až 15.00 hod. Môžte si vychutnať vianočný punč, varené vínko a teplý čaj, pozrieť si a kúpiť drobnosť na Vianočnom jarmoku, stretnúť koledníkov z materských škôl okresu Levice, započúvať do tónov ľudovej hudby v podaní Folklórneho súboru Rozmajrín z Podližian a oboznámiť sa so zvykmi predvianočného a vianočného obdobia na dedine. Tešíme sa na Vás a ďakuj

Plagát Mochovce - spomienka na zaniknutú obec

Mochovce - spomienka na zaniknutú obec

21. 8. 2017   –   12. 11. 2017 Tekovské múzeum

Spomienka na zaniknutú obec - výstava z histórie a ľudovej kultúry obce, ktorá musela ustúpiť výstavbe atómovej elektrárne. Nainštalovaná v Dobóovskom kaštieli v hradnom areáli.

Plagát Invázia

Invázia

6. 9. 2017   –   5. 11. 2017 Tekovské múzeum

Výber z tvorby Ľubomíra Brigantová v Galérii Jozefa Nécseyho v hradnom areáli.

Plagát Modely Jána Plevu

Modely Jána Plevu

4. 9. 2017   –   31. 10. 2017 Tekovské múzeum

Výstava modelov hradov a koľajiska zo súkromnej zbierky Jána Plevu zo Šiah.

Plagát Múzeum a hrad na pohľadniciach

Múzeum a hrad na pohľadniciach

4. 9. 2017   –   31. 10. 2017 Tekovské múzeum

Pohľadnice s tématikou múzea a levického hradu zo súkromnej zbierky Petra Holbu z Levíc.

Plagát Tekovský kroj - minulosť a súčasnosť

Tekovský kroj - minulosť a súčasnosť

4. 8. 2017   –   30. 10. 2017 Tekovské múzeum

Výstava zameraná na ľudový odev „čilejkárskeho“ regiónu zo súkromných zbierok obyvateľov tohto regiónu, ktorú zostavila Monika Miškovičová Savová.

Plagát Anna Sovány ART - FELICIDAD

Anna Sovány ART - FELICIDAD

5. 7. 2017   –   3. 9. 2017 Tekovské múzeum

Prvá výstava v Leviciach - výtvarné diela Anny Sovány, rodáčky z Levíc v Galérii Jozefa Nécseyho v hradnom areáli pod názvom ART-FELILCIDAD.

Premietanie na hrade

7. 7. 2017   –   25. 8. 2017 Levický hrad

Každý piatok v mesiaci júl a august 2017 premietanie filmov v hradnom amfiteátri.

Plagát Blší trh

Blší trh

19. 8. 2017 9:00   –   17:00 Levický hrad

Kúpa a predaj tradičných výrobkov historickej a umeleckej hodnoty, výrobkov vlastnej tvorby v areáli Levického hradu. Spestrené hudbou, hradom pre deti a občerstvenie.

100 rokov fotografickej techniky - zo súkromnej zbierky Antona Fialu

5. 5. 2017   –   13. 8. 2017 Tekovské múzeum

Výstava v Dobóovskom kaštieli hradného areálu v rámci podujatia Dni fotografie v Leviciach 2017. Výstavu pripravilo Múzeum fotografie pri Stredoeurópskom dome fotografie v Bratislave zameranú na históriu fotografie a fotografovania.

Plagát Paleta štýlov XI

Paleta štýlov XI

7. 6. 2017   –   30. 7. 2017 Tekovské múzeum

Maturitné práce študentov Strednej umeleckej školy Ladislava Bielika v Leviciach vo výstavných priestoroch múzea(Kapitánska budova v hradnom areáli).

Plagát Letná výberovka

Letná výberovka

7. 6. 2017   –   29. 6. 2017 Tekovské múzeum

Výstava výtvarných prác žiakov výtvarného odboru ZUŠ v Leviciach.

Plagát Levické hradné slávnosti

Levické hradné slávnosti

10. 6. 2017 11:00   –   22:00 Tekovské múzeum

Areál Levického hradu a hradného parku. Tradičné podujatie Mesta Levíc, MsKS v Leviciach a Tekovského múzea. Vystúpenia historického šermu, súborov a jarmok.

Levické hradné slávnosti

10. 6. 2017 11:00   –   22:00 Levický hrad

Tradičné podujatie v hradnom areáli a parku - vystúpenia historického šermu, súborov, bábkové divadlo, tradičný jarmok, tradičné jedlá, zakončené ohňostrojom.

Apáti-Tóth Sándor

12. 5. 2017   –   4. 6. 2017 Tekovské múzeum

Výstava maďarského fotografa v rámci Dni fotografie v Leviciach 2017 v Kapitánskej budove v hradnom areáli..

Tímár Péter

12. 5. 2017   –   4. 6. 2017 Tekovské múzeum

Výstava maďarského fotografa v Galérii Jozefa Nécseyho v hradnom areáli v rámci Dni fotografie v Leviciach 2017.

Plagát Z depozitárov, alebo čo skrýva múzeum

Z depozitárov, alebo čo skrýva múzeum

12. 5. 2017   –   31. 5. 2017 Tekovské múzeum

Výstava Tekovského múzea v Leviciach v netradičnom prostredí Ditúria shopinng center v Leviciach venovaná k výročiu múzea - 90.rokov od vzniku. Prezentuje sa zbierkový fond a činnosť múzea.

Sme tu už deväťdesiat rokov...

15. 5. 2017   –   18. 5. 2017 Tekovské múzeum

Kultúrno-výchovné podujatia Tekovského múzea v Leviciach k výročiu múzea

Plagát Levické putovanie za vínom na hrade

Levické putovanie za vínom na hrade

13. 5. 2017 13:00   –   22:00 Tekovské múzeum

Jedenásť vinárov z o.z. Terroir Tekov Vás už tradične pozýva na ochutnávku regionálnych vín, v podmanivom areáli Levického hradu.
Lístky si budete môcť zakúpiť v Levickej informačnej kancelárii alebo v rotunde na hrade.

Drotárske všeličo

22. 3. 2017   –   9. 5. 2017 Tekovské múzeum

Drotované umelecké a úžitkové predmety Rozálie Ďurčatovej a Štefan Ďurčata

Plagát Remeslo a umenie z Hodruše

Remeslo a umenie z Hodruše

16. 3. 2017   –   8. 5. 2017 Tekovské múzeum

Umelecké výrobky a práce študentov Súkromnej strednej umeleckej školy Hodruša-Hámre.

Bábkové divadlo v múzeu

7. 3. 2017   –   8. 3. 2017 Tekovské múzeum

Klasická ľudová rozprávka o kraviarovi Janovi a jeho trampotách.
O tom ako z domu ušiel i nakoniec princeznú rozosmial.

Plagát Jazzové Vianoce v Leviciach

Jazzové Vianoce v Leviciach

22. 12. 2016   –   23. 12. 2016

Spríjemnite si predvianočné obdobie jazzom na Jazzových Vianociach v dňoch 22. a 23. decembra 2016 v Leviciach v Reviczky klube.

Noc múzeí a galérií 2017

20. 5. 2016 20:00   –   23:30 Tekovské múzeum

Celoslovenské podujatie k Medzinárodnému dňu múzeí.

Odber noviniek

Pravidelné informácie o nových udalostiach, zaujímavých výletoch a článkoch.