Archív udalostí pre mesto Nitra zobraziť mesto

Plagát Paralelné svety

Paralelné svety

19. 4. 2024   –   16. 6. 2024 Nitrianska galéria

Samostatná výstava Paralelné svety maliarky Oľgy Paštékovej tematizuje najmä vzťahy medzi človekom a zvieratami, ale i mestom a prírodou. Autorku zaujíma, ako vyspelá civilizácia a kultúra vplývajú na pôvodnú, divokú prírodu. Ako do nej zasahujú a pretvárajú ju. Akým spôsobom tieto dva svety spolu existujú a kde sú ich hranice. Prelínajú sa, sú v súlade alebo žijú svoje paralelné životy, či sa vzájomne vytláčajú?

Plagát Venuša, ulica, dlaň, kosť...

Venuša, ulica, dlaň, kosť...

9. 2. 2024   –   7. 4. 2024 Nitrianska galéria

Prvá samostatná výstava autorky Martiny Rötlingovej v Galérii mladých (1987) je na tému ženy-hrdinky. Už samotný názov je parafrázou ženských gramatických vzorov podstatných mien v slovenskom jazyku.

Autorka často cez vlastnú skúsenosť maľuje postavenie ženy (žien) a ich vnímanie v dnešnom narcistickom svete. Niekedy sú predlohou jej obrazov skutočné hrdinky z dejín a ich zobrazenia v histórii umenia. V maľbách a objektoch reaguje na dobový estetický ideál krásy dnešnej spoločnosti. Pomocou realistických malieb, ale aj rôznych objektov dennej potreby hodnotí jeho vnímanie, formovanie cez reklamu, médiá, sociálne (aj zoznamovacie) siete. Reinterpretuje historické zobrazenia žien s použitím súčasného ideálu krásy. Reflektuje aj na silnejúci fenomén textingu/sextingu.

Plagát Rodinné záležitosti

Rodinné záležitosti

22. 6. 2023   –   9. 6. 2024 Nitrianska galéria

Výstava Rodinné záležitosti mapuje tvorbu autorov a autoriek, ktorí sú rôznym spôsobom rodinne poprepájaní. Reflektuje ich vzťahy a rodinné súvislosti v kontexte umeleckej tvorby. Ide o sociologicko-psychologickú sondu do medziľudských vzťahov v špecifických umeleckých (viacgeneračných) rodinách vo vzťahoch rodič (otec ) – dospelé dieťa (syn) a manželských pároch.

Nitra - Školská ulica v kontexte stredovekého osídlenia

13. 10. 2023   –   31. 12. 2023 Ponitrianske múzeum

Výstava je zameraná na prezentáciu archeologických pamiatok a výsledkov spoločného výskumu Archeologického ústavu SAV, v. i. i. a Ponitrianskeho múzea v Nitre, realizovaného v roku 2007.

Roky bojov, obetí a nádejí (1914 - 1920)

8. 9. 2023   –   29. 11. 2023 Ponitrianske múzeum

Panelová výstava Nadácie Milana Rastislava Štefánika v Bratislave oboznamuje návštevníkov s históriou vzniku prvého slobodného demokratického štátu, v ktorom sa slovenský národ stal prvýkrát v dejinách národom štátotvorným.

Čo sa skrýva pod šatami

31. 8. 2023   –   25. 10. 2023 Ponitrianske múzeum

Elegantné aj každodenné kúsky tvorili súčasť šatníka dám z vyššej spoločnosti v mestách, ale aj obyčajných žien z dedín. Výstava prináša sondu do dejín spodnej bielizne od polovice 19. do polovice 20. storočia.

Syseľ

14. 7. 2023   –   4. 10. 2023 Ponitrianske múzeum

Výstava návštevníkom predstaví sysľa, spôsob jeho života a rozšírenie, jeho nároky na biotop, potravu, vzťah s inými živočíchmi a s človekom, problematiku jeho ochrany a trofické vzťahy na lúčnych biotopoch.

Alexandra Geschwandtnerová - Promenáda mojím svetom

7. 7. 2023   –   20. 9. 2023 Ponitrianske múzeum

Prezentované budú kompozície autorky Alexandry Geschwandtnerovej, nabité pozitívnou energiou, vytvorené rutinnou a bravúrnou kresebnosťou a maľbou.

Plagát Dostatočne ďaleko / Far Enough

Dostatočne ďaleko / Far Enough

22. 6. 2023   –   3. 9. 2023 Nitrianska galéria

Drozofilu obyčajnú poznáme všetci. Záplava zmätene poletujúcich drobných „vínnych mušiek“ sa znenazdajky objaví akoby „z ničoho“ pri zabudnutom ovocí, sladkých nápojoch či alkohole. Sú medzi nami, ale zároveň sú také nenápadné, akoby ani neboli. Kým nám zrovna nevlezú do pohára alebo nás nepošteklia v nose, sotva si na ich existenciu spomenieme. Napriek tomu, že väčšina z nás má potrebu sa ich okamžite zbaviť, vie byť tento dvojkrídlový hmyz vďaka svojej nenáročnosti a genetike užitočný a dokonca aj často využívaný a populárny v laboratóriách ako vhodný modelový organizmus pri rôznych vedeckých výskumoch a mnohých štúdiách, napríklad ľudských ochorení.

Plagát more

more

8. 6. 2023   –   27. 8. 2023 Nitrianska galéria

Na letnú dovolenkovú sezónu 2023 pre vás Nitrianska galéria pripravila exkluzívny ultra all inclusive last minute zájazd okolo mora—áno, dobre čítate, nie okolo sveta, ale okolo mora! Počas jedenástich týždňov budete mať totiž možnosť spoznať všetky moria a oceány na Zemi!

Návšteva T. G. Masaryka v Nitre

9. 6. 2023   –   23. 8. 2023 Ponitrianske múzeum

Výstava priblíži osobnosť prvého československého prezidenta T. G. Masaryka a pripomenie 100. výročie jeho návštevy Nitry, ktorá sa uskutočnila 12. augusta 1923.

Nadštandardné šperky

21. 4. 2023   –   5. 7. 2023 Ponitrianske múzeum

Krásu a jedinečnosť šperkov predstavia autorské výtvarné návrhy výtvarníka Jozefa Absolona. Na výstave môžete uvidieť aj originálne šperky, ktoré vznikli na základe prezentovaných autorských návrhov, vyrobené v dielni šperkára Pavla Francúza.

Plagát V hniezde | Život vtákov

V hniezde | Život vtákov

1. 4. 2023   –   5. 7. 2023 Ponitrianske múzeum

Výstava predstaví pestrosť vtáctva a priblíži ich život hlavne v období hniezdenia, kedy privádzajú na svet novú generáciu. Základom výstavy sú preparáty vtákov zo zbierkového fondu múzea a fotografický materiál.
Návštevníkovi sa naskytuje ojedinelá príležitosť vidieť hniezda vajec vtákov, poukazujúce na ich rôznorodosť a adaptáciu na prostredia, v ktorých žijú.

Marta Horníková: Vesmír a svet ako znak

5. 5. 2023   –   1. 7. 2023 Ponitrianske múzeum

Neustále hľadanie nových výrazových prostriedkov v symbióze s jej
individuálnou esteticko-emociálnou filozofiou prezentuje výstava Marty Horníkovej.

Plagát Univerzum technických obrazov

Univerzum technických obrazov

20. 4. 2023   –   11. 6. 2023 Nitrianska galéria

Univerzum technických obrazov je výstava fotografky Emy Lančaričovej a vizuálnej umelkyne Veroniky Šmírovej. Jej názov je prevzatý z pôvodnej publikácie „Do univerza technických obrazov“, ktorej autorom je Vilém Flusser a vyšla už v roku 1985. V knihe autor predpovedá vývoj technológií a dopad ich používania v budúcnosti, ktorú žijeme už dnes. Technickými obrazmi označuje fotografie, videá, filmy, televízne či počítačové obrazovky (v súčasnosti tiež smartfóny a tablety), ktoré prevzali funkciu lineárnych/písaných textov a zmenili ich do podoby obrazovej, čím sa stali pre spoločnosť jednoduchšou a najmä rýchlejšou formou a zdrojom získavania informácií.

Plagát Po páde slovenskej Tróje

Po páde slovenskej Tróje

17. 3. 2023   –   31. 5. 2023 Ponitrianske múzeum

Výstava je zameraná na prezentáciu archeologických nálezov zo strednej doby bronzovej (2. tisícročie pred Kr.) pochádzajúcich z lokalít na južnom Slovensku. Tieto pamiatky odrážajú hmotný prejav karpatskej mohylovej kultúry.

Plagát Jana Farmanová - Memory

Jana Farmanová - Memory

16. 3. 2023   –   28. 5. 2023 Nitrianska galéria

Monografická výstava maliarky Jany Farmanovej je koncipovaná na základe opakujúcich sa tém a motívov prítomných v celej tvorbe, ku ktorým sa vracia v rôznych obdobiach a kontextoch, atmosférach či náladách. Na výstave sú prezentované maľby v širokom časovom rozpätí od najstarších až po najaktuálnejšie.

Elena Nittnausová a Miloslava Salanciová - obidve

3. 3. 2023   –   26. 4. 2023 Ponitrianske múzeum

Prezentácia tvorby abstraktných maliarskych kompozícií Eleny Nittnausovej, v ktorých dominuje monochromatická farebnosť so silným svetelným kontrastom, a tiež tvorby Miloslavy Salanciovej, ktorá spája výtvarný experiment s pocitom a zážitkom.

Pod našimi nohami - Tajný život bezstavovcov

1. 1. 2023   –   26. 4. 2023 Ponitrianske múzeum

Výstava odhaľuje skrytý svet bezstavovcov, ktoré sú súčasťou živej prírody, upozorní na ich dôležitosť v ekosystéme, ale aj na klesajúce počty hmyzu a potrebu ich ochrany.

Plagát Štvrtá dimenzia

Štvrtá dimenzia

10. 2. 2023   –   6. 4. 2023 Nitrianska galéria

Výstava Štvrtá dimenzia predstavuje výber aktuálnej tvorby deviatich študentiek a študentov Ateliéru slobodnej kreativity 3D na Katedre výtvarných umení a intermédií Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach.

Ateliér slobodnej kreativity 3D, ktorý v roku 1999 založil prof. Juraj Bartusz, akad. soch., je jedným zo štyroch ateliérov voľného výtvarného umenia v rámci Fakulty umení. Východiskovým zameraním tohto „sochárskeho“ ateliéru sú rôzne prejavy priestorovo orientovanej tvorby, no študentom je umožnená sloboda pohybu v širokej škále médií od klasických sochárskych disciplín cez maľbu, kresbu, intermédiá, video až po akčné umenie.

Plagát Escape Room Escobar

Escape Room Escobar

18. 3. 2022   –   30. 12. 2023 Escape Room Nitraviac informácií

Onedlho otvárame novú Únikovú hru ESCOBAR ktorá vás vtiahne do záhad Kolumbie aby ste odhalili doteraz neodhalené informácie. Objavte miesto ktoré pozná len samotný drogový kráľ a nájdite všetky doteraz neobjavené dokumenty. Už čoskoro pridáme aj nejaké fotky a samozrejme bude aj súťaž o voľné vstupy tak sledujte Instagram alebo Facebook .

Plagát Ťažko je ľahko žiť

Ťažko je ľahko žiť

15. 12. 2022   –   19. 2. 2023 Nitrianska galéria

Vizuálna výstavná poéma Ťažko je ľahko žiť prináša rôzne autorské prezentácie, ktoré reflektujú na rôzne životné situácie i emócie v živote človeka. Každý žije svoj osobný život, často naviazaný na umelecké/kreatívne sebavyjadrenie, ktoré je často ohraničené, resp. zadefinované v obyčajnej každodennosti ako „abnormalita“. Koľko takých „abnormalít“ dokáže uniesť, zniesť ľudské bytie? Vraj človeku je naložené „len“ toľko, koľko sám naozaj unesie… Veď to je neúnosné… Máme naložené, aby sme stratili alebo aj získali?

Plagát Svätyňa

Svätyňa

2. 12. 2022   –   29. 1. 2023 Nitrianska galéria

Velvíčia podivná je považovaná za žijúcu fosíliu medzi rastlinami. Je to nesmierne vytrvalý, nenáročný, odolný a vždyzelený endemit Namibskej púšte, ktorý rastie výlučne v extrémnych podmienkach. Navyše, dokáže prežiť v tomto nemilosrdnom prostredí púštneho ekosystému stovky rokov, preto jej pomenovanie v afrikánčine v preklade znamená „dva listy, ktoré neumierajú“.
Hoci možno nemá najvľúdnejší vzhľad (hovorí sa, že z diaľky pripomína haldu smetí), táto fascinujúca prastará rastlina sa ako jediná dokázala prispôsobiť a nepodľahnúť enormným zmenám klimatických podmienok. Dalo by sa o nej povedať, že je to ozajstná rarita a podivnosť našej planéty, ktorá prežije takmer všetko...

Plagát Všetko najlepšie

Všetko najlepšie

14. 9. 2022   –   27. 11. 2022 Nitrianska galéria

V septembri sa štatisticky rodí najviac detí. Má teda v deviatom mesiaci narodeniny aj najväčší počet výtvarníkov a kurátorov? Zámerom iniciátora výstavy Omara Mirzu, narodeného v septembri, bolo dať dokopy v spolupráci s ďalšími septembrovými kurátorkami výber septembrových slovenských umelcov 20. a 21. storočia.

Plagát Štefan Belohradský: Sochár medzi kresbou a maľbou

Štefan Belohradský: Sochár medzi kresbou a maľbou

17. 6. 2022   –   21. 8. 2022 Nitrianska galéria

Koncepcia výstavy Sochár medzi kresbou a maľbou ťažiskovo prezentuje Belohradského rozsiahlu tvorbu v časovom rozpätí od roku 1964 do roku 2003. Prezentácia sochárskych artefaktov prebieha len v sprievodnom náznaku. Exponáty sú zoradené podľa časovej osi do siedmich celkov, ich rozdelenie do jednotlivých miestností rešpektuje zoskupenia podľa použitých materiálov: kresby tušom, pastelom, farebnými ceruzami (suchý pastel). Grafická technika serigrafie je doložená ako „dvojfázový“ artefakt: a) kresby aktov z roku 1966 boli začiatkom 90. rokov serigraficky rozmnožené; b) rozsiahly formálny experiment, ktorému venoval autor tri roky sústredeného úsilia (1972 – 1974) možno vnímať ako doznievanie radostnej eufórie z prelomových zážitkov počas Svetovej výstavy Expo ´70.

Archeologický výskum a obnova Oponického hradu

30. 3. 2022   –   5. 7. 2022 Ponitrianske múzeum

Výstava prezentuje výsledky archeologického výskumu Katedry archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre na Oponickom hrade
z rokov 2015 až 2020 a nové poznatky o stavebno-historickom vývoji hradu
a jeho obnovy. Vznikla v spolupráci s Ponitrianskym múzeom v Nitre
a s občianskym združením Apponiana a v rozšírenej podobe sa presúva z Múzea v Zlatých Moravciach do Ponitrianskeho múzea v Nitre. Pozornosť je venovaná aj unikátnej kolekcii kachlíc z kachľových pecí, ktoré boli nájdené na tamojšom hrade.

Plagát Akty X.

Akty X.

14. 5. 2022   –   30. 6. 2022 Nitrianska galéria

Ďalšia z formátu komorných dočasných stálych expozícií v Salóne Nitrianskej galérie je venovaná aktu a jeho početnému zastúpeniu vo fonde kresby galérie. Vybrali sme fragment z kresieb aktov od Viktora Belányiho a Ľudovíta Slamku. Vystavená kolekcia predstavuje okrem umelcov aj jednu z primárnych odborných činností fondovej inštitúcie, a to ochranu a zhodnocovanie verejnej zbierky/kultúrneho dedičstva reštaurovaním.
Vystavená kolekcia takmer 30 zbierkových predmetov prešla odborným reštaurovaním (Brigita Hradská), vďaka čomu získala nanovo svoju výstavnú kondíciu. Kreslených aktov (štúdií) má NG vo fonde kresby značné množstvo, avšak kurátorský výber kládol dôraz na početnosť aktov zastúpených vo fonde kresby konkrétnymi autormi.

Plagát Medzimesto(m)telom(a)krajinou

Medzimesto(m)telom(a)krajinou

28. 4. 2022   –   12. 6. 2022 Nitrianska galéria

Výstava predstavuje tvorbu troch študentiek a jedného študenta Katedry maľby Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, ktorej vedúcim je doc. Mgr. art. Ján Triaška, ArtD. Odbor maľby nájdeme ešte na univerzitách v Bratislave a Košiciach, avšak tvorba študentov a absolventov „banskobystrickej školy“ patrí v ostatných rokoch k tomu najzaujímavejšiemu, čo sa na poli slovenskej mladej maľby deje – o čom svedčia aj rôzne ocenenia a výstavy.

Plagát Juraj Kollár - Na palube

Juraj Kollár - Na palube

18. 3. 2022   –   29. 5. 2022 Nitrianska galéria

Vo výstavnom projekte Na palube nám autor prostredníctvom zdielania vlastného vnímania sveta sprostredkúva špecifickú skúsenost so samotným maliarskym procesom. Vo svojej tvorbe sa koncentruje predovšetkým na skúmanie vztahu medzi materiálnostou obrazu a obrazovou reprezentáciou, ktorú fyzická prítomnost plátna umožnuje sprostredkovávat. S touto odvekou výzvou maliarstva sú spojené dalšie a nadväzujúce skutocnosti: proces a skúsenost vizuálneho vnímania, uchopovanie a zachytávanie reality, prenos vizuálnych podnetov na plátno ci vytváranie novej reality.

Plagát Richard Marco: λήθη - Léthé

Richard Marco: λήθη - Léthé

10. 2. 2022   –   10. 4. 2022 Nitrianska galéria

Prvá samostatná výstava Richarda Marca λήθη – Léthé v Nitrianskej Galérii bude prvou zo série piatich výstav spracúvajúcich tému pominuteľnosti a zabudnutia v rôznych galerijných inštitúciách na Slovensku. Podľa gréckej mytológie vstup do podsvetia stráži Kerberos – ohnivý pes s troma hlavami. Má zabrániť dušiam mŕtvych, aby sa vrátili do normálneho sveta, a živým, aby vstúpili do ríše mŕtvych. Od sveta živých oddeľuje podsvetie 5 riek: všetko zmrazujúca rieka Styx, rieka nárekov Acherón, rieka zármutkov Kókýtos, ohnivá rieka Pyriflegethón a temná Léthé, ktorej vody dávajú zabudnúť na všetko pozemské. Cez rieku Styx preváža duše prievozník Cháron, ale len za poplatok.

Germáni a ich kultúra

13. 1. 2022   –   29. 3. 2022 Ponitrianske múzeum

Výstava Germáni a ich kultúra v krátkosti dokumentuje dobu pred príchodom Slovanov na naše územie, konkrétne na Ponitrie. Sústreďuje sa na dôležitú archeologickú lokalitu v Nitre-Párovských Hájoch, v údolí Valy-Dolina. Lokalita sa nachádza na miernom ľavobrežnom svahu Cabajského potoka. Záchranný výskum náleziska bol vyvolaný výstavbou viacerých vetiev plynovodu v rokoch 1985 – 1986 a 1994 – 1995. Dovedna sa preskúmalo viac ako 200 objektov z rôznych úsekov včasnej doby dejinnej a stredoveku.

Plagát O zrka-bdeni

O zrka-bdeni

25. 11. 2021   –   30. 1. 2022 Nitrianska galéria

Rozprávanie príbehov patrí medzi najstaršie a najrozšírenejšie ústne prejavy azda v každej kultúre.

Germáni a ich kultúra

2. 11. 2021   –   31. 12. 2021 Ponitrianske múzeum

Výstava prezentuje kolkovanú keramiku, terru sigillatu, fragmenty sklených nádob, rôzne ozdoby, šperky, nástroje a úžitkové predmety. Dokladom pradenia a tkania sú hlinené prasleny rozmanitých tvarov a ihlanové závažia krosien. Z kovových predmetov sú zastúpené hlavne rôzne typy spôn (šatových spínadiel), pozoruhodné sú tiež zdobené kostené hrebene a zo železných predmetov najmä nože, rôzne kovania a klince. Výnimočne sa vyskytli aj rímske mince.

Plagát Folk-lore

Folk-lore

1. 10. 2021   –   5. 12. 2021 Nitrianska galéria

Koncepcia výstavy FOLK-LORE je postavená na mapovaní a kritickom prehodnotení modelových diel domácich autorov a autoriek 20. a 21. storočia, s dôrazom na súčasnosť, ktorí/-é vo svojej tvorbe reflektujú špecifický fenomén – folklór. Ten do veľkej miery poznačil charakter našej kultúry. Z etnografického aj historického hľadiska je súčasťou slovenskej identity a spája sa najmä so životným štýlom na vidieku, s ľudovými tradíciami, zvyklosťami, porekadlami a prísloviami.

Plagát Divadlo v múzeu, múzeum v divadle

Divadlo v múzeu, múzeum v divadle

2. 9. 2021   –   15. 11. 2021 Ponitrianske múzeum

Čarovný svet bábkového divadla, tvorbu kostýmových dizajnérov a výsledky ich práce, ako aj osudy jednej zo zakladateľských osobností profesionálneho divadelníctva na Slovensku poodhalí séria výstav pod názvom Divadlo v múzeu, múzeum v divadle.

Plagát Šimon Chovan: Wings in Motion

Šimon Chovan: Wings in Motion

9. 9. 2021   –   7. 11. 2021 Nitrianska galéria

Šimon Chovan (1994) je vizuálny umelec a dizajnér patriaci k najmladšej generácii autorov súčasnej umeleckej scény. Vo svojej tvorbe kriticky reflektuje vzrastajúcu existenčnú závislosť na nových sofistikovaných technológiách, ktoré definujú našu súčasnosť. Zaujíma ho fungovanie spoločnosti, prírody, sveta a vesmíru, a nášho miesta v ňom, ale aj interakcia s entitami mimoľudskej existencie.

Plagát Poklady z Bojnej

Poklady z Bojnej

5. 7. 2021   –   5. 10. 2021 Ponitrianske múzeum

Výstava Poklady z Bojnej, s podtitulom Dedičstvo slovienskych kresťanov, po dlhšej dobe sprístupní verejnosti originály pozlátených plakiet a bronzový zvon zo známej lokality Bojná – Valy.
Jedinečný súbor reliéfne zdobených plakiet s figurálnymi motívmi Krista a anjelov, ktorý výrazne obohacuje zbierky Ponitrianskeho múzea v Nitre, a liaty bronzový zvon, patria k unikátnym objavom 21. storočia v rámci Európy. Sú hmotným svedectvom prítomnosti kresťanstva na území Veľkej Moravy v 9. storočí. Plakety aj bronzový zvon boli verejnosti prezentované na viacerých prestížnych výstavách v rámci Slovenska, Moravy a Čiech.

Plagát Karol Felix - Za svetlom

Karol Felix - Za svetlom

25. 6. 2021   –   31. 8. 2021 Nitrianska galéria

Klasická a digitálna grafika, maľba, kresba, známková tvorba, ilustrácie, ex libris, asambláže, objekty ainštalá-cie. Keď sme pripravovali túto výstavu, chceli sme, aby bolo na nej obsiahnuté celé spektrum výtvarnej tvorby jubilujúceho Karola Felixa. Dôraz je na tvorbe zostatných dvoch-troch rokov, ale nechýbajú ani príklady zo skoršieho obdobia. Umenie Karola Felixa je rozmanité rovnako ako jeho témy, či výrazové prostriedky. Je to príbeh autora, ktorý ide za svojím svetlom. Úprimne, vytrvalo, snoblesou. Aj preto je tak lákavé adivácky atraktívne. Je komuni-katívne, ale bez kalkulácie sdiváckym vkusom.

Krása v dreve ukrytá

11. 6. 2021   –   21. 8. 2021 Ponitrianske múzeum

Krásu a jedinečnosť ľudového umenia môžu obdivovať návštevníci Ponitrianskeho múzea v Nitre na autorskej výstave Krása v dreve ukrytá od 11. júna do 21. augusta 2021. Exponáty prezentujú diela troch tvorcov, remeselných majstrov, Jozefa Gregása z Čaradíc, Jána Valaška z Veľkých Janíkoviec a Martina Píša z Koša.

Všetci traja majstri si od malička strúhaním hračiek formovali vzťah k drevu. Neboli žiakmi rezbárskej školy, ale samoukovia, a rovnako tak neboli ani profesionálni remeselníci. Venovali sa hlavne figurálnemu rezbárstvu, pričom inšpiráciu pre svoju tvorbu nachádzali hlavne v najbližšom okolí.

Obrazy dávneho sveta

11. 6. 2021   –   21. 8. 2021 Ponitrianske múzeum

Výstava Obrazy dávneho sveta prináša kolekciu fotografií z autorovho rodného Tekova. Autor Milan Hlôška na fotografiách zachytil neopakovateľné okamihy odchádzajúceho starého sveta, ktoré sa už nevrátia. Sú spomienkou na ľudí a kolorit života v tradičnom vidieckom prostredí, vyjadrujú úctu k našim koreňom a tradíciám a odzrkadľujú vzťah autora k rodnému kraju.

Plagát Trianonská mierová zmluva 1920, Versaillský systém a Slovensko

Trianonská mierová zmluva 1920, Versaillský systém a Slovensko

19. 7. 2021   –   16. 8. 2021 Ponitrianske múzeum

Trianonská mierová zmluva bola súčasťou systému mierových zmlúv uzavretých na parížskej mierovej konferencii.
Nástupnícke štáty Rakúsko-Uhorska ju vnímali diametrálne odlišne.
Pre Československo, Rumunsko a Kráľovstvo SHS (od roku 1929 Juhoslávia) sa základom ich zahraničnej politiky stalo úsilie o zachovanie povojnového usporiadania.

Plagát Galéria hudby

Galéria hudby

26. 5. 2021   –   30. 6. 2021 Nitrianska galéria

Galéria hudby je medzinárodný cyklus komorných koncertov zameraných na hlbšie spoznávanie vážnej hudby všetkých historických období a súčasnej hudby. V roku 2021 chceme prezentovať významné diela zo sólovej i komornej hudby rôznych historických období a súčasnosti. Diela svetových i domácich skladateľov zaznejú v interpretácií úspešných hudobníkov, ktorí sa etablovali nielen na domácej, ale aj na medzinárodnej scéne.

Plagát Lovci a zberači

Lovci a zberači

18. 3. 2021   –   30. 5. 2021 Nitrianska galéria

Výstava Lovci a zberači je prvou samostatnou prezentáciou tvorby Jany Minárikovej v Nitrianskej galérii. Výstava sa mala pôvodne konať v lete 2020, no pre prvú vlnu pandémie sme ju museli presunúť na tento rok. Druhá vlna nás zasiahla ešte silnejšie a termín otvorenia sme opäť museli presúvať, no sme radi, že sa to napriek všetkému nakoniec podarilo.

Plagát Do prírody galérie?

Do prírody galérie?

15. 12. 2020   –   28. 2. 2021 Nitrianska galéria

Výstavný projekt Do prírody galérie? je úvahou trošku (post/humánnou) o správaní, postavení, vnímaní jedinca (umelca/človeka). Návštevník Nitrianskej galérie bude konfrontovaný so stopami (metaforami) prírody prenesenej do galérie pomocou výtvarných artefaktov. Do prírody galérie? je projekt miestami subtílne romantický, ale aj kritický. Je o spätosti človeka s prírodou, ale aj o jeho odviazaní z nej. Výstavné sály tu možno vnímať ako priestor, kde v jednotlivých miestnostiach môžu ľudia pozerať na malé etudy ľudského snaženia.

Plagát Shirt Strih

Shirt Strih

22. 10. 2020   –   17. 1. 2021 Nitrianska galéria

Ľudské telo možno vnímať ako architektúru. Kostra a svalstvo predstavujú jeho konštrukciu, orgány sú jeho funkčnými jednotkami - miestnosťami, a pokožka tvorí jeho fasády. Už od dôb antiky videli myslitelia v ľudskom tele istý poriadok, ktorý určoval mierku nielen architektúre, ale aj celému svetu. V človeku sa odzrkadľoval poriadok kozmu, existujúci v istých pomeroch. Tento pomer nezastupoval v architektúre len funkčnosť a isté reprezentatívne vlastnosti, ale tiež harmóniu, spájajúcu telo a myseľ s miestom, v ktorom človek prebýva.

Plagát ...z kola von!

...z kola von!

26. 11. 2020   –   10. 1. 2021 Nitrianska galéria

Posledná tohtoročná výstava v Bunkri Nitrianskej galérie, s názvom „...z kola von“ je miniatúrny výstavný koncept, ktorého podstatou je výpoveď kurátora, vedená v rozmanitých vrstvách významov. Bez zbytočného naťahovania v nej kurátor priznáva, že vyberá diela, ktoré sú blízke jeho uvažovaniu a hľadá v nich spôsob ako prostredníctvom umenia priamo prerozprávať svoje „mentálne mapy“ okolitému svetu. Ide o tri objekty, troch významných slovenských autorov strednej generácie, intermediálnych umelcov a pôvodom sochárov, Radovana Čerevku, Patrika Kovačovského a Jaroslava Kyšu.

Plagát Robert Bielik - Omnia et nihil

Robert Bielik - Omnia et nihil

17. 9. 2020   –   29. 11. 2020 Nitrianska galéria

Samostatná výstava maliara Roberta Bielika (1963) je jeho prvou prezentáciou v Reprezentačných sálach Nitrianskej galérie. Autor nie je presvedčený o svojej nesmrteľnosti, v ktorú ako ľudia chceme radi veriť. Opak je pravdou, uvedomuje si svoju ľudskú konečnosť a cez maľbu si ju aj verejne priznáva. Maľovanie je pre neho prostriedok meditácie nad pominuteľnosťou.

Plagát bezpečné, skryté

bezpečné, skryté

17. 9. 2020   –   25. 10. 2020 Nitrianska galéria

Aké je bezpečné a skryté miesto, v ktorom umelci prechovávajú inšpirácie pre svoju tvorbu? Čo je ono bezpečne skryté, ktoré je samotnou inšpiráciou pre tvorivý proces umelca?

Plagát Odkazy súčasného umenia

Odkazy súčasného umenia

7. 7. 2020   –   18. 10. 2020 Nitrianska galéria

Výstava prináša výber zo zbierok Nitrianskej galérie, zameraný na diverzitu textilného výtvarného umenia z konca 20. a začiatku 21. storočia. Zameriava sa na tvorbu deviatych autorov, ktorí sú vo svojom výtvarnom prejave odlišní, no spája ich práca s textilným materiálom, postupmi a technikami. Našli netradičné prepojenia a neraz ich skúmanie a experimentovanie nahradilo tradičné postupy. Mnohí objavili v ručnom spracovaní textílií spôsob ako vyjadriť svoje postoje, identitu, humor či osobnú minulosť.

Plagát Inšpirované Škandináviou

Inšpirované Škandináviou

11. 5. 2020   –   31. 5. 2020 Ponitrianske múzeum

Amatérska výtvarníčka Monika Zimová pri tvorbe výtvarných diel nachádza inšpiráciu v prírode, ktorú čerpá z fotografií, predstáv, či spomienok. A práve k vzniku jej diel viedli krajinky, ktoré ju fascinovali a vzbudzovali v nej neopísateľné pocity. Pri maľovaní používa viacero techník, ako olejové a vodové farby, tuš, pastel. Najčastejšie však používa techniku akrylu. Výstava Inšpirované Škandináviou predstavuje prvýkrát verejnosti výber z jej výtvarnej tvorby.

Plagát Trofeje poľovnej zveri

Trofeje poľovnej zveri

11. 5. 2020   –   24. 5. 2020 Ponitrianske múzeum

Výstava trofejí predstavuje výsledky chovateľskej práce poľovníkov v pôsobnosti Obvodnej poľovníckej komory v Nitre. Na výstave je možné vidieť trofeje raticovej zveri (jelenej, danielej, srnčej, muflónej a diviačej) a lebiek šeliem ulovených v poľovníckej sezóne r. 2019/2020. Vystavené trofeje a sprievodný katalóg poskytujú prehľad o počte zveri v revíroch, správnom selektívnom love trofejových jedincov, ako i bodovanie trofejí a udeľovanie medailí. Výstava je doplnená preparátmi poľovných druhov zveri zo zbierok Ponitrianskeho múzea.

Plagát Inšpirované Škandináviou

Inšpirované Škandináviou

6. 3. 2020   –   26. 4. 2020 Ponitrianske múzeum

Monika Zimová pri tvorbe výtvarných diel nachádza inšpiráciu v prírode, ktorú čerpá z fotografií, predstáv, či spomienok. A práve k vzniku jej diel viedli krajinky, ktoré ju fascinovali a vzbudzovali v nej neopísateľné pocity. V priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre predstaví od 6.3. – 26.4.2020 výber zo svojej tvorby na prvej vlastnej výstave Inšpirované Škandináviou.

Plagát Palo Čejka - Krásne veci

Palo Čejka - Krásne veci

27. 2. 2020   –   26. 4. 2020 Nitrianska galéria

Palo Čejka vyrýpal do linolea rôzne veci – jednoducho preto, lebo sú podľa neho krásne. Aj keď nemusí(me) vedieť/vidieť, čo to je. Na svojej prvej samostatnej výstave v Nitrianskej galérii predstaví tri série grafík: farebnú, sivú a čiernobielu. A ešte rôzne ďalšie veci, predmety, objekty. Tiež krásne.
Príďte sa pozrieť na odvrátenú stranu krásy a zistíte, že je ešte krajšia!

Plagát Trofeje poľovnej zveri

Trofeje poľovnej zveri

20. 3. 2020   –   19. 4. 2020 Ponitrianske múzeum

Výstava trofejí predstavuje výsledky chovateľskej práce poľovníkov v pôsobnosti Obvodnej poľovníckej komory v Nitre. Na výstave je možné vidieť trofeje raticovej zveri (jelenej, danielej, srnčej, muflónej a diviačej) a lebiek šeliem ulovených v poľovníckej sezóne r. 2019/2020. Vystavené trofeje a sprievodný katalóg poskytujú prehľad o počte zveri v revíroch, správnom selektívnom love trofejových jedincov, ako i bodovanie trofejí a udeľovanie medailí. Výstava je doplnená preparátmi poľovných druhov zveri zo zbierok Ponitrianskeho múzea.

Plagát 4 cesty prírodou

4 cesty prírodou

12. 3. 2020   –   19. 4. 2020 Nitrianska galéria

Každý z autorov vstupuje do prírody inou cestou, nikdy však výlučne za účelom inšpirácie. Tieto cesty sú síce odlišné, všetky však spája priame telesné i mysľové vstupovanie do prostredia prírody. Skupinová výstava dvoch umelkýň a dvoch umelcov v Galérii mladých mapuje štyri rôzne prístupy, neobmedzuje sa však na určitú techniku či médium. Prechádza od závesných obrazov ku inštaláciám, od akrylu na plátne po keramiku či drevo. Napriek vlastnej rozmanitosti majú vystavené diela okrem námetu spoločných tiež niekoľko ďalších prvkov.

Plagát Čaro slovenského ornamentu

Čaro slovenského ornamentu

6. 2. 2020   –   8. 3. 2020 Ponitrianske múzeum

Originálnosť, regionálnu špecifickosť, farebnú rozmanitosť, krásu ako celku i zaujímavosť v detaile predstaví výstava Čaro slovenského ornamentu, ktorá sa dotýka tém slovenského ľudového ornamentu v podaní majstra Štefana L. Kostelničáka a staroslovienskej symboliky doplnených o autorské fotografie Miloša Zverinu zachytávajúce zaujímavé miesta slovensko-slovanského sveta. Trvanie výstavy je predĺžené do 8.3.2020

Plagát Sieť podľa Siete

Sieť podľa Siete

20. 2. 2020   –   8. 3. 2020 Nitrianska galéria

Na počiatku bola Sieť. Tá Sieť bola v Sieti a tá sieť bola Sieťou. Ona bola na počiatku v Sieti. Ňou vzniklo všetko a bez nej nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. A v nej bola Sieť a Sieť bola Sieťou Sietí. A tá Sieť v Sieti svieti ale Sieť ju nepohltila. Od Siete bola poslaná Sieť; volala sa Sieť. Prišla ako Sieť vydať Sieť o Sieti aby všetci prostredníctvom nej v Sieť uverili.
Sieť svojím polysémantickým charakterom pokrýva široké spektrum vecí a javov v spoločenskom i v osobnom živote človeka.

Plagát Slovensko – Slovinská dimenzia

Slovensko – Slovinská dimenzia

16. 1. 2020   –   1. 3. 2020 Ponitrianske múzeum

Námet výstavy so zámerom poukázať na odlišnosti Slovenska a Slovinska vznikol medzi veľvyslankyňou Slovinskej republiky na Slovensku Bernardou Gradišnik, vysokoškolskými učiteľmi a študentmi. Výstava sa venuje dejinám oboch republík, mestám i mapovaniu prírodného prostredia, významným osobnostiam, povestiam o hradoch a prírodných útvaroch prostredníctvom bannerov v troch jazykových mutáciách. Súčasťou sú i rôzne tradičné predmety, dnes už ľudovej kultúry.

Plagát Starí majstri a my

Starí majstri a my

2. 1. 2020   –   2. 2. 2020 Ponitrianske múzeum

Výstava rôznych variácií na biblické obrazy starých majstrov od detí z Orechovho dvora, prác účastníkov výtvarného workshopu z festivalu UNITED vo Vsetíne a práce hostí, výtvarníkov spriaznených so Združením výtvarníkov sv. Lukáša s použitím výtvarných techník olejomaľba, suchý pastel, koláž, tavené sklo, keramika. Trvanie výstavy je predĺžené do 2.2.2020.

Plagát Príbehy (p)o živote

Príbehy (p)o živote

12. 12. 2019   –   29. 3. 2020 Nitrianska galéria

Kompozícia výstavného projektu Príbehy (p)o živote je skôr „kurátorským surreálnym automatizmom“ (ak niečo také má nárok na existenciu v súčasnom svete).
Výstava má dve rozpoznateľné línie, sú to rozkoly a pasce - príbehy medzi: Snami; Želaniami; Túžbami a Každodennou žitou realitou. Dve línie snov a skutočností v Príbehoch (p)o živote asi nie sú prekvapením, naopak sú prirodzeným vyústením dlhodobého projektu.

Plagát Boli iní?  (Židia a Rómovia v Nitre v rokoch 1939 - 1945)

Boli iní? (Židia a Rómovia v Nitre v rokoch 1939 - 1945)

13. 12. 2019   –   2. 3. 2020 Ponitrianske múzeum

Edukačná výstava zážitkovou formou oboznámi návštevníkov s históriou mesta Nitry počas rokov 1939 - 45, pričom pozornosť je venovaná osudu Židov a Rómov v Nitre ako dôsledku totality slovenského štátu. Súčasťou výstavy je výchovno-vzdelávací program pre predškolákov (5 - 6 rokov) s cieľom zabraňovať vzniku predsudkov a neznášanlivosti voči etnickej a rasovej inakosti. Na prehliadku je potrebné sa vopred objednať na t. č. 0908 706 287, alebo na e-maily: s.eliasova@gmail.com. Výstava bude otvorená:pondelok, streda, piatok v čase od 9.00 - 15.00 hod. Vernisáž 12.12.2019 bola autormi ZRUŠENÁ

Plagát Ema Lančaričová: Nemiesto/ Nečas

Ema Lančaričová: Nemiesto/ Nečas

12. 12. 2019   –   1. 3. 2020 Nitrianska galéria

Výstava fotografky Emy Lančaričovej s názvom Nemiesto/Nečas sa zameriava na médium fotografie z pohľadu naplnenia jej technických a významových predpokladov – stálosti a konkrétnosti. Pokladá si otázku, nakoľko je schopná zachytiť presný okamih a miesto, a či môže vôbec dosiahnuť objektívnu reprezentáciu zobrazeného. Séria s názvom Utópia je vlastne autorkiným skúmaním premenlivosti vo fotografii, pričom jej ústrednou témou sa stáva prefabrikát betónového stĺpu. Ten je síce ruinou, no zároveň je znakom odkazujúcim k rozličným historickým funkciám.

Plagát David Přílučík: F0—F5

David Přílučík: F0—F5

28. 11. 2019   –   26. 1. 2020 Nitrianska galéria

Jméno psa. Chovatelská stanice. Pohlaví. Datum narození. Číslo zápisu. Místo a datum bonitace.

Do bonitační karty se zaznamenávají údaje o tělesných a povahových rysech daného jedince, které rozhodují o jeho způsobilosti k chovu. K většině parametrů se v tabulce řadí výčet nedostatků, přičemž za každý nedostatek se udílí určitý počet trestných bodů. Kdybychom si dokázali ono zvíře vybavit s představivostí, jaká by odpovídala přesnosti měření při bonitaci, ožil by pes, který by vždy poslechl, ale nikdy neslyšel.

Plagát Zn.: Nová existence

Zn.: Nová existence

28. 11. 2019   –   26. 1. 2020 Nitrianska galéria

Výstava sedmi umělců z Čech, Slovenska a Spojených států s názvem Zn.: Nová existence navazuje na dvě předchozí výstavy Bílá laboratoř (prosinec 2016 v Galerii města Olomouce) a Sleva na šelmu (červen 2018 v Galerii Prácheňského muzea v Písku). Tím, že se jedná o projekt několika výtvarníků z různých zemí, jiných věkových kategorií, a především odlišných výtvarných přístupů, nabízí výše uvedené téma velkou škálu zobrazení zahrnující dvojrozměrná i trojrozměrná díla či koncepční projekty používající různé techniky (grafické techniky, digitální fotografie, kresba) i materiály.

Plagát Silicit – oceľ doby kamennej, štiepaná industria v praveku na Slovensku

Silicit – oceľ doby kamennej, štiepaná industria v praveku na Slovensku

18. 10. 2019   –   31. 12. 2019 Ponitrianske múzeum

Výstava „Silicit – oceľ doby kamennej, štiepaná industria v praveku na Slovensku“ prezentuje kamennú industriu vyhotovenú zo štiepateľných kamenných surovín s ukážkou surovín, ktorých primárny výskyt je na území Slovenska, ale aj surovín, ktoré sa sem dostali ako import. Medzi vystavenými predmetmi nebudú chýbať základné typy nástrojov doby kamennej, ktorých spôsob výroby bude prezentovaný videom. Súčasťou sú postery, ktoré oboznámia s dokladmi získavania štiepateľných surovín, používaných techník a typmi nástrojov. Výstava potrvá do 31.12.2019

Vianočné Mestečko v Nitre 2019

1. 12. 2019   –   23. 12. 2019 Svätoplukovo námestie

Vianočné mestečko otvorí svoje brány v nedeľu 1. decembra. Celých dvadsaťtri dní - do pondelka 23. decembra, bude pre domácich a návštevníkov Nitry pripravená pestrá gastronomická ponuka a bohatý kultúrny program.

Dvanásť dôkladne vybraných predajcov, ktorí budú svoj sortiment predávať v mestských stánkoch a štyria predajcovia vo vlastných stánkoch sú zárukou stopercentného gurmánskeho zážitku.

Plagát Výstava z tvorby jubilanta Roberta Žilíka

Výstava z tvorby jubilanta Roberta Žilíka

25. 10. 2019   –   30. 11. 2019 Ponitrianske múzeum

Výstava hračiek, úžitkových predmetov, plastík, reliéfov, replík, dobových hudobných nástrojov, či ilustrácií k vlastnej lyrickej a epickej spisbe z tvorby zakladateľa a člena združenia Musticantica Slovaca – Roberta Žilíka.

Plagát Žena v kvetoch odetá

Žena v kvetoch odetá

11. 10. 2019   –   30. 11. 2019 Ponitrianske múzeum

Kolekciu textilných dezénov z obdobia 70. a 80.rokov 20. storočia vytvorených pre pražské Ústredie bytovej a odevnej kultúry, ktoré bolo elitným ústavom spotrebného dizajnu a určovalo vkus v socialistickom Československu od r. 1959 až do roku 1989, i dezénov s detskými, rastlinnými, kvetinovými, geometrickými a inými vzormi predstaví výstava „Žena v kvetoch odetá“, textilný dezén v tvorbe Beaty Kabíčkovej-Vinceovej, ktorá bude slávnostne otvorená 11.10.2019 o 17.00 hod. v priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre, Štefánikova tr. 1. Výstava potrvá do 30.11.2019.

Plagát Podoby slobody

Podoby slobody

12. 9. 2019   –   24. 11. 2019 Nitrianska galéria

Týmto projektom chceme ukázať, ako na tému slobody, resp. neslobody, reagujú súčasní umelci. Sloboda môže mať rôzne podoby: sloboda jednotlivca, spoločnosti, prejavu, myslenia, vierovyznania, sexuálnej orientácie, pohybu, tvorby, umenia a pod. Ako môžeme slobodu definovať, uchopiť, pochopiť? Ako ju chápu rôzni ľudia rôznych národností? Čo pre nás znamená? Treba o ňu bojovať? Akými spôsobmi? Ako sa spoločnosť stavia voči jej zneužívaniu? Aké hranice má sloboda slova a prejavu v dnešnej dobe plnej konšpirácií, hoaxov a fake news?

Plagát (Un) Natural

(Un) Natural

19. 9. 2019   –   17. 11. 2019 Nitrianska galéria

Anna Ročňová i Pavel Příkaský ve své práci dlouhodobě balancují na hranici umělého a přírodního. Ve výstavě (Un)Natural pro Nitranskou galerii jsme se rozhodli konfrontovat jejich formálně často podobnou tvorbu ve společném prostoru, tak aby naopak vynikly jemné nuance a rozdíly, odhalující různé inspirační zdroje, ze kterých čerpají.

Plagát 90 rokov slovenského hokeja

90 rokov slovenského hokeja

23. 8. 2019   –   6. 10. 2019 Ponitrianske múzeum

Výstava pripomína prostredníctvom textov „deväť“ míľnikov sprevádzajúcich formovanie a rozvoj ľadového hokeja na Slovensku. Súčasťou sú predmety dokumentujúce rozvoj a najvýznamnejšie úspechy slovenského hokeja ako napr. olympijské medaily, medaily z majstrovstiev sveta, významné trofeje z domácich i medzinárodných súťaží, športová výstroj osobností ľadového hokeja od najstarších čias po súčasnosť.

Plagát Všetky moje krajiny

Všetky moje krajiny

1. 9. 2019   –   6. 10. 2019 Ponitrianske múzeum

Slováci žijúci v Rakúsku, manželia Daniela a Michal Helienek maľovali v džungli na Amazonke, na sopkách Nového Zélandu, či Islandu, vo vysokých výškach medzi himalájskymi velikánmi, v kirgizských stepiach, v spoločnosti nespočetných Číňanov na Veľkom čínskom múre i na cestách po Slovensku, ktoré znovu objavujú. Michalovým centrálnym motívom sú lode, prístavy, dopravné prostriedky (vlaky, autá ...), ale aj ľudia, ktorých stretáva po celom svete pri ich práci i oddychu. Daniela maľuje krajiny, najmä hory, niektoré motívy pretvára vo svojom vnútri a zabstrahuje.

Plagát Nitra a sv. Cyril a Metod zo zbierky PaedDr. Jozefa Gála

Nitra a sv. Cyril a Metod zo zbierky PaedDr. Jozefa Gála

4. 7. 2019   –   1. 9. 2019 Ponitrianske múzeum

Pri príležitosti mestských osláv Nitra, milá Nitra pripravilo Ponitrianske múzeum v Nitre vo svojich priestoroch výstavu Nitra a sv. Cyril a Metod zo zbierky PaedDr. Jozefa Gála, ktorá bude otvorená od 4.7. – 1.9.2019. Poštové známky a filatelistické dokumenty doplnené odbornými textami pútavým spôsobom približujú spôsob života a činnosť solúnskych bratov, vytvorenie prvého slovanského písma hlaholiky, položenia základov vzdelanosti zakladaním škôl, šírenie kresťanstva i politickú situáciu na území Slovenska, ale i vo svete. Nechýba ani spomienka na život a pôsobenie sv. Gorazda a Klimenta.

Plagát Limity navigácie

Limity navigácie

7. 6. 2019   –   1. 9. 2019 Nitrianska galéria

Nedávno som v rádiu počula rozhovor s tvorcom atlasov a máp, grafickým dizajnérom Joostom Grootensom. Hovoril o tom, že pri tvorbe cíti potrebu zámerne preháňať a zdôrazňovať niektoré aspekty mapy, čím príjemcu upozorňuje na svoju autorskú manipuláciu. Žiadna mapa totiž nie je pravdivým záznamom reality, ale súborom mnohých subjektívnych rozhodnutí, ktoré priamo ovplyvňujú jej čítanie.
Podobné postupy sú blízke i autorkám výstavy Limity navigácie, Ľudmile Hrachovinovej a Merzedes Šturm-Lie.

Plagát Skutočné dejiny Slovákov

Skutočné dejiny Slovákov

7. 6. 2019   –   31. 8. 2019 Nitrianska galéria

Slováci sú starobylý národ, ktorého dejiny sú omnoho veľkolepejšie, siahajú ešte hlbšie do minulosti a dotýkajú sa oveľa väčšej časti sveta, než sú dnes mnohí „historici“ ochotní pripustiť. Zámerom výstavy Skutočné dejiny Slovákov v Nitrianskej galérii je na základe najaktuálnejších vedeckých poznatkov ilustrovať vybrané udalosti a oblasti z našej histórie, o ktorých učebnice dejepisu zámerne mlčia.

Plagát Nové predmety v zbierkach Ponitrianskeho múzea

Nové predmety v zbierkach Ponitrianskeho múzea

1. 7. 2019   –   20. 8. 2019 Ponitrianske múzeum

Ponitrianske múzeum získalo v I. polroku 2019 do svojich zbierok viacero nových prírastkov aj vďaka fondu na nadobúdanie zbierkových predmetov, ktorý vytvoril Nitriansky samosprávny kraj. Na výstave Nové predmety v zbierkach Ponitrianskeho múzea, ktorá bude otvorená od 1.7. - 1.9.2019 v priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre predstaví predmety získané darom a kúpou. Za pohľad určite bude stáť zbierka slovenských pamätných mincí z rokov 1993 - 2008, maľby na skle, sakrálne skulptúry, starožitné lovecké pušky a iné.

Plagát Poštové známky a pečiatky s cyrilo-metodskou tematikou

Poštové známky a pečiatky s cyrilo-metodskou tematikou

4. 7. 2019   –   20. 8. 2019 Ponitrianske múzeum

Jedinečná filatelistická zbierka MVDr. Milana Šajgalíka prostredníctvom poštových známok a pečiatok doplnených odborným textom „rozpráva“ príbeh o postavení prvého slovenského kostola na území Slovenska kniežaťom Pribinom, o kráľovi Svätoplukovi a Veľkomoravskej ríši, kresťanstve, príchode a činnosti solúnskych bratov Cyrila a Metoda, dejín nitrianskeho biskupstva, ale aj iných významných udalostiach a osobnostiach. Výstava Poštové známky a pečiatky bude slávnostne otvorená 4.7.2019 o 14.00 hod. v priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre.

Plagát Žatva - Poľnohospodárske motívy v zbierke Nitrianskej galérie

Žatva - Poľnohospodárske motívy v zbierke Nitrianskej galérie

16. 5. 2019   –   18. 8. 2019 Nitrianska galéria

Výstava s názvom Žatva predstavuje diela s poľnohospodárskou tematikou, ktoré výhradne pochádzajú zo zbierky Nitrianskej galérie. Tieto diela tvoria výraznú časť galerijnej zbierky, do ktorej sa prioritne nadobúdali v rokoch 1965 – 1989, teda od vzniku inštitúcie po pád komunistického režimu. Totalitná moc z Nitry postupne vybudovala centrum slovenského poľnohospodárskeho života, čo sa odrážalo nielen v rozsiahlej rastlinnej a živočíšnej výrobe, ale taktiež aj vo vede a umení - zakladali sa stredné odborné školy a učilištia s agrárnym zameraním.

Plagát Konferencia Kultúrne a duchovné dedičstvo Konštantína-Cyrila

Konferencia Kultúrne a duchovné dedičstvo Konštantína-Cyrila

4. 7. 2019 9:00   –   12:40 Ponitrianske múzeum

Pri príležitosti mestských slávností Nitra, milá Nitra si Vás dovoľujeme pozvať na vedeckú konferenciu Kultúrne a duchovné dedičstvo Konštantína-Cyrila, ktorá sa uskutoční 4. júla 2019 o 9.00 hod. v priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre, Štefánikova tr. č. 1, Nitra.

Plagát Deň krivých zrkadiel. Dobrý deň, Nitra

Deň krivých zrkadiel. Dobrý deň, Nitra

12. 6. 2019   –   30. 6. 2019 Ponitrianske múzeum

Deň krivých zrkadiel je dňom ľudí s mentálnym postihnutím, dňom, keď rôznymi aktivitami prezentujú svoje schopnosti v oblasti umenia, ručnej práce i komunikácie. 12. júna 2019 od 9.00 do 12.00 hod na pešej zóne pred Ponitrianskym múzeom sa predstavia so svojimi výrobkami, spevom, tancom i divadelnými scénkami ľudia s mentálnym postihnutím z Nitrianskeho kraja. Deň krivých zrkadiel vrcholí o 13.00 hod. vernisážou výtvarných a ručných prác v Ponitrianskom múzeu, počas ktorej budú ocenení i autori najlepších prác . Výstava potrvá do 30.6.2019.

Plagát Fotografie a pohľadnice M.R.Štefánika zo zbierky Jána Pánského

Fotografie a pohľadnice M.R.Štefánika zo zbierky Jána Pánského

4. 5. 2019   –   30. 6. 2019 Ponitrianske múzeum

Výstava Fotografie a pohľadnice M.R.Štefánika zo zbierky Ing. Jána Pánského prezentuje pohľady na miesto havárie, pohrebu i výstavby definitívneho pomníka M.R.Štefánika na Bradle. Výstava potrvá do 30. 6. 2019.

Plagát Pamätníky M. R. Štefánika

Pamätníky M. R. Štefánika

4. 5. 2019   –   30. 6. 2019 Ponitrianske múzeum

Výstava predstaví fotografie sôch, búst, pomníkov a pamätných tabúľ generála M. R. Štefánika na Slovensku, ktoré boli postavené počas prvej Československej republiky, v čase Slovenskej republiky, po skončení druhej svetovej vojny až dodnes. Budovanie pamätníkov v minulosti podliehalo vplyvu dobového režimu. Väčšina sôch bola pod vplyvom politických zmien premiestňovaná, alebo úplne odstránená. Prehľad pamätníkov, ktoré zostali počas všetkých režimov na svojom pôvodnom mieste a ktoré boli úplne odstránené ponúkne a zničené nájdete na výstave .

Plagát Beseda o knihe M.R.Štefánik s autorom Mgr. M. Kšiňanom MAS,PhD

Beseda o knihe M.R.Štefánik s autorom Mgr. M. Kšiňanom MAS,PhD

17. 6. 2019 17:00   –   18:30 Ponitrianske múzeum

V poslednom období v povedomí spoločnosti rezonuje čoraz viac osobnosť a pôsobenie M. R. Štefánika. Jeho osobnosť, politické pôsobenie a neoceniteľná diplomacia motivovala viacero autorov k ich zachyteniu. Jedným z nich je aj historik Mgr. Michal Kšiňan MAS., PhD., ktorý ponúka v knihe M. R. Štefánik pohľad na viacero aj doteraz nespracovaných stránok jeho života. Predstavuje ho nielen ako organizátora čs. légií, diplomata, astronóma, ale aj ako mladého muža hľadajúceho svoju cestu životom. Kniha neobchádza ani jeho „posmrtný“ keďže sa zaoberá i premenami v narábaní s jeho odkazom.

Plagát Iné činnosti VI.

Iné činnosti VI.

3. 5. 2019   –   2. 6. 2019 Ponitrianske múzeum

Výtvarné stvárnenie migrácie z pohľadu rôznych generácií študentov SZUŠ Ateliéru Médea predstaví výstava Iné činnosti VI., ktorá bude slávnostne otvorená 3.5.2019 o 17.00 hod. v priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre, Štefánikova tr. 1. Výstava potrvá do 2. júna 2019.

Plagát Noc múzeí a galérií

Noc múzeí a galérií

18. 5. 2019 10:00   –   23:50 Ponitrianske múzeum

10.00 – 24.00 hod.
- prehliadka expozície a výstav
- ukážky konzervovania, reštaurovania, preparovania s možnosťou vyskúšať si niektoré techniky
12.00 – 21.00 hod.
- interaktívny program pre rodiny s deťmi „svietniky z mozaiky“ s možnosťou vytvoriť si vlastný podľa svojej predstavy.
15.00 – 22.00 hod.
- ukážka paličkovania a tkania kartičkami
20.00 – 21.00 hod.
- vystúpenie hudobného združenia MUSICANTICA SLOVACA
- vstup voľný

Plagát Ján Šipöcz - Album

Ján Šipöcz - Album

14. 3. 2019   –   12. 5. 2019 Nitrianska galéria

V projekte „Album“ ide o recykláciu obrazu, recykláciu príbehu obrazu a jeho novú interpretáciu. Výstava z diapozitívov je autorským výberom fotografií. Princíp prístupu je o výbere záberu Princípom prístupu je výber záberu – fotograf si vyberá zábery v priestore, ktoré fotí. Šipöcz si v tomto prípade vyberá diapozitívy, ktoré nanovo (pre)fotí. (Ne)potrebný príbeh z diapozitívu dostáva nový obsah, štruktúru, zrecykluje sa.

Plagát Bankovky na území ČSR a SR v rokoch 1918-1948

Bankovky na území ČSR a SR v rokoch 1918-1948

4. 2. 2019   –   28. 4. 2019 Ponitrianske múzeum

Výstava predstaví zo zbierok Ponitrianskeho múzea v Nitre rakúsko-uhorské, československé, slovenské, sovietske okupačné bankovky i zvláštne židovské platidlá z obdobia 1918-1948, charakteristického prelomovými historickými udalosťami.

Plagát 4-3-2-1...

4-3-2-1...

21. 3. 2019   –   25. 4. 2019 Nitrianska galéria

Cyklus besied so súčasnými slovenskými spisovateľmi od roku 2006. Moderátorom a spolutvorcom dramaturgie je od začiatku cyklu Dado Nagy.

21. 3. 2019 o 18:00
Martin Jurík
Spisovateľ, novinár, publicista, prekladateľ a podľa vlastných slov aj fanúšik mačiek, dobrého sci-fi a ešte lepšej hudby.

4. 4. 2019 o 18:00
Veronika Homolová Tóthová
Venuje sa zaznamenávaniu príbehov ľudí, ktorí prežili nacistické alebo komunistické prenasledovanie.

25. 4. 2019 o 18:00
Etela Farkašová
Patrí k najvýznamnejším osobnostiam slovenskej literatúry a filozofie.

Plagát Trofeje poľovnej zveri

Trofeje poľovnej zveri

22. 3. 2019   –   21. 4. 2019 Ponitrianske múzeum

XXXIII. ročník výstavy trofejí poľovnej zveri ulovenej v revíroch v pôsobnosti Obvodnej poľovníckej komory Nitra. Na výstave je možné vidieť trofeje raticovej zveri (jelenej, danielej, srnčej, muflónej a diviačej) a lebiek šeliem ulovených v poľovníckej sezóne r. 2018/2019. Vystavené trofeje a sprievodný katalóg poskytujú prehľad o počte
zveri v revíroch, správnom selektívnom love trofejových jedincov, ako i bodovanie trofejí a udeľovanie medailí. Výstava je doplnená preparátmi poľovných druhov zveri zo zbierok Ponitrianskeho múzea. Vernisáž 22.3.2019 o 15.00 hod.

Plagát Beseda s Jozefom Banášom

Beseda s Jozefom Banášom

27. 3. 2019 17:00   –   18:30 Ponitrianske múzeum

V poslednom období v povedomí spoločnosti rezonuje čoraz viac osobnosť a pôsobenie M. R. Štefánika, ktorý bol jednou z najvýznamnejších osobností v dejinách Slovenska. Vyšlo viacero publikácií a jednou z nich je i dokumentárny román Prebijem sa! Štefánik. Muž železnej vôle od Jozefa Banáša. Ak ste si ho prečítali a zostali Vám nezodpovedané otázky, na ktoré by ste chceli poznať odpoveď, v stredu 27.3.2019 o 17.00 hod. Vám ich zodpovie osobne autor knihy Jozef Banáš na besede v priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre, Štefánikova tr.č.1.

Plagát Národné parky Slovenska. Biodiverzita

Národné parky Slovenska. Biodiverzita

4. 2. 2019   –   10. 3. 2019 Ponitrianske múzeum

Neopísateľnú očarujúcu krásu prírody našich národných parkov, vzácnych a chránených rastlín a živočíchov, či tajomných jaskýň predstaví výstava Národné parky, Biodiverzita, ktorá bude otvorená od 4.2. – 10.3.2019 v priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre.V roku 2016 boli prvýkrát prezentované v sídle Európskej komisie v Bruseli. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky ich pripravila v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia s cieľom prezentovať ochranu prírody, podčiarknuť dôležitosť chránených území a zohľadňovať nároky na ochranu biodiverzity, ktorá je globálnym problémom.

Plagát Nábytok a Bývanie 2019

Nábytok a Bývanie 2019

5. 3. 2019   –   10. 3. 2019 Agrokomplexviac informácií

29. ročník medzinárodného veľtrhu nábytku, bytových doplnkov, designu a architektúry.

Plagát Fetiše súčasnosti

Fetiše súčasnosti

14. 12. 2018   –   31. 3. 2019 Nitrianska galéria

Dominantná kurátorka a skrotený kurátor stvorili exkluzívnu expozíciu v deviatich dejstvách, ktorá je (seba)ironickou prezentáciou ľudských slabostí a úchyliek. Výstava predstavuje diela slovenských a českých výtvarníkov, dizajnérov, spisovateľov a filmárov reagujúcich na rôzne témy a podoby fetišov, fetišizmu a fetišizácie v súčasnej spoločnosti.

Plagát Marián Žilík: „Všetko je inak“

Marián Žilík: „Všetko je inak“

13. 12. 2018   –   17. 2. 2019 Nitrianska galéria

Výstava približuje vývin autorovej tvorby s dôrazom na maľbu. Výberovo sú prezentované ukážky z fotografickej tvorby a tiež tvorba vo verejnom priestore, a to prostredníctvom autorskej participácie – videofilmu Jany Minárikovej.

Plagát Obraz a slovo

Obraz a slovo

14. 12. 2018   –   27. 1. 2019 Ponitrianske múzeum

Výtvarné diela výtvarníkov Združenia Sv. Lukáša v Nitre odzrkadľujúce pohľad na komunikačný jazyk využívaný v reklame a médiách predstaví výstava Obraz a slovo, ktorá bude slávnostne otvorená 14.12.2018 o 17.00 hod. v priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre, Štefánikova tr.č.1. Zaujímavou bude práca "Maco Mamuko vs. Ampulka", ktorá vznikla v spolupráci s deťmi z Orechovho dvora, a ktorá zároveň pootvára netušený pohľad „ väčšiny“ do života rómskej komunity.Výstava potrvá do 27.1.2019.

Plagát Juraj Rattaj: Lay Off

Juraj Rattaj: Lay Off

13. 12. 2018   –   27. 1. 2019 Nitrianska galéria

Na pozadí zdanlivo banálneho dialógu o spôsobe trávenia dovolenky, Juraj rozvíja širší konflikt spojený so súčasným chápaním a konceptualizáciou času. Nástup technológií, ktoré radikálne komprimujú čas a priestor, automatizujú procesy, zintenzívňujú efektivitu, produkciu a akumuláciu, sľubuje viac času pre kreativitu, regeneráciu, kontempláciu, a osobný rozvoj.

Plagát Odvrátená strana raja

Odvrátená strana raja

15. 11. 2018   –   27. 1. 2019 Nitrianska galéria

Máme sa tu u nás ako v raji. Teda, mohli by sme. Na opačnej, odvrátenej strane sveta ľudia trpia. Aj preto, lebo chceme jahody v zime. Sme klamaní, sklamaní, klameme samých seba i ostatných. Vždy si nájdeme čas mrhať časom na to, aby sme s ničím nič neurobili. Len sa sťažujeme. No máme na výber. Každá minca má dve strany – dobro má zlo, krása má škaredosť, normálnosť má zvrátenosť. Často si však vyberáme presný opak toho, čo naozaj chceme.

Plagát Nitra v období vzniku Československej republiky

Nitra v období vzniku Československej republiky

28. 11. 2018   –   30. 12. 2018 Ponitrianske múzeum

Dobové tlačené dokumenty Štátneho archívu v Nitre doplnené trojrozmernými historickými múzejnými predmetmi zo zbierok Múzea J. Thaina v Nových Zámkoch a Ponitrianskeho múzea v Nitre predstaví výstava Nitra v období vzniku Československej republiky, ktorá je otvorená 17.11. – 31.12.2018 v priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre, Štefánikova tr.č.1.

Plagát Kompresia prázdnoty

Kompresia prázdnoty

8. 11. 2018   –   2. 12. 2018 Nitrianska galéria

Výstavný projekt pod názvom Kompresia prázdnoty prináša naliehavý poľsko-slovenský rozhovor sochárskych foriem a tvarov dvoch intermediálnych umelcov: Marcina Berdyszaka (*1964) a Patrika Kovačovského (*1970). Ide o spoločné 3D modelovanie situácie, kde hlavnú rolu zohrávajú silné sochárske hmoty - bariéry, citlivé „stlačenie“, či obaľovania prázdna a recyklácia nájdených, alebo druhotných materiálov.

Plagát Preložiť - prekrížiť paličky už 20 rokov a výsledkom je nežná čipka

Preložiť - prekrížiť paličky už 20 rokov a výsledkom je nežná čipka

24. 10. 2018   –   2. 12. 2018 Ponitrianske múzeum

Ručne zhotovená paličkovaná čipka bola v minulosti súčasťou bežných a obradných ľudových odevov i bytových doplnkov. Na územie dnešného Slovenska sa dostala v 2. pol. 16. stor. z juhu s chorvátskou kolonizáciou a z Čiech a Nemecka s baníckym obyvateľstvom.

Plagát Spišská paleta

Spišská paleta

5. 11. 2018   –   30. 11. 2018 Kultúrny dom Zobor

Zbierka predstavuje tvorbu členov Art klubu pri Spišskom osvetovom stredisku v Spišskej Novej Vsi, pričom sú to najnovšie formy ich výtvarného prejavu, ale aj staršie práce, ktoré verejnosť ešte nemala možnosť vidieť. V dielach je cítiť originalitu rôznych pohľadov na svet a svojský maliarsky rukopis. Autori sú neprofesionálni výtvarníci a tvorbou sa zaoberajú vo svojom voľnom čase. To sa prejavuje aj v témach obrazov, ktoré často odrážajú ich ďalšie koníčky.

Plagát Od chmeľu k pivu

Od chmeľu k pivu

9. 10. 2018   –   9. 11. 2018 Ponitrianske múzeum

Jantárový mok, charakteristický horkou chuťou a typickou vôňou, s obsahom výživných látok, ktorému sa pripisujú rôzne liečivé vlastnosti, sprevádza človeka po tisícročia. Históriu jeho vzniku a procesu výroby priblíži výstava Tribečského múzea „Od chmeľu k pivu“.
Mnohí po pive siahajú v horúcich letných dňoch na uhasenie smädu, iný pre obsah výživných látok, ktoré blahodarne pôsobia pri rôznych zdravotných ťažkostiach. Základnými surovinami na jeho výrobu sú jačmeň, chmeľ a voda. Neskôr sa začali do neho pridávať rôzne bylinky a ovocie.

Plagát „Znovuobjavený“ archív mesta Nitry

„Znovuobjavený“ archív mesta Nitry

6. 7. 2018   –   31. 10. 2018 Ponitrianske múzeum

Výstava dokumentov z archívneho fondu Magistrát mesta Nitry 1632 – 1922 pri príležitosti Mestských slávností Nitra.

Plagát V orechovej škrupinke

V orechovej škrupinke

27. 9. 2018   –   28. 10. 2018 Nitrianska galéria

Skupinová výstava študentiek a absolventiek Akadémie umení v Düsseldorfe predstavuje tri odlišné umelecké prístupy vo vzájomnej interakcii k špecifickému výstavnému priestoru. Umelkyne pracujú multidisciplinárne a tento prístup využili aj pri 10 dní trvajúcej príprave projektu pre Bunker Nitrianskej galérie.

Plagát Svet pod mojimi štetcami

Svet pod mojimi štetcami

7. 9. 2018   –   14. 10. 2018 Ponitrianske múzeum

Výber z celoživotnej tvorby Beaty Kabíčkovej – Vinceovej od 70. rokov 20. storočia až po súčasnosť.
Beata Kabíčková-Vinceová vyštudovala odbor výtvarného spracovania keramiky na SŠUP v Bratislave. Po ukončení štúdia na Akadémii múzických umení v Prahe pôsobila ako pedagóg na viacerých umeleckých školách a externe viedla výtvarné krúžky. Pracovala i ako módna dizajnérka textílií v Liberci. Koncom 60-tych a začiatkom 70-tych rokov získala viacero ocenení v súťaži o najlepší návrh na textil.

Plagát Obnovené reštaurovaním

Obnovené reštaurovaním

5. 9. 2018   –   27. 9. 2018 Ponitrianske múzeum

V múzeu sú uložené predmety umeleckej a historickej hodnoty. Získali, ale i získavajú sa zberom, kúpou, darom a pod. Častokrát sú nadobudnuté predmety znehodnotené zlým spôsobom zaobchádzania s nimi, neodbornou starostlivosťou, či uskladnením v nevyhovujúcich podmienkach. O ich navrátenie do pôvodného stavu bez toho, aby sa znížila ich originálna podstata sa stará reštaurátor.

Nitránsky rínek 2018

22. 9. 2018 9:00   –   18:00

Zámerom Nitránskeho rínku je oživiť verejný mestský priestor. Vymaniť sa z bežného mestského života v uzavretých priestoroch veľkých nákupných centier. Zviditeľniť zaujímavých predajcov, výrobcov a predstaviť obyvateľom Nitry zaujímavé projekty. Ponúknuť pre jeho návštevníkov zaujímavý sortiment výrobkov od kreatívnych predajcov, sprievodný program v podobe vystúpení umelcov a vytvoriť priestor pre stretnutia a zážitky.

Plagát deset moří

deset moří

15. 6. 2018   –   9. 9. 2018 Nitrianska galéria

Vystavujúci autori: Miroslav Chochlík (SK), Alžběta Kočvarová (CZ), Pavel Matoušek (CZ), Daniela Šrámková (CZ)

Diana Cencer Garafová: Vertical Limit

26. 4. 2018   –   2. 9. 2018

Aké sú naše možnosti spoznať svet v celej jeho zložitosti? Ako môžeme veriť našim zmyslom, keď sú ich schopnosti vyhodnocovať a ukladať informácie limitované? A čo v prípade, keď sa staneme “obeťou” ilúzie?

Ozveny rodnej zeme

29. 6. 2018   –   31. 8. 2018 Ponitrianske múzeum

Výstava výtvarnej tvorby pri príležitosti životného jubilea akad. arch. Ing. Ladislava Švihela.

Život s farbami

29. 6. 2018   –   31. 8. 2018 Ponitrianske múzeum

Výstava obrazov pri príležitosti životného jubilea akad. arch. Ing. Ladislava Švihela.

Plagát Nie som tu, som v Arkádii

Nie som tu, som v Arkádii

17. 5. 2018   –   26. 8. 2018 Nitrianska galéria

Výstavný projekt sa zameriava na predstavenie vnútorných, imaginárnych svetov v slovenskom vizuálnom umení v priereze od začiatku 20. storočia po súčasnosť. Koncepcia výstavy primárne pracuje so širšou interpretáciou dvoch pojmových rámcov – „utópiou“ ako predstavou o ideálnom usporiadaní vecí a „arkádiou“, termínom z gréckej mytológie, ktorý sa používal na označenie vízie idylickej, pastorálnej, nedosiahnuteľnej krajiny.

Cyrilo-metodské putovanie

6. 7. 2018 12:00   –   16:00

Radi zbierate turistické pečiatky a chcete spoznať históriu? Príďte na Cyrilo-metodské putovanie na horskom bicykli, alebo po vlastných nohách v piatok 6. júla Po stopách sv. Cyrila a Metoda z Dražoviec cez Zobor do Nitry.

Pribinova Nitrawa

4. 7. 2018   –   5. 7. 2018

Chcete vedieť aké to bolo v časoch, keď Nitrawe vládol Pribina? Ochutnať pravé menu veľkomoravských veľmožov? Zistiť čím si krátili dlhú chvíľu? Ako sa zabávali ich poddaní? Vidieť ako sa všetci obliekali? Vyberte sa v prvý júlový týždeň do Nitry na Pribinovu Nitrawu.

Majstrovstvá sveta juniorov v hokejbale

25. 6. 2018   –   1. 7. 2018

Najstaršie mesto na Slovensku v lete privíta mladé hokejbalové talenty z rôznych kútov sveta. Metropola Ponitria sa stane dejiskom Majstrovstiev sveta juniorov v hokejbale pod záštitou Svetovej hokejbalovej federácie. Od 25. júna do 1. júla si tak sily zmeria viac ako 500 mladých športovcov z vyše desiatich krajín sveta v celkovo piatich mládežníckych kategóriách.

Plagát Dobrý deň, Nitra

Dobrý deň, Nitra

12. 6. 2018   –   24. 6. 2018 Ponitrianske múzeum

Výtvarné a ručné práce ľudí s rôznym stupňom postihnutia predstaví výstava Dobrý deň, Nitra.

Plagát Iné činnosti V.

Iné činnosti V.

4. 5. 2018   –   3. 6. 2018 Ponitrianske múzeum

Skupinové práce žiakov SZUŠ Ateliéru Médea a hosťujúcej školy z chorvátskeho Osijeku zachytávajúce Nitru a Osijek ako súčasné mesto a život v ňom na pozadí minulosti predstaví výstava Iné činnosti V.

Nitrianske univerzitné dni

23. 4. 2018   –   4. 5. 2018

Na prelome apríla a mája sa konajú Nitrianske univerzitné dni. Ide o komplex vedeckoodborných, športových, umeleckých a spoločenských podujatí, ktoré sa každoročne konajú na Univerzite Konštantína Filozofa, Slovenskej poľnohospodárskej univerzite a v uliciach najstaršieho slovenského mesta. Študenti pre svoje mesto pripravili aj tento rok bohatý program.

Plagát Otvorenie návštevníckej sezóny

Otvorenie návštevníckej sezóny

1. 5. 2018 13:00   –   17:00 Slovenské poľnohospodárske múzeum

Slovenské poľnohospodárske múzeum pozýva návštevníkov dňa 1. mája 2018 na Otvorenie návštevníckej sezóny.
Jazda NPŽ 3€, detský vláčik 1€.
V prípade nepriaznivého počasia bude program upravený.

Plagát Bez nenávisti?

Bez nenávisti?

8. 3. 2018   –   29. 4. 2018 Nitrianska galéria

Medzinárodná výstava tematizuje postavenie romskej menšiny v našej spoločnosti. Koncepcia výstavy vychádza z presvedčenia, že neutešené podmienky života Rómov sú dôsledkom systematického zlyhávania mechanizmov, ktoré by mali zaistiť dôstojné podmienky k životu všetkým ľuďom bez ohľadu na ich farbu pleti, či etnický pôvod.

Detská tour Petra Sagana v Nitre

22. 4. 2018 12:00   –   16:00

Nitra ako Európske mesto športu a podporovateľ Detskej tour Petra Sagana, bude aj tento rok hostiť obľúbené cyklistické podujatie pre deti a mládež. Príď si aj ty zmerať sily vo svojej vekovej kategórii v nedeľu 22. apríla do mestského parku na Sihoti. Zavíta sem aj Peter Sagan osobne.

Koncert pre Jána a Martinu v Nitre

18. 3. 2018 12:00   –   16:00

Nie, nie je im to jedno. Aj Bez ladu a skladu, Fresh Out of The bus, Július Fujak, Katarzia, David Koller, Para, líder kapely Billy Barman Juraj Podmanický, Folklórny súbor Ponitran, Tolstoys či Folklórny súbor Zobor sú #AllForJan, ale aj #AllForMartina.

Plagát Krása dreva

Krása dreva

9. 2. 2018   –   5. 3. 2018 Ponitrianske múzeum

Drevo – pre mnohých palivo na kúrenie, pre stolára materiál na výrobu nábytku a rôznych predmetov. V očiach rezbára je médiom pre nové umelecké dielo. Rôzne podoby vdýchnutia života tomuto materiálu rukami rezbárov predstaví výstava Krása dreva.

TA BU BU

15. 2. 2018   –   4. 3. 2018 Nitrianska galéria

Výtvarné diela reagujú na prostredie galérie Bunkra a sú realizáciami pre dané miesto. Na výstave sú zastúpené rôzne médiá, ako napríklad interaktívne objekty, socha, materiálová inštalácia site-specific, odliatky grafík či konštruovaný reliéf.
Výstava TA BU BU ponúka divákovi zážitok ako podnet pre úvahu nad osobnými ako aj spoločenskými témami, ktoré nás znepokojujú a ktoré máme problém riešiť.

Tisícročia s mincami

2. 1. 2018   –   23. 2. 2018 Ponitrianske múzeum

Výstava archeologických nálezov mincí z Nitry a širšieho okolia.

Plagát Po stopách pravekých metalurgov. Svedectvo bronzového veku.

Po stopách pravekých metalurgov. Svedectvo bronzového veku.

23. 11. 2017   –   31. 5. 2018 Ponitrianske múzeum

Výstava trojrozmerných originálnych archeologických nálezov, doplnená obrazovými prílohami, rekonštrukciou odevov, replík šperkov, nástrojov, zbraní a keramiky, ktoré si bude môcť zobrať do rúk návštevník, priblíži život človeka v dobe bronzovej.

Plagát Príbehy (o) smrti

Príbehy (o) smrti

30. 11. 2017   –   18. 2. 2018 Nitrianska galéria

Výstavný projekt je subjektívnym (kurátorským) rozprávaním o rôznych vizuálnych podobách smrti, jej pripomienkach i následkoch...

Plagát Lucia Papčová - Vietor bolo počuť už tisíckrát

Lucia Papčová - Vietor bolo počuť už tisíckrát

14. 12. 2017   –   11. 2. 2018 Nitrianska galéria

Výstavu otvára videoartové dielo s príznačným názvom Zeleň (2017), ktoré má ambíciu vtiahnuť diváka do svojho príbehu a súčasne aj do výstavy ako celku. Lucia pracuje vo videartovej tvorbe s autentickou udalosťou, pričom cielene narúša plynulosť jej narácie.

Plagát Art Go!

Art Go!

8. 12. 2017   –   28. 1. 2018 Ponitrianske múzeum

Výstava výtvarníkov Združenia sv. Lukáša v Nitre predstaví výtvarné diela namaľované olejom, akrylom a rôzne koláže z bilboardov. Tohtoročnou myšlienkou výtvarného stvárnenia je "Umenie nám pomáha prežiť a nezblázniť sa" a je zároveň reakciou na vizuálny svet okolo nás. Súčasťou výstavy bude aj výber z diel Ľudovíta Bebjaka, zakladateľa Združenia výtvarníkov sv. Lukáša.

Plagát Principia 2.0

Principia 2.0

14. 12. 2017   –   28. 1. 2018 Nitrianska galéria

Názov výstavy Principia 2.0 je odvodený od teoretického spisu (Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica) Isaaca Newtona, v ktorom boli sformulované základné matematicko-fyzikálne teórie vrátane teórie gravitácie a mechaniky. Výstava zahŕňa súbor digitálnych videí a 3D animácií, ktoré patria pod dlhodobejší a mnohovrstevnejší autorský výskum českého vizuálneho umelca Jakuba Ročka.

Vianočná Nitra

1. 12. 2017   –   6. 1. 2018

Opäť sa blížia najkrajšie rodinné sviatky v roku. Nitra sa zaodeje do vianočného plášťa a dýchne svojím čarom do všetkých zákutí mesta. Ako diadém na vianočnom závoji Nitry sa 1. decembra rozžiari hviezda na bráne vianočného mestečka, kde bude žiariť až do Vianoc.

Nitrianska silvestrovská noc

31. 12. 2017   –   1. 1. 2018

Aj v Nitre sa 31. decembra polnočné chladné nebo rozžiari silvestrovským ohňostrojom a nebude chýbať ani silvestrovská veselica či novoročný príhovor primátora mesta.

Fenomén Bednárik

18. 11. 2017   –   31. 12. 2017

Milý, úctivý a skromný, ale aj náročný, prísny a výbušný, aj taký bol Jozef Bednárik. Telom i dušou umelec. Mág divadla s brilantným ostrovtipom, aurou plachého génia a neodmysliteľným šálom. Prosto a jednoducho - fenomén.

Tisícročia s mincami

6. 11. 2017   –   30. 12. 2017 Ponitrianske múzeum

V minulosti bývali vyrobené z drahého kovu a mali vysokú cenu sústredenú v malej hmotnosti a objeme, v prípade ukoristenia barbarmi sa z nich často stala surovina na výrobu šperkov, niekedy skončili ako obeť bohom. Vzácne mince z obdobia od 1. stor. pr.n.l. až po 20. stor. n.l. zo zbierok Ponitrianskeho múzea v Nitre, Archeologického ústavu SAV v Nitre a Mestského múzea Šurany predstaví výstava Tisícročia s mincami.

Vianočné trhy v Nitre

1. 12. 2017   –   23. 12. 2017

Vianočná Nitra ponúkne týždne tej správnej vianočnej atmosféry. Obľúbené nitrianske Vianočné mestečko znamená tradičné dobroty, punč, vianočnú atmosféru, koledy, vinše, večerníčky a k tomu všetkému hudobný sprievod.

Plagát Mikulášsky vlak

Mikulášsky vlak

5. 12. 2017   –   6. 12. 2017 Slovenské poľnohospodárske múzeum

Na deti čaká Mikuláš a čert s prekvapením a okrem nich:

- jazda na parnom vlaku Nitrianskej poľnej železnice
- výstava betlehemov
- pečenie oblátok a aranžovanie
- pečenie medovníkov
- ochutnávky, prehliadka vianočného skanzenu a iné

Plagát Cena Oskára Čepana 2017 - výstava finalistov

Cena Oskára Čepana 2017 - výstava finalistov

10. 11. 2017   –   3. 12. 2017 Nitrianska galéria

Na výstave predstavia APART collective, Katarína Hrušková, Nik Timková a Zuzana Žabková svoje nové práce v site-specific reakcii na špecifické výstavné priestory Salóna a Galérie mladých Nitrianskej galérie. Na premýšľanie nad koncepciou svojej prezentácie mali finalisti pol roka, počas ktorého sa intenzívne zamýšľali nad priestorovou kompozíciou svojich výstupov.

Plagát Slovenské čipkovanie

Slovenské čipkovanie

5. 10. 2017   –   19. 11. 2017 Ponitrianske múzeum

Kedysi bola bežnou súčasťou odevu a bytovým doplnkom, dnes je luxusom. Tradičnú paličkovanú čipku, ktorá poteší nejedno oko svojou neopísateľnou nádherou a detailným prepracovaním predstaví výstava.

Plagát Ľudmila Cvengrošová - sochárka slovenskej histórie

Ľudmila Cvengrošová - sochárka slovenskej histórie

3. 7. 2017   –   29. 10. 2017 Ponitrianske múzeum

Akademická sochárka a autorka plastiky keltského kniežaťa Biateca v Bratislave, kamennej plastiky Slovanky na hrade Devín, či súsošia sv. Konštantína a Metoda pod Nitrianskym hradom – Ľudmila Cvengrošová predstaví svoje unikátne výtvarné diela dokladujúce našu minulosť na výstave.

Autosalón Autoshow Nitra

5. 10. 2017   –   8. 10. 2017

Toto nie je iba tradičný veľtrh. V nitrianskom Agrokomplexe aktívnu prehliadku a predaj automobilov spojili s veľkolepou šou čím vytvorili najväčší „showroom“ na Slovensku.

Iné činnosti IV. Nitra, Moje mesto

8. 9. 2017   –   30. 9. 2017 Ponitrianske múzeum

Výstava veľkoformátových skupinových prác študentov Ateliéru Médea, ktorá výtvarne zachytáva Nitru ako kultúrno-historicky významné mesto s architektonickými dominantami, osobnosťami spoločenského i bežného života.

Plagát Prehliadaná príroda

Prehliadaná príroda

6. 9. 2017   –   30. 9. 2017 Ponitrianske múzeum

Na obdiv budú vystavené rôzne druhy vajíčok vtákov, ktoré sú ukryté v hniezdach, mláďatá raticovej zveri, ktoré sú vďaka sfarbeniu chránené pred predátormi a zároveň sú ťažko zhliadnuteľné, rôzne druhy chrobákov, minerálov, húb. Za pohľad bude určite stáť zbierka motýľov, ktoré nás v prírode zaujmú „tancom“ vo vzduchu a rôznych druhov nočných motýľov, ktoré vychádzajú zo zeme, alebo z lístia vo večerných hodinách za potravou.

Klokočinský jarmok

1. 9. 2017   –   3. 9. 2017

Neoddeliteľná súčasť posledných dní letných prázdnin, skvelá jarmočná atmosféra, lunapark, atrakcie a bohatý program. Opäť je tu tradičný jarmok na nitrianskej Klokočine s bohatou trhovníckou ponukou výrobkov, chutných jedál a lahodných nápojov.

Petra Nováková - Ondreičková: Morseovka

22. 6. 2017   –   3. 9. 2017 Nitrianska galéria

Umelkyňa kódmi - signálmi Morseovej abecedy reflektuje pocit jedinca z urbanizmu miesta, jeho štruktúry. Ťažiskom je citlivé narábanie s rôznymi materiálmi (najmä však s papierom), ich eklektická mixáž, recyklácia. Vizuálny jazykom spracováva svoje myšlienky z architektúry najmä prostredníctvom papiera.

Landscape Without Land

8. 6. 2017   –   27. 8. 2017 Nitrianska galéria

Výstava Landscape Without Land je najnovším výtvarným projektom slovenskej fotografky Kataríny Hudačinovej žijúcej v Prahe. V Nitrianskej galérii premiérovo predstavuje diela, ktoré sú prevažne výsledkom jej nedávnej umeleckej rezidencie na Islande. Autorka primárne pracuje s fotografickým médiom, ale fotografia je pre ňu v tomto projekte predovšetkým nástrojom pre získanie umeleckého materiálu, ktorý ďalej rozvíja.

Tomáš Klepoch: Kabinet banalít

22. 6. 2017   –   13. 8. 2017 Nitrianska galéria

Kabinet banalít je najnovším projektom výtvarníka Tomáša Klepocha - náruživého zberateľa banálností, ktoré hľadá na prieskumných cestách po zabudnutých kútoch Slovenska. V lesoch nachádza stopy ľudskej civilizácie na tých najneočakávanejších miestach a v tých najprekvapivejších formách. Humná a záhradky ľudských obydlí, naopak, sleduje zo zákrytu pomocou teleskopu ako nestranný pozorovateľ.

Šperky z cestovín

4. 7. 2017   –   20. 7. 2017 Ponitrianske múzeum

Každý utorok, streda, štvrtok od 9.30 - 15.30 hod.
Tvorivá dielňa, v ktorej si môže každý vyrobiť náramok, alebo náhrdelník z cestovín.

Dobrý deň, Nitra

12. 6. 2017   –   28. 6. 2017 Ponitrianske múzeum

Výtvarné a ručné práce ľudí s rôznym stupňom postihnutia budú predstavené na výstave.

Jánske ohne v Nitre

23. 6. 2017 12:00   –   16:00

Svätojánska noc sa spája s letným slnovratom, ku ktorému sa viažu rôzne zvyky. Doposiaľ prežíva pálenie vatry. Nebude tomu inak ani 23. júna v nitrianskom Hideparku.

Zaži dejiny na vlastnej koži

20. 6. 2017   –   23. 6. 2017

Bavia ťa stredoveké zbrane, zbroj, to ako fungovali a používali sa v priebehu stáročí? Potom si na správnom mieste.

Nedeľný piknik v múzeu

18. 6. 2017 13:00   –   17:00 Slovenské poľnohospodárske múzeum

Pre najmenších návštevníkov je prichystaný detský kútik, kreslenie, knihy, množstvo hier a zábavy o ktorú sa postarajú nitrianski skauti z 23. zboru Nitrava. Deti si môžu prezrieť hospodársky dvor, previezť sa na detskom elektrickom vláčiku či Nitrianskou poľnou železnicou.
Pripravené sú ukážky práce na hrnčiarskom kruhu s možnosťou vyskúšať si prácu s hlinou s keramickou dielňou Hemka. V priestoroch Konzumu si spomeniete na „staré časy“ pri výstave hračiek s našou tradičnou Melta kávou v ruke. Sprístupnené budú objekty skanzenu a v tráve môžete „džemovať“.

Medzinárodný festival bubnov a perkusií Drumpoint Slovakia

1. 6. 2017   –   4. 6. 2017

Bubeníci z viacerých krajín, rytmy zo vzdialených kontinentov, dobrá nálada všade navôkol - to je festival Drumpoint Slovakia, ktorý znova dňoch 1. - 4. júna rozhýbe ulice Nitry.

Deň otvorených dverí a Deň detí v divadle

3. 6. 2017 12:00   –   16:00

Naozaj bohatý celodenný program, prehliadku divadelného zákulisia, autogramiádu, herecké kulinárske lahôdky a ďalšie prekvapenia si pre svojich návštevníkov pripravilo Divadlo Andreja Bagara v Nitre v rámci Dňa otvorených dverí a osláv Medzinárodného dňa detí. Tento rok otvorí svoje brány 3. júna.

Plagát Čaro umeleckého drotárstva

Čaro umeleckého drotárstva

20. 3. 2017   –   28. 5. 2017 Ponitrianske múzeum

V minulosti bolo drotárstvo spájané s podomovým opravovaním kuchynského riadu a predajom úžitkových výrobkov z drôtu a plechu. Po 1. svetovej vojne však začalo následkom konkurencie priemyselných výrobkov upadať.
V súčasnosti začala drotárska technológia prenikať do naivného umenia.

Plagát František Tóth - Môj svet

František Tóth - Môj svet

26. 4. 2017   –   28. 5. 2017 Ponitrianske múzeum

Výstava celoživotnej tvorby nadaného amatérskeho výtvarníka Františka Tótha.

Liberate Me

12. 4. 2017   –   14. 5. 2017 Nitrianska galéria

Výstava je založená na téme nepohodlných informacií, ktoré sú společnosťou blokované.

Plagát Otvorenie návštevníckej sezóny

Otvorenie návštevníckej sezóny

1. 5. 2017 13:00   –   17:00 Slovenské poľnohospodárske múzeum

Otvorenie návštevníckej sezóny Slovenského poľnohospárskeho múzea v Nitre s bohatým programom.

Charitatívny majáles Nitra v kroji

30. 4. 2017 12:00   –   16:00

Príďte sa do Nitry zabaviť a zároveň urobiť dobrý skutok.

Copy (20) Ride

6. 4. 2017   –   30. 4. 2017 Nitrianska galéria

Rozsiahla kolektívna výstava predstaví novšie diela z tvorby 26 súčasných slovenských a českých vizuálnych umelcov a umelkýň, ktorí sú súčasne v pozícií výtvarných pedagógov a absolventov odborov umeleckej grafiky, sochy a priestorových médií.

Oči ulíc vidia všetko

16. 3. 2017   –   30. 4. 2017 Nitrianska galéria

Čo sa stane, keď sa ulica dostane do galérie? Keď sa vo výstavnom priestore namiesto niečoho esteticky zaujímavého, výnimočného, ako to väčšina ľudí očakáva, objaví špina ulice? Keď sa tam miesto umenia ukážu počmárané steny, smeti, piktogramy, reklamy či značky?

Afterlife

16. 3. 2017   –   23. 4. 2017 Nitrianska galéria

Projekt Afterlife prezentuje selekciu prác študentov a aktuálny charakter a dianie v Ateliéri grafiky a experimentálnej tvorby košickej KVUaI na Fakulte umení patriacej pod Technickú univerzitu.

Plagát Trofeje poľovnej zveri

Trofeje poľovnej zveri

24. 3. 2017   –   23. 4. 2017 Ponitrianske múzeum

Výstava trofejí predstavuje výsledky chovateľskej práce poľovníkov v pôsobnosti Obvodnej poľovníckej komory v Nitre. Vystavované trofeje sú odrazom nielen samotnej úrovne genofondu, ale aj celého systému celoročnej starostlivosti o zver, ako zložky prírodného bohatstva Slovenskej republiky. Na výstave je možné vidieť takmer 560 kusov trofejí raticovej zveri (jelenej, danielej, srnčej, muflónej a diviačej) a lebiek šeliem ulovených v poľovníckej sezóne r. 2016/2017.

Pribina Cup

13. 4. 2017   –   22. 4. 2017

Pribina Cup je jedným z 10 kvalifikačných kôl majstrovstiev sveta Grand Prix v bezmotorovom lietaní vetroňov, ktorú organizačne zabezpečuje Aeroklub Nitra. Už tradične prebehne na športovom letisku v Nitre v dňoch 13. - 22. apríla 2017.

Pasce a evidencie

16. 2. 2017   –   16. 4. 2017 Nitrianska galéria

Ateliér Socha a priestor bol jedným z prvých otvorených ateliérov nanovo konštituovanej Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave po roku 1989. Na katedre sochárstva boli vytvorené profilové ateliéry výraznými osob nosťami slovenskej výtvarnej scény ako Jozef Jankovič, Juraj Bartusz a Juraj Meliš.

Sviatky jari

9. 4. 2017 12:00   –   16:00

Pridajte sa k tradičnému sprievodu, odhaľte viac než tisícročné zvyky a tradičný ľudový folklór a privítajte v Nitre dlhoočakávanú jar...

Nitrianska hudobná jar

16. 3. 2017   –   7. 4. 2017

Srdce a dušu vnímavého nielen nitrianskeho publika poteší jarný cyklus koncertov vážnej hudby v interpretácii nielen slovenských, ale aj zahraničných interpretov a hudobných telies. 44. ročník Nitrianskej hudobnej jari je tu od 16. marca do 7. apríla 2017.

Milan Mazúr: Paradoxical Happiness

16. 2. 2017   –   26. 3. 2017 Nitrianska galéria

Francouzský sociolog a filozof Gilles Lipovetsky označil situaci současné společnosti, v níž se za horečnatou hyperkonzumní mánii vynořuje čím dál tím zřejmější úzkost spjatá s rozkladem hodnot občanské společnosti a rozevírajících se sociálních nůžek, za “civilizaci paradoxního štěstí“.

Architektonika 2017

26. 1. 2017   –   5. 3. 2017 Nitrianska galéria

Výstava v priestoroch Salónu Nitrianskej galérie ponúka prierez činnosti Inžinierskeho kabinetu Katedry architektonickej tvorby na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Súbor prác študentov bol realizovaný v rámci architektonicko-inžinierskych predmetov a v spolupráci s Katedrou Dizajnu VŠVU.

Plagát Zvláštni ľudia. Katastrofy ľudského tela.

Zvláštni ľudia. Katastrofy ľudského tela.

6. 2. 2017   –   12. 2. 2017 Ponitrianske múzeum

Aj v súčasnosti medzi nami žije veľa ľudí s rôznym druhom a stupňom postihnutia, ktorí sa vďaka programu integrácie do spoločnosti postupne začleňujú. Neustále vzniká množstvo zariadení a nadácií, ktoré týmto ľudom s vrodenými chybami pomáhajú. V minulosti však boli odkázaní sami na seba. Ľudia sa ich stránili, lebo svojim zovňajškom vystupovali z davu.

Emöke Vargová - 265 objatí

24. 11. 2016   –   29. 1. 2017 Nitrianska galéria

Tvorba Emöke Vargovej sa vzpiera štandardným kategóriám štýlu a umeleckým tendenciám, ktoré určovali umenie na prelome 20. a 21. storočia. So sebe vlastnou ľahkosťou sa pohybuje medzi rôznymi médiami. Po období, keď v jej tvorbe dominovali priestorové objekty a mäkké textilné obrazy, sa po roku 2000 vracia k maľbe na kresliacej fólii, ktorá však nie je typickým závesným obrazom, a, paradoxne, v rovnakom čase vytvára svoje zásadné site-specific inštalácie. Je to dôkaz, že sa nikdy neupísala jedinému médiu.

EX: Předobraz

1. 12. 2016   –   29. 1. 2017 Nitrianska galéria

Výstava tří autorů mladší střední generace pražské umělecké scény – Ondřeje Malečka (1977), Davida Pešata (1980) a Vladimíra Vély (1980), rozšiřuje výstavní aktivity volného sdružení EX, jehož historicky první společné vystoupení se uskutečnilo v pražském Topičově salonu na přelomu let 2011-12...

Lenka Lukačovičová: Červená kniha

1. 12. 2016   –   29. 1. 2017 Nitrianska galéria

Výstava Červená kniha fotografky Lenky Lukačovičovej je ďalším pokračovaním jej dlhodobého projektu Šedá kniha. Tento projekt stavia na dvoch hlavných prvkoch, ktoré autorka rozvíja do rôznych podôb a smerov. Prvým je téma zameraná na osudy politicky perzekvovaných žien počas obdobia socializmu v Československu. Druhým prvkom je fotografia, v rámci ktorej pracuje s rôznymi technikami a podobami.
Na výstave v Nitrianskej galérii sa hlavným motívom stávajú väznice.

Plagát V totálnom nasadení

V totálnom nasadení

2. 12. 2016   –   29. 1. 2017 Ponitrianske múzeum

22.výstava Združenia výtvarníkov Sv. Lukáša predstaví v priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre výtvarné diela z regiónu Nitra, zo Súkromnej základnej umeleckej školy Heleny Madariovej v Nitre a zo Súkromnej cirkevnej umeleckej školy Sv. Lukáša v Topoľčanoch.
Názov výstavy "V totálnom nasadení" zdôrazňuje nekomerčnosť výtvarnej aktivity a vystihuje životný pocit - radosť z tvorby. Vystavené budú diela z rôznymi motívmi od detských prác cez práce teenagerov až k zrelým prácam výtvarných umelcov. Výstava je vzácna pestrosťou a stretnutím nadšencov umenia.

Peter Pauko - Taká pekná, súčasná krajinomaľba

24. 11. 2016   –   10. 1. 2017 Nitrianska galéria

Názov nového cyklu malieb nitrianskeho výtvarníka Petra Pauka trochu ironicky reflektuje reakcie väčšinového diváka pri pohľade na klasickú krajinomaľbu: „Také pekné!“, „Aké milé!“, resp. „Aká pekná krajinka!”. Námet krajiny je pokračovaním ostatnej samostatnej výstavy autora v roku 2015, je však viac zameraný na spôsob zobrazenia určitej krajinárskej témy použitím výtvarnej skratky a uplatnením štylizácie, než na zachytenie daného motívu.

Výstava Združenia výtvarníkov sv. Lukáša

7. 12. 2016   –   31. 12. 2016 Ponitrianske múzeum

Výtvarná tvorba členov Združenia výtvarníkov sv. Lukáša.

Zachované reštaurovaním

4. 11. 2016   –   30. 11. 2016 Ponitrianske múzeum

Prierez reštaurátorskou tvorbou Milana Moravanského.

Fajky a Svet

14. 9. 2016   –   24. 10. 2016 Ponitrianske múzeum

Fajčiarske potreby a zvyky zo zbierok Múzea Vysočiny Třebíč, ČR. Výstava pri príležitosti Majstrovstiev Európy v pomalom fajčení fajok v Nitre.

Odber noviniek

Pravidelné informácie o nových udalostiach, zaujímavých výletoch a článkoch.