Archív udalostí pre Turčianska galéria zobraziť miesto

Plagát Výstava troch zreštaurovaných olejomalieb zo zbierky Turčianskej galérie

Výstava troch zreštaurovaných olejomalieb zo zbierky Turčianskej galérie

25. 5. 2021   –   24. 7. 2021

Predmetom tohtoročného reštaurátorského výberu sa stali dve krajinomaľby od neznámeho stredoeurópskeho autora, pochádzajúce z rokov 1840 – 1850 - „Krajina s mostom, riekou a zámkom“, „Horská krajina so stromami, božou mukou a skupinou ľudí pred ňou„ a obraz od významného predstaviteľa slovenskej výtvarnej moderny Martina Benku „Rybár – Liptov“, datovaný do roku 1947. Všetky tri diela sa podarilo zreštaurovať vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia a podpore Žilinského samosprávneho kraja.

Plagát Ladislav Záborský – Nebo ako závažná realita

Ladislav Záborský – Nebo ako závažná realita

6. 5. 2021   –   30. 6. 2021

Výstava venovaná storočnici narodenia akad. maliara Ladislava Záborského v Turčianskej galérii v Martine predstavuje v prevažnej miere autorovu maliarsku tvorbu v retrospektívnom zábere, ktorá vznikala od konca 30. rokov 20. storočia až do prvej dekády 21. storočia s ambíciou predstaviť návštevníkom výstavy rozmanitosť a členitosť tém a motívov, ku ktorým sa Ladislav Záborský vracal počas svojej sedemdesiatpäťročnej tvorivej cesty.

Plagát Martina Mäsiarová: Rozhovor s pozorovateľom

Martina Mäsiarová: Rozhovor s pozorovateľom

6. 5. 2021   –   30. 6. 2021

Výstava Martiny Mäsiarovej Rozhovor s pozorovateľom je jedným z ďalších krokov jej výtvarného programu, ktorý si začala formulovať už počas štúdia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, v rokoch 2012 – 2018. Školský ateliér jej dal príležitosť sústredene sa venovať tomu, čo je dnes hlavným leitmotívom jej tvorby: artikulovať a zviditeľňovať to, čo vnímame ako len ťažko uchopiteľné - emóciu, pocit, spomienku, alebo zážitok.

Fotografia 2020

10. 12. 2020   –   10. 2. 2021

Tradičná, každoročná, už 67. prezentácia fotografií členov martinského fotoklubu Karola Plicku, ktorý hrdo nosí meno významnej osobnosti slovenskej fotografie predstavuje svoju tvorbu za rok 2020.

Plagát Fero Lipták: Márnosť šedivá

Fero Lipták: Márnosť šedivá

15. 10. 2020   –   4. 2. 2021

Fero Lipták vyštudoval Strednú umelecko - priemyselnú školu v Košiciach odbore grafika a Vysokú školu múzických umení v Bratislave kde sa venoval divadelnej scénografii. Na výstave v TG bude milovníkom postavičky Fera Liptáka pripravená expozícia kolekcie maľby, scénografie z filmov na ktorých pracoval ale aj divadelná scénografia. Uvidíte aj plastiky, ilustrácie a zápisky z jeho denníkov ktoré často odrážajú aktuálne témy diania života ktorého sme súčasťou všetci. Fero Lipták nás oslovuje svojou priamosťou a podnetmi z bežného života humornou formou jemu vlastnou a nenapodobiteľnou.

Plagát Kristína Bukovčáková: Zdielané územie ticha

Kristína Bukovčáková: Zdielané územie ticha

15. 10. 2020   –   4. 2. 2021

Výstava výtvarníčky Kristíny Bukovčákovej predstavuje jej najnovšiu tvorbu ovplyvnenú ekologickým zaťažením planéty. Vytvára vlastnú hru archetypov sústredených v zhlukových kolážach. Kombinuje fragmenty prírodných štruktúr a oživenej flóry s obrazovým svetom sociálnych sietí. Zobrazuje svet animálny, kde si všetky stvorenia len ťažko nachádzajú svoje úkryty pred svetom. Nebadane nadväzuje na situáciu dneška spojenú s pandémiou, kedy celé ľudstvo zostalo nechcene uzavreté vo svojich “zimoviskách”: bytoch a domoch.

Plagát Peklo

Peklo

17. 9. 2020   –   2. 12. 2020

Výstava pomenovaná podľa prvej časti Danteho Božskej komédie prepája tvorbu súčasného fotografa Petra Dobiša s originálnymi linorytmi Vincenta Hložníka. Grafiky ako knižné ilustrácie vznikli v polovici 60. rokov minulého storočia k preloženej Božskej komédii vydanej Slovenským vydavateľstvom krásnej literatúry v Bratislave.

Instant X - Peter Rónai

5. 5. 2020   –   30. 9. 2020

Multimediálny autor Peter Rónai vo svojej tvorbe voľne nadväzuje na avantgardné smery svetového umenia, na ktoré sa však pozerá skôr s odstupom a iróniou. Je posledným predstaviteľom silnej vlny akčne-konceptuálneho umenia na Slovensku.

Naše srdcovky

9. 7. 2020   –   16. 9. 2020

Výstava výberu maturitných prác Súkromnej spojenej školy a Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Martine.

Fotograf Bazovský

30. 1. 2020   –   25. 3. 2020

Výtvarné dielo Miloša Alexandra Bazovského ako jedného zo zakladateľov modernej slovenskej maľby bolo už mnohokrát predstavené na výstavách a v publikáciách. Výstava ponúkne pohľad na Bazovského ako fotografa.

Plagát MRB - Miloš Rai Bazovský (Miloš Kopták & Rai Escalé)

MRB - Miloš Rai Bazovský (Miloš Kopták & Rai Escalé)

30. 1. 2020   –   25. 3. 2020

MRB je skratka mien Miloš / Rai / Bazovský a odkazuje na signatúry/podpisy M.A.B., ktoré M. A. Bazovský používal na svojich obrazoch. Súčasní maliari Miroir Noir tak deklarujú vzťah k modernistickej histórii územia Slovenska a voľnej inšpirácii Bazovského kresbami, ktoré sú súčasťou zbierok Galérie Miloša Alexandra Bazovského, Slovenskej národnej galérie, Galérie mesta Bratislavy. Veľkým zdrojom inšpirácie na Bazovského kresbách bola pre Miroir Noir krajina. Bazovský pre svoje maľby používal inšpiráciu a vlastné kresby, fotografie.

Plagát Katarína Vavrová - Slovenské impresie

Katarína Vavrová - Slovenské impresie

14. 11. 2019   –   15. 1. 2020

Fantáziou a inotajmi rezonujúce figurálne maľby Kataríny Vavrovej reprezentujú vrchol imaginatívno-poetickej línie súčasného moderného slovenského výtvarného umenia. Jej permanentné dialógy o ľudskom odcudzovaní sa a približovaní, o stavoch a poryvoch duše zmietanej kolotočom zápasov a pochybností, sú výnimočné a jedinečné. Maľby Kataríny Vavrovej sú nasýtené nespútanou imagináciou, schopnosťou spájať reálne fragmenty spomienok, zážitkov s fascinujúcimi snovými postavami žien, anjelov, animálnymi a rastlinnými motívmi, krajinami, architektúrami a ornamentmi.

Plagát Peter Šabo - Obrazy

Peter Šabo - Obrazy

14. 11. 2019   –   15. 1. 2020

Výstava Petra Šaba prináša pohľad na vývin a postup jeho tvorivého programu - poukazuje na jeho ľudské i umelecké korene, hovorí o veciach, ktoré má rád, i o tých, ktoré ho trápia, o hľadaní vlastnej identity, významu morálky, o otázkach svedomia, slobody a zodpovednosti, strát i nádejí, o minulosti, ktorá formuje budúcnosť. Teda javy, myšlienky, pohnútky a výpovede veľmi osobné, intímne, ale zároveň všeobecne ľudské, ktoré vytvárajú priaznivé prostredie k sprostredkovanému dialógu s autorom.

Plagát Fotografia 2019

Fotografia 2019

7. 11. 2019   –   8. 1. 2020

Tradičná, každoročná, už 66. prezentácia fotografií členov martinského fotoklubu Karola Plicku, ktorý hrdo nosí meno významnej osobnosti slovenskej fotografie predstavuje svoju tvorbu za rok 2019.

Plagát Archív ako križovatka medzi minulosťou a prítomnosťou

Archív ako križovatka medzi minulosťou a prítomnosťou

7. 2. 2019   –   14. 4. 2019

Veronika Rónaiová a študenti Katedry pedagogiky výtvarného umenia Trnavskej univerzity.

Plagát Kristína Šubjaková a Walther Smeitink – Muhlbacher

Kristína Šubjaková a Walther Smeitink – Muhlbacher

29. 10. 2018   –   31. 1. 2019

Nizozemsko je Nizozensko, krajina ako ľudská dlaň, veď ten ich najväčší kopec v Limburgu nemá ani tristotridsať metrov. Presne toľko, čo má od hladiny Dunajca po svoju skalnú korunu kráľovná Pienin – majestátna Sokolica...

Bienále fantázie 2018

6. 9. 2018   –   25. 11. 2018

V tomto ročníku sa preto plnohodnotnou súčasťou obrazu stáva slovo, ktoré môže obraz dopovedať, definovať, alebo vytvoriť. Slovo písané, slovo maľované, slovo hovorené sa tak stane kľúčom k detskému svetu fantázie, prostredníctvom ktorého budeme mať možnosť obraz nielen vidieť, ale mu aj viac rozumieť.

Plagát Ašot Haas – Resonance of Sound

Ašot Haas – Resonance of Sound

24. 5. 2018   –   2. 9. 2018

Ašot Haas je významný predstaviteľ mladej generácie výtvarných umelcov. Jeho dielo zaujalo a bolo úspešne prezentované na výstavách doma a v zahraničí. Je držiteľom viacerých ocenení a jeho práce sú zastúpené vo významných umeleckých zbierkach.

Plagát Miroslav Knap - Abeceda fantázie

Miroslav Knap - Abeceda fantázie

24. 5. 2018   –   2. 9. 2018

Výstava predstavuje cca 50 diel z oblasti maliarskej, grafickej, kresby a ilustrácie.

Plagát Reštaurovanie grafiky zo 17. - 19. storočia

Reštaurovanie grafiky zo 17. - 19. storočia

26. 6. 2018   –   31. 7. 2018

Turčianska galéria ponúka návštevníkom možnosť vidieť všetky novozreštaurované diela na výstave. Návštevníci tak budú môcť na vlastné oči uvidieť precíznu a náročnú reštaurátorskú prácu Jarmily Tarajčákovej. Podľa fotografií si budú môcť porovnať ako vyzerali poškodené diela pred a po reštaurátorskom zákroku. Bližšie sa oboznámia s tým, ako tento zaujímavý proces prebiehal.

Plagát Obrazília

Obrazília

24. 5. 2018   –   1. 7. 2018

Maliar a sochár Adelio SARRO, ktorého často nazývajú aj Picassom Brazílie, je autorom obrazov, ktoré sú nosnou súčasťou výstavy. Jeho pestrofarebné, jemné a harmonickým dojmom pôsobiace scény, zvýraznené jeho typickým rukopisom, s atmosférou silných emócií a plasticitou pripomínajúcou starých majstrov, pútajú pozornosť návštevníkov na mnohých miestach Európy.

Ján Galanda - Fotografie

1. 3. 2018   –   20. 5. 2018

Dejiny slovenskej fotografie sú plné nezbadaných, polozabudnutých či celkom zabudnutých osobností. Avšak máloktorá bola donedávna taká neznáma ako Ján Galanda. Ako väčšina moderných slovenských fotografov bol fotoamatérom, v občianskom živote pracoval ako bankový úradník. Galanda začal sústavnejšie fotografovať až v prvej polovici tridsiatych rokov. Fotografoval to, čo väčšina amatérov – dokumentoval svoje mimopracovné záujmy a aktivity, cestovanie, turistiku, šport.

Mikuláš Galanda

8. 2. 2018   –   20. 5. 2018

Galandove umelecké počiatky boli obsahovo poznačené ťažkými životnými situáciami, ako aj následkami prvej svetovej vojny. V tom mu bol veľmi blízky nórsky maliar Edvard Munch, čo sa prejavilo najmä v grafike. No postupne sa prepracoval k pozitívnejšiemu pohľadu na život a svet najmä pod vplyvom francúzskeho maliarskeho optimizmu. Prejavilo sa to najmä v spracúvaní témy venovanej žene v jej troch fázach - mladej kráse, zrelom materstve a motíve staroby.

Pavol Tóth - sediaci Pavol Tóth

8. 2. 2018   –   20. 5. 2018

V roku 2018 uplynie 30 rokov od úmrtia Pavla Tótha, významného predstaviteľa a spoluzakladateľa Skupiny Mikuláša Galandu. Samostatnou výstavou a retrospektívou sochárskej tvorby si chce preto Turčianska galéria pripomenúť jeho špecifický prínos do slovenského neoavantgardného umenia v druhej pol. 20. storočia.

Plagát Peter Ďurík - Typografia

Peter Ďurík - Typografia

16. 11. 2017   –   4. 2. 2018

Tvorivý život Petra Ďuríka je nevyhnutnou súčasťou kultúrneho diania Martina. Roky formoval vizuálny štýl kultúrnych akcií: Scénická žatva v Martine, Ekoplagát a Celoslovenská výstava kresby v Žiline ako tvorca plagátov, pozvánok a programových bulletinov. V poslednom čase je to Trienále umenia knihy v Martine. O tejto časti jeho práce platí to isté, čo o jeho knižných kreáciách – nezaprie v sebe bytostného typografa. Písmo je jeho hlavným vyjadrovacím prostriedkom.

Fotoklub Karola Plicku - Fotografia 2017

9. 11. 2017   –   15. 12. 2017

Tradičná, každoročná, už 64. prezentácia fotografií členov martinského fotoklubu, ktorý už 20-ty rok nosí meno významnej osobnosti slovenskej fotografie predstavuje posledný rok svojej tvorby. Výstava nie je tematicky ohraničená prezentuje rôznorodý pohľad na krajinu, detail, portrét, „street“, makro snímky.

Plagát Igor Faško - Nekonkrétne konkrétnosti

Igor Faško - Nekonkrétne konkrétnosti

13. 9. 2017   –   12. 11. 2017

Priestor je obzvlášť dôležitým aspektom Faškovej tvorby, ktorým je podčiarknutá jeho pôvodná profesia, ale evidentne aj estetický vkus výtvarne činného architekta, či lepšie povedané, architektonicky mysliaceho výtvarníka. Z tohto dôvodu vníma súvislosti medzi formami nie v ich plošných interakciách, ale v plastickom spolupôsobení ich tektonických kvalít.

Plagát Miroslav Cipár - Znaky maliarskeho gesta

Miroslav Cipár - Znaky maliarskeho gesta

13. 9. 2017   –   12. 11. 2017

Názov Znaky maliarskeho gesta má upriamiť pozornosť na svojskú štylisticko-formálnu stránku v maľbe, ako ju poznáme z rôznorodých techník druhej polovice 20. storočia, naplno sa rozvíjajúcich abstraktným expresionizmom a informelom.

Plagát Reštaurovanie maľby a kresby

Reštaurovanie maľby a kresby

10. 8. 2017   –   22. 10. 2017

Turčianska galéria v Martine získala v minulom roku finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia určené na dva projekty reštaurovania umeleckých diel.

Plagát Ivan Kelly Köhler - Jazz story kelly

Ivan Kelly Köhler - Jazz story kelly

22. 6. 2017   –   6. 9. 2017

Symbolické je počúvať jazz práve dnes, kedy je táto hudba ľudskej emancipácie ojedinelým manifestom proti bezbrehému individualizmu v krízami zmietanej spoločnosti. Tento text venovaný Ivanovým fotografiám jazzových velikánov nie je umeleckohistorickou analýzou, ale skôr osobnou úvahou o kultúre a ideách ktoré sú s touto hudbou spojené. Píšem túto úvahu rovnako z pozície obyvateľa planéty, kde Jazz je cestou slobody.

Plagát Karol Felix - Pasce a posolstvá

Karol Felix - Pasce a posolstvá

22. 6. 2017   –   6. 9. 2017

Grafik a maliar Karol Felix (nar. 1961) patrí k najosobitejším slovenským výtvarným umelcom svojej generácie. V roku 1987 absolvoval štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, dnes už na legendárnom oddelení voľnej grafiky a knižnej ilustrácie u prof. Albína Brunovského, a odvtedy rozvíja svoj precízny a zároveň rozmanitý výtvarný program. Karol Felix sa doteraz predstavil na viac ako šesťdesiatich samostatných výstavách na Slovensku a v zahraničí.

Plagát Ever Púček - Cesty a spomienky

Ever Púček - Cesty a spomienky

23. 2. 2017   –   18. 6. 2017

Pohľad umelca na komplexnosť ľudskej fantázie, detskej hry, či fragmentov dávnych ľudových tradícií, zaklínadlami začínajúc a fašiangovou vynaliezavosťou končiac. Obrazmi nejasných spomienok na nevinné sny detských rokov, tak Ever Púček až príliš konkrétne tlmočí správu o pominuteľnosti tej kreatívnej a oslobodzujúcej sily ľudskej fantázie.

Plagát Jozef Vrtiak - Maliar a ilustrátor

Jozef Vrtiak - Maliar a ilustrátor

21. 4. 2017   –   18. 6. 2017

Maliar a ilustrátor Jozef Vrtiak (1920 - 1993) aktívne pôsobil na výtvarnej scéne od 50. do začiatku 90. rokov 20. storočia, avšak ani raz nevystavoval svoje diela v rodnom Turci. Na výtvarnú scénu vstúpil ako ilustrátor a grafik, spolupracoval s viacerými knižnými vydavateľstvami zameranými na diela slovenskej klasiky.

Plagát Ivan Štubňa: Prípad figúra

Ivan Štubňa: Prípad figúra

23. 2. 2017   –   17. 4. 2017

Život výtvarníka Ivana Štubňu bol spojený s regiónom Turca a jeho grafická tvorba je motivicky spätá s kultúrnou krajinou slovenského vidieku, a teda s charakteristickými témami zo života na dedine. Prípad figúra je tematickou výstavou analyzujúcou umeleckú štylizáciu ľudskej postavy v grafike tohto žiaľ nie dostatočne doceňovaného člena skupiny Mikuláša Galandu.

Plagát Emerik Feješ: Zo zbierky Ivana Melicherčíka

Emerik Feješ: Zo zbierky Ivana Melicherčíka

9. 2. 2017   –   10. 4. 2017

Historici umenia o ňom píšu ako o maliarovi miest, považujú ho za maliara „urbanistických krajín„, za básnika asfaltu, za alchymistu architektúry, ale aj za „svetobežníka v papučiach“. Obrazne povedané – Emerik Feješ precestoval celý svet sediac za stolom. Hlavnou inšpiráciou sa pre neho stali čiernobiele pohľadnice, ktoré mu známi donášali a on ich transformoval do svojich výtvarných predstáv.

Plagát 3. Trienále umenia knihy 2016

3. Trienále umenia knihy 2016

29. 11. 2016   –   12. 2. 2017

Kniha ako signifikantný artefakt ľudskej kultúry je ideálnym médiom, na ktorom je možné demonštrovať aktuálne procesy formovania výtvarného myslenia v polohách konceptuálneho umenia, umenia inštalácie, ale aj najrôznejších skulpturálnych, plastických, digitálnych, ale aj klasickejších výtvarných postupov spracovania tých najrôznejších tém.

Plagát Ján Gejdoš, Ivan Illovský: Kameň a sklo

Ján Gejdoš, Ivan Illovský: Kameň a sklo

29. 11. 2016   –   12. 2. 2017

Už 29. novembra bude v Turčianskej galérii v Martine sprístupnená nová výstava, ktorá návštevníkom ponúkne pohľad na zaujímavú umeleckú kombináciu kameňa a skla. Kontrast materiálov akými sú kameň a sklo evokuje protichodné obsahy a ich dialogickosť je v umení a architektúre využívaná programovo. K fascinujúcemu dialógu dochádza práve ak máme dočinenia s tvorbou, ktorá sa snaží rešpektovať prírodné danosti kameňa ako aj úžitkové vlastnosti skla.

Mosty

20. 12. 2016   –   12. 2. 2017

Výstava detských prác, ktoré vznikli v rámci projektu výtvarných dielní pre deti s mentálnym alebo iným zdravotným handicapom, zameraný na rôzne témy a výtvarné techniky.

Plagát Bruno Horecký: Oslava karikatúry

Bruno Horecký: Oslava karikatúry

20. 11. 2016   –   11. 12. 2016

Výstava Oslava karikatúry sa koná pri príležitosti 50. narodenín autora. Na jej slávnostnom otvorení v duchu hesla „Smejme sa dnes, lebo zajtra bude neskoro“ sa uskutočnil aj krst najnovšej knihy aforizmov od Jula Ondreja a Bruna Horeckého s názvom Škola prehrou. Karikaturista, ilustrátor Bruno Horecký sa narodil v Martine 16.10.1966, kde žije dodnes. Jeho prvá kreslená karikatúra bola uverejnená v časopise Život keď mal 11 rokov.

Odber noviniek

Pravidelné informácie o nových udalostiach, zaujímavých výletoch a článkoch.