Archív udalostí pre mesto Poprad zobraziť mesto

Plagát Ferdinand Katona – Nálady Tatier

Ferdinand Katona – Nálady Tatier

9. 9. 2022   –   31. 1. 2023 Tatranská galéria

Výstava zaujímavých diel aj s tatranskou tematikou, mnohé z nich sú vystavené po prvýkrát, získané akvizíciou do fondu Tatranskej galérie.

Plagát Ernest Zmeták – Intímne všestranný

Ernest Zmeták – Intímne všestranný

27. 10. 2022   –   11. 12. 2022 Tatranská galéria

Tatranská galéria v Poprade prináša výstavu úspešného slovenského umelca Ernesta Zmetáka (12. 1. 1919 – 13. 5. 2004). Okrem voľnej výtvarnej tvorby sa venoval návrhom na známky, vitráže, divadelné opony, gobelíny, artprotisy a mozaiky.

Plagát 25 (K) Rokov Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku

25 (K) Rokov Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku

7. 10. 2022   –   20. 11. 2022 Podtatranské múzeum v Poprade

Kroky, stopy, činy... skutky, zážitky, priateľstvá, okamihy, neľahké rozhodnutia... umelecké napredovanie, tvorivosť, príbehy mladých umelcov, odborné vedenie pedagógov, výstavy... vôňa ateliérov, radosť z tvorby...umenie a remeslo, ktoré nadchýna...umenie nadčasové, ale aj plné tradícií....

Škola umeleckého priemyslu v Kežmarku je progresívnou školou, ktorá zohľadňuje potreby trhu a prispôsobuje svoju edukačnú činnosť, aby jej odbory kráčali paralelne s dobou a spĺňali požiadavky modernej doby. Svojim študentom pomáha rásť v poznaní a rozvíjať ich talent tak, aby sa z nich stali úspešní kreatívni ľudia, ktorí budú prínosom pre spoločnosť.

Tatranské rozprávkové putovanie 2022

1. 5. 2022   –   31. 10. 2022 Podtatranské múzeum v Poprade

Rodinami obľúbený letný tatranský projekt aj tento rok odštartuje v plnej paráde. Na malých aj veľkých čaká množstvo noviniek a zaujímavých zmien spoločne s rozprávkovými postavičkami, Denníkom dobrodruha, súťažou o hodnotné ceny, rozprávkami, zaujímavými miestami, mapou a 45 indíciami ukrytými v teréne.

Okrem známych turistických centier ako Štrbské Pleso, Starý Smokovec, Tatranská Lomnica či Poprad, denník deti prevedie aj menej známymi lokalitami ako napríklad Vyšné Hágy, Nová Polianka, Tatranské Zruby, Tatranské Matliare alebo Nová Lesná. Dobrodruhov pritom okrem Ochranka Tatranského, Smrečinky Lesnej a Lomničky Kvetinkovej sprevádzajú cestou hľadania indícií aj zaujímavé fakty, zľavové kupóny či všakovaké tajničky a hlavolamy.

Plagát Začepčený Spiš

Začepčený Spiš

14. 5. 2022   –   30. 9. 2022 Podtatranské múzeum v Poprade

Výstava prezentuje tradíciu pokrývok hlavy vydatých žien na Spiši prostredníctvom čepcov z obcí bývalej Spišskej župy. Okrem tradičných čepcov zo Spiša sú súčasťou výstavy aj meštianske typy čepcov, šatky a dievčenské party. Výstava „Začepčený Spiš“ predstavuje spojenie ukážky zbierkových predmetov Podtatranského múzea v Poprade, Múzea v Kežmarku a predmetov zo súkromných zbierok.

Sakrálna výšivka ako kultúrne dedičstvo

24. 2. 2022   –   7. 5. 2022 Podtatranské múzeum v Poprade

Výšivka, ako prejav náboženského cítenia a pokory pred životom svetským i duchovným, tvorí základ výstavy. Duchovná rovnováha výšivkárov dokázala pod ich rukami vytvoriť vzácne sakrálne textílie. Každý exemplár na výstave je príbehom tvorcu výšivky a jeho rodiny, podáva svedectvo o osobných aj historických udalostiach. Výstava je súborom zručnosti a dôvtipnosti jej tvorcov a zároveň poskytuje čas sa priestor na úvahy o nás samých a kvalite nášho života.

Plagát Archeologická...

Archeologická...

19. 10. 2021   –   5. 12. 2021 Podtatranské múzeum v Poprade

Výstava s názvom „Archeologická...“ je zameraná na prezentáciu predmetov zo zbierkového fondu Podtatranského múzea v Poprade – fondov archeológie a umenia. Podtatranské múzeum v Poprade má v správe rozsiahlu archeologickú zbierku, tiež kolekciu malieb archeologických lokalít z územia Spiša. Výstava predstavuje výtvarné diela E. Wallachyho, F. Forbergera, J. Olexu, J. Fabiniho, J. Rusnáčika a pod. Prezentácia umeleckého stvárnenia lokalít je doplnená o archeologické predmety, nálezy z výskumnej činnosti či fotografie z terénnych výskumov.

Plagát Hora | Hruda | Žena

Hora | Hruda | Žena

8. 6. 2021   –   30. 9. 2021 Podtatranské múzeum v Poprade

Výstavný projekt je tematicky zameraný na tatranskú a podtatranskú oblasť, životné a kultúrno-spoločenské prostredie, dedinský život, poľnohospodárstvo a vzťah človeka - ženy žijúcej a pracujúcej v tomto prostredí. V centre pozornosti stojí žena, jej úloha a postavenie v spoločnosti v ľudovej kultúre. Projekt je zameraný na život ženy horskej a podhorskej oblasti v minulosti, ženy žijúcej v týchto drsných zemepisných podmienkach, ktorá je spätá s týmto špecifickým prostredím.

Plagát Odhaľovanie duše rezbára a dreva

Odhaľovanie duše rezbára a dreva

10. 12. 2020   –   31. 1. 2021 Podtatranské múzeum v Poprade

Na výstave prezentuje svoju tvorbu (plastiky, reliéfy, fujary, píšťaly) insitný rezbár Milan Bocko. Súčasťou výstavy sú aj drevené betlehemy, ktoré vhodne dotvárajú predvianočnú atmosféru. Milan Bocko je rodákom z Važca a jeho vzťah k tejto podtatranskej obci sa premietol do celej jeho umeleckej tvorby. Rodný kraj mu prirástol k srdcu a stal sa inšpiráciou pri tvorbe plastík a reliéfov, ktoré odrážajú život Važťanov, ich zvyky a folklór. Jeho veľkým vzorom pre spracovanie važeckej tematiky sa stal maliar Ján Hála.

Vianoce 2020

16. 12. 2020   –   18. 12. 2020 Podtatranské múzeum v Poprade

Tvorivé dielne pre deti ako sprievodné podujatie k výstave „Odhaľovanie duše rezbára a dreva“ – výroba vlastného betlehemu, tradičné pečenie vianočných oplátok. Podujatie je určené pre vopred objednané školské kolektívy.

Plagát Sélection/Výber | family heritage / rodinné dedičstvo

Sélection/Výber | family heritage / rodinné dedičstvo

27. 2. 2020   –   31. 8. 2020 Podtatranské múzeum v Poprade

Projekt predstaví multimediálnu výstavu, výber z tvorby výtvarníka Mareka Ružinského. Video, inštalácie a objekty. Autor sa v širokej miere venuje fenoménu absencie a prázdnoty a to v rôznych podobách a významoch, či už v sociálnej alebo "formálnej" rovine. V centre záujmu u neho stojí "vyprázdňovanie" súčasnej spoločnosti, dobe neobmedzených možností, riadenej heslom: každému na mieru, podľa vlastnej potreby a s tým súvisiacou individualizáciou, psychologizáciou a funkcionalizáciou všetkého.

Jaroslav Vyhnička: simple_of_nature

12. 3. 2020   –   21. 6. 2020 Tatranská galéria

Výstava talentovaného fotografa, filmára aj skladateľa hudby v jednom s citlivým prístupom k prírode.

Plagát Herbár - farebná cesta za poznaním

Herbár - farebná cesta za poznaním

6. 2. 2020   –   31. 5. 2020 Podtatranské múzeum v Poprade

Výstava prezentuje genézu obsahovej náplne pojmu herbár spojením zbierkových fondov botaniky a knižničného fondu Podtatranského múzea v Poprade. Prezentovaný rastlinný materiál dopĺňajú pracovné pomôcky a odborná literatúra, ktorú používala botanická verejnosť na prelome 19. a 20. storočia.

Dušan Kállay & Kamila Štanclová: Magické svety

19. 3. 2020   –   10. 5. 2020 Tatranská galéria

Prierezová výstava tvorby dvoch významných osobností slovenského výtvarného umenia z oblasti maľby, grafiky, užitého umenia, oceňovaných doma aj v zahraničí.

Lego v galérii

26. 1. 2020   –   22. 3. 2020 Tatranská galéria

Veľká výstava kolekcií lega s možnosťou aktívnej hry pre rodiny s deťmi vo vytvorenej herni priamo v priestoroch galérie v spolupráci so spoločnosťou Bricklandia.

Plagát Vincent Hložník - Strhujúce príbehy

Vincent Hložník - Strhujúce príbehy

23. 1. 2020   –   15. 3. 2020 Tatranská galéria

Rozsiahla výstava (maľba, kresba, grafika) jedného z najvýznamnejších slovenských výtvarných umelcov, obohatená o návrhy vytráží pre Konkatedrálu sedembolestnej Panny Márie v Poprade, vystavené po prvýkrát. Diela zapožičia PGU Žilina a súkromný zberateľ.

Plagát Netradično – tradičná svadba

Netradično – tradičná svadba

11. 2. 2020   –   1. 3. 2020 Podtatranské múzeum v Poprade

Autorská výstava návrhárky a výtvarníčky Ivety Košíkovej bude prezentovať dizajnérske svadobné odevy, doplnky a svadobné torty.

Plagát Výstavný program na mesiac január 2020

Výstavný program na mesiac január 2020

2. 1. 2020   –   31. 1. 2020 Tatranská galéria

Výstavný program na mesiac január 2020

Plagát Martin Činovský - Monumentalita miniatúry

Martin Činovský - Monumentalita miniatúry

13. 12. 2019   –   8. 3. 2020 Tatranská galéria

Výber z tvorby výtvarníka, grafika a rytca M. Činovského, tvorcu prvej slovenskej poštovej známky (1993), priekopníka techniky oceľorytiny, šíriteľa poštovej a známkovej grafiky. Výstava predstaví rytecký prepis prírodných artefaktov prostredia Vysokých Tatier, zábery jaskynných útvarov, chránených rastlín a prírody, ako aj historicky cenných umeleckých pamiatok a archeologických lokalít regiónu Spiša.

Plagát Anjel Vianoc 2019

Anjel Vianoc 2019

6. 12. 2019   –   1. 3. 2020 Tatranská galéria Vhodné pre deti

Tradičná predvianočná výtvarná súťaž a výstava detskej výtvarnej tvorby, určená pre široké spektrum detí a mládeže celého Slovenska.

Plagát Poézia každodennosti

Poézia každodennosti

12. 11. 2019   –   31. 1. 2020 Podtatranské múzeum v Poprade

Výstava výtvarnej tvorby dvoch autoriek venujúcich sa maľbe a ilustrácii. Projekt predstavuje osobitý pohľad na všedné veci autoriek, ktoré spája priateľstvo zo spoločného štúdia a príbuzná tvorba s poetickým náhľadom. Autorky spracúvajú na prvý pohľad bežnú, často prehliadanú skutočnosť, zaostrujú na krásu nevšedných maličkostí. Každá si vytiahla z reality jej blízke deje či objekty a podáva ich svojským pohľadom. Všedné okamihy, denne vídané, sa tak stávajú vizuálnou poéziou v ich podaní.

Plagát Ľubo Stacho - Chvála svetlu

Ľubo Stacho - Chvála svetlu

15. 11. 2019   –   15. 1. 2020 Tatranská galéria

Multimediálny autorský projekt rekonštruuje časť inštalácie Svetlo a Citlivá vrstva(realizovaná v pôvodných priestoroch elektrárne dnešnej TG v roku 1993), v reakcii na spirituálny charakter, atmosféru budovy a pohyb svetla v nej. Doplnením o nové vrstvy a inštalácie chce autor navodiť atmosféru "niečoho", čo sa zdalo už dávno stratené –minulosť, pamäť a stratené pocity.

Plagát Program na december

Program na december

1. 12. 2019   –   31. 12. 2019 Tatranská galéria

Pozývame Vás k nám do Tatranskej galérie v Poprade. V mesiaci december máme pre Vás pripravený zaujímavý kultúrny program. Príďte k nám a vychutnajte si s nami predvianočnú atmosféru.

Plagát Adventný večer

Adventný večer

13. 12. 2019 18:00   –   20:30 Tatranská galéria

Adventný večer, alebo zastavme a stíšme sa
13. decembra 2019 o 18.00
Večer dobrej hudby, poézie a hovoreného slova v predvianočnom uponáhľanom čase
(Belcanto duo z Bratislavy Miloslav Hoschek a Zuzana Zamborská)

Plagát Yaro M. Kupčo – Vysoké Tatry / Zbigniew Ładygin – Vysoké Tatry

Yaro M. Kupčo – Vysoké Tatry / Zbigniew Ładygin – Vysoké Tatry

6. 9. 2019   –   8. 12. 2019 Tatranská galéria

Výstava fotografií poľského horolezca, speleológa, editora, novinára a fotografa, ktorý sa vracia k tvorbe na fotocitlivých materiáloch. Pri prezentácií známych krajinných motívov objavuje nové vyjadrovacie prostriedky, aké poskytuje dierková komora.

Plagát Helena Suchá - Priesvit tvorbou

Helena Suchá - Priesvit tvorbou

31. 10. 2019   –   1. 12. 2019 Tatranská galéria

Výstava predstaví unikátnu úžitkovú a grafickú tvorbu popradskej výtvarníčky Heleny Suchej, rod. Sojákovej (1938). Dizajn etikiet, fólií, „sáčkov“, obalov a obalovín známych i menej známych produktov, ktoré nesmeli chýbať v takmer žiadnej dobovej domácnosti druhej polovice 20. storočia, navrhovala ich a realizovala v rokoch 1960 – 1993 pre chemický a tlačiarenský podnik Chemosvit n.p., vo Svite.

Plagát 30.výročie Nežnej revolúcie

30.výročie Nežnej revolúcie

18. 11. 2019   –   24. 11. 2019 Tatranská galéria

Mesto Poprad, Tatranská galéria v Poprade, Ústav pamäti národa, v spolupráci s Gymnáziom Kukučínova a Gymnáziom Dominika Tatarku v Poprade
Vás pozývajú na podujatia pri príležitosti
30. VÝROČIA NEŽNEJ REVOLÚCIE – 17.11. 1989

Plagát Eduard Ovčáček - Expozícia univerza

Eduard Ovčáček - Expozícia univerza

30. 8. 2019   –   10. 11. 2019 Tatranská galéria

Ostravsko nemá príliš veľa umelcov, ktorí by sa tak výrazným spôsobom zapísali do povojnových dejín umenia, ako je to v prípade Eduarda Ovčáčka. Jeho dôležitosť v československom, ale aj medzinárodnom meradle spočíva v konkrétnych výsledkoch tvorby, ale aj v spôsobe aktívneho života s čistým svedomím, kde nám je povzbudivým príkladom.

Plagát Ladislav Mednyánszky

Ladislav Mednyánszky

27. 9. 2019   –   3. 11. 2019 Tatranská galéria

Kolekcia unikátnych zreštaurovaných kresieb zo zbierok Galérie P.M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši a Tatranskej galérie v Poprade.

Nepoznané popradské sgrafito Herta Ondrušová-Victorínová a Martin Kutný.

18. 9. 2019   –   21. 10. 2019 Tatranská galéria

Výstava projektu študentov gymnázia. V roku, keď si pripomíname 100. výročie vzniku Bauhausu a 20 rokov od smrti Herty Ondrušovej – Victorínovej, bude Gymnáziom na Ul. D. Tatarku v Poprade realizovaná záchrana a obnova sgrafita na fasáde školy do pôvodnej podoby.

Plagát Terakotová armáda - Odkaz prvého cisára

Terakotová armáda - Odkaz prvého cisára

25. 5. 2019   –   22. 8. 2019 Tatranská galéria

Výstava ukáže verejnosti úžasný pohľad do hrobky prvého čínskeho cisára, ktorý dokázal zjednotiť Čínu a ukončil tak obdobie chaosu medzi všetkými čínskymi štátmi. Jeho terakotová armáda sa označuje ako ôsmy div sveta a pri jej objavení v roku 1974 sa našlo viac ako 8 tisíc bojovníkov!

Na výstave sa návštevníci môžu dozvedieť o živote prvého čínskeho cisára, detailne si prehliadnuť prepracované sochy hlinených vojakov a koňov v životnej veľkosti, ktoré boli dovezené priamo z oblasti Si-anu v Číne.

Plagát Remeslo od praveku po súčasnosť

Remeslo od praveku po súčasnosť

3. 8. 2019 13:00   –   18:00 Podtatranské múzeum v Poprade Vhodné pre detiviac informácií

• 3. augusta 2019
• 13.00-18.00 h
• Komentované prehliadky výstavy "Historické remeslo od praveku po súčasnosť"
• Remeselnícke dielne v areáli múzea:
◦ tkáčska dielňa - tkanie náramkov na hrebeňoch a kartičkách
◦ ukážky tkania na vertikálnom tkáčskom stave
◦ výroba šperkov
• Prehliadka expozície „Poprad a okolie v zrkadle vekov“ doplnená o nové interaktívne prvky
• Tvorivé dielne pre deti v amfiteátri múzea
• Zvýhodnené vstupné: 2,00 €/dospelí; 1,00 €/deti, žiaci, študenti, seniori, ŤZP
• Zmena programu vyhradená!

Plagát Od histórie baníctva v Poprade po súčasnosť

Od histórie baníctva v Poprade po súčasnosť

24. 7. 2019 20:00   –   22:00 Podtatranské múzeum v Popradeviac informácií

Autor pôsobí ako tajomník Baníckeho cechu horného Spiša so sídlom v Poprade-Kvetnici. Návštevníkom pútavým spôsobom priblíži pozoruhodnú a doteraz do značnej miery opomínanú históriu baníctva v Poprade. Dotkne sa starých banských lokalít v Poprade-Kvetnici od začiatku 14. storočia po 18. storočie, mesta Poprad ako európskej mangánovej veľmoci a zachovávania baníckych tradícií v súčasnosti.

Plagát Synestézia miesta a miest

Synestézia miesta a miest

19. 3. 2019   –   23. 4. 2019 Tatranská galéria

Hra svetla a tieňa, napätie foriem, asociácie rozličných nálad, zachytenie jedinečného okamihu, architektúra ako charakter mesta – to je len niekoľko postrehov pri pohľade na fotografie Anny Ondrušekovej, ktorá počas svojich študijných pobytov v mnohých galériách a múzeách Európy, Ameriky aj Afriky mala možnosť vidieť prácu kurátorov múzeí a galérií, ale aj inštalovanie súčasných expozícií a výstav. Mnohé z týchto inštitúcií sídlia v moderných budovách, ktoré sú zaujímavé svojim tvarom a svetlom. Samy osebe predstavujú umelecké dielo a autorku výrazne inšpirovali.

Plagát Textile Art of Today - 5. Trienále textilu

Textile Art of Today - 5. Trienále textilu

1. 2. 2019   –   14. 3. 2019 Tatranská galéria

Najväčší medzinárodný výtvarný projekt v strednej Európe, ktorý prezentuje súčasnú textilnú a vizuálnu tvorbu. Od iných svetových textilných výstav sa projekt odlišuje tým, že má päť reinštalácií vo významných galériách a návštevníci ju môžu vidieť v štyroch štátoch Európy (Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko). Jeho význam zdôrazňuje záštita ministrov kultúry krajín V4. Snahou projektu Textile Art of Today je priblížiť návštevníkom textil ako modernú, dynamickú disciplínu, ktorá prekračuje hranice klasického vnímania textilného umenia.

Plagát Ó hory, ó hory, ó hory

Ó hory, ó hory, ó hory

12. 9. 2018   –   9. 12. 2018 Tatranská galéria

Pohľad na súčasnú architektúru v českých a slovenských horách v historickom a krajinnom kontexte

Ešte raz, ale lepšie…

6. 12. 2018 19:00   –   22:00 Dom kultúryviac informácií

Divadelné predstavenie
Pozývame vás na divadelné predstavenie Ešte raz, ale lepšie….V manželstve úspešného spisovateľa, ktoré stojí na pokraji rozvodu, dochádza pri výmene názorov k úrazu a nešťastnému pádu, pri ktorom Thomas (Marko Igonda) stráca vedomie a dostáva sa do kómy. Po prebratí z kómy sa vracia do veku 20 rokov. Všetko ostatné, vrátane problémov v jeho manželstve, sa mu z pamäti vymazalo. Dá sa takto začať odznova?

Plagát Mikuláš v Poprade 2018

Mikuláš v Poprade 2018

5. 12. 2018 17:00   –   19:00 Námestie sv. Egídia Vhodné pre detiviac informácií

Čo Vás čaká?
- mikulášske sladkosti,
- čarovná mikulášska atmosféra,
- fotografovanie detí vo fotoateliéroch,
- mikulášske prekvapenie pre všetky deti.

Rozsvietenie vianočného stromčeka s pyromuzikálnym ohňostrojom.

Pavol Hammel a Prúdy – The best of 2018

3. 12. 2018 18:00   –   21:00 Dom kultúryviac informácií

Pozývame Vás na koncert – Pavol Hammel a Prúdy – The best of 2018.

Plagát Francisco Goya - Vízie

Francisco Goya - Vízie

20. 9. 2018   –   2. 12. 2018 Tatranská galéria

Francisco Goya bol najdlhšie žijúcim a najvplyvnejším géniom európskeho maliarstva 18. storočia. Jeho monumentálne dielo je charakteristické polaritou barokového rozmachu a klasicistickej jasnosti. Príznačná je obdivuhodná kompozícia, zjednodušená technika, veľmi originálna farebnosť a svetlosť. K osobitým črtám maliarovho prejavu patria formálna deformácia tvaru a fantastika obsahu.

Zuzana Smatanová Echo Tour 2018

20. 11. 2018 19:00   –   22:00 Dom kultúryviac informácií

Nepremeškajte príležitosť vidieť jednu z obľúbených speváčok súčasnosti naživo. V rámci svojho turné Zuzana Smatanová navštívi aj naše mesto. Na jej koncert Vás srdečne pozývame.
Vstupenky si zakúpite v sieti  Ticketportal a v MIK Poprad.

Klimaktérium..a čo?

19. 11. 2018 19:00   –   22:00 Dom kultúryviac informácií

Umelecká agentúra BELL CANTO z Popradu uvedie fantastickú komédiu známej poľskej autorky a herečky Elžbiety Jodlowskej – KLIMAKTÉRIUM…a čo? Tento komediálny hit, ktorý je doslova divadelných fenoménom má za sebou už vyše 2200 repríz. Takú vtipnú a úprimnu hru so zmyslom pre humor a decentnosťou spracovania témy ešte nikto nikdy nenapísal – až teraz !
Určené nielen pre ženy !

Odchody vlakov

13. 11. 2018 18:00   –   21:00 Dom kultúryviac informácií

Odchody vlakov sú príbehom dvoch neúspešných hercov, ktorí sa aj za cenu totálneho kolapsu snažia zachrániť svoje predstavenie, dobrú povesť a zvláštny milenecký vzťah. Počas 80 minút prináša hra množstvo zábavných a krkolomných situácií. Tragikomické konanie oboch hlavných postáv odráža ich túžbu po uznaní a vzájomnej blízkosti na javisku i mimo neho. Komický a zároveň citlivý príbeh nabáda k zamysleniu sa nad rolami, ktoré v živote všetci hráme a často nedokážeme určiť, ktorá z nich je tou pravou. 
Predstavenie je výnimočné netradičným spracovaním príbehu, scenára a réžie i hereckým obsadením televíznych moderátorov Adely Vinczeovej a Viktora Vinczeho. 
Účinkujú: Adela Vinczeová, Viktor VinczeScenár: Petr ZelenkaHudba: Norbert VizváriRéžia a dramaturgia: Viktor Vincze st. 
Dĺžka predstavenia: 80 minút

Ondřej Havelka a jeho Melody Makers

6. 11. 2018 19:00   –   22:00 Dom kultúryviac informácií

Pozývame vás na koncert Ondřeja Havelku a jeho Melody Makers.
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers uvádzajú Rapsódia V MODREJ IZBE
Hrajú: George Gershwin a Jaroslav Ježek – dvaja muži medzi nebom a jazzom
Slávne evergreeny nemenej slávnych autorov. Česko – americká bitka o poslucháčovu priazeň. Obstojí Ježkův Bugatti Step vedľa Gershwinovej Rapsódie v modrom? To môžeš posúdiť i ty, náš milý divák.

Don Quichot a Sancho Panza

28. 10. 2018 18:00   –   21:00 Dom kultúryviac informácií

Divadelné predstavenie
Áno, počítate správne. Vlado Benko sa venuje divadlu už od roku 1968! Menili sa mená divadla, menili sa spolupracovníci, ale Vlado zostával. Počas roka 2018 by sme vás chceli potešiť dačekmi k nášmu výročiu. Chystáme týždeň hier Divadla Commedia a ak sa podarí – aj knihu. Od 21. októbra uvidíte v Dome kultúry v Poprade hry Pastier, Jozef a Mária, Zabíjačka, Kapustnica, Kováči, Don Quichot a Sancho Panza. Chýbať nebudú naše drámy Neprebudený a Malka. Podrobný program zverejníme už čoskoro.

Janko Hraško

28. 10. 2018 10:00   –   16:00 Dom kultúryviac informácií

Divadelné predstavenie
Áno, počítate správne. Vlado Benko sa venuje divadlu už od roku 1968! Menili sa mená divadla, menili sa spolupracovníci, ale Vlado zostával. Počas roka 2018 by sme vás chceli potešiť dačekmi k nášmu výročiu. Chystáme týždeň hier Divadla Commedia a ak sa podarí – aj knihu. Od 21. októbra uvidíte v Dome kultúry v Poprade hry Pastier, Jozef a Mária, Zabíjačka, Kapustnica, Kováči, Don Quichot a Sancho Panza. Chýbať nebudú naše drámy Neprebudený a Malka.

Kováči

27. 10. 2018 18:00   –   21:00 Dom kultúryviac informácií

Divadelné predstavenie
Áno, počítate správne. Vlado Benko sa venuje divadlu už od roku 1968! Menili sa mená divadla, menili sa spolupracovníci, ale Vlado zostával. Počas roka 2018 by sme vás chceli potešiť dačekmi k nášmu výročiu. Chystáme týždeň hier Divadla Commedia a ak sa podarí – aj knihu. Od 21. októbra uvidíte v Dome kultúry v Poprade hry Pastier, Jozef a Mária, Zabíjačka, Kapustnica, Kováči, Don Quichot a Sancho Panza. Chýbať nebudú naše drámy Neprebudený a Malka.

Zabíjačka

25. 10. 2018 18:00   –   21:00 Dom kultúryviac informácií

Divadelné predstavenie
Áno, počítate správne. Vlado Benko sa venuje divadlu už od roku 1968! Menili sa mená divadla, menili sa spolupracovníci, ale Vlado zostával. Počas roka 2018 by sme vás chceli potešiť dačekmi k nášmu výročiu. Chystáme týždeň hier Divadla Commedia a ak sa podarí – aj knihu. Od 21. októbra uvidíte v Dome kultúry v Poprade hry Pastier, Jozef a Mária, Zabíjačka, Kapustnica, Kováči, Don Quichot a Sancho Panza. Chýbať nebudú naše drámy Neprebudený a Malka.

Neprebudený

24. 10. 2018 18:00   –   21:00 Dom kultúryviac informácií

Divadelné predstavenie
Áno, počítate správne. Vlado Benko sa venuje divadlu už od roku 1968! Menili sa mená divadla, menili sa spolupracovníci, ale Vlado zostával. Počas roka 2018 by sme vás chceli potešiť dačekmi k nášmu výročiu. Chystáme týždeň hier Divadla Commedia a ak sa podarí – aj knihu. Od 21. októbra uvidíte v Dome kultúry v Poprade hry Pastier, Jozef a Mária, Zabíjačka, Kapustnica, Kováči, Don Quichot a Sancho Panza. Chýbať nebudú naše drámy Neprebudený a Malka.

Jozef a Mária

22. 10. 2018 18:00   –   21:00 Dom kultúryviac informácií

Divadelné predstavenie
Áno, počítate správne. Vlado Benko sa venuje divadlu už od roku 1968! Menili sa mená divadla, menili sa spolupracovníci, ale Vlado zostával. Počas roka 2018 by sme vás chceli potešiť dačekmi k nášmu výročiu. Chystáme týždeň hier Divadla Commedia a ak sa podarí – aj knihu. Od 21. októbra uvidíte v Dome kultúry v Poprade hry Pastier, Jozef a Mária, Zabíjačka, Kapustnica, Kováči, Don Quichot a Sancho Panza. Chýbať nebudú naše drámy Neprebudený a Malka.

Pastier

21. 10. 2018 18:00   –   21:00 Dom kultúryviac informácií

Divadelné predstavenie
Áno, počítate správne. Vlado Benko sa venuje divadlu už od roku 1968! Menili sa mená divadla, menili sa spolupracovníci, ale Vlado zostával. Počas roka 2018 by sme vás chceli potešiť dačekmi k nášmu výročiu. Chystáme týždeň hier Divadla Commedia a ak sa podarí – aj knihu. Od 21. októbra uvidíte v Dome kultúry v Poprade hry Pastier, Jozef a Mária, Zabíjačka, Kapustnica, Kováči, Don Quichot a Sancho Panza. Chýbať nebudú naše drámy Neprebudený a Malka.

Zlatý kľúčik – Buratinove dobrodružstvá

21. 10. 2018 10:00   –   16:00 Dom kultúryviac informácií

Divadelné predstavenie
Hravé predstavenie využívajúce všetky prvky pouličného divadla. Je určené pre deti od 5 do 10 rokov.

Ensable Le Conte

19. 10. 2018 18:00   –   21:00 Dom kultúryviac informácií

Záverečný koncert XXXVI. Popradskej hudobnej jesene
Soňa Godarská – sopranistka, sa narodila v Poprade a jej hudobné začiatky sú spojené s Popradským detským zborom, kde pôsobila 11 rokov. V roku 2015 absolvovala Pražské konzervatórium – odbor klasický spev.  Soňa sa zúčastnila zahraničného turné po Nemecku, Švajčiarsku a Rakúsku s operou Čarovná flauta a s operou Rusalka.
M. Švejkár – klarinet, je absolventom Pražského konzervatória.
Vstupenky si zakúpite v Mestskej informačnej kancelárii Poprad.

Ako išlo vajce na vandrovku

14. 10. 2018 10:00   –   16:00 Dom kultúry Vhodné pre detiviac informácií

Divadelné predstavenie, pre deti
Pozývame vás na divadelné predstavenie pre deti Ako išlo vajce na vandrovku v podaní Divadla Ofina z Ružomberka. Známa rozprávka Márie Rázusovej – Martákovej rozpráva o znudenom vajíčku, ktoré opúšťa svoju policu a odvážne sa vykotúľa do sveta. Cestou stretáva urážlivú užovku a vrieskajúceho kohúta, s ktorými zažije dobrodružstvo plné prekvapení a nebezpečenstiev.  Dokážu kamaráti premôcť strach zo zbojníka a držať pokope, alebo vezmú nohy na plecia a  zutekajú kade ľahšie? Neviete? Tresky – plesky, hrmenie a na záver rozuzlenie.

Svetielko nádeje/ Benefičný koncert

12. 10. 2018 16:30   –   19:00 Dom kultúryviac informácií

Koncert, dobročinnosť
Združenie Nádej na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Poprade pozýva všetkých na benefičný koncert spojený s prezentáciou svojich prác.

Pálenica Borisa Filana

11. 10. 2018 18:00   –   21:00 Dom kultúryviac informácií

Pozývame vás na podujatie Pálenica Borisa Filana. Vzrušenie s pohodou, skúsenosť a humor. Z otca na syna a späť. Pozývame vás popíjať uchom.
Príbehy zo života, z cestovateľských potuliek z tých najkrajších, ale aj menej pekných kútov sveta … príbehy voňavé, farebné, chutné, sladké, slané, trblietavé, daždivé, slnečné …
Program v dĺžke 80-90 min. 

DANUBE MonARCHI

9. 10. 2018 18:00   –   21:00 Dom kultúryviac informácií

Sláčikové kvarteto štátneho komorného orchestra ŽILINA
Kvarteto je zložené z popredných slovenských interpretov klasickej hudby, stálych členov Štátneho komorného orchestra Žilina. Lukáš Szentkeresty, koncertný majster, zastáva post primáša – čiže hráča pvých huslí. Maroš Didi, hráč druhých huslí, je skúsený profesionál, orchestrálny a komorný hráč. Violový part patrí Andrejovi Krajčovičovi, prvému violistovi ŠKO Žilina. Violončela sa zhostil Pavol Šimčík, dlhoročný koncertný majster violončiel 6ilinského komorného orchestra. Minulý rok sa teleso zúčastnilo mnohých významných podujatí, napr. koncertu pri príležitosti 300. výročia narodenia Márie Terézie, koncertu k 500. výročiu reformácie a ďalších podujatí.

J. Bohdalová a M. Dejdar – Od A po Z s Jiřinou

7. 10. 2018 19:00   –   22:00 Dom kultúryviac informácií

Pozývame vás na divadelné predstavenie J. Bohdalová a M. Dejdar – Od A po Z s Jiřinou.
Od A po Z s Jiřinou BOHDALOVOU
V rámci tohto predstavenia Martin Dejdar zoznámi publikum s kariérou Jiřiny Bohdalové, ktorá trvá už neuveriteľných 81 let.  A je to práve fenomén “Bohdalka”, ktorý veľmi pútavým, až strhujúcim spôsobom spomína na všetko dobré aj zlé, čo za svojho života prežila. A to ako v osobnom, tak aj v profesnom. Verte, alebo nie, ale to, čo všetko JB prežila a zažila, by dalo na niekoľko životov. Jej spomínanie na herecké začiatky, na ťažký život po zatknutí a uväznení jej otca, na svoje učiteľské obdobie na severní Moravě, na Jana Wericha, Jiřího Sováka, Vladimíra Menšíka, Vladimíra Dvořáka ale také na Jozefa Krónera, Mariana Labudu, Evu Krížikovou a ďaľšie československé legendy.  Súčasťou predstavenia nie je len rozprávanie, ale tiež filmové a televízne ukážky. Ide o “multimediální show” so všetkým, čo k tomu patrí. 

Pinokio/ Cililing Prešov

7. 10. 2018 10:00   –   16:00 Dom kultúryviac informácií

Divadelné predstavenie, pre deti
Pozývame vás na divadelné predstavenie pre deti PINOKIO v podaní divadla Cililing Prešov. Príbeh malej drevenej bábky, ktorá sa túži stať skutočným chlapcom. Na príklade jeho dobrodružstiev vidíme svet intríg, klamstiev a falše, ale zároveň sa učíme, ako môžeme nad zlobou a neduživosťou zvíťaziť. 

Spievankovo

29. 9. 2018 10:00   –   16:00 Dom Kultúryviac informácií

Spievankovo a Kráľovná Harmónia Vám prestavujú príbeh o hľadaní stratenej hudby.
Predpredaj lístkov v Materskom centre BAMBINO

Plagát DEKD - Dni modrotlače v múzeu

DEKD - Dni modrotlače v múzeu

25. 9. 2018   –   27. 9. 2018 Podtatranské múzeum v Poprade

Tvorivé dielne sa konajú pri príležitosti Dní Európskeho kultúrneho dedičstva. Venované budú téme modrotlače, ktorá bola v minulosti v našom regióne známa.

Lord Norton & Sluha James

24. 9. 2018 19:00   –   22:00 Dom kultúryviac informácií

Umelecká agentúra BELL CANTO z Popradu  uvedie  legendárnu komédiu Lord Norton & Sluha James / po 20-tich rokoch/.
Stano Dančiak a Marián Zednikovič pred 20-timi rokmi postavili laťku dobrej  zábavy veľmi vysoko. Roky bola ich domovská scéna Štúdio L+S  Bratislava.Práve preto sa do týchto priestorov aj vracia táto mega úspešná komédia v novom obsadení. Toto legendárne predstavenie z konca 90-tych rokov si určite väčšina z Vás pamätá. Predstavenie malo vyše 600 repríz na Slovensku aj v Čechách a CD nosiče tejto hry, ako jediné dostali 3 diamantové, 9 platinových a 18 zlatých platní. V novom predstavení, ktoré malo premiéru len teraz nedávno 19.6.2018 v Bratislave si  vychutnáte nezameniteľný humor, veselé a netradičné príhody v brilantnom  hereckom obsadení ĽUBOŠA KOSTELNÉHO A JOZEFA VAJDU / hercov SND Bratislava/. Toto mimoriadne predstavenie musíte zažiť a určite si ho zamilujete !!!

Spievankovo a Kráľovná Harmónia

22. 9. 2018 17:00   –   20:00 Dom kultúry Vhodné pre detiviac informácií

Divadelné predstavenie, koncert, tanečná zábava, pre deti
Pozývame vás na divadelné predstavenie pre deti Spievankovo a Kráľovná Harmónia. Jedinečný interaktívny koncert Spievanky a Zahrajka plný rozprávkových prekvapení v podobe prekrásnych pesničiek z filmu Spievankovo 6 a Kráľovná Harmónia. Zoznámite sa s Kráľovnou Harmóniu a postavičkami ktoré nevyhnutne potrebujú Vašu pomoc pri záchrane Spievankova! Čaká Vás koncert plný hudby, tanca a zábavy.

Plagát Viktor Frešo: Od Tatier k Dunaju

Viktor Frešo: Od Tatier k Dunaju

3. 8. 2018   –   16. 9. 2018 Tatranská galéria

Individuálna výstava Viktora Freša prináša jeho aktuálne výtvarné myslenie. Teda koncentruje sa predovšetkým na jeho materiálne kľúčové sochárske práce – prvýkrát ukázané v takom rozsahu a premenách. Práve spojenie post-konceptuálnych a punkových prístupov vytvárajú osobitú poetiku jeho umenia surových gest.

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2018 – Po stopách Egídia

6. 9. 2018   –   15. 9. 2018 MIK Popradviac informácií

Sprevádzanie, prednáška, filmové premietanie
V rámci Dňoch európskeho kultúrneho dedičstva 2018 si pre vás Mestská informačná kancelária pripravila podujatie Po stopách Egídia.

Okolo Slovenska – 1. etapa

13. 9. 2018 12:30   –   16:00 Námestie sv. Egídiaviac informácií

Športové podujatie
62. ročník Medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska – 1. etapa.
Prvá etapa povedie z Popradu na Štrbské Pleso a bude merať 164,4 km. Cyklistov čaká veľmi náročný terén vo Vysokých Tatrách so siedmimi horskými prémiami. Bude to vhodný test pred MS v Innsbrucku.
Časový harmonogram:
Zaujímavosti:
Pre viac športových podujatí kliknite na: Športové podujatie
Pre viac podujatí kliknite na: Podujatia

Záver PKL 2018 FS Vranovčan Júlia a Peter Hečkovci The Backwards

7. 9. 2018 16:00   –   19:00 Námestie sv. Egídiaviac informácií

Na ukončení festivalu PKL 2018 sa rozoznejú ľúbozvučné tóny ľudových nástrojov, doprevádzané spevmi a tancami v podaní FS VRANOVČAN / finalisti ZEM SPIEVA /, v ktorého repertoári sú zastúpené prakticky všetky významnejšie folklórne regióny Slovenska – zemplín a šariša. O hudobnú zábavu sa postarajú súrodenci JÚLIA a PETER HEČKOVCI a popradské kultúrne leto uzatvorí beatles skupina – THE BACKWARDS.

Martina Jakubec – Jadran show

2. 9. 2018 15:00   –   18:00 Námestie sv. Egídiaviac informácií

Pozývame vás na koncert Martina Jakubca – Jadran show. Kráľ zábavy na Slovensku Martin Jakubec a kráľovná chorvátskych piesní na Slovensku prinášajú absolútnu novinku z pobrežia Splitu. 15 nádherných temperamentných piesní. Jedinečná atmosféra, morské melódie ako sú: Od polnoci s tebou do rána, Srdce patrí Vám, Jadran môj krásny, Nikdy sa nevydaj, Da, Da Darinočka, Žiť sa oplatí…

4Ka Band

1. 9. 2018 15:00   –   18:00 Námestie sv. Egídiaviac informácií

Pozývame vás na koncert skupinky 4ka Band. Jedna z najlepších slovenských kapiel hrajúca československé i zahraničné hity 60-tych až 90-tych rokov v zložení: Lucia Barilová – spev, Slavo Mikuláško – gitara, spev, Mário Karas – klávesové nástroje, spev, Róbert Mýtnik – basová gitara, Oliver Ondráš – bicie nástroje.

Podtatranský polmaratón

1. 9. 2018 11:00   –   16:00 Námestie sv. Egídiaviac informácií

Pozývame Vás na športové podujatie Podtatranský polmaratón. Finále Tatry v pohybe PRESTIGE TOUR 2018 spojené s dekorovaním bežeckého kráľa a bežeckej královnej Tatier.

The Susie haas band

31. 8. 2018 18:00   –   21:00 Námestie sv. Egídiaviac informácií

Pozývame vás na koncert The Susie haas band. Zuzana Haasová, ako kapelníčka predvedie rôzne kostýmy štýlového obdobia krásnych žien a gentlemanov. Kapela, ktorá hráva zmes OLD MUSIC / swing, blues, Woogie Boogie, Charles Stone, Old jazz…v novom štýle 21.storočie. 

KAT & BAND

29. 8. 2018 18:00   –   21:00 Námestie sv. Egídiaviac informácií

Pozývame vás na koncert slovenskej kapely KAT & BAND. KATARÍNA KORČEK sa v Poprade predstaví so známymi hudobníkmi – S. Sališ, M. Ruman, M. Koyš, P. Papp, J. Chorvát, S. Šimek, J. Slezák.

Umelecká mozaika národov

28. 8. 2018 11:00   –   16:00 Námestie sv. Egídiaviac informácií

V rámci medzinárodnej zóny prezentácie umelcov a umeleckých telies sa predstavia účastníci festivalového turné ATF18 a ich hostia – Umelecká mozaika národov.

Volnij Tabor / Gipsy music / Rusko

26. 8. 2018 15:00   –   18:00 Námestie sv. Egídiaviac informácií

Pozývame vás na koncert Volnij Tabor – Gipsy music. Piesne ruských rómov priamo z historickej Besarábie a filmu Cigáni idú do neba v zložení bajan, gitara, balalajka, husle a autentické vokály.

Filmy na plátne – Dopisy pre Júliu

25. 8. 2018 20:30   –   23:00 Námestie sv. Egídiaviac informácií

Pozývame vás na filmové premietanie filmov na plátne – Dopisy pre Júliu.
Listy pre Júliu sú dojemnou a zároveň hravou love-story, rozprávaním o iskrivé mladej láske, ale aj o vzkriesení lásky zdanlivo dávno stratenej. Keď mladá Američanka Sophie (Amanda Seyfriedová, známa z muzikálového hitu Mamma Mia!), pricestuje do talianskej Verony, stretáva sa tu so skupinou dobrovoľníkov. Ich prácou je odpovedať na listy, ktoré túžiace ženy vkladajú do medzier v múroch starobylého domu, ktorý bol podľa povestí svedkom vášnivej a tragickej lásky Rómea a Júlie. Práve tu Sophie objaví list napísaný pred päťdesiatimi rokmi!

D.O.R.A.

24. 8. 2018 19:00   –   22:00 Námestie sv. Egídiaviac informácií

Pozývame vás na koncert skupiny D.O.R.A. Ľudové piesne a rock v jednom, to je kapela Dora, ktorá zavítala do nášho mesta. Folk rocková hudobná formácia pochádza z rôznych kútov Slovenska, no akúsi centrálu majú v Nitre, kde ich okrem lásky k hudbe spojilo vysokoškolské štúdium. V repertoári ka-pely teda započujete prerábky známych piesní ako Páslo dievča pávy, A dze idzeš Helen-ko, Povedzte mojej materi a mnoho ďalších. Okrem rocku však do výslednej hudobnej po-doby občas zakomponujú aj prvky reggae či funk rocku.

Filmy na plátne – Únos

18. 8. 2018 20:30   –   23:00 Námestie sv. Egídiaviac informácií

Pozývame vás na filmové premietanie filmov na plátne – ÚNOS.

Plagát Detská univerzita Poprad 2018

Detská univerzita Poprad 2018

9. 7. 2018   –   17. 8. 2018 viac informácií

Mesto Poprad, OZ Apolon a Univerzita Mateja Bela pripravili v spolupráci so základnými školami mesta Poprad a súkromnou školou Life Academy druhý ročník Detskej univerzity Poprad. Na účastníkov Detskej univerzity Poprad čaká množstvo zážitkov a zaujímavých stretnutí s výnimočnými osobnosťami. Deti sa môžu tešiť na Popradský multikultúrny deň, Fashion Day, Záchranársky deň, Športový deň a Deň mladých vedcov. Na záver štúdia si absolventi prevezmú absolventské diplomy.
Maximálny počet účastníkov jedného turnusu je 100. Prihlasovanie je dvojstupňové. Záujem o štúdium na Detskej univerzite Poprad môžu rodičia nahlásiť na emailovej adrese detskauniverzita@poprad.sk , obratom následne dostanú všetky nevyhnutné podklady. Prihlášky budú evidované v poradí, v akom budú doručené.
Dva turnusy: 9.-13.júl a 13.-17.august 2018
Cena:  99,00 €

BALKAN SAMBEL

29. 7. 2018 15:00   –   19:00 Námestie sv. Egídiaviac informácií

Koncert
Hoci odrazovým mostíkom tvorivosti Balkan samblu je predovšetkým tradičná hudba balkánskych kultúr, v nemalej miere má táto kapela zaostrené aj na našu ľudovú pieseň, či na hudbu vážnu, alebo jazzovú. Polyžánrové skúsenosti jej členov umožňujú neviazané spájanie s naoko nezlučiteľnými hudobnými štýlmi. V neposlednom rade, zvukovosť ansámblu oživujú najrôznejšie exotické nástroje balkánskej a blízkovýchodnej hudby. Vo vystúpeniach tejto kapely sa snúbi energia živelného prejavu s inteligentným humorom originálnej hudobnej reči. Balkan sambel prehovára rovnako intenzívne k zábavy chtivému, ako i k náročnému divákovi. Táto hudba Vás zaručene nenechá sedieť na stoličkách!

Plagát Miroslav Cipár - Hra pre naše oči / Moja krajina je moja fantázia

Miroslav Cipár - Hra pre naše oči / Moja krajina je moja fantázia

25. 5. 2018   –   26. 7. 2018 Tatranská galéria

Výstava je venovaná významnému umelcovi Miroslavovi Cipárovi. Prvky výstavy sú inšpirované jeho ilustráciami detských kníh, a tak vznikol kolotoč, hojdačka, hojdací koník alebo štadión v rybej konzerve ako bábkové divadlo. Celé je to fantazijný svet uja Mira, do ktorého pozývame všetky deti s fantáziou.

Plagát Aaltova príroda

Aaltova príroda

16. 3. 2018   –   10. 6. 2018 Tatranská galéria

Alvar Aalto (1898-1976) patrí ku skupine tých najvýznamnejších tvorcov modernej architektúry a umenia 20. storočia, ktorých filozofia pohľadu na svet a myšlienky vplývajúce na kvalitu životného priestoru sú stále aktuálne.

Plagát Farebný svet detí

Farebný svet detí

4. 6. 2018 12:00   –   16:00 Dom kultúryviac informácií

V exteriéroch a interiéroch domu kultúry sa v čase od 12.00 hod. do 15.00 hod. uskutočnia pod vedením skúsených pedagógov zo ZUŠ na Štefánikovej ulici tvorivé dielne pod názvom FAREBNÝ SVET DETÍ.
Vstup voľný 

Plagát Mesto Poprad deťom 2018

Mesto Poprad deťom 2018

1. 6. 2018   –   4. 6. 2018 viac informácií

V rámci Dňa detí si mesto Poprad pripravilo niekoľko zaujimavých podujatí pre deti – Mesto Poprad DEŤOM 2018.
Program:

Guliverov denník

27. 5. 2018 10:00   –   16:00 Dom kultúryviac informácií

V známej rozprávke Guliverov denník okrem všeobecných známych obrov a liliputánov hrdina stretne pirátov a navštívi lietajúci ostrov a krajinu koní. Rozprávka je vtipne podaná, ale s dôrazom na vážnosť niektorých dôležitých myšlienok. Sú v nej aj spievané pasáže.

Plagát 45. ročník Rallye Tatry

45. ročník Rallye Tatry

25. 5. 2018   –   26. 5. 2018 OC Forum - Námestie sv. Egídiaviac informácií

Pozývame vás na 45. ročník RALLYE TATRY.
Program:
Program podujatia:
24.5. 2018 – Štvrtok
25.5. 2018 – Piatok
26.5. 2018 – Sobota
V sobotu od 14.00 h vystúpenie Petra Bažíka pred nákupným centrom Forum Poprad 

Jozef Baus, Daniel Szalai - predOBRAZ

20. 4. 2018   –   20. 5. 2018 Tatranská galéria

V prípade Daniela Szalaia sú predobrazom röntgenové snímky, objektívne záznamy skutočnosti, s ktorými ďalej pracuje a pretvára ich. Obsahovo ide o anonymný materiál, ktorý v sebe nesie formálny odkaz na skutočnú ľudskú bytosť. Szalai týmto spôsobom však otvára témy po stáročia budované intelektom človeka - históriu, náboženstvo, literatúru.
Formálnym „predobrazom“ pre Bausovu tvorbu je fotografia. Reinterpretáciou pôvodne technického obrazu vznikajú nové maliarske kompozície s novými obsahmi.

Plagát Katapult tour 2018

Katapult tour 2018

11. 5. 2018 19:00   –   23:00 Dom kultúryviac informácií

Výnimočným celoročným turné oslávi česká bigbeatová legenda KATAPULT 40 rokov svojej existencie. Skupina plánuje navštíviť všetky miesta, kde kedy koncertovala. Na Slovensku sú pripravené štyri májové koncerty, ktoré odohrá trojica tesne pred 70kou frontmana Olda Říhu. Fanúšikovia si počas dvojhodinového koncertu určite prídu na svoje, pretože v playliste na nich čakajú takmer všetky veľké hity.
Dĺžka podujatia: 120 min.

Popradfila 2018 / Krásy našej vlasti: Archeologická lokalita Poprad - Matejovce

27. 4. 2018   –   6. 5. 2018 Podtatranské múzeum v Poprade

Klub filatelistov 54-17 Poprad a Podtatranské múzeum v Poprade v spolupráci so Slovenskou poštou usporiadajú slávnostnú inauguráciu novej poštovej známky z emisie Krásy našej vlasti: Archeologická lokalita Poprad - Matejovce

Plagát Záhorácka paráda s Duo Jamaha

Záhorácka paráda s Duo Jamaha

20. 4. 2018 19:00   –   23:00 Dom kultúryviac informácií

Hudobno zábavný program, pre všetky vekové generácie príde zahrať ,zaspievať a pobaviť záhoráckym humorom hudobná skupina DUO JAMAHA ,ktorú poznáte z obľúbenej televízie ŠLÁGER TV. Štýl tejto skupiny je multižánrový, pop-zábava (slovenské, české, moravské a záhorácke piesne) od ľudovej hudby , cez šlágrový stredný prúd až po modernú muziku. Môžete sa tešiť nielen na známe piesne, ale aj autorskú tvorbu, ktorá bude doplnená vtipným záhoráckym humorom.
Ako hosť programu príde zahrať a zaspievať populárna a divákmi obľúbená hudobná skupina Black Band, tiež známa z TV Šláger, a ich známe hity ako: Srdce dokorán, Pieseň o Dalmácii, Nádej v srdci a ďalšie…
Dĺžka podujatia: 120 minút

Plagát Trio Clavio

Trio Clavio

5. 4. 2018 18:00   –   22:00 Dom kultúryviac informácií

V rámci Popradskej hudobnej jari Vás pozývame na otvárací koncert, v podaní Tria Clavio.
Československé trio vzniklo v roku 2013 s pomocou poľského klarinetistu a dirigenta Jakuba Bokuna. Od úspešného debutu na festivale Clarimania v poľskom Wroclavi vystupuje pod názvom Trio Clavio. V tomto komornom súbore sa stretli tri výrazné hudobné osobnosti. Všetky tri interpretky sú štipendistky firmy YAMAHA a spolupracovali ako sólistky alebo členky orchestra, napr. s Juhočeskou komornou filharmóniou, Moravskou filharmóniou Olomouc, Štátnou filharmóniou Košice, Filharmóniou Brno, Filharmóniou Bohuslava Martinů Zlín, orchestrom Slovenskej filharmónie, ŠKO B. Warchala, Slovenského rozhlasu a s inými.

Plagát Peter Stanley Procházka

Peter Stanley Procházka

2. 2. 2018   –   18. 3. 2018 Tatranská galéria

Výstava predstavuje pohľad fotografa Peter Stanley Procházku na dianie a „čarovný svet“ slovenského a československého filmu u nás v období rokov 1968 až 2018. Kolekcia vybraných fotografií ponúka krátky náhľad do filmového diania u nás a zároveň dokumentuje zachytáva atmosféru prostredia filmového života domácich i zahraničných hereckých legiend.

Umelci Tatrám

5. 1. 2018   –   28. 2. 2018 Tatranská galéria

Výstava významných predstaviteľov súčasnej slovenskej a českej výtvarnej scény.

Plagát Piesne Kozáckeho chóru – Balalajka tour 2018

Piesne Kozáckeho chóru – Balalajka tour 2018

26. 1. 2018 18:00   –   22:00 Dom kultúryviac informácií

S tradičnými ruskými hudobnými nástrojmi – s bajanom, balalajkou, ale hlavne s neopakovateľnými hlasmi a skvelou energiou prichádzajú siedmykrát virtuózni sólisti Donského kozáckeho chóru na Slovensko, aby zaspievali piesne rodného kraja a známe veselé a clivé ruské melódie.
Vstupenky si zakúpite u nás v MIK Poprad.

Plagát Ščamba – Novoročný koncert

Ščamba – Novoročný koncert

10. 1. 2018 18:00   –   22:00 Dom kultúryviac informácií

Pozývame vás na novoročný koncert slovenskej skupiny Ščamba.
Ku každej vstupenke CD Ščamba.
Vstupenky si zakúpite aj u nás v MIK Poprad.

Plagát Millefleurs - Eva Končeková & Michaela Bednárová

Millefleurs - Eva Končeková & Michaela Bednárová

7. 11. 2017   –   4. 2. 2018 Tatranská galéria

Výstava je koncipovaná ako retrospektívny pohľad na rozsiahlu tvorbu akademickej maliarky a pedagogičky Evy Končekovej (1947). Dôležitú úlohu v koncepcii výstavy má tiež pedagogické pôsobenie Evy Končekovej. Jej vzťah k umeniu a spôsob vnímania a uvažovania výrazne ovplyvnili mnohých jej žiakov.

Plagát Príchod mikuláša

Príchod mikuláša

5. 12. 2017 17:00   –   21:00 Námestie Sv. Egídiaviac informácií

Príďte sa aj tento rok pozrieť na príchod Mikuláša a zažite:
- mikulášske prekvapenie pre všetky deti, 
- fotografovanie detí vo fotateliéroch, 
- čarovnú mikulášsku atmosféru, 
- mikulášske sladkosti,
- ROZSVIETENIE VIANOČNÉHO STROMČEKA A OHŇOSTROJ! 

Plagát Putujúci mikuláš

Putujúci mikuláš

3. 12. 2017 12:00   –   16:00 viac informácií

Aj tento rok Vás a Vaše deti prekvapia Mikuláš, anjel a čert na námestiach v jednotlivých častiach Popradu.

Plagát Pieseň duše - ruská realistická maľba

Pieseň duše - ruská realistická maľba

6. 10. 2017   –   3. 12. 2017 Tatranská galéria

Výstava ruských realistických maliarov pod názvom Pieseň duše je výberom originálnych diel zo zbierkového fondu Galérie výtvarného umenia v Ostrave (GVUO). Táto galéria budovala svoj fond od 30ych rokov minulého storočia.

Plagát Stretnutia

Stretnutia

1. 12. 2017 18:00   –   22:00 Dom kultúryviac informácií

Vagonárci Vás opäť srdečne pozývajú na oslavu založenia FS Vagonár! Pripravili sme si pre Vás profilový program pod názvom Stretnutia…, ktorý ukazuje stretnutia s osobnosťami a udalosťami, ktoré formovali súčasný umelecký prejav Folklórneho súboru Vagonár!

Robert Vano - Memories

12. 9. 2017   –   26. 11. 2017 Tatranská galéria

Robert Vano je predovšetkým módny a reklamný fotograf. Jeho dominantou sú čiernobiele portréty a akty na klasický film s použitím techniky platinotypie. Spolupracuje so svetovými značkami, vedie workshopy „Daylight Nude“. Rád fotografuje pri prirodzenom dennom svetle.

Kráľ drozdia brada / Babadlo Prešov

19. 11. 2017 10:00   –   16:00 Dom kultúryviac informácií

Predstavenie Kráľ Drozdia Brada nabáda deti zapojiť sa do akcií odohrávajúcich sa na javisku, vťahuje ich do deja. Deti sú nenásilnou formou motivované k spolupráci s hercom a zúčastňujú sa na rozhodovaní v dejovej línii rozprávky.

Rómeo a júlia

16. 11. 2017 18:00   –   22:00 Dom kultúryviac informácií

Art academy uvádza hru W. Shakespearea Romeo a Júlia. V slovenskom jazyku naštudovali študenti popradských stredných škôl v réžii Tatiany Husárovej.
/Pod záštitou Veľvyslanectva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska / 

Vstupenky si zakúpite aj v MIK Poprad. 

Plagát Sima Martausová a dievčenský spevácky zbor

Sima Martausová a dievčenský spevácky zbor

12. 11. 2017 18:00   –   22:00 Dom Kultúryviac informácií

Sima Martausová zaujala muzikantským a textárskym talentom, bezprostrednosťou no najmä výnimočným hudobným prejavom. Charizmatická Sima, jej „päť chlapov v kapele“ a Dievčenský spevácky zbor SRo zahrajú známe skladby aj pripravované novinky.
Vstupenky si zakúpite aj v MIK Poprad.

Plagát Jirko Čepil - Sny v dreve

Jirko Čepil - Sny v dreve

19. 9. 2017   –   12. 11. 2017 Tatranská galéria

Výstava fotografií a objektov inšpirovaných vzťahom k prírode a krajine podtatranského regiónu.

Plagát Jan Kraus aneb hvězdy, jak je neznáte

Jan Kraus aneb hvězdy, jak je neznáte

9. 11. 2017 17:00   –   23:00 Dom Kultúryviac informácií

Obľúbená talkshow pohotového moderátora Jana Krausa sa už niekoľko rokov teší z priazne televíznych divákov v Českej republike aj na Slovensku. Nenechajte si ujsť unikátne improvizované predstavenie, ktorého môžete byť súčasťou a položiť otázky ostrieľanej moderátorskej špičke Janovi Krausovi.
Hudobný hosť: Ondrej Kandráč
Vstupenky si zakúpite aj v MIK Poprad.

Peter Nagy – PIANKO

8. 11. 2017 19:00   –   23:00 Dom kultúryviac informácií

Nový akustický koncert s gitarou a klavírom. Nestarnúce hity a poetické balady v intímnych aranžmánoch v šansónovej podobe. Peter Nagy si za 32 rokov profesionálnej kariéry vybudoval repertoár, ktorý poznajú ľudia viacerých generácií. Nový koncertný program PIÁNKO prináša nový pohľad na známe hity, aj na intímnejšiu časť tvorby tohto skladateľa a textára v jednej osobe.

Plagát Legovanie v múzeu

Legovanie v múzeu

20. 5. 2017   –   30. 10. 2017 Podtatranské múzeum v Poprade Vhodné pre deti

Rozhodli sme sa pripraviť pre širokú verejnosť netradičné spojenie histórie a súčastnosti. Spojenie historických
expozícií a novodobej hračky Lego.
Výstava legových modelov hlavne z oblasti podtatranskej a aj svetovej architektúry bude k dispozícii počas celej letnej sezóny.

Plagát C.G.Jung: O chybách, ktorým v živote čelíme

C.G.Jung: O chybách, ktorým v živote čelíme

27. 10. 2017 18:00   –   22:00 Klub Zóna Domu kultúryviac informácií

Klub priateľov diela C.G.Junga vás pozýva na prednášku z voľného cyklu pre verejnosť: O chybách, ktorým v živote čelíme.

Plagát Komorný súbor AD LIBITUM

Komorný súbor AD LIBITUM

26. 10. 2017 18:00   –   22:00 Dom kultúryviac informácií

Vo vokálnom-inštrumentálnom súbore účinkujú umelci zo Slovenska a z Maďarska, ktorí sú absolventi Univerzity Ferenca Liszta v Budapešti, v súčasnosti profesionálni hudobníci, členovia profesionálnych telies a inštitúcií.
V ďalšom programe vystúpia študenti a pedagógovia ZUŠ na Štefanikovej ulici v Poprade.

Vstupenky si zakúpite v MIK Poprad.

Plagát XXXV. Popradská hudobná jeseň Fragile

XXXV. Popradská hudobná jeseň Fragile

25. 10. 2017 19:00   –   23:00 Dom kultúryviac informácií

Slovo „fragile“ znamená krehký a výstižne tak charakterizuje komorný a cappella spev, teda spev bez sprievodu hudobných nástrojov. Skupina FRAGILE však zvláda tento náročný žáner majstrovsky. Hoci sa v ich repertoári nájdu aj skladby velikánov akými sú Bach či Chopin, ich najväčšou prednosťou sú tituly súčasnej, resp. populárnej hudby.
Vstupenky si zakúpite v MIK Poprad.

Miroslav Donutil – One Man Show

17. 10. 2017 19:00   –   23:00 Dom kultúryviac informácií

Miroslav Donutil… Treba viac slov? Veď, kto by tohto vynikajúceho herca a skvelého rozprávača nepoznal? Obľúbený český herec sa predstaví vo svojom novom program a svojimi príhodami a ich geniálnym podaním Vás dokáže rozosmiať, fantasticky zabaviť, ohúriť, ba dokonca aj rozplakať!
Vstupenky si zakúpite aj v MIK Poprad.

ABBA Slovakia tour

15. 10. 2017 18:00   –   22:00 Dom kultúryviac informácií

Najväčšie hity legendárnej skupiny - naživo - na nerozoznanie od originálu. Zaspievajte si s najlepšou slovenskou revivalovou kapelou ABBA SLOVAKIA. Vyše 2 hodinový koncert hitov.

Smejko a Tanculienka – Kuk, ani muk

15. 10. 2017 10:00   –   16:00 Dom kultúry

Úplne nové predstavenie s najobľúbenejšími chrobáčikmi Smejkom a Tanculienkou! Dokonca príde aj ich kamarát motýlik Huncúlika spoločne zahrajú nové hity z tretieho DVD Kuk, ani muk! Nebudú chýbať pesničky ako Motáčik Popletáčik, Sestričky farbičky, Tri prasiatka, Škaredé káčatko, Usmej sa, Ahoj, ahoj… ale zaspievajú aj toľko žiadaného Boxeristu, Vajce na vandrovke a Babu Jagu!
Predstavenie trvá cca 60 minút.

Plagát Večer operných árií

Večer operných árií

5. 10. 2017 18:00   –   22:00 Dom kultúry

Večer troch hviezd – umelcov, ktorí sa stretnú na jednom pódiu v Poprade. Ľ. VARGICOVÁ – soprán, je v súčasnosti sólistkou a členkou opery SND v Bratislave, pravidelne vystupuje na najvýznamnejších operných svetových scénach a venuje sa aj koncertnému spevu. G. BELÁČEK – bas, vytvoril množstvo operných postáv na operných scénach doma a v zahraničí. Ako koncertný spevák účinkoval popri domácich telesách i s významnými európskymi a zámorskymi orchestrami. D. BURANOVSKÝ – vynikajúci sólistický a komorný klavirista spolupracoval s takmer všetkými orchestrami na Slovensku a s množstvom orchestrov v zahraničí.
Vstupenky si zakúpite v MIK Poprad. 

Plagát Lukáš Pažitka - Krajiny

Lukáš Pažitka - Krajiny

31. 8. 2017   –   1. 10. 2017 Tatranská galéria

Malby Lukáša Pazitku sa vo svojej genéze od začiatku vyznačovali tlmeným, kultivovaným a mimoriadne originálnym kolorizmom v nezvyčajných škálach, v nevídaných akordoch, v harmónii a disharmónii.

Plagát XXXV. Popradskej hudobnej jesene Akordeónová oslava

XXXV. Popradskej hudobnej jesene Akordeónová oslava

29. 9. 2017 18:00   –   22:00 Dom kultúry

Akordeónový orchester FONETICO pri ZUŠ na Štefánikovej ulici v Poprade oslavuje v tomto roku jubileum - 20. výročie svojho založenia. V rámci koncertu sa okrem jubilujúceho orchestra predstavia aj jeho hudobní hostia - akordeónový orchester MUSICA HARMONICA, spevácky zbor ČERVÁNEK zo ZUŠ v Červenom Kostelci /Česko/ a POPRADSKÝ DETSKÝ ZBOR pod vedením Blanky Richnavskej.

Plagát Svetový deň cestovného ruchu

Svetový deň cestovného ruchu

27. 9. 2017 10:00   –   16:00 viac informácií

Pripravené sú pre Vás viaceré prehliadky Námestia sv. Egídia, prehliadky do Spišskej Soboty a prehliadka mesta vyhliadkovým doubledeckrom.

Guido Andrea Longhitano: Polícia na Slovensku

25. 5. 2017   –   31. 8. 2017 Tatranská galéria

Guido Andrea Longhitano je taliansky fotograf žijúci na Slovensku.
Výstava prezentuje sériu fotografií policajtov v akcii.

Made in Slovakia

2. 8. 2017   –   5. 8. 2017

Festival všetkého slovenského na Námestí svätého Egídia v centre Popradu už po šiesty raz odštartuje v stredu 2. a potrvá do soboty 5. augusta.

Igor Mosný - Reminiscencie

26. 5. 2017   –   9. 7. 2017 Tatranská galéria

Výstava diel významného slovenského sochára Igora Mosného.

Svetová liga vo volejbale

2. 6. 2017   –   4. 6. 2017

Slovenskí volejbalisti sa v Svetovej lige predstavia prvýkrát v Poprade. Od 2. do 4. júna sa stretnú so súpermi z troch rôznych kontinentov - Japonskom, Austráliou a Portugalskom.

Adam Szentpétery - Geometrické kódy

26. 4. 2017   –   21. 5. 2017 Tatranská galéria

Individuálna výstava popredného slovenského umelca Adama Szentpéteryho predstavuje retrospektívny pohľad na jeho maliarsku dráhu vo vizuálnom jazyku geometrie. Línia, farba a plocha sú základnými stavebnými kameňmi jeho obrazového systému.

Plagát Noc múzeí 2017

Noc múzeí 2017

20. 5. 2017 14:00   –   22:00 Podtatranské múzeum v Poprade Vhodné pre deti

Rozhodli sme sa pripraviť pre širokú verejnosť netradičné spojenie histórie a súčastnosti. Spojenie historických
expozícií a novodobej hračky Lego.
Výstava legových modelov hlavne z oblasti podtatranskej a aj svetovej architektúry bude k dispozícii počas celej letnej sezóny.

Majstrovstvá sveta v hokeji hráčov do 18 rokov

13. 4. 2017   –   23. 4. 2017

Slovenskooo...! Zažite prvé góly budúcich hokejových hviezd.

Ivan Köhler - Rezidencia smrti

25. 3. 2017   –   23. 4. 2017 Tatranská galéria

Výstava pri príležitosti 75. výročia prvého transportu zo Slovenska do koncentračného tábora Auschwitz.

Vladimír Gažovič - Všetko je len hra

24. 3. 2017   –   23. 4. 2017 Tatranská galéria

Vladimír Gažovič je introvert a zároveň vnímavý pozorovateľ. Nesmierne citlivo vyhmatáva podstatu našej existencie - lesk i biedu nášho súžitia, niekedy až sarkasticky komentuje naše vzostupy a pády, pranieruje našu zlobu, pýchu, nenásytnosť, chamtivosť, trvalú túžbu po vlastníctve. Plochu obrazu premieňa na zázračné divadlo plné napätia, vzruchu a dialógov. Dialógov živého i neživého, predmetného i fantazijného, prírodného i ľudského sveta.

Plagát TatraBRICK fest 2017

TatraBRICK fest 2017

6. 2. 2017   –   24. 3. 2017 Tatranská galéria

Unikátna výstava stavebnice LEGA pre vekovú kategóriu od 3 do 99.
Dobrodružstvo pre malých i veľkých od vystavovateľov z celého Slovenska.

Územie - umenie (od 3 centimetrov do 3 metrov)

3. 2. 2017   –   19. 3. 2017 Tatranská galéria

Výstava reprezentatívne predstavuje výtvarnú tvorbu akademických maliarov Igora a Júlie Piačkovcov, a to v celej šírke ich záujmu: od známkovej tvorby, cez exlibris, grafické listy, knižnú ilustráciu až po veľkoformátovú maľbu – teda v duchu podtitulu výstavy – Od 3 centimetrov do 3 metrov.

Viola Krupová - Feeling happy :)

21. 12. 2016   –   31. 1. 2017 Tatranská galéria

Výstava tzv. manipulovanej fotografie autorky žijúcej v Dauhe.
Jedná sa o recesiu z dnešného "skratkovitého" individualistického spôsobu života, v ktorom stačí na vyjadrenie celej škály pocitov iba jeden klik na klávesnici a sveta, kde hlavným motívom bytia je honba za zárobkom, hlavným životným štýlom je nakupovanie v obchodných domoch.

Umenie Tatier

2. 12. 2016   –   29. 1. 2017 Tatranská galéria

Rozsiahly projekt venovaný téme Tatier a zozbieraný z rôznych inštitúcií krajín V4.

Popradské Vianoce - Adventné koncerty

27. 11. 2016   –   18. 12. 2016 Námestie sv. Egídia v Poprade

V termíne od 27. novembra do 18. decembra 2016 sa každú nedeľu o 18:00 h na Námestí sv. Egídia v Poprade uskutočnia koncerty dychovej hudby Popradčanka spojené s postupným rozsvietením adventných svetiel. 

Vianočné trhy v Poprade

9. 12. 2016   –   11. 12. 2016

Tradičný vianočný jarmok patri medzi najpríťažlivejšie a najnavštevovanejšie vianočné programy mesta Poprad organizované v rámci podujatí popradských Vianoc. Tento rok sa jarmok uskutoční v dňoch 9. až 11. decembra 2016. 

Odber noviniek

Pravidelné informácie o nových udalostiach, zaujímavých výletoch a článkoch.