Podobné články

Čákiho kaštiel v Prievoze
Hrebeňom Nízkych Tatier
Drobná architektúra pripomína slávnu históriu, predovšetkým cisárovnú Sisi
Ozubnicová trať Tisovec - Zbojská
Údolie smrti
Mestské hry – nová forma zábavy a vzdelávania

Viac od autora

Náučný chodník Voniaca
Vrch Klenovský Vepor
Popod Klenovský Vepor na Salaš Zbojská
Predajnianske vodopády
Bike & E-bike tour Horehroním
Hrebeňom Nízkych Tatier

Miesta a výlety

K Dobročskému pralesu

Región Horehronie
0 komentárov

Dobročský prales je národná prírodná rezervácia a patrí medzi najstaršie pralesovité rezervácie na Slovensku. Pre širokú laickú verejnosť je to skôr symbol tajomnosti. Je cieľom odborných exkurzií, väčšinou ako súčasť medzinárodných konferencií a sympózií s lesníckou tematikou.
Nachádza sa v obvode Odštepného závodu Čierny Balog, v doline Brôtovo, asi 6 km za miestnou časťou obce Dobroč.

V časoch, keď bola prírodná rezervácia voľne prístupná, dochádzalo k narušovaniu flóry a fauny, aj to bol jeden z dôvodov diferencovať narastajúci príliv návštevníkov do výmerou malého, ekologicky ľahko zraniteľného územia. 
Vstup je povolený výnimkou lesníckym a inak environmentálne orientovaným odborným výpravám, väčšinou s odborným sprevádzaním zamestnancom Odštepného závodu Čierny Balog. Laická verejnosť má možnosť prísť cez lesné komplexy až do ochranného pásma NPR do bezprostrednej blízkosti NPR, kde sú informačné panely. Pre tento druh návštevy je možné ku hranici NPR objednať si sprievodcu.


NPR sa nachádza v nadmorskej výške 720 až 1000 metrov. Výmera je 104 hektárov a výmera lesov ochranného pásma je 100 ha. Za rezerváciu bol Dobročský prales vyhlásený v r.1913, kedy si lesníci uvedomili, že sa jedná o fragment pôvodných lesov, ktoré boli v dávnejšej minulosti vždy živo opisované súdobými autormi kníh ako lesy nesmiernej celistvosti, tmavosti, rozľahlosti, so smrekmi, jedľami, ale aj javormi neuveriteľných dimenzií. 

Dobročský prales sa vyvíjal samovývojom, bez zásahu človeka. Ako doklad pôvodného vzhľadu lesov kraja, prekvapuje návštevníkov stromami značných dimenzií. Pamätná jedľa, zlomená vetrom v r. 1964, mala vek 450 rokov, priemer kmeňa vo výške 130 cm nad zemou dosahoval 193 cm, obvod takmer sedem metrov a jej výška bola 56 metrov. Objem dreva tejto jedle bol 47 m3, a spolu s konármi až 55 m3. Ani ostatné druhy drevín sa však nedajú zahanbiť. Smrek dosahuje hrúbku až 137 cm a výšku 54 metrov. Buk dosahuje aj 118 cm, javor horský 135 cm, brest 95 cm a jaseň štíhly 64 centimetrovú hrúbku. Smrek sa dožíva až 350 rokov. Počas jednej generácie smreka a jedle sa vystriedajú dve generácie buka a javora so životnosťou 220-250 rokov. Nečudo, že zásoba drevnej hmoty v takomto lese je až 750 m3 na hektár.

Vzhľad pralesa sa po niekoľkých desaťročiach mení – raz jeho časti nadobúdajú vzhľad divočiny a po odumretí prevažnej časti starých stromov dochádza k jeho dočasnému rozpadu, s prevládajúcimi mladými a dorastajúcimi stromami.   Hodnotu NPR ocenila aj Rada Európy, ktorá NPR Dobročský prales udelila v r. 1998 Európsky diplom. Tento musí NPR každých 5 rokov znova obhájiť. To nie je možné inak, ako jemným a šetrným organizovaním návštev a rovnako šetrným obhospodarovaním okolitých hospodárskych lesných porastov.

Komentáre a hodnotenia

Pre informácie o aktuálnych otváracích hodinách kontaktuje priamo prevádzkovateľa!

Odber noviniek

Pravidelné informácie o nových udalostiach, zaujímavých výletoch a článkoch.

Problém s komentárom?