Podobné články

Mesto Liptovský Mikuláš
Obec Michal na Ostrove
Obec Čakany
Obec Veľké Úľany
Obec Cífer
Obec Dubová

Viac od autora

Obec Malé Leváre
Obec Hamuliakovo
Hrad Beckov
Obec Čakany
Obec Dechtice
Pútnické miesto Marianka

Mestá a obce

Obec Blatné

Slovensko Zdola
0 komentárov

Obec Blatné vďaka svojej polohe predstavuje veľmi príťažlivú oblasť pre cestovný ruch v regióne Podunajsko. Je to obec s vybudovanou infraštruktúrou, vrátane komplexného zabezpečenia ponuky služieb všetkého druhu nielen pre vlastných obyvateľov, ale aj pre návštevníkov obce.

Je tu dostatok pracovných príležitostí, podmienky na rozvíjanie podnikania sú vhodné a systematicky podporované, rozvíja sa oblasť poľnohospodárstva a cestovného ruchu. Miesto rekreácie a oddychu pre obyvateľov poskytuje vytvorená ponuka služieb s vybudovanou infraštruktúrou cestovného ruchu pri vodnej ploche, turistickými chodníkmi a cyklistickými trasami v okolí obce.

Obyvatelia majú vytvorené dostatočné možnosti na realizáciu aktivít na využitie voľného času. V obci sú zrekonštruované ihriská a existujú možnosti kultúrneho a spoločenského vyžitia. Obec má vybudované námestie s množstvom verejnej zelene, ktorá dotvára efekt kvality života v ekologicky čistom prostredí.

Obec vytvára dostatočné podmienky na individuálnu bytovú výstavbu, čoho výsledkom je, že mladí ľudia odchádzajú z obce za prácou iba v ojedinelých prípadoch, pretože v obci majú vhodné podmienky pre svoj život a obec sa stáva vyhľadávaným miestom života nových obyvateľov. Občania spoločnými aktivitami prispievajú k systematickému zvyšovaniu kvality života v obci, čo sa prejavuje komplexnosťou ponuky služieb a zabezpečením ostatných potrieb občanov.


Komentáre a hodnotenia

Pre informácie o aktuálnych otváracích hodinách kontaktuje priamo prevádzkovateľa!

Odber noviniek

Pravidelné informácie o nových udalostiach, zaujímavých výletoch a článkoch.

Problém s komentárom?