Archív udalostí pre Tatranská galéria zobraziť miesto

Jaroslav Vyhnička: simple_of_nature

12. 3. 2020   –   21. 6. 2020

Výstava talentovaného fotografa, filmára aj skladateľa hudby v jednom s citlivým prístupom k prírode.

Dušan Kállay & Kamila Štanclová: Magické svety

19. 3. 2020   –   10. 5. 2020

Prierezová výstava tvorby dvoch významných osobností slovenského výtvarného umenia z oblasti maľby, grafiky, užitého umenia, oceňovaných doma aj v zahraničí.

Lego v galérii

26. 1. 2020   –   22. 3. 2020

Veľká výstava kolekcií lega s možnosťou aktívnej hry pre rodiny s deťmi vo vytvorenej herni priamo v priestoroch galérie v spolupráci so spoločnosťou Bricklandia.

Plagát Vincent Hložník - Strhujúce príbehy

Vincent Hložník - Strhujúce príbehy

23. 1. 2020   –   15. 3. 2020

Rozsiahla výstava (maľba, kresba, grafika) jedného z najvýznamnejších slovenských výtvarných umelcov, obohatená o návrhy vytráží pre Konkatedrálu sedembolestnej Panny Márie v Poprade, vystavené po prvýkrát. Diela zapožičia PGU Žilina a súkromný zberateľ.

Plagát Výstavný program na mesiac január 2020

Výstavný program na mesiac január 2020

2. 1. 2020   –   31. 1. 2020

Výstavný program na mesiac január 2020

Plagát Martin Činovský - Monumentalita miniatúry

Martin Činovský - Monumentalita miniatúry

13. 12. 2019   –   8. 3. 2020

Výber z tvorby výtvarníka, grafika a rytca M. Činovského, tvorcu prvej slovenskej poštovej známky (1993), priekopníka techniky oceľorytiny, šíriteľa poštovej a známkovej grafiky. Výstava predstaví rytecký prepis prírodných artefaktov prostredia Vysokých Tatier, zábery jaskynných útvarov, chránených rastlín a prírody, ako aj historicky cenných umeleckých pamiatok a archeologických lokalít regiónu Spiša.

Plagát Anjel Vianoc 2019

Anjel Vianoc 2019

6. 12. 2019   –   1. 3. 2020 Vhodné pre deti

Tradičná predvianočná výtvarná súťaž a výstava detskej výtvarnej tvorby, určená pre široké spektrum detí a mládeže celého Slovenska.

Plagát Ľubo Stacho - Chvála svetlu

Ľubo Stacho - Chvála svetlu

15. 11. 2019   –   15. 1. 2020

Multimediálny autorský projekt rekonštruuje časť inštalácie Svetlo a Citlivá vrstva(realizovaná v pôvodných priestoroch elektrárne dnešnej TG v roku 1993), v reakcii na spirituálny charakter, atmosféru budovy a pohyb svetla v nej. Doplnením o nové vrstvy a inštalácie chce autor navodiť atmosféru "niečoho", čo sa zdalo už dávno stratené –minulosť, pamäť a stratené pocity.

Plagát Program na december

Program na december

1. 12. 2019   –   31. 12. 2019

Pozývame Vás k nám do Tatranskej galérie v Poprade. V mesiaci december máme pre Vás pripravený zaujímavý kultúrny program. Príďte k nám a vychutnajte si s nami predvianočnú atmosféru.

Plagát Adventný večer

Adventný večer

13. 12. 2019 18:00   –   20:30

Adventný večer, alebo zastavme a stíšme sa
13. decembra 2019 o 18.00
Večer dobrej hudby, poézie a hovoreného slova v predvianočnom uponáhľanom čase
(Belcanto duo z Bratislavy Miloslav Hoschek a Zuzana Zamborská)

Plagát Yaro M. Kupčo – Vysoké Tatry / Zbigniew Ładygin – Vysoké Tatry

Yaro M. Kupčo – Vysoké Tatry / Zbigniew Ładygin – Vysoké Tatry

6. 9. 2019   –   8. 12. 2019

Výstava fotografií poľského horolezca, speleológa, editora, novinára a fotografa, ktorý sa vracia k tvorbe na fotocitlivých materiáloch. Pri prezentácií známych krajinných motívov objavuje nové vyjadrovacie prostriedky, aké poskytuje dierková komora.

Plagát Helena Suchá - Priesvit tvorbou

Helena Suchá - Priesvit tvorbou

31. 10. 2019   –   1. 12. 2019

Výstava predstaví unikátnu úžitkovú a grafickú tvorbu popradskej výtvarníčky Heleny Suchej, rod. Sojákovej (1938). Dizajn etikiet, fólií, „sáčkov“, obalov a obalovín známych i menej známych produktov, ktoré nesmeli chýbať v takmer žiadnej dobovej domácnosti druhej polovice 20. storočia, navrhovala ich a realizovala v rokoch 1960 – 1993 pre chemický a tlačiarenský podnik Chemosvit n.p., vo Svite.

Plagát 30.výročie Nežnej revolúcie

30.výročie Nežnej revolúcie

18. 11. 2019   –   24. 11. 2019

Mesto Poprad, Tatranská galéria v Poprade, Ústav pamäti národa, v spolupráci s Gymnáziom Kukučínova a Gymnáziom Dominika Tatarku v Poprade
Vás pozývajú na podujatia pri príležitosti
30. VÝROČIA NEŽNEJ REVOLÚCIE – 17.11. 1989

Plagát Eduard Ovčáček - Expozícia univerza

Eduard Ovčáček - Expozícia univerza

30. 8. 2019   –   10. 11. 2019

Ostravsko nemá príliš veľa umelcov, ktorí by sa tak výrazným spôsobom zapísali do povojnových dejín umenia, ako je to v prípade Eduarda Ovčáčka. Jeho dôležitosť v československom, ale aj medzinárodnom meradle spočíva v konkrétnych výsledkoch tvorby, ale aj v spôsobe aktívneho života s čistým svedomím, kde nám je povzbudivým príkladom.

Plagát Ladislav Mednyánszky

Ladislav Mednyánszky

27. 9. 2019   –   3. 11. 2019

Kolekcia unikátnych zreštaurovaných kresieb zo zbierok Galérie P.M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši a Tatranskej galérie v Poprade.

Nepoznané popradské sgrafito Herta Ondrušová-Victorínová a Martin Kutný.

18. 9. 2019   –   21. 10. 2019

Výstava projektu študentov gymnázia. V roku, keď si pripomíname 100. výročie vzniku Bauhausu a 20 rokov od smrti Herty Ondrušovej – Victorínovej, bude Gymnáziom na Ul. D. Tatarku v Poprade realizovaná záchrana a obnova sgrafita na fasáde školy do pôvodnej podoby.

Plagát Terakotová armáda - Odkaz prvého cisára

Terakotová armáda - Odkaz prvého cisára

25. 5. 2019   –   22. 8. 2019

Výstava ukáže verejnosti úžasný pohľad do hrobky prvého čínskeho cisára, ktorý dokázal zjednotiť Čínu a ukončil tak obdobie chaosu medzi všetkými čínskymi štátmi. Jeho terakotová armáda sa označuje ako ôsmy div sveta a pri jej objavení v roku 1974 sa našlo viac ako 8 tisíc bojovníkov!

Na výstave sa návštevníci môžu dozvedieť o živote prvého čínskeho cisára, detailne si prehliadnuť prepracované sochy hlinených vojakov a koňov v životnej veľkosti, ktoré boli dovezené priamo z oblasti Si-anu v Číne.

Plagát Synestézia miesta a miest

Synestézia miesta a miest

19. 3. 2019   –   23. 4. 2019

Hra svetla a tieňa, napätie foriem, asociácie rozličných nálad, zachytenie jedinečného okamihu, architektúra ako charakter mesta – to je len niekoľko postrehov pri pohľade na fotografie Anny Ondrušekovej, ktorá počas svojich študijných pobytov v mnohých galériách a múzeách Európy, Ameriky aj Afriky mala možnosť vidieť prácu kurátorov múzeí a galérií, ale aj inštalovanie súčasných expozícií a výstav. Mnohé z týchto inštitúcií sídlia v moderných budovách, ktoré sú zaujímavé svojim tvarom a svetlom. Samy osebe predstavujú umelecké dielo a autorku výrazne inšpirovali.

Plagát Textile Art of Today - 5. Trienále textilu

Textile Art of Today - 5. Trienále textilu

1. 2. 2019   –   14. 3. 2019

Najväčší medzinárodný výtvarný projekt v strednej Európe, ktorý prezentuje súčasnú textilnú a vizuálnu tvorbu. Od iných svetových textilných výstav sa projekt odlišuje tým, že má päť reinštalácií vo významných galériách a návštevníci ju môžu vidieť v štyroch štátoch Európy (Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko). Jeho význam zdôrazňuje záštita ministrov kultúry krajín V4. Snahou projektu Textile Art of Today je priblížiť návštevníkom textil ako modernú, dynamickú disciplínu, ktorá prekračuje hranice klasického vnímania textilného umenia.

Plagát Ó hory, ó hory, ó hory

Ó hory, ó hory, ó hory

12. 9. 2018   –   9. 12. 2018

Pohľad na súčasnú architektúru v českých a slovenských horách v historickom a krajinnom kontexte

Plagát Francisco Goya - Vízie

Francisco Goya - Vízie

20. 9. 2018   –   2. 12. 2018

Francisco Goya bol najdlhšie žijúcim a najvplyvnejším géniom európskeho maliarstva 18. storočia. Jeho monumentálne dielo je charakteristické polaritou barokového rozmachu a klasicistickej jasnosti. Príznačná je obdivuhodná kompozícia, zjednodušená technika, veľmi originálna farebnosť a svetlosť. K osobitým črtám maliarovho prejavu patria formálna deformácia tvaru a fantastika obsahu.

Plagát Viktor Frešo: Od Tatier k Dunaju

Viktor Frešo: Od Tatier k Dunaju

3. 8. 2018   –   16. 9. 2018

Individuálna výstava Viktora Freša prináša jeho aktuálne výtvarné myslenie. Teda koncentruje sa predovšetkým na jeho materiálne kľúčové sochárske práce – prvýkrát ukázané v takom rozsahu a premenách. Práve spojenie post-konceptuálnych a punkových prístupov vytvárajú osobitú poetiku jeho umenia surových gest.

Plagát Miroslav Cipár - Hra pre naše oči / Moja krajina je moja fantázia

Miroslav Cipár - Hra pre naše oči / Moja krajina je moja fantázia

25. 5. 2018   –   26. 7. 2018

Výstava je venovaná významnému umelcovi Miroslavovi Cipárovi. Prvky výstavy sú inšpirované jeho ilustráciami detských kníh, a tak vznikol kolotoč, hojdačka, hojdací koník alebo štadión v rybej konzerve ako bábkové divadlo. Celé je to fantazijný svet uja Mira, do ktorého pozývame všetky deti s fantáziou.

Plagát Aaltova príroda

Aaltova príroda

16. 3. 2018   –   10. 6. 2018

Alvar Aalto (1898-1976) patrí ku skupine tých najvýznamnejších tvorcov modernej architektúry a umenia 20. storočia, ktorých filozofia pohľadu na svet a myšlienky vplývajúce na kvalitu životného priestoru sú stále aktuálne.

Jozef Baus, Daniel Szalai - predOBRAZ

20. 4. 2018   –   20. 5. 2018

V prípade Daniela Szalaia sú predobrazom röntgenové snímky, objektívne záznamy skutočnosti, s ktorými ďalej pracuje a pretvára ich. Obsahovo ide o anonymný materiál, ktorý v sebe nesie formálny odkaz na skutočnú ľudskú bytosť. Szalai týmto spôsobom však otvára témy po stáročia budované intelektom človeka - históriu, náboženstvo, literatúru.
Formálnym „predobrazom“ pre Bausovu tvorbu je fotografia. Reinterpretáciou pôvodne technického obrazu vznikajú nové maliarske kompozície s novými obsahmi.

Plagát Peter Stanley Procházka

Peter Stanley Procházka

2. 2. 2018   –   18. 3. 2018

Výstava predstavuje pohľad fotografa Peter Stanley Procházku na dianie a „čarovný svet“ slovenského a československého filmu u nás v období rokov 1968 až 2018. Kolekcia vybraných fotografií ponúka krátky náhľad do filmového diania u nás a zároveň dokumentuje zachytáva atmosféru prostredia filmového života domácich i zahraničných hereckých legiend.

Umelci Tatrám

5. 1. 2018   –   28. 2. 2018

Výstava významných predstaviteľov súčasnej slovenskej a českej výtvarnej scény.

Plagát Millefleurs - Eva Končeková & Michaela Bednárová

Millefleurs - Eva Končeková & Michaela Bednárová

7. 11. 2017   –   4. 2. 2018

Výstava je koncipovaná ako retrospektívny pohľad na rozsiahlu tvorbu akademickej maliarky a pedagogičky Evy Končekovej (1947). Dôležitú úlohu v koncepcii výstavy má tiež pedagogické pôsobenie Evy Končekovej. Jej vzťah k umeniu a spôsob vnímania a uvažovania výrazne ovplyvnili mnohých jej žiakov.

Plagát Pieseň duše - ruská realistická maľba

Pieseň duše - ruská realistická maľba

6. 10. 2017   –   3. 12. 2017

Výstava ruských realistických maliarov pod názvom Pieseň duše je výberom originálnych diel zo zbierkového fondu Galérie výtvarného umenia v Ostrave (GVUO). Táto galéria budovala svoj fond od 30ych rokov minulého storočia.

Robert Vano - Memories

12. 9. 2017   –   26. 11. 2017

Robert Vano je predovšetkým módny a reklamný fotograf. Jeho dominantou sú čiernobiele portréty a akty na klasický film s použitím techniky platinotypie. Spolupracuje so svetovými značkami, vedie workshopy „Daylight Nude“. Rád fotografuje pri prirodzenom dennom svetle.

Plagát Jirko Čepil - Sny v dreve

Jirko Čepil - Sny v dreve

19. 9. 2017   –   12. 11. 2017

Výstava fotografií a objektov inšpirovaných vzťahom k prírode a krajine podtatranského regiónu.

Plagát Lukáš Pažitka - Krajiny

Lukáš Pažitka - Krajiny

31. 8. 2017   –   1. 10. 2017

Malby Lukáša Pazitku sa vo svojej genéze od začiatku vyznačovali tlmeným, kultivovaným a mimoriadne originálnym kolorizmom v nezvyčajných škálach, v nevídaných akordoch, v harmónii a disharmónii.

Guido Andrea Longhitano: Polícia na Slovensku

25. 5. 2017   –   31. 8. 2017

Guido Andrea Longhitano je taliansky fotograf žijúci na Slovensku.
Výstava prezentuje sériu fotografií policajtov v akcii.

Igor Mosný - Reminiscencie

26. 5. 2017   –   9. 7. 2017

Výstava diel významného slovenského sochára Igora Mosného.

Adam Szentpétery - Geometrické kódy

26. 4. 2017   –   21. 5. 2017

Individuálna výstava popredného slovenského umelca Adama Szentpéteryho predstavuje retrospektívny pohľad na jeho maliarsku dráhu vo vizuálnom jazyku geometrie. Línia, farba a plocha sú základnými stavebnými kameňmi jeho obrazového systému.

Ivan Köhler - Rezidencia smrti

25. 3. 2017   –   23. 4. 2017

Výstava pri príležitosti 75. výročia prvého transportu zo Slovenska do koncentračného tábora Auschwitz.

Vladimír Gažovič - Všetko je len hra

24. 3. 2017   –   23. 4. 2017

Vladimír Gažovič je introvert a zároveň vnímavý pozorovateľ. Nesmierne citlivo vyhmatáva podstatu našej existencie - lesk i biedu nášho súžitia, niekedy až sarkasticky komentuje naše vzostupy a pády, pranieruje našu zlobu, pýchu, nenásytnosť, chamtivosť, trvalú túžbu po vlastníctve. Plochu obrazu premieňa na zázračné divadlo plné napätia, vzruchu a dialógov. Dialógov živého i neživého, predmetného i fantazijného, prírodného i ľudského sveta.

Plagát TatraBRICK fest 2017

TatraBRICK fest 2017

6. 2. 2017   –   24. 3. 2017

Unikátna výstava stavebnice LEGA pre vekovú kategóriu od 3 do 99.
Dobrodružstvo pre malých i veľkých od vystavovateľov z celého Slovenska.

Územie - umenie (od 3 centimetrov do 3 metrov)

3. 2. 2017   –   19. 3. 2017

Výstava reprezentatívne predstavuje výtvarnú tvorbu akademických maliarov Igora a Júlie Piačkovcov, a to v celej šírke ich záujmu: od známkovej tvorby, cez exlibris, grafické listy, knižnú ilustráciu až po veľkoformátovú maľbu – teda v duchu podtitulu výstavy – Od 3 centimetrov do 3 metrov.

Viola Krupová - Feeling happy :)

21. 12. 2016   –   31. 1. 2017

Výstava tzv. manipulovanej fotografie autorky žijúcej v Dauhe.
Jedná sa o recesiu z dnešného "skratkovitého" individualistického spôsobu života, v ktorom stačí na vyjadrenie celej škály pocitov iba jeden klik na klávesnici a sveta, kde hlavným motívom bytia je honba za zárobkom, hlavným životným štýlom je nakupovanie v obchodných domoch.

Umenie Tatier

2. 12. 2016   –   29. 1. 2017

Rozsiahly projekt venovaný téme Tatier a zozbieraný z rôznych inštitúcií krajín V4.

Odber noviniek

Pravidelné informácie o nových udalostiach, zaujímavých výletoch a článkoch.